Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Vaslui

Evacuarea unui fost sot din locuinta proprietate comuna in devalmasie.

(Decizie nr. 157/A din data de 29.10.2008 pronuntata de Tribunalul Vaslui)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Tribunalul Vaslui | Jurisprudenta Tribunalul Vaslui

      1.Evacuarea unui fost sot din locuinta proprietate comuna in devalmasie.
      In cazul in care unul dintre fostii soti exercita abuziv drepturile conferite de lege asupra locuintei ce constituie bun comun, pentru a pune capat acestui abuz, se poate solicita iesirea din indiviziune printr-o actiune de partaj bunuri comune.
      Aceasta solutie se impune in considerarea calitatii de bun comun a apartamentului din care se solicita evacuarea.
      Fiind o proprietate comuna in devalmasie, cei doi soti sunt impreuna proprietari asupra bunului, fara ca dreptul de proprietate sa fie divizat pe cote parti.
      Sotii exercita impreuna atributele dreptului de proprietate asupra apartamentului, astfel ca nici dreptul de folosinta nu poate fi divizat intre acestia.
      In conformitate cu principiul egalitatii dintre soti, acestia administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele, potrivit art. 35 al.1 Cod. fam.

Decizia civila nr.157/A/2008.

      Prin sentinta civila nr. 1658/2008 a Judecatoriei Vaslui a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamanta D. L. in contradictoriu cu D. G.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta Judecatoria Vaslui a retinut urmatoarele:
      Partile au fost casatorite, iar prin sentinta civila nr. 2790/10.09.2007 s-a dispus desfacerea casatoriei, din culpa comuna a partilor. Apartamentul situat in Vaslui, este proprietatea comuna a partilor, dupa cum rezulta din contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 176/14l.02.2005. Din declaratiile martorilor audiati in cauza a rezultat ca reclamanta nu a locuit in mod permanent in acest apartament. Dimpotriva, pana in luna februarie 2008 in acest apartament a desfasurat o activitate comerciala. Acest lucru s-a constatat si din fotografiile depuse la dosarul cauzei. Nu s-a facut dovada in cauza ca paratul este o fire extrem de violenta, ca pune in primejdie viata reclamantei si a copilului, ca ii interzice reclamantei sa se foloseasca de bunul comun.
      Dreptul de proprietate este ocrotit in mod egal de lege. Deposedarea, prin evacuare, se poate dispune doar in situatii extreme cand viata, sanatatea, exercitarea atributelor dreptului de proprietate sunt grav atinse. In apartamentul situat in Vaslui, nu locuieste niciuna din parti, astfel incat solicitarea reclamantei de evacuare a paratului, este neintemeiata.
      Avand in vedere aceste considerente, vazand si dispozitiile art. 30 Codul familiei si ale art. 480 Cod civil, instanta de fond a respins actiunea civila formulata de reclamanta.
      Impotriva acestei sentinta a declarat apel D.L., considerand-o netemeinica.
      Astfel, apelanta arata ca instanta de fond a retinut in mod eronat ca nu a locuit in apartamentul proprietate comuna din Vaslui, precum si faptul ca viata ei si a copilului nu sunt puse in pericol din cauza violentelor paratului.
      Instanta de fond a retinut si interpretat in mod gresit probele administrate, rezumandu-se doar la o examinare a fotografiilor facute in sufragerie, unde paratul a ridicat un zid despartitor.
      Intimatul a depus la dosar o intampinare prin care solicita respingerea apelului ca nefondat.
      Nu s-a dovedit ca intimatul este o fire violenta, iar apelanta a avut intotdeauna posibilitatea de a folosi oricare dintre apartamente, iar in prezent doreste sa foloseasca in mod exclusiv unul din apartamente pentru a-si desfasura activitatea profesionala.
      In ceea ce priveste siguranta copilului, intimatul arata ca pana in luna martie, acesta a locuit impreuna cu el, neexistand nici un pericol pentru cresterea si educarea lui.
      Tribunalul a constatat ca apelul este nefondat pentru urmatoarele considerente:
      Solutia de respingere a actiunii civile formulata de reclamanta D. L. in contradictoriu cu paratul D. G. este legala si temeinica, insa motivarea sentintei este necorespunzatoare pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare.
      Din probele administrate rezulta, cu certitudine, faptul ca apartamentul situat in Vaslui, este proprietatea comuna a partilor, precum si faptul ca casatoria celor doi soti a fost desfacuta prin divort.
      Folosinta in mod exclusiv a locuintei ce constituie bun comun al sotilor poate fi luata de instanta doar in conditiile art. 6132 Cod pr.civ., deci numai in timpul procesului de divort, pe cale de ordonanta presedintiala. Aceasta constituie o masura vremelnica cu privire la folosirea locuintei, asemenea dispozitii imperative neputandu-se extinde la alte imprejurari sau situatii.
      Din continutul cererii de chemare in judecata nu rezulta ca cererea de evacuare a fost formulata pe calea unei ordonante presedintiale, cu toate ca s-a indicat la motivarea in drept a cererii art. 6132 Cod pr. civ.
      Cu atat mai mult, dupa despartirea sotilor prin divort, in urma unei hotarari definitive si irevocabile evacuarea unuia dintre soti nu poate avea loc pe calea unei actiuni de drept comun, in evacuare, cum este cazul cererii formulate de reclamanta.
      Se poate dispune evacuarea pe motiv de convietuire imposibila doar intre colocatari nu si intre coproprietari.
      In cazul in care unul dintre fostii soti exercita abuziv drepturile conferite de lege asupra locuintei ce constituie bun comun, pentru a pune capat acestui abuz, se poate solicita iesirea din indiviziune printr-o actiune de partaj bunuri comune.
      De altfel, o astfel de actiune exista pe rolul Judecatoriei Vaslui.
      Aceasta solutie se impune in considerarea calitatii de bun comun a apartamentului din care se solicita evacuarea.
      Fiind o proprietate comuna in devalmasie, cei doi soti sunt impreuna proprietari asupra bunului, fara ca dreptul de proprietate sa fie divizat pe cote parti.
      Sotii exercita impreuna atributele dreptului de proprietate asupra apartamentului, astfel ca nici dreptul de folosinta nu poate fi divizat intre acestia.
      In conformitate cu principiul egalitatii dintre soti, acestia administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele, potrivit art. 35 al.1 Cod. fam.
      Acestea sunt motivele pentru care tribunalul a constatat ca actiunea formulata de reclamata, de evacuare a paratului dintr-un apartament bun comun, este inadmisibila.
      De aceea, cele retinute de instanta de fond cu privire la faptul ca reclamanta nu a locuit in permanenta in acest apartament sau ca nu s-a facut dovada ca paratul este o fire violenta, nu au relevanta in cauza. In conditiile in care actiunea formulata este inadmisibila, nu este necesar sa se mai cerceteze alte aspecte legate de fondul cauzei.
      Fata de cele aratate mai sus, tribunalul a constatat ca apelul formulat este neintemeiat si prin urmare a fost respins in baza art. 296 Cod pr. civ.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
partaj bunuri comune pe calea actiunii oblice - Sentinta civila nr. 0 din data de 27.03.2014
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014