Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Aplicabilitatea art. 149 - 151 din Legea nr. 263/2010 numai in cazul contestatiilor impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii

(Hotarare nr. 17/AS din data de 24.02.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

Cererea adresata direct instantei de judecata in vederea obligarii casei teritoriale de pensii la recalcularea pensiei cu luarea in considerare a unei adeverinte nu se confunda cu o contestatie impotriva deciziei emise de casa teritoriala de pensii asupra cererii de recalculare a pensiei in baza aceleiasi adeverinte, fiind vorba despre doua cai procedurale diferite.
Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010, in baza carora prima instanta a admis exceptia inadmisibilitatii, instituie o procedura administrativa obligatorie prealabila sesizarii instantei numai pentru contestatia impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii, astfel incat aceasta procedura prealabila nu poate fi aplicata si in cazul altor actiuni indreptate impotriva caselor teritoriale sau sectoriale de pensii.

Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010

I. Sentinta apelata:
Prin sentinta civila nr. 3348/11.09.2013, Tribunalul Constanta, sectia I civila, a respins exceptia tardivitatii actiunii ca nefondata, a admis exceptia inadmisibilitatii si a respins ca inadmisibila cererea formulata la 30.04.2013 de reclamanta IE in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Constanta, prin care aceasta solicitase recalcularea drepturilor de pensie prin luarea in considerare a adeverintei nr. X/8.11.2011 eliberata de SC OT SA.
In motivarea sentintei, tribunalul a retinut urmatoarele:
Prin decizia nr. Y/05.11.2012 privind acordarea pensiei  pentru limita de varsta emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta s-a admis cererea reclamantei IE si s-a stabilit in favoarea sa dreptul la pensie pentru limita de varsta, in cuantum lunar de 1338  lei, cu incepere din data de 01.12.2011.
Reclamanta a contestat legalitatea acestei decizii de pensionare, pe calea contestatiei ce a fost adresata Tribunalului Constanta la 30.04.2013 si care face obiectul prezentei cauze, criticand-o pentru nevalorificarea completa a sporurilor cu caracter permanent si a salariilor brute la care angajatorul a achitat CAS si PS.
Art. 149 - 151 din Legea 263/2010 reglementeaza procedura de contestare a deciziilor de pensie si organele competente sa solutioneze aceste contestatii. Dispozitiile legale citate instituie o procedura administrativa prealabila obligatorie, in materia drepturilor de asigurari sociale (pensii) si  au caracter de dispozitii speciale, derogatorii de la dreptul comun al procesului civil, de stricta interpretare.
Reclamanta nu a indeplinit procedura administrativa  obligatorie si prealabila consacrata prin art. 149 din Legea 263/2010.
Calificarea normei art. 149  din Legea 263/2010 ca imperativa rezulta din redactarea acesteia si deopotriva, din finalitatea urmarita de legiuitor - incercarea de solutionare a litigiului pe cale administrativa si preintampinarea introducerii unor cereri intempestive - depasindu-se astfel interesul personal al partilor si asigurandu-se distribuirea justitiei in procesul civil.
Indiferent de natura criticilor aduse unei decizii de pensie, acestea pot fi supuse controlului organelor competente (cu sau fara caracter jurisdictional) numai pe calea procedurii speciale a contestatiei la decizie si nu in afara acestui instrument procesual adecvat acestei cauze.
 In baza considerentelor expuse, vazand ca lipseste o conditie de exercitiu a actiunii civile prin lipsa procedurii prealabile obligatorii, tribunalul a admis exceptia inadmisibilitatii cererii si a respins cererea ca inadmisibila.

II. Apelul:
1. Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta IE, solicitand anularea ei si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
In motivarea cererii de apel, reclamanta a aratat ca nu a investit instanta cu o contestatie impotriva unei decizii de pensionare, ci a urmarit ca, incepand de la data inregistrarii actiunii, parata sa fie obligata la recalcularea pensiei potrivit principiului contributivitatii.
Intimata nu a formulat intampinare cu privire la cererea de apel.
2. In cadrul judecatii in apel a fost atasat dosarul de fond si nu au fost administrate probe noi.

III. Analiza apelului:
Prin cererea de chemare in judecata, apelanta reclamanta a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin luarea in considerare, pentru perioada 5.12.1979 - 1.02.2009, a veniturilor dovedite prin adeverinta nr. X/8.11.2011 eliberata de SC OT SA.
Prin raspunsul la intampinare din 5.06.2013, raspunzand la exceptia inadmisibilitatii invocata de intimata parata, apelanta reclamanta a aratat ca situatia dedusa judecatii nu o constituie contestarea unei decizii de pensionare, actiunea nefiind fundamentata pe art. 149 din Legea nr. 263/2010, ci solicita obligarea paratei ca, de la data inregistrarii actiunii, sa recalculeze dreptul la pensie in concordanta cu principiul contributivitatii.
Prin cererea inregistrata sub nr. 1678/11.11.2011 la intimata parata, reclamanta a solicitat recalcularea pensiei stabilite anterior in baza Legii nr. 19/2000, cu luarea in considerare a veniturilor dovedite prin adeverinta nr. X/8.11.2011 eliberata de SC OT SA.
Asupra acestei cereri parata s-a pronuntat prin decizia nr. Y/5.11.2012 in sensul respingerii ei, intrucat salariile brute mentionate in aceasta adeverinta nu au facut parte din baza de calcul a pensiei anterior datei de 1.04.2001 si nu se regasesc in enumerarea expresa din Anexa nr. 15 a HG nr. 257/2011.
Este necontestat ca impotriva acestei decizii apelanta nu a formulat contestatie administrativa.
De asemenea, aceasta nu a formulat nici contestatie adresata direct instantei de judecata, nici in prezenta cauza, nici in alta cauza.
Totodata, apelanta reclamanta nu a formulat, ulterior emiterii deciziei nr. Y/5.11.2012, o cerere de revizuire a pensiei in baza art. 107 lin. 1 din Legea nr. 263/2010, adresata administrativ intimatei parate.
In aceste conditii, apelanta reclamanta s-a adresat direct instantei de judecata cu o cerere de obligare a casei teritoriale de pensii la recalcularea pensiei cu luarea in considerare a adeverintei mentionate.
O asemenea actiune nu se confunda cu o contestatie impotriva deciziei emise de casa teritoriala de pensii asupra cererii de recalculare a pensiei in baza aceleiasi adeverinte, fiind vorba despre doua cai procedurale diferite.
Astfel, daca s-ar fi exercitat contestatia impotriva deciziei nr. Y/5.11.2012, obiectul cauzei ar fi fost in principal anularea acestei decizii si doar ca o consecinta obligarea paratei la recalcularea pensiei, incepand din luna urmatoare depunerii cererii la casa teritoriala de pensii.
Spre deosebire de aceasta ipoteza, actiunea exercitata in cauza de fata are ca obiect doar obligarea paratei la recalcularea pensiei, pe cale principala, incepand de la data inregistrarii cererii la instanta, in conditiile necontestarii deciziei nr. Y/5.11.2012.
Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010, in baza carora prima instanta a admis exceptia inadmisibilitatii, instituie o procedura administrativa obligatorie prealabila sesizarii instantei numai pentru contestatia impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii, nu si pentru alte actiuni indreptate impotriva acestora.
Posibilitatea, din punct de vedere procesual, a exercitarii unor alte actiuni impotriva caselor de pensii este recunoscuta atat in baza art. 21 din Constitutie, cat si in baza art. 154 din Legea nr. 263/2010, care se refera la "cererile indreptate impotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau impotriva caselor de pensii sectoriale", deci nu doar la contestatiile impotriva deciziilor acestora.
Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010 reglementeaza procedura de contestare a deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii.
Cata vreme legiuitorul a restrans obligativitatea procedurii prealabile de contestare administrativa, prin art. 149-151, numai la contestatiile impotriva deciziilor caselor teritoriale si sectoriale de pensii, aceasta procedura prealabila nu poate fi aplicata si in cazul altor actiuni indreptate impotriva caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, cum ar fi cea exercitata in cauza de fata.
In aceste conditii, este eronata concluzia primei instante in sensul ca lipseste o conditie de exercitiu a actiunii civile prin lipsa procedurii prealabile obligatorii. Dimpotriva, in speta dreptul la actiune exista ca o aplicatie a liberului acces la justitie, intrucat el nu a fost conditionat de legiuitor de indeplinirea unei proceduri prealabile obligatorii.
Necontestarea de catre apelanta reclamanta a deciziei nr. Y/5.11.2012 constituie in prezenta cauza un aspect strain de chestiunea dreptului la actiune, a carui relevanta va fi stabilita cu ocazia rejudecarii cauzei.
Retinand ca sentinta apelata a fost pronuntata de prima instanta fara a intra in cercetarea fondului, in conditiile in care in mod nelegal a admis exceptia inadmisibilitatii si a respins cererea ca inadmisibila, curtea constata ca sunt incidente prevederile art. 480 alin. 3 C. proc. civ., referitoare la anularea hotararii apelate, precum si, intrucat apelanta a solicitat expres acest lucru prin cererea de apel, la trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
In consecinta, curtea va admite apelul, va anula sentinta apelata si va trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Constanta.
Ramane ca prima instanta, cu ocazia rejudecarii, sa stabileasca daca exista sau nu dreptul dedus judecatii de apelanta reclamanta, respectiv de a obtine recalcularea pensiei in conditiile in care cererea de recalculare a fost respinsa prin decizie a casei teritoriale de pensii, impotriva acestei decizii nu s-a formulat contestatie, iar ulterior emiterii ei nu s-a formulat cerere de revizuire in baza art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010