InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Galati

Poprire asiguratorie

(Decizie nr. 73 din data de 20.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Galati)

Domeniu Popriri | Dosare Curtea de Apel Galati | Jurisprudenta Curtea de Apel Galati

Intre parti a avut loc un prim proces, in care creditoarea a obtinut o ordonanta de plata pentru suma de 548.849,19 lei, pe care a executat-o silit.
Ulterior, aceasta sentinta a fost anulata, iar debitoarea a formulat separat o cerere de intoarcere a executarii silite.
La randul ei, creditoarea a formulat o noua cerere de chemare in judecata a debitoarei, pe calea dreptului comun, cerere aflata in curs de judecata.
Existenta celor trei subiecti (creditor popritor, debitor urmarit, tert poprit) nu este de esenta popririi. Astfel, daca creditorul reclamant datoreaza, la randul sau, anumite sume de bani paratului se poate infiinta o poprire in propriile maini ale creditorului.
Indeplinirea conditiilor prevazute de art. 969 NCPC, in referire la art. 952 NCPC pentru instituirea unei popriri asiguratorii.

                                                      Decizia civila nr. 73/A din 20.06.2014 a Curtii de Apel Galati
Pe data de 12.03.2014, pe rolul Tribunalului Galati, a fost inregistrata cererea de infiintare poprire pentru suma de 548.849,19 lei, in mainile creditoarei, cerere formulata de creditoarea SC P.G. D.E. S.R.L.  Navodari, in contradictoriu cu debitoarea S.C. S. TC - M. S.R.L.  Tecuci.
 In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat in esenta, ca suma de 548.849,19 lei deriva din contractul de executie lucrari nr. _/28.04.2012, incheiat intre creditoare, in calitate de executant si debitoare, in calitate de achizitor.  Obiectul contractului il reprezinta executarea si finalizarea lucrarilor de investitie pentru " Construire Hala de Productie Utilitati Tehnico - Edilitar", proiect realizat in baza documentatiei elaborata de SC A. S.R.L. Pe parcursul executarii contractului a fost necesara efectuarea unor lucrari suplimentare, aparute urmare a punerii in practica a documentatiei elaborate si comunicate creditoarei. Fiind lucrari suplimentare, deci neprevazute in contract, au existat neintelegeri cu privire la termenul de executie a acestor lucrari, si, prin adresa nr. 325/12.10.2012, debitoarea a notificat creditoarea in vederea rezilierii contractului, incepand cu data de 15.10.2012.
  Pe data de 15.10.2012, in prezenta achizitorului, a executantului si a unui tert s-a incheiat proces-verbal de predare lucrari, in care s-a mentionat starea fizica a lucrarilor executate si a materialelor existente pe santier  si nepuse in opera, pentru care creditoarea urma sa fie despagubita.
           Prin urmare, sustine creditoarea, este evident ca debitoarea a acceptat lucrarile pe care le-a realizat creditoarea si pe care le-a suportat, astfel ca au fost intocmite devizele de lucrari si de materiale, tocmai pentru a fi evidentiate cantitatile de materiale si pretul acestora. Aceste devize au insotit facturile ce reflectau ultimele plati datorate. De asemenea, a fost stornat avansul primit initial.
Suma totala de 548.849,19 lei, suma pe care achizitorul refuza sa o plateasca, se compune din:
- Factura nr. 238/05.10.2012 pentru suma de 541.370,15 lei, pentru lucrari suplimentare - acceptate si executate - de armura la pavilionul de acces si administrativ, cu termen de plata la data de 05.10.200112;
- Factura nr. 243/22.10.2012 pentru suma de 254.460,34 lei, aferenta ultimelor lucrari realizate conform proiectului si conform stadiului fizic al lucrarilor la data incetarii activitatii societatii creditoare, cu termen de plata la data de 22.10.2012 , si
- Factura nr. 245/24.10.2012, pentru suma de 243.017,17 lei, aferenta lucrarilor suplimentare realizate conform contractului, cu termen de plata la 08.11.2012.
Desi debitoarea a beneficiat de lucrarile suplimentare realizate de creditoare si de materialele folosite pentru realizarea lucrarile, cele trei facturi nu au fost achitate de debitoare. 
Intrucat debitoarea nu si-a indeplinit obligatia de plata la scadenta a sumei de bani datorate, creditoarea a formulat in conditiile stabilite de OUG nr. 119/2007 o cerere prin care a solicitat obligarea debitoarei la plata sumei mentionate mai sus. A fost pronuntata sentinta comerciala nr. 363/22.04.2013, fiind admisa cererea creditoarei. In baza acestei hotarari judecatoresti, creditoarea a executat silit debitoarea, fiind format dosarul de executare nr. 227/RC/2013 la BEJ CR.
Ulterior, prin sentinta nr. 1091/15.11.2013 a Tribunalului Galati, a fost desfiintata sentinta nr. 363/22.04.2013 a Tribunalului Galati - titlul executoriu in baza caruia a fost pornita executarea silita.
In aceste conditii, creditoarea  a formulat o noua actiune pe calea dreptului comun, solicitand obligarea debitoarei la plata sumei de 548.849,19 lei, rezultand din contractul precizat mai sus.
Intrucat debitoarea incearca sa recupereze suma de 548.849,19 lei de la creditoare si dat fiind faptul ca exista si alti creditori care o urmaresc silit pe debitoare, existand riscul ca aceasta sa nu mai poata recupera banii de la debitoarea sa,  creditoarea apreciaza ca sunt intrunite conditiile legale pentru a solicita infiintarea popririi.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 969  si ale art. 952 NCPC. 
Prin incheierea din data de 19.03.2014 a Tribunalului Galati s-a admis cererea formulata de creditoarea SC "P.G. DE" SRL si s-a dispus infiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani pe care creditoarea SC "P.G. DE" SRL le detine in mana acesteia, pana la concurenta sumei de 548.849,19 lei.
In baza disp. art. 451 Cod procedura civila a fost obligata debitoarea la cheltuieli de judecata in cuantum de 100 lei.
Instanta a luat act de depunerea cautiunii in cuantum de 109.769,83 lei.
Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit art. 969 din Noul Cod de procedura civila: "Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, in conditiile stabilite la art. 952."
Conform art. 952: "(1) Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata in scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta.
    (2) Acelasi drept il are si creditorul a carui creanta nu este constatata in scris, daca dovedeste ca a intentat actiune si depune, odata cu cererea de sechestru, o cautiune de jumatate din valoarea reclamata.
    (3) Instanta poate incuviinta sechestrul asigurator chiar si atunci cand creanta nu este exigibila, in cazurile in care debitorul a micsorat prin fapta sa asigurarile date creditorului sau nu a dat asigurarile promise ori atunci cand este pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea. In aceste cazuri, creditorul trebuie sa dovedeasca indeplinirea celorlalte conditii prevazute la alin. (1) si sa depuna o cautiune, al carei cuantum va fi fixat de catre instanta."
Instanta constata ca SC P.G. D.E. S.R.L. N. a detinut un titlu executoriu, respectiv sentinta comerciala nr. 363/22.04.2013 a Tribunalului Galati, hotarare judecatoreasca anulata insa prin sentinta comerciala nr. 1091/15.11.2013 a Tribunalului Galati. 
Creanta creditoarei este insa constatata prin  inscrisuri, asa cum prevede art. 969 C.proc.civ., respectiv prin contractul de executie lucrari  incheiat intre creditoare si debitoare, corespondenta comerciala dintre cele doua societati, propunerea de reziliere a contractului de executie lucrari  incheiat intre creditoare si debitoare, proces-verbal de constatare a stadiului fizic al lucrarii, proces-verbal de constatare a materialelor existente pe santier si nepuse in opera, facturile nr. 238/05.10.2012, 243/22.10.2012 si 245/24.10.2012 insotite de listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, contractul de executie lucrari incheiat intre debitoare si tert.
Creanta este exigibila intrucat termenul de plata a facturilor a fost depasit  de mai bine de un an de zile, intre parti existand mai multe litigii in legatura cu aceasta. 
In prezent, creditoarea are inregistrata pe rolul Tribunalului Galati cauza cu numarul 8447/121/2013, avand ca obiect cererea formulata de aceasta privind obligarea debitoarei la plata sumei de 548.849,19 lei.
Intrucat titlul executoriu initial, in baza caruia creditoarea a executat-o silit pe debitoare, a fost anulat, in prezent si creditoarea datoreaza debitoarei suma executata silit, respectiv suma de 548.849,19 lei.
Prin urmare, creditoarea trebuie sa restituie debitoarei suma de 548.849,19 lei, iar creditoarea a intentat cerere de chemare in judecata impotriva debitoarei tot pentru aceasta suma plus penalitati de intarziere.
Astfel fiind, instanta a constatat ca sunt intrunite conditiile art. 969 raportat la art. 952 C.proc.civ., intrucat creanta creditoarei este constatata prin inscrisuri, este exigibila, este datorata in baza unor raporturi juridice existente anterior intre parti,  exista dovada intentarii unui proces pentru aceeasi suma de catre creditoare, iar partile isi datoreaza reciproc sume de bani. 
De asemenea, instanta a constatat ca impotriva debitoarei au fost incuviintate si au inceput mai multe executari silite de catre  alti creditori ai sai.
Impotriva acestei incheieri a declarat apel paratul care a criticat solutia instantei de apel in principal sub urmatoarele aspecte:
1). hotararea este pronuntata de un judecator incompatibil, in conditiile in care acelasi judecator s-a pronuntat asupra ordonantei de plata prin sentinta civila 363/22.04.2013, expunandu-si punctul de vedere asupra certitudinii si exigibilitatii creantei;
2). cererea de instituire a popririi asiguratorii este inadmisibila, in conditiile in care creditorul are si calitatea de tert poprit. Calea legala de a stinge datorii reciproce este compensatia si nu instituirea unei popriri asiguratorii;
3). extrasele de pe portalul altor instante din afara Curtii de Apel Galati in care ar avea calitatea de debitor nu ii privesc si nu au cunostinta de ele.
Nu sunt intrunite conditiile prev. de art. 952 alin. 1 Cod procedura civila care sunt similare cu cele ale admisibilitatii unei cereri de ordonanta de plata.
Reclamanta a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, sustinand in esenta, ca judecatorul nu era incompatibil deoarece nu a analizat fondul cauzei, ci indeplinirea conditiilor prev. de art. 969 raportat la art. 952 Noul Cod procedura civila.
A mai considerat ca existenta celor trei subiecti nu este de esenta popririi, ci creditorul popritor poate popri sumele de bani in propriile maini, in situatia in care debitorul poprit, la randul sau, este creditor al creditorului popritor.
Rezolvarea cererii nu impunea o analiza pe fond a temeiniciei sale, ci doar verificarea intrunirii conditiilor prev. de art. 969 si 952 noul Cod procedura civila.
Prin decizia civila nr. 73/A din 20.06.2014 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat apelul declarat de debitoare.
Pentru a decide astfel, Curtea a retinut urmatoarele:
1) Primul motiv de apel nu poate fi primit.
Conform disp. art. 42 alin. 1 pct. 1 noul Cod procedura civila "judecatorul este incompatibil ... cand si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia in cauza pe care a fost desemnat sa o judece".
Cum obiectul prezentei cauze il constituie instituirea unei masuri provizorii a popririi asiguratorii ce impune doar analiza conditiilor de admisibilitate prev. de art. 969, raportat la disp. art. 952 noul Cod procedura civila, judecatorul care a solutionat o cerere intemeiata pe disp. OUG 119/2007 nu era incompatibil sa solutioneze cauza.
2) Pentru analiza motivelor 2 si 3 de apel este necesara o scurta prezentare a situatiei de fapt.
Pe data de 27. 12.2012, pe rolul Tribunalului Galati a fost inregistrata cererea de emitere a unei ordonante de plata pentru suma de 548.849,19 lei, cerere formulata de creditoarea SC P.G. DE S.R.L.  N., in contradictoriu cu debitoarea S.C. SSAB TC - M. S.R.L.  In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, in esenta, ca suma de 548.849,19 lei deriva din contractul de executie lucrari nr. 11/28.04.2012, incheiat intre creditoare, in calitate de executant si debitoare, in calitate de achizitor.  Obiectul contractului il reprezinta executarea si finalizarea lucrarilor de investitie pentru "Construire Hala de Productie Utilitati Tehnico - Edilitar", proiect realizat in baza documentatiei elaborata de SC A. S.R.L. Pe parcursul  executarii contractului a fost necesara efectuarea unor lucrari suplimentare, aparute urmare a punerii in practica a documentatiei elaborate si comunicate creditoarei. Fiind lucrari suplimentare, deci neprevazute in contract, au existat neintelegeri cu privire la termenul de executie a acestor lucrari, si, prin adresa nr. 325/12.10.2012, debitoarea a notificat creditoarea in vederea rezilierii contractului, incepand cu data de 15.10.2012.
  Pe data de 15.10.2012, in prezenta achizitorului, a executantului si a unui tert s-a incheiat proces-verbal de predare lucrari, in care s-a mentionat starea fizica a lucrarilor executate si a materialelor existente pe santier  si nepuse in opera, pentru care creditoarea urma sa fie despagubita.
Prin sentinta comerciala 363/2013 a Tribunalului Galati a fost admisa cererea pe calea ordonantei de plata si obligata parata sa plateasca reclamantului suma de 548.849,19 lei.
Ulterior, prin sentinta civila 1091/15.11.2013 a Tribunalului Galati s-a admis cerere de anulare a ordonantei de plata si s-a dispus anularea sentintei comerciale 363/2013 a Tribunalului Galati, respingandu-se ordonanta de plata ca nefondata.
Intre timp insa, avand in vedere caracterul executoriu al sentintei comerciale 363/2013 suma de 548.849,19 lei a fost executata silit de reclamanta.
Ulterior, apelanta din prezentul dosar a solicitat intoarcerea executarii silite, in baza disp. art. 722 noul Cod procedura civila pentru suma de 597.644,09 lei (dosar 20886/233/2013 al Judecatoriei Galati), iar reclamanta a promovat o cerere pe calea dreptului comun solicitand obligarea apelantei la plata sumei de 705.161,21 lei compusa din 548.849,19 lei contravaloare servicii neachitate si 156.312,02 lei penalitati (dosarul 8447/121/2013 al Tribunalului Galati).
Avand in vedere ca specific popririi este existenta a trei subiecti: creditor, debitor si tert poprit, apelantul considera ca aceasta conditie nu e indeplinita in cauza, iar calea legala de stingere a datoriilor reciproce era compensarea si nu instituirea unei popriri asiguratorii.
Aceste critici nu sunt intemeiate.
Potrivit art. 969 din Noul Cod de procedura civila: "Poprirea asiguratorie se poate infiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente, in conditiile stabilite la art. 952."
Art. 952 din Noul Cod procedura civila, in referire la conditiile de infiintare ale masurilor asiguratorii si provizorii, alin. 1 prevede:  "Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata in scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de catre instanta".
Revenind la  art. 969, poprirea asiguratorie se poate infiinta in masura in care intre parti exista un raport juridic cert si o datorie existenta intre parti.
La fel, trimiterea la  art. 952, se refera la cazul in care un creditor nu are un titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata in scris si este exigibila (facturile emise pentru serviciile prestate), daca dovedeste ca a intentat actiune (dosar 8447/121/2013 al Tribunalului Galati).
Prin urmare, scopul popririi asiguratorii este limitat la indisponibilizarea sumelor de bani sau a efectelor pe care un tert le datoreaza debitorului urmarit. In mod obisnuit, intr-o poprire intervin trei subiecti de drept si se stabilesc tot atatea raporturi juridice. Subiectii popririi sunt: creditorul urmaritor denumit creditor popritor, debitorul urmarit, denumit si debitor poprit si tertul poprit. Intre acesti trei subiecti se stabilesc urmatoarele raporturi juridice: un raport de creanta intre creditorul popritor si debitorul poprit; un raport de aceeasi natura intre debitorul poprit (care aici are rolul de creditor al tertului) si tertul poprit; un raport procesual intre creditorul popritor si tertul poprit, care ulterior, prin efectul validarii popririi, atunci cand este necesar, se transforma intr-un raport de creanta.
Existenta celor trei subiecti nu este de esenta popririi. Astfel, daca creditorul reclamant datoreaza, la randul sau, anumite sume de bani paratului se poate infiinta o poprire in propriile maini ale creditorului.
Nici al treilea motiv de apel nu este fondat, in speta fiind indeplinite conditiile prev. de art. 969 Cod civil, raportat la  art. 952 noul Cod procedura civila:
- Creditorul nu are titlu executoriu, dar creanta sa este constatata in scris (contractul de executari lucrari 11/28.04.2012, corespondenta comerciala, propunerea de reziliere, facturile nr. 238/05.10.2012, 243/22.10.2012 si 245/24.10.2012 insotite de listele cu cantitati de lucrari, procesele-verbale de constatare a materialelor existente pe santier si neutilizate si de constatare a stadiului fizic al lucrarii) si este exigibila inca din octombrie 2012.
- Exista un litigiu care poarta asupra acestei creante ce face obiectul dosarului de fond 8447/121/2013 al Tribunalului Galati;
-  S-a facut dovada achitarii cautiunii in cuantum de 20% din valoarea creantei - 109.769,83 RON.
Din toate aceste considerente, avand in vedere disp. art. 480 alin. 1 noul Cod procedura civila va respinge apelul ca nefondat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Popriri

Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Validare poprire - Decizie nr. 515 din data de 26.06.2017
Restituire esalonata a taxei de timbru. Cerere de validare poprire respinsa - Sentinta civila nr. 964 din data de 03.12.2015
Efectele suspendarii executarii silite prin poprire pe conturi bancare - Decizie nr. 321 din data de 08.11.2012
Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca - Decizie nr. 77 din data de 08.03.2006
Contestatie in anulare. Transmisiunea calitatii procesuale. Neindeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobandit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluarii in patrimoniu a bunului in litigiu, constituie un motiv de ... - Decizie nr. 239/R din data de 27.10.2005
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017
validare poprire - Sentinta civila nr. 7513 din data de 25.10.2011
validare poprire - Sentinta civila nr. 1962 din data de 08.03.2011
Mentinere poprire - Sentinta civila nr. 3456 din data de 30.04.2010
Popriri - Sentinta civila nr. 1423 din data de 11.02.2010
Validare poprire. Incetarea raporturilor de munca dintre tert si debitor la o luna dupa comunicarea adresei de poprire.Cererea respinsa. - Sentinta civila nr. 1966/12.03.2009 din data de 21.09.2009
Validare poprire - tardivitate conditii admisibilitate - Hotarare nr. 5390 din data de 03.08.2010
Poprire - Sentinta civila nr. 2475 din data de 19.03.2009
Poprire - Sentinta civila nr. 5089 din data de 09.10.2005
Civil. Validare poprire. - Hotarare nr. 10042 din data de 01.07.2011
Obligativitatea platii cautiunii anterior solutionarii cererii de infiintarea sechestrului asigurator. - Sentinta civila nr. 127 din data de 10.01.2013
POPRIRE ASIGURATORIE - LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A TERTULUI POPRIT - Sentinta comerciala nr. 376 din data de 26.03.2010
Cerere de infiintare a popririi asiguratorii. Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 591 Cod procedura civila - Hotarare nr. din data de 11.05.2010
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017