Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Avrig

Pretentii

(Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009 pronuntata de Judecatoria Avrig)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Avrig | Jurisprudenta Judecatoria Avrig

Constata ca sub nr. XX s-a inregistrat pe rolul J.A. plangerea formulata de reclamantii D.P. si D.A.F. in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR .... si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR A JUDETULUI ... solicitandu-se:
- anularea Hotararii nr. 640/2008 emisa de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor a Judetului ...., necomunicata;
- obligarea Comisiei Locale ..... sa reconstituie in favoarea reclamantilor dreptul de proprietate asupra cotei de 2/3 parte din terenul aferent constructiilor, situat administrativ in ..... si la emiterea unui nou titlu asupra cotei de 3 , in loc de 1 cum in mod gresit este statuat in cuprinsul hotararii;
- obligarea paratelor la plata daunelor cominatorii in suma de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data ramanerii definitive a sentintei si pana la emiterea titlului de proprietate;
- obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea plangerii se arata ca prin Hotararea 640/2008 a Comisiei Judetene s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor asupra cotei de 2/3 parte din terenul aferent constructiilor situate administrativ in ...... Acest teren este identificat cadastral cu nr. 2410, suprafata totala a acestuia fiind de 717 mp..
Reclamantii apreciaza ca, in mod gresit, Comisia Locala a acordat o cota de 1 si nu de 2/3 asa cum sunt indreptatiti prin sentinta civila nr. 336/2007 a J.A.
Aceasta eroare a fost insusita si de Comisia Judeteana care a validat propunerea Comisiei Locale asa cum a fost formulata.
In drept, cererea reclamantilor s-a intemeiat pe dispozitiile Legii 18/1991, art. 112 si 274 C.pr.civ.
Parata Comisia Locala a depus intampinare prin care a solicitat, in principal, acordarea unui termen pentru a indrepta eroarea materiala strecurata in anexa la Hotararea nr. 640/2008, respectiv la pozitia 3, iar in subsidiar, admiterea in parte a plangerii.
In motivarea intampinarii se arata ca parata Comisia Locala a propus, in temeiul art. 23 din Lg. 18/1991, Comisiei Judetene atribuirea in proprietatea reclamantilor a cotei de 2/3 parte din terenul aferent constructiilor inscrise in CF 8736 …, top 191/2/2.
Suprafata imobilului cu nr. top 191/2/2 este, conform extrasului de carte funciara de 540 mp..
Nr. top 191/2/2 este identic cu nr. cadastral 2410, in suprafata totala de 717 mp..
Insa, acest numar cadastral cuprinde intreg imobilul situat administrativ in ....iar nr. top 191/2/2 reprezinta doar jumatate din acest imobil, cealalta jumatate fiind reprezentata de nr. top 191/2/1, astfel incat reclamantilor le revine cota de 2/3 parte din 358,5 mp.
In drept s-au invocat prevederile art. 115-119, 242 Cpr.civ..
Intimata Comisia Judeteana nu a depus intampinare.
In probatiune instanta a incuviintat proba cu inscrisuri (hotararea nr. 640/2008, anexa 2b, sentinta civila nr. 336/2007, extrase CF. solicitarea adresata Comisiei Judetene de catre Comisia Locala de indreptare a erorii materiale).
In termen legal, reclamantii au formulat plangere impotriva hotararii Comisiei Judetene in conditiile  art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 modificata.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
La cererea reclamantilor, in temeiul art. 23 din Lg. 18/1991, Comisia Locala a propus Comisiei Judetene reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor asupra cotei de 2/3 parte din terenul situat administrativ in ......., in suprafata totala de 358,5 mp..
Prin Hotararea nr. 640/2008, Comisia Judeteana a validat propunerile Comisiei Locale.
Reclamantii au apreciat ca in mod gresit li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra cotei de 1 parte din imobil, in loc de 2/3 parte, aceasta fiind cota asupra careia sunt coproprietari.
Sustinerea reclamantilor este neintemeiata pentru urmatoarele motive:
Imobilul – teren - asupra caruia s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate este inscris in CF .......
Analizand extrasul de carte funciara rezulta ca reclamantii D.P.G., D.A.F. si numitul D.I. sunt coproprietari asupra constructiilor si asupra suprafetei de 250 mp din teren, in urmatoarele cote: reclamantii detin cota de 2/3 parte, iar numitul D. I. detine cota de 1/3 parte.
La aceasta stare de lucruri s-a ajuns ca urmare a sentintei civile nr. 336/14.06.2007 a J.A., irevocabila la data de 11.04.2008, prin care s-a dispus restabilirea situatiei anterioare de carte funciara, in sensul reintabularii dreptului de proprietate al numitului D.I. asupra cotei de 1/3 parte din imobil.
Suprafata imobilului cu nr. top 191/2/2 este, conform extrasului de carte funciara de 540 mp..
Nr. top 191/2/2 este identic cu nr. cadastral 2410, in suprafata totala de 717 mp..
Insa, acest numar cadastral cuprinde intreg imobilul situat administrativ in ....., iar nr. top 191/2/2 reprezinta doar jumatate din acest imobil, cealalta jumatate fiind reprezentata de nr. top 191/2/1 (proprietar fiind numitul D.I.).
Asadar, suprafata corespunzatoare nr. top 191/2/2 este de 358,5 mp, ceea ce inseamna ca reclamantii sunt indreptatiti sa li se elibereze titlu de proprietate raportat la suprafata acestui nr. top, iar nu la suprafata intregului imobil situat administrativ la nr. 53 (asa cum s-a mentionat anterior imobilul este format din nr. top 191/2/2 si 191/2/1, iar reclamantii detin cota de 2/3 parte doar din primul nr. top), asa cum gresit au sustinut acestia.
In speta, avand in vedere ca obiectul dreptului de reconstituire il constituie terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, sunt incidente prevederile art. 23 alin. 1 din Lg. 18/1991.
Conform prevederilor art. 23 alin. 1 din Lg. 18/1991 (nemodificate prin Lg. 247/2005) „sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor, sau dupa caz a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora”, determinate potrivit art. 8 din Decretul-Lege 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.
Potrivit art. 8 din actul normativ mai sus mentionat „terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, in zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulara a detinatorilor”.
Conform alin. 2 al aceluiasi articol, intinderea suprafetei de teren este cea evidentiata in actele de proprietate, in cartea funciara, in registrul agricol la data intrarii in CAP.
Asa cum s-a aratat si in literatura de specialitate asupra acestor terenuri dreptul de proprietate s-a dobandit, ope legis, prin efectul decretului mai sus mentionat.
Desi, in acest caz nu mai era necesar ca proprietarul constructiei sa mai recurga la procedura de reconstituire prevazuta de Lg. 18/1991, daca s-a adresat comisiei locale pentru a obtine titlu de proprietate, un asemenea titlu de proprietate va avea efect constatator si recognitiv.
Instanta retine ca reclamantii sunt proprietari tabulari asupra cotei de 2/3 parte din terenul in suprafata de 250 mp, ceea ce inseamna ca se impune eliberarea titlului de proprietate numai asupra diferentei de suprafata. (358,5 mp – 250 mp).
Asadar, in mod corect Comisia Locala a retinut ca reclamantii sunt coproprietari asupra cotei de 2/3 parte din terenul in litigiu, iar in ceea ce priveste suprafata, aceasta desi este mai mare decat cea pentru care se impune eliberarea titlului de proprietate, acestia fiind deja coproprietari asupra suprafetei de 250 mp, instanta nu va modifica hotararea Comisiei Judetene in ceea ce priveste suprafata, deoarece nu poate agrava situatia reclamantilor in propria cale de atac.
In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la daunele cominatorii:
Conform art. 64 din Lg. 18/1991 alin. 1 „in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul”. In alineatul 2 al aceluiasi articol se prevede ca „daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere, anume stabilite de instanta”.
Asadar, numai primarul poate fi obligat la plata daunelor cominatorii si numai in cazul in care ar refuza inmanarea titlului de proprietate sau punerea in posesie.
Or, in speta nu s-au formulat astfel de solicitari astfel incat acest capat de cerere va fi respins.
 Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Respinge plangerea formulata de reclamantii D.P. si D.A.F., ambii cu domiciliul in ..... in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor .... si Comisia Judeteana pentru stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor ......
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 26.03.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 42 din data de 20.01.2009
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 842 din data de 12.01.2009
Furt calificat - Sentinta penala nr. 621 din data de 18.08.2010
Reziliere contract - Sentinta comerciala nr. 91 din data de 29.09.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 5912 din data de 23.06.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 178 din data de 26.02.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Infractiuni la legi speciale – confiscare arme - Sentinta penala nr. 917 din data de 14.04.2008
Fond funciar - Sentinta civila nr. 852 din data de 25.03.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 815 din data de 28.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009