InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Acordarea despagubirilor materiale in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 221/2009

(Decizie nr. 625 din data de 09.12.2013 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Din conditia impusa de legiuitor pentru acordarea despagubirilor reprezentand echivalentul valoric al bunurilor confiscate rezulta ca numai echivalentul banesc al bunurilor potrivit cu domeniul de reglementare al celor doua legi speciale de reparatie - Legea 10/2001 si Legea 247/2005 - poate fi solicitat in temeiul art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 221/2009.
Din prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din Legea nr. 10/2001 modificata prin Legea nr. 247/2005 rezulta ca domeniul de reglementare il reprezinta terenurile si constructiile (imobile prin natura) precum si utilajele si instalatiile preluate odata cu imobilul (imobile prin destinatie).
                                                
                Decizia civila nr. 625/R/9.12.2013 a Curtii de Apel Galati

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Vrancea sub nr. 1661/91/2010, reclamanta PA, in contradictoriu cu paratul SR prin MFP, a solicitat:
- sa se constate caracterul politic al condamnarii de 16 ani munca silnica pentru savarsirea crimei de uneltire contra ordinii sociale prevazuta de art. 209 pct. 1 din Codul penal din 1936, republicat in 1948, din care au fost executa?i 4 ani, 7 luni si 8 zile in perioada 07.06.1958 - 14.01.1963 in baza sentin?ei nr. 447/24.09.1958 pronun?ata de Tribunalul Militar Constanta, suferita de VD, tatal sau, si
- obligarea paratului la despagubiri morale.
In motivare a aratat ca impreuna cu tatal sau a fost condamnat la o pedeapsa de 16 ani inchisoare din care a executat aproape 6 ani decedand imediat dupa punerea in libertate si ca atat tatal sau cat si intreaga familie au suferit traume morale in urma acestei condamnari.
Paratul, SR prin MFP, legal citat, a formulat intampinare prin care a aratat ca in ceea ce prive?te competenta teritoriala aceasta apar?ine Tribunalului Gala?i si ca daunele morale nu pot fi primite decat de cel are le-a suferit si ca suma ceruta de reclamanta este exagerata.
Prin sentin?a civila nr. 432/10.06.2010, Tribunalul Vrancea a admis excep?ia necompetentei teritoriale a Tribunalului Vrancea si a declinat competenta de solu?ionare a cauzei in favoarea Tribunalului Gala?i. Pe rolul Tribunalului Gala?i cauza a fost inregistrata sub nr. 6064/121/2010.
Reclamanta si-a precizat ac?iunea, aratand ca solicita obligarea paratului la plata de daune materiale in valoare de 9.000 lei - reprezentand contravaloarea bunurilor mobile confiscate la momentul arestarii tatalui sau si la plata de daune morale in suma de 60.000 lei.
Prin incheierile de ?edin?a din 09.05.2012 si din 18.06.2012 au fost introdu?i in cauza in calitate de reclaman?i VC si IM, fiii defunctului VD.
La data de 05.06.2012 reclamanta PA si-a majorat preten?iile la suma de 269.000 lei, incluzand si venitul nerealizat de catre tatal sau in perioada de deten?ie.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, martori si expertiza tehnica mobiliara.
Prin sentinta civila nr. 891 din 04.04.2013 Tribunalul Galati a admis cererea formulata de petentii PA, VC si IM in temeiul Legii nr. 221/2009.
A constatat caracterul politic al condamnarii de 16 ani munca silnica pentru savarsirea crimei de uneltire contra ordinii sociale prevazuta de art. 209 pct. 1 din Codul penal din 1936, republicat in 1948, din care au fost executa?i 4 ani, 7 luni si 8 zile in perioada 07.06.1958 - 14.01.1963 in baza sentin?ei nr. 447/24.09.1958 pronun?ata de Tribunalul Militar Constanta in dosarul nr. 449/1958, pentru VD, nascut la 10.04.1907 si decedat la 08.10.1987.
A fost obligat Statul Roman prin MFP,  sa plateasca reclaman?ilor PA, VC si IM, suma de 7.088 lei, cu titlu de daune materiale, reprezentand echivalentul valoric al bunurilor mobile confiscate.
S-a retinut in motivarea sentintei ca din inscrisurile depuse rezulta condamnarea numitului VD pentru o fapta prevazuta de dispozitiile art. 1 alin. 1 litera "a" din Legea nr. 221/2009.
Potrivit dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 221/2009 s-a constatat ca reclamantii au dreptul la despagubiri pentru bunurile mobile confiscate - material lemnos, 10 oi, 10 capre, 300 kg grau in valoare de 7088 lei conform expertizei efectuate in cauza.
In ceea ce priveste despagubirile morale cererea a fost considerata nefondata avand in vedere deciziile 1358 si 1360 din 2010 ale Curtii Constitutionale.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si Statul Roman prin MFP.
Parchetul de pe langa Tribunalul Galati critica hotararea instantei de fond pentru nelegalitate in ceea ce priveste acordarea despagubirilor materiale solicitate de reclamanti.
Despagubirile au fost acordate pentru bunuri mobile confiscate de la defunctul condamnat conform procesului verbal din 23.04.1960, desi ele nu fac obiectul legii speciale de reparatie asa cum s-a motivat si prin decizia nr. 6/15.04.2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Statul Roman prin MFP critica hotararea instantei de fond pentru acelasi motiv al acordarii daunelor materiale. De asemenea, se critica hotararea si sub aspectul gresitei constatari a caracterului politic al condamnarii desi acest caracter este recunoscut ope legis.
Reclamanta VA fosta P a declarat recurs impotriva aceleiasi sentinte criticand neacordarea daunelor morale intrucat legea nu retroactiveaza.
Prin decizia nr. 6/15.04.2013 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. 1 lit. "b" din Legea nr. 221/209 cu modificarile si completarile ulterioare a stabilit ca pentru a fi acordate despagubiri materiale numai pentru aceleasi categorii de bunuri care fac obiectul actelor normative speciale de reparatie, respectiv Legea nr. 10/2001 republicata si Legea 247/2005 cu modificarile si completarile ulterioare sub imperiul carora partea interesata sa nu fi obtinut deja o reparatie.
Din conditia impusa de legiuitor pentru acordarea despagubirilor reprezentand echivalentul valoric al bunurilor confiscate rezulta ca numai echivalentul banesc al bunurilor venita in domeniul de reglementare al celor doua legi speciale de reparatie - Legea 10/2001 si Legea 247/2005 - poate fi solicitat in temeiul art. 5 alin. 1 lit. b din Legea 221/2009.
Or, din prevederile art. 6 alin. 1 si 2 din Legea 10/2001 modificata si completata prin Legea nr. 247/2005 rezulta ca domeniul de reglementare il reprezinta terenurile si constructiile (imobile prin natura) precum si utilajele si instalatiile preluate odata cu imobilul (imobile prin destinatie).
Or, bunurile confiscate prin procesul verbal din 23.04.1960 sunt bunuri mobile - material lemnos, animale si grau.
Ca atare, nu pot fi solicitate despagubiri reprezentand echivalentul valoric al acestor bunuri in temeiul Legii nr. 221/2009.
In consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila se vor admite recursurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice impotriva sentintei civile nr. 891 din 04.04.2013 a Tribunalului Galati.
Se va modifica in parte sentinta respectiva in sensul ca se va respinge ca nefondat capatul de cerere avand ca obiect acordarea despagubirilor materiale pentru bunurile mobile confiscate.
In ceea ce priveste recursul declarat de reclamanta, acesta este nefondat avand in vedere deciziile Curtii Constitutionale prin care dispozitiile art. 5 alin. 1 lit. a, teza I-a din Legea nr. 221/2009 si-au incetat efectele si nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele nesolutionate definitiv la data publicarii lor in Monitorul Oficial.
Prin decizia nr. 12/19.09.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se precizeaza ca nu se poate spune ca fiind promovata actiunea la un moment in care era in vigoare art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 221/2009 inseamna ca efectele acestui act normativ se intind in timp pe toata desfasurarea procedurii judiciare intrucat nu avem de-a face cu un act juridic conventional ale carui efecte sa fie guvernate dupa regula "tempus regit actum" la momentul la care instanta este chemata sa se pronunte asupra pretentiilor formulate, norma juridica nu mai exista si nici nu poate fi considerata ca ultra activand in absenta unor dispozitii legale exprese.
In consecinta, in conformitate cu dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila se va respinge recursul declarat de reclamanta impotriva sentintei civile nr. 891 din 04.04.2013 a Tribunalului Galati ca nefondata.
Motivul de recurs invocat de Statul Roman vizand constatarea caracterului politic al condamnarii este nefondat.
Chiar in situatia in care se constata ca s-a recunoscut ope legis caracterul politic al condamnarii reclamantii pot face o astfel de solicitare in temeiul dispozitiilor art. 4 alin. 1 din Legea 221/2009 pentru obtinerea unei satisfactii morale, astfel ca nu poate fi invocata lipsa de interes.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014