Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Anularea documenta?iei cadastrale

(Sentinta civila nr. 1255 din data de 13.09.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.08.2015 sub nr. 3369/260/2015, reclamantul S.V.,  cu domiciliul in …… a solicitat in contradictoriu cu paratii  OCPI - BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA  si  M.L.  cu domiciliul in……. anularea documenta?iei cadastrale intocmita de ?.G.  pe numele paratei M.L.,  radierea inscrierii efectuata in CF nr. ….a UAT …,  sistarea CF  nr. …. ?i revenirea la vechea situa?ie de carte funciara.
            Actiunea a fost legal timbrata cu chitanta anulata la dosar.

            Analizand actele dosarului, instante retine urmatoarele:

           Constata ca in cauza  s-a promovat de catre reclamant o actiune prin care se solicita  anularea documentatiei cadastrale,    radierea inscrierii din CF   si sistarea cartii funciare cu nr…… a UAT Ardeoani.
           In fapt: reclamantul a formulat cerere de   intabulare a unor imobile  din TP nr.   ……  de pe urma defunctei C. E.  Lucrarea topografica   a fost efectuata  de catre SC T.S. RL,    iar Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara  Moinesti a respins lucrarea pe motiv ca  pentru suprafata de 494 mp   teren  ce face  parte din T.P. nr.  ….. exista o suprapunere   cu imobilul   cuprins in  nr. cadastral 63207 al UAT Ardeaoni, inscrierea fiind facuta  pe numele paratei in cauza.
        Pentru  C.F.  aratata,   documentatia  cadastrala  a fost efectuata  de  numita S.G.    ca urmare a existentei   hotararii  de partaj succesoral  nr. …….  a Judecatoriei Moinesti, in care la lotul 1 se atribuie paratei in cauza suprafete de teren  conform unei expertize efectuate in acest dosar.
         La dosarul cauzei s-au depus acte de proprietate, s-a cerut punctul de vedere   al OCPI  Moinesti,  s-au luat interogatorii, s-au depus si copii dupa documentatiile cadastrale si  s-a audiat  un martor   din care rezulta  ca  autoarea ambelor parti este numita C.E., dupa care s-a facut imparteala mostenirii,  iar terenul in litigiu este un teren din vecinatatea megiesa  a celor  doua  parti.
        Ambele parti apreciaza  ca    justifica pozitia actuala,   reclamantul in sensul ca  i s-a ocupat o suprafata  de teren din  T.P. dupa  C.E., iar parata  ca  raportat la sentinta civila nr.  …….  si a intabulat dreptul de proprietate conform prevederilor legale.
         In cauza  nu s-a discutat calitatea procesuala  a reclamantului, aratandu-se doar ca  acesta nu este proprietar  exclusiv al suprafetei in litigiu- 494 mp, intrucat raportat la T.P. nr. ……  nu s-a facut dezbaterea succesorala. Prin urmare, reclamantul nu ar avea dreptul nefiind proprietar  al suprafetei de teren sa  introduca  o astfel de actiune.
         Actiunea in contestarea unei documentatii cadastrale de catre un coindivizar este in aprecierea instantei  un drept al oricarui  mostenitor coproprietar  intrucat  actiunea avantajeaza  pe toti comostenitorii in situatia in care ar fi  aparut o eroare  in ce priveste intabularea. Prin urmare,  desi nu s-a  pus in discutie o exceptie legata  de calitatea reclamantului,  ci s-au facut doar discutii la fondul cauzei cu privire la acest aspect.
           Instanta apreciaza ca  reclamantul este indreptatit  sa  formuleze o astfel de actiune,  intrucat  ea profita  tuturor comostenitorilor. OCPI Moinesti  a raspuns instantei  ca  a inregistrat cererea paratei si a  inscris in CF  …. a UAT Ardeoani, imobilele acesteia,  conform  sentintei  civile  nr. 4539/1998. Prin urmare, a aparut necesitatea efectuarii unei lucrari de expertiza  care sa  stabileasca  daca   prin intabularea efectuata  pe numele paratei,  si noua cerere de intabulare a reclamantului exista  o suprapunere de terenuri  intrucat din acte, interogatoriu si declaratia de martor,  rezulta  aspecte legate doar de posesia acestor terenuri, de vecinatate si nu de incadrarea suprafetei in limitele parcelare.
           Instanta a admis efectuarea unei expertize efectuate de S.S., care a  identificat terenurile pe baza actelor de proprietate ale partilor,  titlul de proprietate  invocat de reclamant si sentinta civila de partaj succesoral invocata  de catre parata.
         Expertul raspunde instantei ca  in urma prelevarilor  din teren si raportat la actele de proprietate  avand in vedere si certificatul  de mostenitor nr. 52/1998, legat de reclamant,  documentatia  cadastrala cu nr. 60327/2013 pe numele paratei Marian Lacramioara a fost intocmita  pe amplasamentul terenului  situat  in T. 27, din TP  nr…..,  mostenitori fiind P. A.  – mama paratei si S.V.  – reclamantul.  Expertul  explica   aceasta  suprapunere de terenuri,  respectiv pentru suprafata de  494 mp aflata  in litigiu, pe care o pozitioneaza  pe schita la expertiza  cu culoare verde,  hasurata   si cu iesire la DN Moinesti - Bacau  prin,  faptul ca   la data intocmirii documentatiei cadastrale pentru parata  de catre PF Sova Gabriela,  nu existau planuri parcelare in sistemul de proiectie  Stereo 70, astfel incat  au aparut erori in ce priveste localizarea suprafetei  de teren datorita  lipsei planului parcelar.
         OCPI Moinesti nu a  facut altceva decat sa  dea curs  unei cereri a paratei pe baza unei documentatii  cadastrale ce   arata  aspecte  de legalitate la data solicitarii.             In momentul de fata  la nivelul judetului  Bacau exista  astfel de planuri parcelare si   exista si acest sistem  stereo 70  care asigura acuratete  in ce priveste identificarea terenului si stabilirea limitelor fiecarei proprietati in parte.
         Expertiza a fost contestata, expertul a raspuns  obiectiunilor formulate, instanta retinand in final ca  documentatia cadastrala  efectuata  pentru partea parata  din lipsa unor posibilitati tehnice de acuratete , nu a  respectat limitele de proprietate.
          Astfel, documentatia cadastrala nr.  60327  pentru suprafata de 3650 mp include si suprafata in litigiu de 494 mp. care este cuprinsa  in T.P. nr.   158471/1994.
          Ca urmare a  acestui fapt, instanta va admite actiunea reclamantului si va dispune anularea documentatiei  cadastrale   incheiata  de PF S.G. pe numele paratei, va dispune radierea inscrierii in C.F. nr.  60327 a UAT Ardeoani  si revenirea  la vechea situatie de C.F.
         Pe motivul ca   s-a facut o eroare in ce priveste inscrierea in CF aratata,  astfel incat fiecare parte urmeaza  sa-si faca  inscrieri pe baza unor documentatii cadastrale  corect efectuate si in limitele de proprietate  corespunzator titlului de proprietate   pe care partile le detin.
           Pe ideea culpei procesuale, raportat la art. 451 C.p.p.  va obliga pe parata  la cheltuieli de judecata  reprezentand  suma de 2020 lei ce cuprinde taxa de timbru  20 lei,  on. expert  1000 si on. avocat  1000 lei, conform chitantelor depuse la dosar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate – respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007