Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Constanta

Aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 si art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru limita de varsta in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior anului 2011 au beneficiat de pen

(Hotarare nr. 179/AS din data de 12.11.2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Constanta | Jurisprudenta Curtea de Apel Constanta

Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit caruia "indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie", se interpreteaza in sensul ca o persoana care a beneficiat de aplicarea acestui indice la inscrierea initiala la pensie nu-l poate cumula cu un nou indice de corectie la un moment ulterior, chiar daca i se acorda o noua categorie de pensie.
Dimpotriva, acest articol nu se interpreteaza in sensul ca unor persoane a caror pensie a fost calculata in baza Legii nr. 263/2010 ar putea sa nu li se aplice deloc indicele de corectie, pe motiv ca au beneficiat in baza legislatiei anterioare de o alta categorie de pensie, exigenta legii fiind ca toate pensiile calculate in baza noii legi sa includa acest indice o singura data, incepand de la data inscrierii initiale la pensie in baza Legii nr. 263/2010.
In cazul apelantei, a carei pensie pentru limita de varsta a fost acordata incepand de la 14.01.2011, acest indice i se cuvine incepand de la 01.01.2013, asa cum a stabilit Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 463/2014.

Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010
Decizia Cur?ii Constitutionale nr. 463/2014

I. Sentinta apelata:
Prin sentinta civila nr. 3253/21.08.2013, Tribunalul Constanta, sectia I civila a respins ca nefondata cererea formulata la 18.09.2013 si modificata la 11.11.2013 de reclamanta [...] in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii Constanta, prin care aceasta a solicitat obligarea paratei la emiterea unei noi decizii de pensie in sensul acordarii indicelui de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual si sa plateasca reclamanei diferentele de drepturi de pensie dintre pensia cuvenita si cea efectiv primita, actualizate cu rata inflatiei, incepand de la 1.01.2013.
In motivarea sentintei, tribunalul a retinut urmatoarele:
Reclamanta a fost beneficiara unei pensii anticipate partiale stabilita prin decizia nr. X/08.05.2006, sub imperiul Legii 19/2000.
Prin cererea inregistrata la Casa Judeteana de Pensii Constanta sub nr. Z/05.01.2011, reclamanta a solicitat inscrierea la pensia pentru limita de varsta, ca urmare a implinirii varstei standard de pensionare. Prin decizia nr. Y/04.07.2011 a fost stabilita in favoarea reclamantei o pensie pentru limita de varsta in cuantum de 1.190 lei, aferenta unui punctaj mediu anual de 1,62280 puncte, drepturile de pensie fiind calculate cu incepere din data de 14.01.2011.
Prin cererea de fata, reclamanta a sustinut ca la stabilirea punctajului mediu anual, casa de pensii trebuia sa aplice indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea 263/2010, in baza careia au fost deschise drepturile de pensie pentru limita de varsta.
Potrivit textului de lege invocat de reclamanta, pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a legii, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data. 
Desi prin art. III din OUG 1/2013, intrata in vigoare la data de 23.01.2013, s-a reglementat un indice de corectie de 1,06, aplicabil si punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu luna ianuarie 2011, textul a fost declarat neconstitutional prin Decizia nr. 437/29.10.2013 a Curtii Constitutionale. Astfel, retinand ca dispozitiile art. III din OUG 1/2013 nu pot retroactiva, instanta de contencios constitutional a apreciat ca persoanele ale caror drepturi la pensie s-au deschis pana la data intrarii in vigoare a OUG 1/2013 beneficiaza de aplicarea indicelui de corectie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010.
In speta, reclamanta s-a raportat la data inscrierii la pensia pentru limita de varsta-aceea de 14.01.2011, iar in conditiile in care aceasta s-a situat anterior intrarii in vigoare a OUG 1/2013, a pretins aplicarea indicelui de corectie reglementat de art. 170 din Legea 263/2010.
Or, astfel cum rezulta din examinarea dosarului administrativ, la data de 14.01.2011 reclamanta a devenit beneficiara unei pensii pentru limita de varsta, dupa ce anterior fusese in drepturi cu o pensie anticipata partiala, stabilita din data de 01.04.2006. Prin urmare, reclamanta a fost inscrisa la pensie anterior intrarii in vigoare a Legii 263/2010, iar la data de 14.01.2011 nu a intervenit decat o schimbare a categoriei de pensie initial acordata.
De altfel, atat art. 52 din Legea 19/2000, cat si art. 64 din Legea 263/2010, fac referire la transformarea pensiei anticipate partiale in pensie pentru limita de varsta, trecerea de la o categorie la alta de pensii intervenind la cerere, in cazul in care drepturile de pensie au fost stabilite sub imperiul Legii 19/2000.
In concluzie, data inscrierii initiale la pensie, analizata in mod generic, iar nu in functie de categoria de pensie acordata, este in cazul reclamantei aceea de 01.04.2006, dupa cum s-a prevazut si in cuprinsul deciziilor de pensionare emise de casa de pensii. La o asemenea data generica se refera si art. 170 alin. 2 din Legea 263/2010, care stabileste ca indicele de corectie reglementat de alin. 1 al textului se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.
Or, in lipsa oricarei distinctii a legiuitorului, in sensul de a fi avuta in vedere doar inscrierea initiala la pensia pentru limita de varsta, nu este permisa o asemenea distinctie nici in procesul de aplicare a textului de lege, astfel ca incidenta art. 170 din Legea 263/2010 trebuie retinuta numai in cazul pensiilor, indiferent de categorie, stabilite incepand cu data de 01.01.2011.

II. Apelul:
1. Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta [...], solicitand schimbarea acesteia si admiterea actiunii modificate.
In motivarea cererii de apel, apelanta reclamanta a aratat ca ratiunea instituirii indicelui de corectie a fost de atenuare a efectelor negative generate de modul initial de clacul al pensiei, care determina pentru toate persoanele care intra sub incidenta noii legi un punctaj mediu anual mai mic, astfel cum rezulta din expunerea de motive a Legii nr. 3/2013 privind aprobarea OUG nr. 1/2013.
Pensia pentru limita de varsta acordata incepand de la 14.01.2011 este una de sine statatoare, care nu decurge din pensia anticipata partiala de care apelanta a beneficiat incepand de la 1.04.2006, astfel ca modul sau de stabilire a intrat sub incidenta art. 95 din Legea nr. 263/2010.
Intimata parata nu a formulat aparari in raport cu cererea de apel.
2. In cadrul judecatii in apel a fost atasat dosarul de fond si nu au fost administrate probe noi.

III. Analiza apelului:
1. Apelanta a beneficiat de pensie anticipata partiala incepand de la 01.04.2006, iar incepand de la 14.01.2011 a fost inscrisa la pensie pentru limita de varsta prin decizia intimatei nr. Y/11.07.2013, fara a se aplica indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 asupra punctajului mediu anual de 1,64284.
Apelanta a depus la intimata contestatia nr. 536C/22.07.2013, prin care a criticat decizia mai sus-mentionata pentru neacordarea indicelui de corectie.
Intimata a calificat aceasta contestatie ca fiind o petitie si a raspuns apelantei sub nr. T/5.12.2013 in sensul ca indicele de corectie se aplica pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, in timp ce drepturile de pensie initiale ale acesteia au fost deschise incepand de la 1.04.2006.
Cata vreme intimata a refuzat apelantei inaintarea contestatiei la Comisia Centrala de Contestatii, calificand-o drept o petitie si raspunzandu-i printr-o simpla adresa, se impune a se da inclusiv in procedura judiciara de fata calificarea corecta a acestei contestatii raportat la ceea ce a reprezentat ea in raportul juridic dedus judecatii. In acest sens, curtea retine ca apelanta a invocat prin contestatia respectiva o eroare in procesul de stabilire a pensiei cu privire la neaplicarea indicelui de corectie incepand de la 1.01.2013, astfel incat aceasta constituie in egala masura si o cerere de revizuire a pensiei in sensul art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, mai ales ca intimata a inteles sa o sustraga de la circuitul rezervat contestatiilor si a tratat-o ca pe o simpla petitie.
2. Potrivit art. 170 alin. 1 si 3 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat si valoarea unui punct de pensie in vigoare la data inscrierii la pensie, actualizata cu rata medie anuala a inflatiei pe anul 2011. Indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie.
Potrivit art. 193 din Legea nr. 263/2010 si art. 16 al art. II din OUG nr. 80/2010, aceasta lege a intrat in vigoare la 1.01.2011, cu exceptia unor articole printre care si art. 170, care au intrat in vigoare la 1.01.2013.
Potrivit art. IV din OUG nr. 1/2013, (1) pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corectie care se aplica punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este: a) 1,12 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv; b) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012 inclusiv; c) 1,17 in situatia persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2013 - 22 ianuarie 2013 inclusiv. (2) In situatia persoanelor prevazute la alin. 1, indicele de corectie se aplica asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat in plata la data inscrierii initiale la pensie. (3) Drepturile de pensie, rezultate in urma aplicarii indicilor de corectie prevazuti la alin. 1, se cuvin incepand cu data de 7 noiembrie 2013.
Prin Decizia nr. 463/2014, Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a art. IV alin. 1 si 2 si a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. IV alin. 3 din OUG nr. 1/2013.
Curtea Constitutionala a retinut ca "indicii de corectie prevazuti la art. IV alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 reprezinta rezultatul aplicarii formulei de calcul prevazute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea in calcul a castigului salarial mediu brut realizat, specific fiecarui an avut in vedere: 2011, 2012 si 2013". "Prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, Curtea a statuat ca persoanele ale caror drepturi la pensie s-au deschis pana la data intrarii in vigoare a OUG nr. 1/2013, adica in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, beneficiaza de aplicarea indicelui de corectie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, incepand cu data de 1 ianuarie 2013".
In continuare, Curtea Constitutionala a retinut ca "dispozitiile art. IV alin. 3 din OUG nr. 1/2013, aprobata prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constitutie, intrucat indicii de corectie rezultati din formula de calcul prevazuta de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, trebuie sa se cuvina incepand cu 1 ianuarie 2013, asa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013".
3. In speta, apelanta a beneficiat de la 1.04.2006 de o pensie anticipata partiala stabilita in baza Legii nr. 19/2000, iar de la 14.01.2011 a fost inscrisa la pensie pentru limita de varsta in baza Legii nr. 263/2010.
Cata vreme pensia pentru limita de varsta a fost acordata in baza Legii nr. 263/2010, este logic sa se admita ca momentul deschiderii drepturilor de pensie este unul ulterior datei de 1.01.2011, cand aceasta lege a intrat in vigoare. Drepturile de pensie nu ar fi putut fi deschise in baza unei legi decat dupa ce acea lege a intrat in vigoare.
Pensia pentru limita de varsta acordata apelantei prin decizia intimatei nr. Y/11.07.2013 corespunde astfel unui drept distinct de cel asupra pensiei anticipate partiale de care a beneficiat aceasta in baza Legii nr. 19/2000, cu atat mai mult cu cat pensia pentru limita de varsta a fost acordata in baza unei alte legi.
Pe de alta parte, pensia anticipata partiala si pensia pentru limita de varsta constituie categorii diferite de pensii, alaturi de pensia anticipata, pensia de invaliditate si pensia de urmas, astfel incat acordarea uneia dintre aceste pensii nu face inaplicabil art. 170 din Legea nr. 263/2010 in cazul aplicarii alteia.
Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit caruia "indicele de corectie se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie", se interpreteaza in sensul ca o persoana care a beneficiat de aplicarea acestui indice la inscrierea initiala la pensie nu-l poate cumula cu un nou indice de corectie la un moment ulterior, chiar daca i se acorda o noua categorie de pensie. Dimpotriva, acest articol nu se interpreteaza in sensul ca unor persoane a caror pensie a fost calculata in baza Legii nr. 263/2010 ar putea sa nu li se aplice deloc indicele de corectie, pe motiv ca au beneficiat in baza legislatiei anterioare de o alta categorie de pensie, exigenta legii fiind ca toate pensiile calculate in baza noii legi sa includa acest indice o singura data, incepand de la data inscrierii initiale la pensie in baza Legii nr. 263/2010.
Astfel, asa cum stabilirea in baza legislatiei anterioare a unei pensii de urmas in favoarea unui copil ori a unei pensii de invaliditate in favoarea unei persoane care temporar si-a pierdut capacitatea de munca nu-l lipseste pe cel in cauza de aplicarea indicelui de corectie la data intrunirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta sub imperiul Legii nr. 263/2010, aceasta solutie trebuie recunoscuta in toate cazurile.
Nu in ultimul rand, in cazul unei pensii anticipate partiale stabilite in baza Legii nr. 263/2010, indicele de corectie aplicat initial nu se pierde la momentul transformarii ei in pensie pentru limita de varsta, astfel incat acest indice se acorda la inscrierea initiala la pensie sub imperiul Legii nr. 263/2010 tuturor persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in baza ei, indiferent daca au beneficiat in trecut de alte tipuri de pensii in baza legislatiei anterioare, precum si, in cazul in care acest indice a fost aplicat incepand de la 1.01.2013, fara a se pierde ulterior ca urmare a acordarii unei alte categorii de pensii.
Este intrunita asadar ipoteza normativa a art. IV alin. 1 lit. a) din OUG nr. 1/2013 in cazul apelantei, a carei pensie pentru limita de varsta a fost acordata incepand de la 14.01.2011, aceasta facand parte din categoria persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1.01 - 31.12.2011 inclusiv. In aceasta calitate, este indreptatita sa beneficieze de indicele de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cuantificat prin art. IV alin. 1 lit. a) din OUG nr. 1/2013 la valoarea de 1,12. Acest indice i se cuvine apelantei incepand de la 1.01.2013, asa cum a stabilit Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 463/2014, sus citata.
Aceasta solutie corespunde si unei interpretari a legii in conformitate cu art. 16 alin. 1 din Constitutie, astfel incat in cazul tuturor drepturilor de pensie deschise in baza Legii nr. 263/2010 se utilizeaza aceeasi formula de calcul, inclusiv prin aplicarea indicelui de corectie prevazut de art. 170 asupra punctajului mediu anual determinat potrivit art. 95.
In aceasta situatie, rezulta ca solutia primei instante este nelegala, motiv pentru care curtea, in baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., va admite apelul, va schimba in tot sentinta apelata in sensul ca va admite cererea astfel cum a fost modificata si va obliga parata sa emita reclamantei o decizie de acordare a pensiei pentru limita de varsta prin care sa aplice indicele de corectie de 1,12 asupra punctajului mediu anual de 1, 64284, incepand de la 1.01.2013, precum si sa plateasca acesteia diferentele de pensie rezultate in urma aplicarii acestui indice, incepand de la 1.01.2013 pana la data emiterii noii decizii, actualizate in functie de rata inflatiei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010