InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Actiune in rectificare carte funciara

(Decizie nr. 189 din data de 16.04.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Ac?iunea in revendicare imobiliara, prin care o persoana care pretinde ca este proprietarul bunului cere persoanei ce stapane?te bunul sa-l restituie ?i sa-i recunoasca dreptul de proprietate este o ac?iune petitorie ce insumeaza in analiza ei ?i valabilitatea titlurilor celor doi proprietari.
Prin urmare, chiar daca nu apare in dispozitiv expres solu?ia de anulare a contractului de vanzare-cumparare, este evident ca instan?a a procedat la o comparare a titlurilor ?i a acordat preferin?a titlului reclamantului, obligandu-l sa lase in deplina proprietate suprafa?a de 211,5 m.p.
Aceasta hotarare se circumscrie ipotezelor prevazute la art. 34 din Legea nr. 7/1996, determinand admiterea cererii de rectificare a inscrierilor in cartea funciara.

                                                      Decizia civila nr. 189/R din 16.04.2014 a Curtii de Apel Galati        

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tecuci, in data de 16.10.2012, reclamantul  GA  a  solicitat  in  contradictoriu  cu  paratii  GSN  si  GTE,  precum si  cu  OCPI  Galati  si  BCPI  Tecuci, sa se dispuna  rectificarea  inscrierii in  cartea  funciara a  suprafetei  de 1000  m.p.  teren  situat  in  intravilanul  mun. T., str. _ pe  numele  paratilor, deoarece  aceasta  inscriere  nu este  in  concordanta  cu  situatia  juridica a  imobilului.
In motivarea in fapt a actiunii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civila nr.3467/25.11.1999  a  Judecatoriei  Tecuci, asa cum a fost lamurita prin decizia civila nr. 108/2008  a  Tribunalului  Galati,  s-a  partajat  suprafata  de teren  situata in  T., str. _ in loturi  de  cate 211,50  m.p. fiecarui  mostenitor, unul dintre loturi revenindu-i.
A sustinut reclamantul ca paratii, in complicitate cu parintii  lor  au ocupat terenul respectiv,  intocmind  abuziv  un act de  vanzare-cumparare  intre  ei  si  inscriind  in cartea  funciara un drept de  proprietate pentru suprafata  totala  de 1000  m.p. , care include si loturile  cuvenite in urma partajului.
Reclamantul a mai aratat ca in urma unui proces  de revendicare, prin sentinta civila nr. 2559/2010  a  Judecatoriei  Tecuci au  fost  obligati  paratii  sa-i  lase  in deplina  proprietate  si  posesie suprafata  de 211,50  m.p., recunoscandu-i-se  astfel dreptul  sau  de  proprietate  si  nelegalitatea  contractului  de  vanzare-cumparare  incheiat intre  parati si parintii  lor, motiv pentru care a solicitat a se dispune  radierea  din  cartea  funciara a  dreptului  de  proprietate al paratilor  si  inscrierea  dreptului  sau  de  proprietate.
In drept , actiunea a fost intemeiata pe  disp. art.34  din Legea nr. 7/1996.
In  dovedirea  actiunii, a  solicitat  incuviintarea probei  cu  inscrisuri, sens  in care a  depus  la  dosar  extras de  carte  funciara, sentinta  civila  nr. 2559/2010  a  Judecatoriei  Tecuci, sentinta  civila  nr. 3467/1999 a  Judecatoriei  Tecuci, decizia  civila  nr. 108/2008 a Tribunalului  Galati.
O.C.P.I.  Galati a  formulat  intampinare  prin care a  invocat  exceptia  lipsei  calitatii
procesuale  pasive in temeiul  art. 501  din Legea nr.  7/1996  republicata.
Pe  fondul  cauzei s-a  aratat  ca, asa  cum rezulta  din  disp. art. 89  alin.1  din Regulamentul de  organizare  si  functionare a  birourilor  de  cadastru,  obiectul  actiunii  nu  poate  fi  rectificarea  cartii  funciare, intrucat  potrivit  art. 89  alin.6  din  acelasi  act  normativ,  modificarea  nu se va  putea face decat  la  cererea  titularului  dreptului  de  proprietate, precum si in baza  actelor  doveditoare, astfel  incat  modificarea  suprafetei  inscrisa  in cartea  funciara  nu va  fi  considerata  o  rectificare  de  carte  funciara.
In drept, au fost invocate disp. art. 115-116 C.p.c., art. 84 si art. 89  din  Ordinul nr. 633/2006.
Reclamantul a  raspuns  la  aceasta  intampinare, facand urmatoarele  precizari, prin inscrisul depus in dosarul de fond: la  data  de  11.09.1997  s-a  emis  titlul de  proprietate  _,  de  Comisia  Judeteana  pentru  restituirea  proprietatii  G. pe  numele  mostenitorilor  defunctei  GN,  in care  suprafata de 1000  m.p., situata  in T _, era  mentionata  ca  fiind  cuprinsa  in masa  succesorala a  defunctei  GN, avand  ca  mostenitori pe G.C., G.A., B.E., T.M. si G.I.
In urma decesului lui G.N. a avut loc ezbaterea succesiunii, prin  sentinta civila nr. 3467/1999, pronuntata de Judecatoria Tecuci, in dosarul R/2097/1999, ramasa  irevocabila. Prin aceasta  sentinta  suprafata de  1000  m.p.  a  fost  impartita in loturi de cate 211,50  m.p.,  care  au  fost atribuite  fiecarui  mostenitor,  iar  lui  G.I. i  s-a  atribuit  din  totalul de 1000 m.p.  numai 154  mp.
Cu rea-credinta, in  timp ce  procesul de  partaj  intre  mostenitorii  defunctului G.N. era  pe  rol, mostenitorul G.I. a formulat o actiune civila in constatare in contradictoriu cu Primaria Municipiului T., fara  sa ii cheme in judecata si pe ceilalti  mostenitori, in care a pretins ca  suprafata de 1000  m.p.,  situata in  T _ ar  fi  proprietatea  sa, dobandita  prin  uzucapiune, actiune  ce a  fost admisa  de  instanta,  dar hotararea nu este  opozabila  celorlalti  mostenitori.
A mai invederat ca pentru a  se  pierde urma  proprietatii  acestei  suprafete,  mostenitorul  G.I. a  vandut  lui  G.S.N.,  fiul  sau, aceasta  suprafata.
A  formulat  actiune  civila  in revendicare  la  Judecatoria  Tecuci,  actiune  ce a format  obiectul  dosarului  nr. 323/324/2009  actiune ce a  fost admisa  irevocabil, constatandu-se  dreptul  sau de  proprietate  asupra  suprafetei  de 211,50  m.p.,  instanta  apreciind  ca  titlul  sau  de proprietate este mai  favorabil  decat  al  paratilor  GSN  si  GTE.
In aceasta  situatie,  Cartea  funciara  deschisa  pe  numele  paratilor, referitor  la  suprafata de 1000  m.p., in care  este  inclusa  si  suprafata de 211,50 m.p. a  reclamantului,  nu   corespunde realitatii.
A mai sustinut reclamantul  ca  paratii  au  incheiat cu rea-credinta  actul de  proprietate  si  ca se  impune rectificarea  cartii funciare,  in temeiul  art. 33 si  art. 38  din  Legea nr. 7/1996 , actul  in   temeiul  caruia  s-a  facut  inscrierea  nefiind  valabil.
A mai  depus  contractul de  vanzare-cumparare  cu  incheierea  de  autentificare  nr. 1396/1999,  titlul de  proprietate  _, procura  generala, adresa  nr. _/16.10.2012  a  Primariei  Tecuci, sentinta civila nr. 497  din 1999 a  Judecatoriei  Tecuci ,  hotararea  nr. 71/1981   a  fostei  Cooperative  Agricole "V." Tecuci, adeverinta nr. _/1993  emisa  de  Primaria  Tecuci, adeverinta  nr. _/1998, un certificat  de  nomenclatura  stradala  si  adresa.
Prin  incheierea  de  sedinta  din   06.11.2012,  instanta a apreciat intemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata  de OCPI Galati, sens  in  care a admis-o  deoarece  in temeiul  art. 50/1 din Legea nr. 7/1996, solutionarea  plangerii  impotriva  incheierii de  carte  funciara, a actiunilor in  justificare  tabulara, in rectificare, precum  si  prestatie  tabulara  se face  fara  citarea  oficiului  teritorial.
In ceea  ce  priveste  calitatea   procesuala  a  Biroului de  Cadastru  si  Publicitate  Imobiliara  Tecuci,  instanta a  invocat  exceptia  lipsei  calitatii  procesuale  de  folosinta a acestuia la termenul  din  04.12.2012, apreciind-o de asemenea  intemeiata,  deoarece  BCPI  Tecuci  nu  are  personalitate  juridica  si deci  nu  poate  fi  subiect  de  drepturi  si  obligatii,  neputand  sta in proces.
Prin sentinta civila nr. 3321/04.12.2012, Judecatoria Tecuci a respins ca nefondata ac?iunea formulata de reclamantul G.A. in contradictoriu cu paratii G.S.N. si G.T.E., pentru lipsa calitatii procesuale pasive, ac?iunea formulata in contradictoriu cu parata OCPI G. si pentru lipsa capacitatii procesuale de folosinta, ac?iunea formulata in contradictoriu cu parata BCF T.
Pe  fondul  cauzei,  instanta  a retinut ca prin sentinta civila nr. 3467/1999 a Judecatoriei  Tecuci si decizia  civila  nr. 108/2008  a  Tribunalului  Galati s-a dispus  iesirea  din indiviziune  dupa  autoarea  GN , iar  suprafata de 1000  m.p.  teren  situat  in intravilanul  mun. T, str.  _,  pentru  care s-a solicitat rectificarea  cartii  funciare,  s-a  partajat  in loturi de  cate  211,50 m.p.  reclamantul  primind 211,50  m.p., iar G.I. a primit doar 154 m.p.
A mai re?inut ca prin sentinta  civila nr. 497/1999 a Judecatoriei  Tecuci s-a  constatat  un drept  de  proprietate pentru G.I. si  G.S. la aceeasi adresa  din  T., str.  _ (fosta  str. S.), dar pentru 0,20  ha  teren, si nu pentru 1000 m.p.
Ulterior,  G.I.  si  S.  au  vandut   paratilor, conform contractului de vanzare-cumparare  autentificat  sub  nr. _/1999, doar 1000  m.p.  din  totalul de  2319  m.p.  pe  care  ii detineau, iar paratii  au  intabulat  dreptul de  proprietate  pentru  suprafata de 1000  m.p.  in  cartea  funciara  nr. _  a  mun. Tecuci, jud. Galati, cu privire la care reclamantul  a solicitat  rectificarea.
Prima instan?a a apreciat ca cererea  reclamantului  nu este  intemeiata  deoarece paratii  au  un drept de proprietate in baza  unui  contract de  vanzare-cumparare  valabil  care  nu a  fost  desfiintat. A mai re?inut ca reclamantul acuza  partile contractante de rea-credinta, insa nu a formulat nicio  actiune  in  constatarea  nulitatii  contractului  de  vanzare-cumparare in care sa probeze reaua-credinta a  acestora.
Pe de  alta  parte,  instanta de fond a mai retinut  ca in temeiul sentintei  civile nr.  3467/1999 a  Judecatoriei  Tecuci, reclamantul a  dobandit  un  drept  de  proprietate  doar  pentru 211,50  m.p.,  si tot  pentru  aceasta  suprafata i  s-a  admis  actiunea  in revendicare  prin sentinta  civila nr. 2559/2010 a  Judecatoriei  Tecuci, cererea  sa  in  sensul de a  se  rectifica  cartea  funciara  pentru  intreaga  suprafata de 1000  m.p.  nefiind  justificata.
Instanta  a mai  retinut  ca reclamantul  nu a  facut  nici  dovada ca  s-a  adresat cu o cerere de  rectificare sau de modificare a cartii funciare catre OCPI Galati  si ca aceasta cerere i s-ar fi respins, astfel incat nefiind indeplinite conditiile prevazute de  art. 89  alin.1  si 6 din Regulamentul de  Organizare a Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a respins ac?iunea ca neintemeiata.
Prin decizia civila nr. 333 din 04.12.2013 a Tribunalului Gala?i s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclaman?i.
Pentru a decide astfel, instan?a a re?inut urmatoarele:
Prin actiunea formulata in data de 16.10.2012, reclamantul G.A. a solicitat in contradictoriu  cu  paratii  G.S.N.  si G.T.E.,  precum si  cu  OCPI  Galati  si  BCPI  Tecuci, sa se dispuna  rectificarea  inscrierii in  cartea funciara a  suprafetei  de 1000  m.p.  teren  situat  in  intravilanul  mun. Tecuci, str. _  pe  numele  paratilor, deoarece  aceasta  inscriere  nu este  in concordanta cu situatia juridica a  imobilului.
Actiunea in rectificarea inscrierilor in cartea funciara este acea actiune prin care se cere indreptarea sau suprimarea unor inscrieri necorespunzatoare facute in cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulara cu situatia juridica reala a imobilului. Aceasta actiune are un caracter subsidiar, de obicei fiind grefata pe o actiune avand ca obiect constatarea nulitatii sau anularea unui act, simula?ia sau rezolu?iunea acestuia.
Cazurile de exercitare a acestei actiuni sunt prevazute in mod limitativ de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 7/1996, aplicabile in spe?a in raport de data faptului juridic generator al dreptului supus inscrierii, dupa cum impun dispozi?iile art. 80 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, cazuri preluate si de art.  908 Noul cod civil.
Astfel, orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil, dreptul inscris a fost gresit calificat, nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea, ori daca inscrierea in cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.
Din interpretarea textului de lege mentionat rezulta astfel, ca rectificarea mentiunilor din cartea funciara poate fi ceruta doar daca anterior a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva prin care sa se fi constatat existenta vreuneia din situatiile prevazute.
In speta, nu se regaseste niciuna dintre situatiile la care se refera textul de lege, cata vreme paratii au un titlu, reprezentat de contractul de vanzare-cumparare autentificat  sub  nr. _/1999, care nu a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, astfel cum prevad dispozitiile art. 34 din Legea nr. 7/1996.
Prin urmare, in conditiile in care nu exista vreo hotarare judecatoreasca care sa invalideze titlul paratilor, acesta isi produce efectele in mod valabil, conform art. 20 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate fiind inscris in cartea funciara in baza actului prin care s-a transmis.
In conditiile in care asupra aceluiasi imobil ar exista doua titluri, nu poate fi promovata o actiune in rectificare de carte funciara, atata timp cat instanta nu a fost investita si cu o cerere de constatare a nulitatii titlului paratilor.
Toate aspectele vizand valabilitatea sau lipsa de valabilitate a titlului, buna sau reaua credinta nu pot fi examinate in cadrul unei actiuni in rectificare de carte funciara, cata vreme titlul in baza caruia s-a inscris dreptul real al para?ilor nu a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila.
Hotararea invocata de apelantul-reclamant ca temei pentru promovarea actiunii in rectificarea cartii funciare, sentinta  civila nr. 2559/2010 a Judecatoriei  Tecuci, prin care s-a constatat dreptul  sau de  proprietate  asupra  suprafetei  de 211,50  m.p.  nu poate justifica admiterea ac?iunii in rectificare, cata vreme titlul paratilor nu a fost desfiintat irevocabil, astfel cum s-ar fi impus spre a se da eficienta art. 34 din Legea nr. 7/1996.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul care a sus?inut, in esen?a, ca sunt indeplinite condi?iile prevazute de art. 34 din Legea nr. 7/1996 intrucat prin sentin?a civila nr. 2559/2010 a Judecatoriei Tecuci, in litigiul dintre par?i s-a admis cererea avand ca obiect revendicarea imobiliara ?i au fost obligati para?ii sa lase in deplina proprietate ?i pa?nica folosin?a suprafa?a de 211,50 m.p. teren, situat in intravilanul municipiului Tecuci.
Intima?ii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefundat, sus?inand ca, raportat la succesiunea solu?iilor pronun?ate in dosarele ce ii vizeaza, tribunalul a pronun?at o solu?ie legala.
Prin decizia civila nr. 189/16.04.2014 a Curtii de Apel Galati s-a admis recursul civil declarat de catre reclamantul G.A. impotriva deciziei civile nr. 333 din 04.12.2013 pronuntata de Tribunalul Galati - Sectia I civila, in dosarul nr. 4774/324/2012, s-a modificat in tot decizia civila nr. 333/04122013 a Tribunalului Galati, in sensul ca s-a admis apelul, s-a schimbat in parte sentinta civila nr. 3321 din 04.12.2012 a Judecatoriei Tecuci si, pe cale de consecinta:
S-a admis in parte actiunea formulata in contradictoriu cu intimatii-parati GSN si GTE, s-a dispus rectificarea inscrierii in CF 103460 a Orasului T, judetul Galati in sensul radierii suprafetei de 211,50 m.p. teren, situata in T, nr. cadastral _, asa cum a fost identificata de expertiza BE  si a schitei anexe din dosarul nr. 5468/121/2006 (nr. in format vechi 1222/2006) a Judecatoriei Tecuci.
S-a dispus inscrierea in CF in favoarea reclamantului GA, dupa intocmirea unui plan de amplasament  vizat de OCPI Galati - BCPI Tecuci a suprafetei de 211,50 m.p. situata in T, ce a facut obiectul actiunii in revendicare, solutionata prin sentinta civila nr. 2559/2010 a Judecatoriei Tecuci, irevocabila prin decizia civila nr. 266/2011 a Tribunalului Galati.
S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei civile nr. 3321/2012 a Judecatoriei Tecuci.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin ac?iunea formulata, reclamantul a solicitat in contradictoriu cu para?ii GSN ?i GA, precum ?i cu OCPI Tecuci, rectificarea inscrierii in cartea funciara.
A?a cum a stabilit instan?a de apel, conform dispozi?iilor art. 76 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a noului Cod civil, noile dispozi?ii  sunt incidente doar pentru cazurile, condi?iile, efectele ?i regimul inscrierilor in cartea funciara, incheiate/savar?ite sau produse dupa intrarea in vigoare a noului Cod Civil.
In spe?a, raportat la data faptului juridic generator al dreptului supus inscrierii se aplica dispozi?iile art. 34 din Legea nr. 7/1996, in forma in vigoare de la acest moment.
Conform dispozi?iilor art. 33 ?i 34 din Legea nr. 7/1996, ac?iunea in rectificare a inscrierilor din cartea funciara este acea ac?iune prin care se cere indreptarea sau suprimarea unor inscrieri necorespunzatoare realita?ii facuta in cartea funciara, pentru a pune de acord starea tabulara cu situa?ia reala a unui imobil.
Aceasta ac?iune are un caracter subsidiar, trebuind sa se grefeze pe o ac?iune de fond, avand ca obiect nulitatea sau anularea actului, simula?ia sau rezolu?iunea acestuia, iar cazurile de exercitare sunt cele prevazute de art. 34:
- inscrierea sau actul juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea nu a fost valabil;
- dreptul inscris a fost gre?it calificat;
- nu mai sunt intrunite condi?iile de existen?a  a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
- inscrierea in carte funciara nu mai este in concordan?a cu situa?ia reala a terenului.
In spe?a, reclamantul invoca drept temei al rectificarii sentin?a civila nr. 2559/2010 a Judecatoriei Tecuci, definitiva prin decizia civila nr. 266/2011 a Tribunalului Gala?i.
Prin aceasta hotarare judecatoreasca s-a admis cererea avand ca obiect revendicarea imobiliara ?i au fost obliga?i para?ii GSN ?i GTE sa lase in deplina proprietate ?i pa?nica posesie reclaman?ilor GA ?i TM suprafe?ele de 211,50 m.p. situate in T161, P242/2, intravilanul Municipiului Tecuci.
Pentru a decide astfel, instan?a a re?inut ca prin sentin?a civila nr. 3467/25.11.1999 s-a solu?ionat ac?iunea civila de partaj succesoral, formulata de reclamanta TM, autor GN, ?i ca efect al partajului, suprafa?a de 1057,28 m.p. situata in intravilanul Municipiului Tecuci a fost impar?ita in 5 loturi de cate 211,5 m.p. pentru fiecare mo?tenitor.
Avand in vedere ca, prin raportul de expertiza ce a stat la baza pronun?arii sentin?ei men?ionate nu a fost identificat fiecare lot in parte, a fost necesara promovarea unei cereri de lamurire a intinderii ?i aplicarii dispozitivului sentin?ei, cerere ce a fost solu?ionata irevocabil prin decizia civila nr. 108/27.02.2008 a Tribunalului Gala?i, decizie care a avut la baza raportul de expertiza topometrica ?i schi?a anexa.
A mai re?inut instan?a de fond ca, in timp ce se afla pe rolul instan?elor ac?iunea de partaj succesoral, mo?tenitorul GI, de?i nu a ridicat vreo excep?ie in cadrul procesului, a formulat separat, in contradictoriu cu C.L. Tecuci o ac?iune in constatare drept de proprietate prin uzucapiune, ?i tot in timpul procesului a instrainat aceasta suprafa?a fiilor lui.
A mai re?inut judecatoria ca mo?tenitorul GI a instrainat o suprafa?a mai mare decat cea care i se cuvenea - 154 m.p., conform partajului.
Instan?a, comparand cele doua titluri, a constatat ca este preferabil titlul reclaman?ilor, constand in sentin?a de partaj succesoral, ramasa irevocabila, prin care li s-a atribuit reclaman?ilor suprafa?a de 211,5 m.p.
Decizia a ramas irevocabila prin respingerea recursului prin decizia civila nr. 266/29.03.2011 a Tribunalului Gala?i, in motivarea careia s-a re?inut, de asemenea, ca titlul reclaman?ilor este mai bine caracterizat fa?a de cel al para?ilor.
Curtea apreciaza ca o astfel de ac?iune in revendicare admisa poate sta la baza unei cereri de rectificare carte funciara.
Ac?iunea in revendicare imobiliara, prin care o persoana care pretinde ca este proprietarul bunului,  cere persoanei ce stapane?te bunul sa-l restituie ?i sa-i recunoasca dreptul de proprietate, este o ac?iune petitorie ce insumeaza in analiza ei ?i valabilitatea titlurilor celor doi proprietari.
Prin urmare, chiar daca nu apare in dispozitiv expres solu?ia de anulare a contractului de vanzare-cumparare, este evident ca instan?a a procedat la o comparare a titlurilor ?i a acordat preferin?a titlului reclamantului, obligandu-l sa lase in deplina proprietate suprafa?a de 211,5 m.p.
Din toate aceste considerente, avand in vedere dispozi?iile art. 312 alin. 2 Cod procedura civila va admite recursul, va modifica in tot decizia  in sensul ca va schimba in parte sentin?a civila nr. 3321/2012 a Judecatoriei Tecuci ?i, pe cale de consecin?a va admite in parte ac?iunea ?i va dispune rectificarea inscrierii in CF  a Orasului Tecuci, judetul Galati in sensul radierii suprafetei de 211,50 m.p. teren, situata in T, nr. cadastral _, asa cum a fost identificata de expertiza BE  si a schitei anexe din dosarul nr. 5468/121/2006 (nr. in format vechi 1222/2006) a Judecatoriei Tecuci.
Va dispune inscrierea in CF in favoarea reclamantului  GA , dupa intocmirea unui plan de amplasament  vizat de OCPI Galati - BCPI Tecuci a suprafetei de 211,50 m.p. situata in T161, P242/2, ce a facut obiectul actiunii in revendicare, solutionata prin sentinta civila nr. 2559/2010 a Judecatoriei Tecuci, irevocabila prin decizia civila nr. 266/2011 a Tribunalului Galati.
Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei civile nr. 3321/2012 a Judecatoriei Tecuci.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009