Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Desfacerea casatoriei

(Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Dosar nr. 1018/260/2010
ROMANIA
JUDECATORIA MOINESTI
SENTINTA CIVILA Nr. 1692
Sedinta publica de la 13 Iulie 2010
Completul compus din:
PRESEDINTE Ramona Rogoz
Grefier Alexandrina Durbaca
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cerere inregistrata pe rolul acestei instante la 22.02.2010 sub
nr 1018/260/20108 reclamanta B I a chemat in judecata pe paratul B M I
solicitand  pronuntarea  unei  hotarari  prin   care   sa  dispuna  desfacerea
casatoriei, incheiata la 27.01.2001 si inregistrata sub nr 3/27.01.2001 la
Primaria ......., din vina paratului; incredintarea spre crestere si educare a
minorelor BAG, nascuta la ...... si B A F....., nascuta la 10.03.2002 catre
subsemnata; obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorelor; revenirera la numele purtat anterior incheieirii casatoriei.
in motivarea cererii reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu paratul la data de 27.01.2001, din aceasta casatorie rezultand doua minore. Totodata invedereaza instantei ca au intervenit neintelegeri intre soti intrucat paratul este violent si nu ajuta la cresterea minorelor. Cererea nu a fost intemeiata in drept.
in dovedirea cererii, reclamanta a atasat la dosar urmatoarele inscrisuri: copie de pe certificatul de casatorie seria CB nr 533263 inregistrat sub nr 3/27.01.2001 la Primaria corn Palanca, jud Bacau; certficat de nastere al minorei BAG seria NO nr 390558 inregistrat sub nr 146/26.04.2005 la Primaria Comanesti; certificat de nastere al minorei B A F seria NZ nr 815079 inregistrat sub nr 331/06.04.2002 la Primaria Comanesti; copie carte de identitate Balcan Iuliana.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 10 lei si taxa de timbru judiciar de 0,30 lei.
Paratul, legal citat nu a formulat intampinare prin care sa invoce eventualele aparari.
in cauza a fost citata Autoritatea Tutelara-Primaria Palanca.
1
Instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul reclamantei B I si la domiciliul paratului B M I, depunandu-se, prin serviciul registratura, referatele intocmite de Autoritatea Tutelara (fi 15-18, fi 21-24).
La termenul din 08.06.2010 instanta a incuviintat pentru reclamanta proba cu doi martori.
La dosar a fost atasata adresa de la Casa de Pensii privind veniturile realizate de parat pe ultimele 6 luni.
La termenul din 22.06.2010 s-a administrat proba testimoniala cu martorii M I si I I , declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar (fi 32,33).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 27.01.2010 a fost incheiata casatoria partilor,  acestea
avand ultimul domiciliu comun in satul.......... Casatoria a fost inregistrata
in Registrul de stare civila al Primariei Palanca, jud Bacau sub numarul 3/27.01.2001, asa cum rezulta din certificatul de casatorie depus la dosarul
cauzei (fi 4).  Din aceasta casatorie au rezultat minorele     ....................,
conform certificatelor de nastere atasate in copie la dosar (fi 5,6).
Instanta constata ca pentru desfacerea casatoriei prin divort, art 38 C.fam impune indeplinirea cumulativa a trei conditii, respectiv existenta unor motive temeinice, datorita carora raporturile dintre soti sunt grav vatamate, iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.
Din sustinerile reclamantei coroborate cu depozitiile martorilor, instanta retine ca relatiile dintre soti s-au deteriorat, cei doi fiind despartiti in fapt. Astfel, au intervenit neintelegeri intre reclamanta si parat, ceea ce a creat o stare tensionata in cadrul familie.
Martora M I afirma ca cei doi soti nu se mai inteleg din cauza faptului ca paratul consuma permanent bauturi alcoolice si este agresiv fizic cu reclamanta. Martora invedereaza instantei ca de multe ori a fost sunata in timpul noptii de reclamanta care o ruga sa mearga la domiciliul acesteia pentru a-1 opri pe parat. Totodata acelasi martor afirma ca paratul nu a lucrat niciodata, fiind pensionat pe caz de boala, nu a ajutat cu nimic in gospodarie, de cresterea si educarea minorelor ocupandu-se exclusiv reclamanta impreuna cu tatal ei.
Aceleasi aspecte sunt surprinse si in declaratiile martorului Ionita Ioan, tatal reclamantei care arata ca cei doi soti impreuna cu minorele au locuit in casa acestuia, insa nu mai pot convietui impreuna intrucat paratul nu sprijina financiar familia, o bate pe reclamanta si consuma bauturi alcoolice desi a fost de doua ori la dezalcoolizare.
Din situtia de fapt astfel cum a fost retinuta de instanta pe baza probelor administrate rezulta ca destramarea casniciei se datoreaza in principal atitudinii sotului parat-B M I care pe fondul consumului de alcool a devenit agresiv in comportament fata de reclamanta. Totodata se retine ca paratul nu a contribuit financiar la cheltuielile gospodaresti. Aceste aspecte evidentiaza imprejurarea ca nu mai este posibila continuarea casniciei dintre reclamanta si parat.
In aceste conditii se constata ca au incetat relatiile de prietenie si afectiune, precum si obligatiile de spijin material si moral, prevazute de art 2
2
C.fam,  pe care membrii familiei sunt datori sa si le acorde.  In cauza, niciunul dintre soti nu mai este interesat in continuarea casatorie.
In privinta modului in care sotii s-au comportat pe parcursul casatoriei, din probele administrate nu rezulta circumstante de natura a contura vreo culpa care sa poata fi retinuta in sarcina reclamantei pentru destramarea relatiilor conjugale. Este evident ca responsabilitatea in esuarea casniciei incumba sotului parat.
In acest context, avand in vedere dispozitiile art 37 alin 2 si art 38 C.fam, fata de imprejurarea ca relatiile dintre soti sunt iremediabil vatamate, , instanta urmeaza a admite actiunea astfel formulata si va pronunta divortul din culpa exclusiva a sotului parat.
In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la nume, potrivit art 40 alin 3 C.fam, instanta va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior incheierii casatoriei, respectiv acela de Ionita.
In privinta incredintarii minorelor, potrivit art 42 alin 1 C.fam instanta va hotari, odata cu pronuntarea divortului, caruia dintre parinti ii va fi incredintat. In acest scop instanta va asculta parintii si autoritatea tutelara si, tinand seama de interesele copiilor, va hotari pentru fiecare dintre copii, daca va fi incredintat tatalui sau mamei.
Legea 272/2004 stabileste cu valoare de principiu ca masurile adoptate ca urmare a demersurilor intreprinse de autoritati, inclusiv in cauzele solutionate de instante, sunt subordonate interesului superior al copilului, in vederea respectarii si promovarii drepturilor acestora. Legea nu stabileste o enumerare a criteriilor ce trebuie luate in considerare, acestea fiind lasate la aprecierea suverana a instantei, care tinand seama de Imprejurari va hotari care dintre parinti poate oferi conditii optime, materiale si morale, de natura a asigura cresterea si educarea corespunzatoare. Printre factorii ce vor fi evaluati se enumera posibilitatile materiale ale parintilor, posibilitatile de dezvoltare fizica, morala, Intelectuala pe care copiii la pot gasi la unul din parinti, varsta copiilor, comportamentul parintilor fata de copil, legaturile de afectiune.
Din ansamblul probator rezulta ca interesul superior al copiilor impune ca acestia sa fie Incredintati mamei.
Din referatul de ancheta sociala efectuat la domiciliul reclamantei reiese ca minorele se afla in ingrijirea mamei fiind intrt tinute din alocatia de stat si alocatia complementara. Ancheta sociala concluzioneaza ca reclamanta dispune de conditii pentru intretinerea familiei, minorele fiind bine ingrijite si avand rezultate bune la invatatura. In privinta situatiei locative, reclamanta sta in casa parinteasca, fiind ajutata financiar si de tatal acesteia, Ionita Ioan.
in ceea ce priveste ancheta sociala efectuata la domiciliul paratului, din cuprinsul ei rezulta ca in prezent acesta locuieste la tatal sau Balcan Ionel, nu detine bunuri mobile sau imobile, iar singura sa sursa de venit este pensia de boala.
Totodata instanta retine ca tatal nu si-a manifestat dorinta de a-i fi incredintate minorele, iar din probele administrate reiese ca acesta nu are un comportament corespunzator. Atfel, pe fondul consumului de alcool, devine agresiv atat fata de reclamanta, nu contribuie la cresterea si educarea
3
copiilor, nu acorda sprijin financiar in gospodarie, motive care au stat si la baza destramarii relatiilor de familie.
In aceste conditii, fata de cele mentionate, instanta apreciaza ca este in interesul minorelor ca acestea sa fie incredintate spre crestere si educare reclamantei, urmand a dispune in consecinta.
Potrivit art 42 alin 3 C.fam odata cu pronuntarea divortului si incredintarea minorului, instanta va stabili si contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor. Aceasta are in vedere imprejurarea ca ambii parinti au aceleasi drepturi si indatoriri fata de copiii lor minori, una din obligatii fiind cea de intretinere. Or potrivit art 86 C.fam o asemenea obligatie exista intre parinti si copii, text ce trebuie coroborat cu dispozitiile art 107 C.fam, conform caruia copilul minor este intretinut de parintii sai. Art 86 alin 3 C.fam stabileste ca descendentul cat timp este minor are drept la intretinere oricare ar fi nevoia pricinii nevoii in care se afla.
Aceasta obligatie de intretinere are un caracter complex, continutul sau fiind determinat prin raportare la art 101 alin 1 C.fam care prevede ca parintii sunt obligati sa creasca copilulu, ingrijind de sanatatea lui fizica, de educare, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia.
In ceea ce priveste cuantumul pensiei de intretinere art 94 C.fam statueaza ca acesta se datoreaza potrivit nevoii celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeze a o plati, iar potrivit alin 3 al aceluiasi articol ea se poate stabili pana la o treime din castigul sau munca parintelui pentru doi copii. Instanta urmeaza a stabili cuantumul pensiei de intretinere pentru fiecare minor in parte, prin raportare la nevoile sale.
In privinta mijloacelor financiare ale celui ce datoreaza intretinerea vor fi luate in considerare veniturile ce prezinta caracter de stabilitate. Dat fiind ca paratul este pensionar, instanta va tine seama de pensia obtinuta de acesta. Din adeverinta depusa la dosar reise ca acesta obtine indemnizatie pentru persoane cu handicap in cuantum de 234 lei lunar.
In ceea ce priveste nevoile minorelor, instanta retine ca BAI F este in
clasa a doua la Scoala cu claselel I-IV.........iar BAG frecventeaza cursurile
gradinitei acele si scoli.
In aceste circumstante instanta apreciaza ca o suma in cuantum de 30 lei lunar pentru minor B A G si 35 lei pentru minora B A F, stabilita in limitele legale si prin raportare la veniturile paratului, este de natura a satisface nevoile acestora.
Cu privire la data de la care urmeaza a se acorda pensia de intretinere, aceasta se determina prin raportare la momentul la care cele ce o solicita se afla in nevoie. Din probele administrate, respectiv declaratiile martorilor, reise ca pe parcusrul casatoriei, precum si pe perioada procedurii de divort, paratul nu a contribuit financiar la cresterea minorelor. In aceste conditii, instanta va acorda pensia stabilita incepand cu data pronuntarii hotararii si pana la majoratul creditorului obligatiei.
In privinta cheltuielilor de judecata, in baza art 274 C.proc.civ instanta urmeaza a obliga paratul la plata sumei de 10,03 lei.
4
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017
Fond funciar-stabilirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri - Sentinta civila nr. 1530 din data de 18.10.2017
Cerere - Sentinta civila nr. 1349 din data de 27.09.2017
Anularea documenta?iei cadastrale - Sentinta civila nr. 1255 din data de 13.09.2017
Plangere impotriva procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 1262 din data de 13.09.2017
Contestatie impotriva procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 1258 din data de 13.09.2017
Anularea procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 1225 din data de 08.08.2017
Partaj - Sentinta civila nr. 1242 din data de 23.08.2017
Anularea procesului verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 1239 din data de 23.08.2017
Contestatie impotriva somatiei - Sentinta civila nr. 1244 din data de 23.08.2017
Partaj - Sentinta civila nr. 1238 din data de 23.08.2017