InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila – regulator de competenta.

(Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta dedus judecatii, constata:
La termenul de judecata din data de 13.11.2013, in dosarul nr.1097/338/2010 al Judecatoriei Zarnesti (vol.II, f.73), paratii C.I. si C.V. au invocat exceptia de nelegalitate a adeverintei nr.1141/1987 emisa de Consiliul Popular Zarnesti.
Prin incheierea din data de 15.01.2014, Judecatoria Zarnesti a dispus, in temeiul art.4 alin.(1) si art.10 din Legea nr.554/2004 inainte de modificarea prin Legea 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, sesizarea Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Brasov pentru solutionarea exceptiei de nelegalitate invocate.
Prin sentinta civila nr.1165/CA/09.04.2014, pronuntata in dosarul nr.628/62/2014, Tribunalul Brasov – sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a admis exceptia necompetentei sale materiale, invocata din oficiu, si in consecinta a declinat competenta  de solutionare a exceptiei de nelegalitate, intrucat dispozitiile art.4 alin.(2) din Legea nr.554/2004, in forma sa in vigoare la data invocarii exceptiei de nelegalitate, stabilesc competenta de solutionare a acesteia in favoarea instantei investita cu solutionarea fondului si in fata careia a fost invocata exceptia.
La randul sau, Judecatoria Zarnesti, prin incheierea din data de 20.08.2014, a dispus sesizarea Curtii de Apel Brasov pentru solutionarea conflictului negativ de competenta ivit privind solutionarea exceptiei de nelegalitate a Adeverintei nr.1147/1987 emisa de Consiliul Popular Zarnesti, intrucat in contextul noului principiu al procedurii civile, consacrat prin art.3 din Legea nr.76/2012, procesul se incheie sub aceeasi lege de procedura sub care a si inceput, astfel ca modificarile in materia solutionarii exceptiei de nelegalitate vor fi aplicabile doar litigiilor  pornite ulterior intrarii in vigoare a Noului Cod de procedura civila, avand in vedere si ca prin invocarea unei exceptii de nelegalitate nu se declanseaza un nou litigiu in conditiile art.192 Codul de procedura civila adoptat prin Legea nr.134/2010 care sa fie suspus dispozitiilor legale in vigoare la data declansarii sale, ci se rezolva doar un incident procedural.
Examinand conflictul negativ de competenta ivit intre cele doua instante, Curtea retine urmatoarele:
In fapt, Judecatoria Zarnesti a fost investita, la data de 15 aprilie 2010, in dosarul nr.1097/338/2010, cu solutionarea unei actiuni civile formulata de reclamantul F.D. in contradictoriu cu paratii C.I., C.V., C.L.A.F.F. Z., C.J.A.F.F. B., Statul Roman prin M.F., prin D.G.F.P. B., S.N.C.F.R. – prin Regionala CFR B., avand ca obiect: constatarea existentei unui drept de proprietate al reclamantului si paratilor asupra unui imobil; dezmembrarea imobilului in 3 loturi; iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 588 m.p. rezultata in urma dezmembrarii, prin atribuirea sa reclamantului; obligarea primilor doi parati la plata contravalorii lipsei de folosinta a imobilului pentru perioada 2007-2010.
In acelasi dosar, la termenul de judecata din data de 13.11.2013, paratii C.I. si C.V. au invocat exceptia de nelegalitate a adeverintei nr.1141/1987 emisa de Consiliul Popular Zarnesti, intrucat de stabilirea realitatii celor consemnate in aceasta adeverinta depinde solutionarea cauzei pe fond.
In drept, textul art.4 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, care reglementeaza procedura de solutionare a exceptiei de nelegalitate, a suferit modificari conform art.54 pct.1 din Legea nr.76/2012 inclusiv referitor la competenta materiala, in sensul ca anterior acestor modificari competenta apartinea instantei de contencios administrativ, iar ulterior modificarilor competenta revine instantei investite cu fondul litigiului.
Potrivit art.82 din Legea nr.76/2012, toate modificarile aduse art.4 din Legea nr.554/2004 au intrat in vigoare o data cu noul Cod de procedura civila (adoptat prin Legea nr.134/2010), respectiv la data de 15 februarie 2013, iar potrivit art.24 din acest cod dispozitiile noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea acesteia in vigoare.
Fata de aceste dispozitii si avand in vedere natura juridica a exceptiei de nelegalitate, de mijloc procesual de aparare ce poate fi invocat intr-un proces deja inceput, Curtea apreciaza ca procedura de solutionare a acestei exceptii nu poate fi decat cea in vigoare la data inceperii procesului in cadrul caruia a fost invocata.
In acelasi sens s-a statuat, in scopul unificarii practicii judiciare, si prin solutia de principiu adoptata in sedinta din 20 mai 2013 a judecatorilor Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicata pe Portalul instantei supreme (www.scj.ro), la sectiunea „Contencios administrativ”, subsectiunea „Solutii de principiu si de unificare a practicii judiciare”.
In consecinta celor ce preced, Curtea constata ca in cauza este aplicabil art.4 din Legea nr.554/2004, forma in vigoare anterior modificarii prin Legea nr.76/2012, intrucat procesul in cadrul caruia a fost invocata de catre parati exceptia de nelegalitate a inceput anterior datei de 15 februarie 2013, astfel ca apartine instantei de contencios administrativ, respectiv Tribunalului Brasov-sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, competenta de a solutiona aceasta exceptie.
Fata de considerentele expuse, in baza dispozitiilor art. 22 alin.(5) din Codul de procedura civila vechi (aplicabil in cauza), se va stabili competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Brasov-sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016