Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Achitare factura neonorata

(Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 438/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.521
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 09.06.2010
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE : STPOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

     Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea S.C „__” S.A si pe debitoarea S.C __ S.R.L avand ca obiect „somatie de plata”.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit creditoarea S.C „__” S.A si debitoarea S.C ___ S.R.L.
Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care:
     Instanta constata ca s-a depus la dosar adresa prin care creditoarea, S.C „__” S.A Ramnicu Sarat, a comunicat faptul ca debitoarea S.C ___ SRL, a achitat valoarea debitului.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata  si  ramane in pronuntare.
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare:

                                                           I N S T A N T A,
     - deliberand-


      Asupra cauzei comerciale deduse judecatii, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr.438/829/2010 din 22.04.2010, reclamanta/creditoarea S.C __ SA , cu sediul in  loc Ramnicu Sarat, jud. Buzau  chemat in judecata parata, debitoarea SC __ SRL cu sediul in com  Podu Turcului, jud Bacau pentru  ca instanta, prin hotarare judecatoreasca  sa dispuna somarea acesteia la plata sumei de 3560,48 lei, reprezentand  contravaloare facturi fiscale neachitate.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39 lei taxa de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.
In motivarea cererii reclamanta arata ca intre creditoare si debitoare au fost incheiate raporturi comerciale ce au avut ca obiect  livrarea de produse alimentare.
In sustinerea cererii reclamanta a depus acte.
         Parata  nu s-a prezentat in instanta dar a achitat debitul, facand dovada platii cu extrasul de cont atasat la fila 14 din dosar.
         Fata de aceasta situatie , instanta urmeaza sa respinga cererea debitoarei  ca ramasa fara obiect.
          In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar.


                                               PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     
     Respinge somatia de plata formulata de creditoarea S.C „__” S.A, cu sediul in Ramnicu  Sarat, str. Aleea Industriei, nr.1, judetul Buzau, in contradictoriu cu debitoarea S.C _ S.R.L, cu sediul in comuna Podu Turcului, str. __, nr.__, judetul Bacau, ca ramasa fara obiect.
     Obliga debitoarea la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata, in valoare de 39,3 lei.
     Irevocabila.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 09.06.2010.
     
     
                     PRESEDINTE,                                                           GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                              BUTUCAN DANIELA
     
     
     Red.M.S.C/tehnoredact.B.D.
     Ex.4
     01.07.2010


                                                 Sentinta civila a devenit irevocabila la data de 09.06.2010.
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012