Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei

(Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului de fata, instanta retine urmatoarele :
Prin sentinta civila nr. 8008/2012 a Judecatoriei Sibiu, s-a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea M C. in contradictoriu cu intimata DGFP a judetului Sibiu, Agentia Nationala.
Din actele de executare silita rezulta faptul ca Oficiul Financiar Ch. Sud Germania a emis, la data de 10.02.2011, pe numele contestatoarei, decizia de tragere la raspundere a acesteia, in calitate de administrator al S.C. I. M. R. SRL. Ulterior, autoritatea fiscala din Germania a transmis catre organele fiscale romane cerere de recuperare a creantelor fiscale nr. DE_RO_S1316RO1200036, prin care se solicita sprijin in vederea recuperarii creantelor stabilite in Germania, pentru persoana fizica M. C.
In cauza sunt incidente dispozitiile art. 17810 Cod Procedura civila, potrivit carora, la cererea autoritatii solicitante, autoritatea solicitata recupereaza creantele care fac obiectul unui titlu ce permite executarea in statul membru solicitant.
Intimata, in calitate de autoritate solicitata, a demarat procedura executarii silite, iar in conformitate cu dispozitiile art. 145 Cod procedura fiscala a procedat la emiterea somatiei nr. 323010021405724/2012, la care a fost anexat titlul executoriu 323010012996410/25.07.2012.
Prin contestatia la executare s-a solicitat, asa cum s-a retinut anterior, lamurirea in ceea ce priveste calitatea contestatoarei, existenta, intinderea si valabilitatea creantei pretinse de intimata si in consecinta sa se dispuna anularea formelor de executare silita efectuate impotriva sa.
In conformitate cu dispozitiile art. 17814 Cod procedura fiscala, litigiile cu privire la creanta, la titlul executoriu initial se solutioneaza de instanta statului solicitant.
In concluzie, contestatoarea are posibilitatea de a contesta titlul executoriu emis de autoritatea fiscala germana conform legislatiei germane. Instanta romana nu poate analiza valabilitatea titlului executoriu emis de autoritatea fiscala germana.
Doar impotriva modului in care autoritatea romana, in calitate de autoritate solicitata, a inteles sa recupereze creanta, la cererea autoritatii solicitante, debitoarea poate formula contestatie la executare, conform prevederilor OG nr. 92/2003.
La intocmirea actelor de executarea silita, intimata a respectat dispozitiile legale in materie, neexistand nici o cauza de natura a atrage nulitatea acestora.
Fata de aceste considerente de fapt si de drept, instanta, in conformitate cu dispozitiile art. 172 si urm. Cod procedura fiscala coroborate cu cele ale art. 399 si urm. Cod procedura civila, va dispune respingerea contestatiei al executare, ca fiind neintemeiata.
Impotriva sentintei a declarat in termen recurs, contestatoarea M. C. care a solicitat modificarea sentintei si admiterea contestatiei sale la executare si anularea formelor de executare silita.
Recurenta a invocat nelegalitatea sentintei deoarece in cauza nu erau incidente prevederile art.178 indice 14 C. p. fiscala, astfel ca instanta de fond nu a solutionat fondul cauzei, respectiv titlu emis de DGFP Sibiu.
S-a invocat ca nu i-a fost comunicat titlu initial astfel ca erau incidente prevederile art.145 alin. l C. p. fiscala, iar somatia trebuia sa fie insotita de un exemplar al titlului executoriu respectiv cel emis de autoritatea germana dar si propriul titlu.
S-a invocat de asemenea ca titlu executoriu emis de DGFP Sibiu nu contine elementele prevazute de art.178 indice 12 C. p. fiscala.
In drept s-au invocat prevederile art.312 alin. l si 2 C. p. civila art.178 ,145,85 C. p. fiscala.
Intimatul DGFP Sibiu prin intampinare a solicitat respingerea recursului deoarece obligatiile fiscale ale  recurentei debitoare au ajuns la scadenta iar aceasta nu le-a achitat.
In drept s-au invocat prevederile art.115,242 C. p. c. si C. p. fiscala.
Analizand recursul in limita motivelor invocate cat si din oficiu , instanta va statua astfel:
Raportul juridic dedus judecatii vizeaza contestatia la titlu  formulata de debitoarea  M. C. in contradictoriu cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala a Judetului Sibiu, prin care s-a solicitat lamurirea titlului executoriu nr. 323010012996410 din 25.07.2012 in ceea ce priveste  calitatea debitorului, existenta intinderea si valabilitatea creantei pretinse si anularea formelor de executare, creanta fiind certa,lichida si exigibila.
In fapt Oficiul Financiar Ch. Sud Germania a emis pe numele contestatoarei recurente  M. C.  in 10.02.2011 Decizia de tragere la raspundere, in calitate de administrator  la SC I.  M. R.  SRL pentru suma de 16.281,06 Euro.
Autoritatea fiscala din Germania a transmis catre organele fiscale cererea de recuperarea a creantelor fiscale nr. DE RO S136RO1200036 pentru persoana fizica M. C., iar pentru ca aceasta nu le-a achitat la scadenta  s-a demarat procedura executarii silite si s-a emis si comunicat somatia insotita de titlu executoriu nr. 323010012996410/25.07.2012.
Conform art.8 din 2010/24/UE la cererea autoritatii solicitante (Germania in speta) notifica destinatarului toate documentele, insotite de un formular tip si un titlu uniform.
Autoritatea solicitanta nu poate formula o cerere de recuperare atata vreme cat creanta si titlu sunt contestate  in statul membru solicitant conform art.11 al directiei  iar Statul solicitant Germania a transmis MFP prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala  cererea de notificare, titlu respectiv, decizia de tragere la raspundere conform art.5 din Dir. 2008/55/CEE deoarece creanta viza impozit pe cifra de afaceri, majorari de intarziere  si dobanzi pentru perioada 2003-2009.
Recurenta a luat la cunostinta de decizia de tragere la raspundere la data de 30.07.2012 si are posibilitatea atacarii ei la Oficiul Financiar din Germania  in termen de l luna de la comunicare insa atacarea acesteia nu impiedica executarea .
Fata de petitele contestatiei la executare, rezulta ca in cauza recurenta a contestat si titlul emis de DGFP Sibiu, iar instanta de fond nu a facut aplicarea prevederilor art.145 alin 1 C. p. fiscala, motiv pentru care devin incidente prevederile art.304 pct.3, 312 pct.6,7 C. p. c. si a art. 20 din L.554/2004 si ale Directivei 2010/24/UE si a Reg. UE nr. 1189/2011, motiv pentru care se va casa cu trimitere S.c. 8008/2012 a Judecatoriei Sibiu, la aceeasi instanta.

      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018