InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Contestatie impotriva somatiei

(Sentinta civila nr. 1244 din data de 23.08.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Constata ca prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 8.12.2016 sub nr. 5892/260/2016, contestatoarea A.M.  cu domiciliul in a formulat contestatiei impotriva somatiei nr. 53815/17.11.2016, respectiv impotriva titlului executoriu cu acelasi numar,  emise in baza deciziei de impunere de catre  intimata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MOINESTI.
           Actiunea a fost legal timbrata, cu chitanta anulata la dosar.

           Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

          Constata ca petentul a  formulat contestatie la executare cu privire la titlul executoriu nr. 53815 si somatia cu acelasi numar,  din 17.11.2016,   emise de UAT Moinesti  in ce priveste  cuantumul impozitului  pe cladire pentru anul 2016.
            Aceasta  cladire a fost  catalogata  inainte de anul 2016 drept  cladire rezidentiala  si s-a calculat un  impozit mult mai mic.
             Pentru anul 2016,  Serviciul de Venituri din aparatul primarului Moinesti,  a apreciat cladirea ca fiind cladire nerezidentiala  si a stabilit un impozit cu mult mai mare motivat de faptul ca proprietarul nu a  facut declaratia in cursul anului anterior cu privire la destinatia acestei cladiri. S- a facut si adresa proprietarului pentru a  depune declaratia respectiva,  fapt pentru care pentru anul 2016 calculul impozitului s-a efectuat fata  de cladire rezidentiala,  deci cu mult mai mic decat in anul 2016. Serviciul de Venituri din cadrul Primariei Moinesti,  nu a  inaintat o notificare proprietarului pentru a  depune aceasta  declaratie in anul 2015 si  a calculat  impozitul  pentru  2016 ,  apreciind in mod unilateral fata  de lipsa declaratiei proprietarului, o alta incadrare decat cea cu  destinatia pana  in anul 2015,  pentru care tot serviciul  primariei  calculase impozitul.
          In cauza  intimata a invocat si execptia tardivitatii contestatiei motivat de faptul ca  au trecut mai mult de 45 zile de la data comunicarii  actului administrativ  fiscal.  Instanta constata ca actiunea  a fost depusa pe 8 12. 2016 si ca  se contestata  titlul  executoriu si somatia  emise in  luna  noiembrie  2016.
           Art. 714 pct. 1  din C.P.C. prevede ca ,  contestatia se poate formula in  termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat act despre actul de executare pe care il contesta.
            Raportat la acest aspect,  instanta apreciaza ca prezenta actiune  a fost introdusa in termen legal, motiv pentru care va respinge ca nefondata  exceptia tardivitatii formulate  de intimata.
           Pe fondul cauzei apreciaza  ca  actiunea  este fondata  si ca desi a existat o neindeplinire a unei obligatii legale  de catre contestator sub aspectul depunerii  declaratiei cu privire la destinatia imobilului  supus  impozitarii, instanta nu poate sa  nu retina ca   aceasta  declaratie nu a  fost  depusa  nici anterior anului 2016,  conditie in care   Serviciul de Venituri al primariei,  a calculat un anumit impozit si dintr-o data, fara o notificare prealabil facuta  proprietarului,  s-a trecut unilateral la un alt mod de calcul,  dupa care  s-a revenit la vechiul impozit.
           Rezulta  din aceste situatii succesive  ca  fondul problemei este cel invocat de catre contestator si ca  impozitul pentru 2016 este cel calculat  pentru perioada anterioara  acestui an,  respectiv pentru anul 2017.
           In consecinta,   aplicarea prevederilor Legii nr.  227/2015 de catre Serviciul  de Venituri al primariei,  nu poate fi facuta discretionar,  unilateral,  in afara situatiei concrete  ce deriva  din evaluarea bunului supus impozitarii.   Astfel,   raportat la art . 711 si urmatoarele C.c.  va admite contestatia  la executare si va dispune anularea actelor de executare respectiv titlul  executoriu si somatia ce au nr. 53815/2016.
             Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013