Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Avrig

Obligatie de a face

(Sentinta civila nr. 207 din data de 12.03.2009 pronuntata de Judecatoria Avrig)

Domeniu Vanzari-Cumparari | Dosare Judecatoria Avrig | Jurisprudenta Judecatoria Avrig

Constata ca sub nr. XX s-a  inregistrat la aceasta instanta actiunea civila formulata de reclamantul D.G. in contradictoriu cu paratii paratei INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI VEHICULE, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna:
- obligarea paratului sa se prezinte in fata tuturor institutiilor competente in vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului marca DACIA, tip 1300, cu numarul de inmatriculare ….., de pe numele reclamantului pe numele paratului, iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de consimtamant;
- obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantul a vandut paratului autoturismul identificat in petitul actiunii si ca l-a mandat pe parat sa se prezinte in fata tuturor organelor competente pentru radierea autoturismului de pe numele sau si inmatricularea pe numele paratului.
La data incheierii contractului de vanzare-cumparare, reclamantul a predat autoturismul cumparatorului.
Deoarece acesta nu si-a indeplinit obligatia de radiere a autoturismului de pe numele reclamantului a fost formulata prezenta actiune.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 1073 si urm. C.civ..
Paratul, desi legal citat, nu a depus intampinare.
Actiunea a fost legal timbrata.
In probatiune instanta a incuviintat proba cu inscrisuri (contract de vanzare-cumparare –f.14, procura –f.15, adresa IPJ –f.16), interogatoriul paratului si martori.
La termenul din data de 12.03.2009 reclamantul a aratat ca renunta la proba cu martori.
La acelasi termen instanta a invocat, din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei paratei INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI VEHICULE si a pus in discutia partilor exceptia invocata.
Avand a se pronunta conform art. 137 C.pr.civ. asupra exceptiei absolute invocate de instanta din oficiu, s-a  retinut ca aceasta este intemeiata, urmand a fi admisa deoarece parata paratei INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI VEHICULE nu este parte in raportul juridic dedus judecatii, aceasta fiind doar aurtoritatea competenta careia ii revine obligatia ca la solicitarea noului proprietar sau in baza hotararii judecatoresti, dupa caz, sa procedeze la inscrierea in evidentele sale a incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar si la emiterea unui nou certificat de inmatriculare. Numai in situatia in care aceasta institutie ar refuza realizarea acestor operatiuni s-ar impune chemarea sa in judecata. Or, in speta nu  s-a facut dovada unui astfel de refuz.
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea stare de fapt :
Prin contractul de vanzare-cumparare, incheiat in data de 12.07.2006, intre reclamant, pe de o parte, in calitate de vanzator  si parat, pe de alta parte, in calitate de cumparator, s-a transmis dreptul de proprietate asupra autoturismului marca DACIA, tip 1300, cu numarul de inmatriculare ….., in schimbul pretului de 300 lei. Vanzatorul a declarat ca a primit integral pretul la data semnarii actului sub semnatura privata. De asemenea, la aceeasi data acesta a predat cumparatorului autoturismul identificat anterior.
Paratul desi citat cu mentiunea „personal la interogatoriu” nu s-a prezentat in fata instantei pentru a raspunde intrebarilor formulate de reclamant. Conform art. 225 C.pr.civ., refuzul de a raspunde la interogatoriu echivaleaza cu o recunoastere a imprejurarilor ce urmau a fi dovedite prin acest mijloc de proba.
Insa, cumparatorului unui autoturism ii revin si obligatiile prevazute de art. 11 alin. 4 din OUG 195/2002.
Astfel, conform articolului mai sus mentionat “in cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”.
Deoarece cumparatorul nu si-a indeplinit obligatiile ce-i reveneau potrivit legii, vanzatorul este indreptatit sa intenteze o actiune in constatarea transmiterii dreptului de proprietate, urmand ca mentiunea privind noul detinator al autovehiculului in cartea de identitate sa fie inscrisa de catre organele in drept pe baza hotararii judecatoresti.
Prin urmare, instanta constatand existenta contractului de vanzare-cumparare, in baza dispozitiile art. 1073  si 1077 C. Civ., va obliga paratul sa se prezinte la autoritatile competente pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea radierii autoturismului marca DACIA, tip 1300, cu numarul de inmatriculare …. de pe numele reclamantului, iar in caz de refuz, prezenta sentinta va tine loc de consimtamant.
Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI VEHICULE invocata din oficiu.
Admite actiunea civila formulata de reclamantul D.G in contradictoriu cu paratul C.I.
Obliga paratul sa se prezinte la autoritatile competente pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea radierii autoturismului marca DACIA, tip 1300, cu numarul de inmatriculare …. de pe numele reclamantului, iar in caz de refuz, prezenta sentinta va tine loc de consimtamant.
Respinge actiunea formulata de reclamantul D. G. in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI VEHICULE, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Obliga paratul C.I. sa plateasca reclamantului suma de 608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 12.03.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Vanzari-Cumparari

Nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil. - Decizie nr. 161 din data de 17.02.2012
Constatarea nulitatii absolute a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare si restabilirea situatiei anterioare - Decizie nr. 973 din data de 03.12.2010
Despagubiri solicitate ca urmare a constatarii nulitatii unui contract de vanzare-cumparare avand ca obiect imobil - Decizie nr. 516 din data de 13.12.2010
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare incheiat cu scop ilicit - Decizie nr. 377 din data de 18.10.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 42 din data de 20.01.2009
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 842 din data de 12.01.2009
Furt calificat - Sentinta penala nr. 621 din data de 18.08.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 91 din data de 29.09.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 5912 din data de 23.06.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 178 din data de 26.02.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Infractiuni la legi speciale – confiscare arme - Sentinta penala nr. 917 din data de 14.04.2008
Fond funciar - Sentinta civila nr. 852 din data de 25.03.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 815 din data de 28.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Talharie - Sentinta penala nr. 470 din data de 26.08.2009