Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Contestatie la executare

(Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau

  Sub nr. 3352/110/2017 s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Bacau, sesizarea judecatorului delegat al Compartimentului Executari penale din cadrul Tribunalului Bacau prin care s-a solicitat a se constata imposibilitatea executarii, pe teritoriul Romaniei, a mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 132/D/23.09.2016, emis pe numele condamnatului U.G., in baza sentintei penale nr. 101/D/2016 din 11.03.2016, definitiva prin decizia penala nr. 955, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, la data de 22.09.2016, intrucat conform sentintei 88/16Agi MAE din 26.04.2017, pronuntata de Curtea de Apel Venetia, definitiva la 18.07.2017, s-a refuzat predarea si s-a dispus recunoasterea sentintei penale mai sus mentionate, urmand ca acesta sa ispaseasca pedeapsa in Italia, potrivit dreptului intern.
S-au precizat urmatoarele:
In data de 24.10.2016, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau – Serviciul Investigatii Criminale, cu adresa nr. 386422/19.10.2016, solicita emiterea mandatului european de arestare si cerere de dare in urmarire internationala, intrucat condamnatul se sustrage.
Tribunalul Bacau, a emis mandatul european de arestare nr. 20/25.10.2016 si cerere de dare in urmarire internationala.
In data de 16.12.2016, cu adresa nr. 893167/SIRENE/GC/RAF din 14.12.2016, Biroul Sirene, comunica arestarea numitului U.G., in Italia, la data de 14.12.2016, in vederea punerii in executare a mandatului european de arestare, emis de autoritatile judiciare din Romania si solicita transmiterea acestuia direct autoritatilor italiene, in limba romana si tradus in limba italiana, procedura efectuata de Tribunalul Bacau, la data de 21.12.2016.
In data de 22.12.2016, cu adresa nr. 33.7.5 – 979 – EI, din 19.12.2016, autoritatile din Italia solicita inaintarea sentintei penale nr. 101/D/2016, a Tribunalului Bacau si a deciziei penale nr. 955 din 22.09.2016, a Curtii de Apel Bacau. Acestea au fost comunicate, la data de 28.02.2017, in limba romana si traduse in limba italiana.
In data de 28.04.2017, Biroul Sirene din Romania, cu adresa nr. 8931176/SIRENE/GC/CBV din 27.04.2017, comunica mesajul Biroului Sirene din Italia, prin care ne informeaza ca autoritatea din Italia, Curtea de Apel Venetia, refuza predarea persoanei, dispunand in acelasi timp preluarea executarii pedepsei, conform legislatiei acestui stat.
La data de 21.07.2017, Ministerul Justitiei – Departamentul pentru Afaceri de Justitie – Directia Generala a Justitiei Penale – Oficiul II – Cooperare judiciara internationala, comunica sentinta  nr. 88/16/Agi/MAE din 28.04.2017, pronuntata de Curtea de Apel Venetia, irevocabila, la data de 18.07.2017, s-a refuzat predarea si s-a dispus recunoasterea sentintei penale mai sus mentionate, urmand ca acesta sa ispaseasca pedeapsa in Italia, potrivit dreptului intern.
Alaturat s-au atasat:
-ds. Nr. 367/110/2015 – M.E.A. nr. 20/25.10.2016, emis pe numele condamnatului U.G., cu corespondenta ulterioara.
            Pentru solutionarea contestatiei s-a ata?at dosarul 367/110/2015 al Tribunalului Bacau care cuprinde Mandatul European de Arestare nr. 20/25.10.2016.
             Examinand actele si lucrarile dosarului, instan?a retine urmatoarele:                 
       Prin SENTINTA PENALA NR. 101/D/2016,  pronuntata la data de 11 MARTIE  2016, in dosar penal nr. 367/110/2015  al TRIBUNALULUI BACAU, ramasa definitiva la  data  de  22.09.2015, prin  DECIZIA PENALA,  nr. 955 din 22.09.2016,  pronuntata de CURTEA  DE  APEL  BACAU;
             1.  In temeiul art. 215 alin.1,2,3,4,5 C.pen.1969  cu art. 41 alin.2 C.pen. 19969 pentru savarsirea infractiunii de „inselaciune”, in forma continuata, (11 acte materiale) condamna pe inculpatul, U.G.,  la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani inchisoare si 5 (cinci) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 lit.a, teza a II-a, lit.b C.pen.
In temeiul art.71 alin.2 C.pen.1969 aplica  inculpatului   U.G.   pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a si lit. b, c C.pen.1969.
  2.  In temeiul  art.9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005  cu art. 41 alin.2 C. pen. 1969,  pentru savarsirea infractiunii de “omisiune, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, in forma continuata,  condamna pe  acelasi inculpat   la pedeapsa de 3   (trei) ani inchisoare.
            In temeiul art.71 alin.2 C.pen.1969 aplica  inculpatului  ,   pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a si lit. b, c C.pen.1969.
             In temeiul art. 65 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b si lit.c   C.pen. 1969 pe durata de 2 (doi) ani.
       3.  In temeiul  art.9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005   pentru savarsirea infractiunii de “ omisiunea declararii sediului social al SC V.T. SRL BACAU,catre O.R.C. Bacau”  condamna pe acelasi  inculpat   la  pedeapsa  de   3   (trei) ani inchisoare.

             In temeiul art.71 alin.2 C.pen.1969 aplica  inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a si lit. b, c C.pen.1969.
             In temeiul art. 65 aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a, lit. b si lit.c   C.pen. 1969 pe durata de 2 (doi) ani.
             In temeiul art. 33 lit. a C.pen. 1969, art. 34 lit. c C.pen.1969 aplica inculpatului pedeapsa cea mai mare de 12 (doisprezece ) ani inchisoare si 5 (cinci) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b si lit.c   C.pen.1969.
            PEDEAPSA REZULTANTA DE EXECUTAT = 12 (doisprezece ) ani inchisoare si 5 (cinci) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b si lit.c   C.pen.1969.            
             In temeiul art.71 alin.2 C.pen.1969 aplica  inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a si lit. b, c C.pen.1969.
        Prin   DECIZIA  PENALA  nr.955  din  22  SEPTEMBRIE  2016,  pronuntata   de   CURTEA  DE  APEL  BACAU  in  dosarul  nr.  367/110/2015;
            In temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C .p .p . RESPINGE  ca nefondat apelul declarat de apelanta – parte civila ANAF DRFP Iasi  impotriva sentintei penale 101/D din data de 11.03.2016  pronuntata de Tribunalul Bacau  in dosarul nr. 367/110/2015.
          Definitiva  - la  data  de   22.09.2016.
          PEDEAPSA REZULTANTA DE EXECUTAT = 12 (doisprezece ) ani inchisoare si 5 (cinci) ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a, lit.b si lit.c   C.pen.1969.            
             In temeiul art.71 alin.2 C.pen.1969 aplica  inculpatului  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, teza a II-a si lit. b, c C.pen.1969.
             In baza acesteia s-a emis Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii   nr.132/D/2016  din 23.09.2016, precum si Mandatul European de Arestare nr. 20/25.10.2016 de catre Tribunalul Bacau.
            In baza acestuia din urm, condamnatul a fost arestat de autorita?ile judiciare italiene la data de 14.12.2016.
            Prin sentinta penala nr.21/2017 emisa de Curtea de Apel din Vene?ia – Sec?ia I Penala in data de 26.04.2017 s-a decis refuzarea  executarii mandatului emis de Tribunalul Bacau fata de inculpatul  U.G. ?i se    recunoa?te pedeapsa aplicata de statul roman acestui inculpat.
Potrivit   Legea nr. 302/2004  Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare straine se poate realiza atunci cand:
 „a) Romania si-a asumat o asemenea obligatie printr-un tratat international la care este parte;
b) a fost respectat dreptul la un proces echitabil, in sensul art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994;
c) nu a fost pronuntata pentru o infractiune politica sau pentru o infractiune militara care nu este o infractiune de drept comun;
d) respecta ordinea publica a statului roman;
e) hotararea sau actul judiciar poate produce efecte juridice in Romania, potrivit legii penale romane;
f) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane in Romania;
g) nu s-a pronuntat o condamnare pentru aceleasi fapte impotriva aceleasi persoane intr-un alt stat, care a fost recunoscuta in Romania.
(2) Hotararile penale straine pot fi recunoscute in Romania si daca nu este intrunita conditia prevazuta la alin. (1) lit. a), pe baza de reciprocitate. In acest sens, instanta competenta solicita Ministerului Justitiei verificarea indeplinirii conditiei reciprocitatii.”.
        Instan?a retine intrunirea cerintelor mai sus amintite, astfel incat devin aplicabile dispozitiile legii302/2004, „recunoasterea se poate face pe cale incidentala in cadrul unui proces penal in curs, de catre procuror in faza de urmarire penala sau de catre instanta de judecata in fata careia se afla pendinte”.
Pentru aceste considerente, in temeiul art. 598 lit.d C.pr.pen. va  admite sesizarea Biroului de Executari Penale din cadrul Tribunalului Bacau si in consecinta:
          Va anula Mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 132/D/2016  din  23.09.2016 emis de Tribunalul Bacau in dosarul nr.  367/110/2015 pe numele inculpatului  U.G.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018