Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite

(Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria Sibiu in Dosar nr. 3/306/2011  a fost admisa in parte contestatia la executare formulata de catre contestatorul C. I. in contradictoriu cu intimata SC M.L. SA si pe cale de consecinta se constata nulitatea contractelor de leasing financiar nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17.12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 din 17.12.2007 in privinta fidejusorului C. I. De asemenea, instanta de fond a anulat incheierea de incuviintare a executarii silite nr. 7/CC/2011 a Judecatoriei Sibiu, somatia de executare precum si celelalte acte de executare subsecvente emise in dosarul executional nr. 6/2011 al Marin Vasile cu privire la titlurile executorii contractelor de leasing financiar nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17..12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 din 17.12.2007 in privinta fidejusorului C. I. si a respins contestatia la executare formulata de catre contestator cu privire la contractelor de leasing financiar nr. 06T/01 din 11.06.2007 si nr. 06T/02 din 11.06.2007 si cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de judecata.
Instanta de fond a obligat intimata la plata catre contestator a sumei de 1030 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a constatat ca pe rolul Judecatoriei Sibiu s-a inregistrat la data de 16.03.2011, sub nr. 3/306/2011 cererea de chemare in judecata formulata de contestatorul C. I. in contradictoriu cu intimata SC M. L. SA prin care s-a solicitat ca prin hotararea judecatoresti ce se va pronunta sa se dispuna: anularea titlurilor executorii, contracte de fidejusiune nr. 06T/01, nr. 06T/02, nr. 1T/08, nr. 1T/09, nr. 1T/10, nr. 1T/11 si nr. 1T/12; anularea incheierii de incuviin?are a executarii si a actelor si formelor de executare din dosarul execu?ional nr. 6/08.03.2011; cu cheltuieli de judecata.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca la data de 11.06.2007 a fost incheiat intre intimata SC M. L. SA, in calitate de finantator, SC I T SRL, in calitate de utilizator si contestator, in calitate de fidejusor contractele de leasing financiar nr. 06T/01 si nr. 06T/02 prin care finantatorul acorda societatii SC I T SRL dreptul de folosinta asupra bunului autotractor MAN SH (2002) si respectiv semiremorca Berger SAPL 24 LT SH (2002) pe o perioada determinata contra platii periodice a ratei de leasing in conformitate cu dispozitiile contractului, utilizatorul exprimandu-si de la semnarea contractului in mod irevocabil optiunea de a achizitiona la sfarsitul perioadei de leasing bunul, prin plata valorii reziduale.
Ulterior, la data de 17.12.2007 au fost incheiate contractele de leasing financiar nr. 1T/08, 1T/09, 1T/10, 1T/11, 1T/12 intre aceleasi parti ocazie cu care intimata a cedat folosinta catre utilizator a unui numar de 5 bunuri: MAN TGA 18.460 FLS (SH 2005) in aceleasi conditii contractuale ca cele enuntate mai sus. 
Potrivit declaratiei de reziliere de fila 55, nr. 16809/27.05.2009, intimata a adus la cunostinta SC I. T. SRL ca incepand cu data de 27.05.2009 contractele de leasing financiar nr. 06/01, nr. 06T/02 din 11.06.2007,  nr. 1T/08, nr. 120703160T/09, nr. 1T/10, nr. 1T/11, nr. 1T/12 din data de 17.12.2007 sunt reziliate definitiv si irevocabil cu toate consecintele juridice contractuale si legale.
Contractele de leasing mai sus mentionate constituie titluri executorii  conform art. 8 din OG nr. 51/1997 potrivit cu care contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii, astfel incat, instanta retine ca executarea desfasurata in cadrul dosarului de executare nr. 6/2011 al BEJ are la baza ca si titluri executorii - contractele de leasing incheiate intre parti.
In cadrul contestatiei la executare contestatorul a invocat nulitatea absoluta a contractelor de leasing in privin?a fidejusorului deoarece acesta nu a semnat respectivele conventii, ocazie cu care in prezenta cauza a fost efectuat un raport de expertiza grafoscopica  in cuprinsul caruia s-a concluzionat faptul ca semnaturile de pe contractele de leasing nr. 06T/01 si nr. 06T/02 au fost executate de catre numitul C. I., iar semnaturile de pe contractele de leasing nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17.12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 nu au fost executate de catre contestator, fiind executate de catre C. I.
Pentru a concluziona in sensul aratat s-a retinut faptul ca semnaturile de pe contractele de leasing financiar incheiate in data de 11.06.2007 prezinta aceleasi caracteristici generale si de constructie ceea ce indica provenienta lor de la aceeasi persoana. Semnaturile debuteaza printr-un traseu amplu, circular, asemanator minusculei c urmat de un traseu format din doua bucle si finalizat oblic, ascendent. Ce de-a doua parte a semnaturii se aseamana cu majuscula J.
In privinta materialului de comparatie semnaturile sunt alcatuite intr-un model partial literal care debuteaza cu majuscula c executata in mod caligrafic avand o trasatura preliminara si continua cu o grama asemanatoare cu majuscula J, fanionul majusculei suprapunandu-se cu trasatura inferioara finala a minusculei c.
Astfel, realizandu-se si o analiza a scrisului realizat pe contractele de leasing financiar expertul a concluzionat ca intre semnaturile de pe contractele de leasing financiar incheiate in data de 11.06.2007 si semnaturile lui C. I. se releva asemanari in ceea ce priveste caracteristicile de clasa remarcand acelasi nivel de evolutie mediu, aceeasi inclinare dextroclina a axelor grafice, aceeasi viteza si presiune medie, precum si aceeasi tendin?a a scriptorului de a executa unele trasee rotunjite.
In privinta insa a semnaturilor realizate pe contractele de leasing financiar nr. 1T/08, 1T/09, 1T/10, 1T/11, 1T/12 expertul a concluzionat faptul ca intre semnaturile realizate pe aceste contracte si semnaturile titularului C. I. a relevat diferente semnificative la alcatuirea acestora, precum si la nivelul caracteristicilor generale. In ceea ce priveste persoanele care au un nivel de evolutie mediu nu vor putea imita un scris superior cu rezultate acceptabile. Scrisul superior se caracterizeaza printr-un grad de coordonare inalt, miscarile fiind rapide. Titularul are o viteza de executie medie si un grad de evolutie mediu ceea ce il exclude ca si autor al semnaturilor de pe contractele mentionate mai sus.
Avand in vedere cele retinute prin raportul de expertiza grafoscopica, pe care instanta si le insuseste in totalitate, neputand fi primite apararile contestatorului potrivit carora nu a semnat niciunul din contractele ce fac obiectul prezentei cauze, instanta constata lipsa totala a consimtamantului la semnarea contractelor de leasing financiar nr. 1T/08, 1T/09, 1T/10, 1T/11, 1T/12, acestea nefiind semnate de catre C. I.
In drept, prima instanta constata ca in cauza sunt incidente prevederile art. 948 C. civil din 1864 care stabilesc ca pentru ca un act juridic sa ia nastere in mod valabil trebuie sa fie intrunite conditiile esentiale, si anume: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.
In prezenta cauza instanta constata lipsa unui element esential la incheierea contractelor de leasing financiar 1T/08, 1T/09, 1T/10, 1T/11, 1T/12 ceea ce atrage nulitatea absoluta a contractelor in privinta fidejusorului, pentru lipsa consimtamantului.
Nu poate fi primita nici apararea intimatei potrivit careia contestatorul a achitat timp de trei ani de zile ratele aferente creditului si prin urmare chiar daca nu ar fi semnat contractele le-a ratificat prin achitarea ratelor, deoarece cea care a achitat timp de trei ani de zile ratele a fost societatea SC Iliuta Trans SRL si nu contestatorul, in nume propriu. Mai mult intimata nu a depus nici un act scris din care sa reiese insusirea contractelor de leasing de catre contestator.
In privinta insa a contractelor de leasing nr. 060T/01 si nr. 06T/02, instanta constata faptul ca acestea respecta conditiile de valabilitate a actului juridic, contestatorul exprimandu-si in mod valabil consim?amantul prin semnarea contractelor.
Prin urmare, instanta constata faptul ca, contractelor de leasing financiar nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17.12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 din 17.12.2007 in privinta fidejusorului C. I. sunt nule absolut, ocazie cu care si actele de executare efectuate cu privire la aceste contracte sunt lovite de nulitate deoarece in privinta fidejusorului nu exista nici un titlu executoriu.
In privinta contractele de leasing financiar nr. 06T/01 si nr. 06T/02 din data de 11.06.2007 instanta constata faptul ca executarea silita a fost inceputa in baza unor titluri executorii valabile fata de contestator, motivele invocate de catre acesta cu privire la caracterul cert si lichid al creantei nu pot fi retinute de catre instanta pentru urmatoarele considerente:
Prin Sentinta civila nr. 80/2011 a Judecatoriei Sibiu ramasa irevocabila la data de 31.05.2012 prin Decizia civila nr. 536 instanta a analizat cu putere de lucru judecat aspectele invocate de catre contestator retinandu-se faptul ca somatia contestata contine toate mentiunile prevazute de dispozitiile art. 387 din Codul de procedura civila, articol care nu prevede in sarcina executorului sa detalieze in continutul somatiei modul de calcul al sumei solicitate spre executare.
Astfel, aspectele litigioase solutionate in mod irevocabil in cadrul sentintei civile mentionate analizeaza aceleasi acte execu?ionale emise de BEJ si acestea nu pot fi reanalizate in cadrul prezentei cauze din nevoia de ordine si stabilitate juridica pentru a se evita contrazicerile intre considerentele hotararilor judecatoresti.
S-a mai retinut faptul ca sub aspectul incalcarii de catre executor a dispozitiilor art. 3712 alin. 2 din CPC raportat la sumele ce privesc capitalul nerambursat, facturi restante la plata si contravaloarea indemnizatiei de reziliere instanta retine ca acestea nu se impunea a fi calculate de executor in conditiile in care acestea rezulta din contractele de leasing, scadentarele la acestea si facturile fiscale emise de intimata, neputandu-se sustine cu temei ca, cuantumul acestora nu era stabilit prin titlurile executorii. 
Nu poate fi primita nici apararea potrivit careia intimata ar fi trebuit sa valorifice instrumentele de garantare deoarece nu exista nici o dispozitie legala care sa oblige intimata in alegerea modalitatii de recuperare a debitului restant, cu atat mai mult cu cat contractul de leasing financiar si biletele la ordin se supun unor dispozitii legale diferite.
Avand in vedere cele invederate mai sus, instanta a admis in parte contestatia la executare, va constata nulitatea contractelor de leasing financiar nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17.12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 din 17.12.2007 in privinta fidejusorului C. I. si va anula incheierea de incuviintare a executarii silite nr. 7/CC/25.02.2011 a Judecatoriei Sibiu, somatia de executare precum si celelalte acte de executare subsecvente emise in dosarul executional nr. 6/2011 al BEJ cu privire la titlurile executorii contractelor de leasing financiar nr. 1T/08 din 17.12.2007, 1T/09 din 17..12.2077, 1T/10 din 17.12.2007, 1T/11 din 17.12.2007, 1T/12 din 17.12.2007 in privinta fidejusorului C. I.
De asemenea, instanta a respins contestatia la executare formulata de catre contestator cu privire la contractelor de leasing financiar nr. 06T/01 din 11.06.2007 si nr. 06T/02 din 11.06.2007.
In ce priveste cheltuielile de judecata, avand in vedere dispozitiile art. 274 C.p.c. si a faptului ca actiunea a fost admisa in parte va obliga intimata la plata sumei de 1030 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si parte din onorariul expertizei.
In privinta cererii intimatei de acordare a cheltuielilor de judecata instanta va respinge cererea deoarece nu a facut dovada cheltuielilor efectuate de catre aceasta cu prezenta cauza.

Impotriva sentintei civile pronuntata de Judecatoria Sibiu in Dosar nr. 3/306/2011, contestatorul C. I. a declarat recurs prin care a solicitat  admiterea acestuia, in principal, casarea cu trimitere spre rejudecarea cauzei la instanta de fond pentru clarificare pe calea suplimentului ori a contraexpertizei grafoscopice a existentei sau nu a semnaturilor contestatorului pe contractele de leasing din data de 11.06.2007 iar in subsidiar, schimbarea sentintei atacate in sensul admiterii in intregime a contestatiei formulate si anularea tuturor actelor si formelor de executare, inclusiv a titlurilor executorii atacate.
Critica sentintei atacate se refera la urmatoarele aspecte:
Referitor la cele doua contracte de leasing incheiate la data de 11 iunie 2007, expertul constata ca semnaturile nu sunt identice cu cele ale contestatorului, prezentand atat elemente de diferentiere cat si elemente de asemanare. In aceste conditii, recurentul arata ca expertul a concluzionat in sensul ca semnaturile pot apartine contestatorului recurent, fiind posibil sa fie realizate prin autodeghizare. In continuare, recurentul arata ca in dosar nu s-au produs probe care sa dovedeasca autodeghizarea, astfel ca o astfel de concluzie a expertului nu este corelata cu alte probe, clara fiind insa pozitia expertului  referitoare la lipsa identitatii semnaturilor de pe actele in litigiu cu cea a contestatorului, concluzie care determina cel putin dubiu asupra realitatii acestei semnaturi. Recurentul sustine ca din coroborarea acestui dubiu cu imprejurarea falsificarii semnaturii contestatorului in toate celalalt contracte de leasing, , prezumtiile simple ca si probe, determina concluzia ca toate aceste contracte au fost realizate prin falsificarea semnaturii contestatorului. Recurentul sustine ca n realitate  de incheierea tuturor contractelor cu S.C. M. L. S.A. s-a ocupat fratele care a semnat contratele de leasing care a avut imputernicire  de la societatea debitoare, dar nu a avut imputernicire de a semna contractele in calitate de fidejusor, astfel ca societatea de leasing nu putea primi semnatura acestuia. Recurentul sustine ca expertul a optat pentru compararea scrisului si semnaturii de pe documentul Nota Interna care in realitate apartine unei alte persoane si nu contestatorului, act care are o scriitura complet diferita de cea a contestatorului. In acest context, contestatorul in mod justificat a formulat obiectiuni la expertiza care in mod nejustificat au fost respinse de catre instanta de fond desi concluzia expertului cu privire le cele doua contracte era echivoca.
Intimata S.C. M. L. SA a declarat recurs impotriva aceleiasi sentinte prin care solicita admiterea acestuia si in principal, casarea sentintei recurate cu trimitere spre rejudecare aceleiasi instante si in subsidiar modificarea sentintei atacate, in sensul respingerii in tot a contestatiei la executare formulata de partea adversa, cu cheltuieli de judecata ocazionate de solutionarea recursului.
Critica sentintei atacate se refera, la urmatoarele  aspecte ce vor fi prezentate in esenta:
1)Hotararea a fost pronuntata cu incalcarea formelor de procedura, motiv de recurs prevazut de art.304, pct.5 C. pr. civ. ce a creat intimatei o vatamare ce nu poate fi inlaturata numai prin anularea actului de procedura astfel indeplinit. Recurenta arata ca au fost incalcate nomele de procedura referitoare la verificarea de scripte si inscrierea in fals care au produs efecte juridice .In aplicarea prevederilor art.180 si urm. Din C. pr. civ. aplicabil, instanta de judecata avea obligatia sa inainteze inscrisul procurorului impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia, or, prima instanta nu a respectat procedura instituita de prevederile legale mai sus mentionate. Recurenta invedereaza instantei de recurs ca instanta de fond  constata numai nulitatea unor acte juridice in raport de falsificarea unei semnaturi, fara a constatat insa savarsirea vreunui fals. Recurenta considera ca semnarea unui contract in  numele altei persane fara a face mentiune despre acest lucru si fara mandat din partea acelei persoane nu este o practica permisa de lege, ci dimpotriva intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals sau chiar a aceleia de inselaciune.
2)Hotararea recurata cuprinde motive contradictorii, motiv de recurs prevazut de art.304, pct.7 C. pr. civ. recurenta invedereaza instantei de judecata ca instanta de fond retine ca documentele au fost semnate pentru acest de catre fratele sau care detine functia de director general al societatii debitoare dar nu in calitate de asociat sau administrator neavand calitatea de reprezentant legal al societatii in numele careia a semnat. Instanta de fond  a retinut ca fidejusorul are calitatea de asociat unic si administrator al societatii in numele careia a fost incheiat contractul de leasing care includea si garantia personala si in aceasta calitate a indeplinit o serie de acte juridice si plati in legatura cu contractele de leasing, dar ulterior instanta retine lipsa consimtamantului acestuia la incheierea contractului, motivat de imprejurarea ca acesta nu a cunoscut si nu si-a insusit clauza referitoare la garantia personala deoarece ratele au fost achitate de catre societate si nu de contestator in nume propriu.
3)Hotararea a fost pronuntata cu interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor legale, motiv de recurs prevazut de art.304, pct.9 C. pr. civ. in sensul ca instanta de fond a interpretat gresit prevederile legale referitoare la consimtamant ca si conditie de valabilitate a actului juridic civil, dar mai ales a apreciat gresit cu privire la incidenta acestei clauze de nulitate. Recurenta a considerat ca prima instanta ar fi trebuit sa analizeze raportat la situatia concreta de fapt indeplinirea tuturor acestor conditii si nu sa se limiteze la a aprecia exclusiv in raport de aplicarea semnaturii pe document, consimtamantul reprezentand un aspect intrinsec care tine de vointa interna a persoanei si care nu se confunda in tot cu materializarea sa externa. Recurenta apreciaza ca vointa reala a fost mentinuta pe toata durata derularii raporturilor contractuale pana la momentul intrarii in imposibilitate de plata cu consecinta deschiderii procedurii insolventei impotriva societatii debitoare, intentia de a se sustrage de la executarea garantiei personale fiind in acest caz mai mult decat evidenta.
Recursul este intemeiat pe prevederile art.304, pct.5, 7, 9 C.pr.civ.
Intimata S.C. M. L. SA a formulat intampinare la recursul declarat de recurentul C. I. prin care solicita respingerea recursului ca fiind nefundat, cu obligarea  recurentului la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze. Intimata solicita inlaturarea tuturor sustinerilor recurentului deoarece acestea nu reprezinta decat invocarea propriei culpe care imbraca forma infractiunii, ceea ce este nepermis deoarece conduce la chiar validarea produsului infractiunii prin intermediul unei instante de judecata .De asemenea, instanta de recurs trebuie sa inlature  si criticile formulate de recurent  impotriva solutiei de respingere a contestatiei la executare in ceea ce priveste contractele de leasing incheiate la data de 11.06.2007  deoarece recurentul nu formuleaza o critica de nelegalitate a hotararii recurate ci intelege sa contestate concluziile raportului de expertiza grafoscopica fara a proba afirmatiile avansate. Intimata  considera ca  trebuie inlaturata si critica recurentului raportata la documentele avute in vedere de catre expert cu ocazia elaborarii opiniei de specialitate deoarece Nota interna la care face referire este un document depus de acesta si are emana de la societatea al carui administrator si asociat unic este.
In drept, apararea este intemeiata pe prevederile art.308 C. pr. civ.
Examinand recursurile prin prisma criticilor aduse sentintei atacate dar si din oficiu potrivit art.304 si art.304, ind.1 C. pr. civ. aplicabil, instanta de control judiciar constata urmatoarele:
Referitor la recursul declarat de contestatorul recurent C. I., instanta de recurs chiar daca constata fermitatea cu care expertiza stabileste persoanele care au semnat contractele de leasing, nu poate sa nu retina imprejurarea ca din examenul comparativ realizat intre semnaturile din grupa A(sunt incluse contractele de leasing incheiate in data de 11 iunie 2007) si cele incluse in grupa B(5 contracte de leasing incheiate la data de 17 decembrie 2007) s-au relevat asemanari in ce priveste caracteristicile de clasa si deosebiri in ce priveste caracteristicile de constructie. Expertul constata elemente ce caracterizeaza semnaturile de pe cele doua grupe de semnaturi si anume nivel de evolutie mediu, aceeasi inclinare dextroclina a axelor grafice, aceeasi viteza si presiune medie, aceeasi tendinta a scriptorului de a executa unele trasee rotunjite. Elementele de diferenta deriva din caracteristicile constructive care nu exclud varianta unei autodeghizari. Avand in vedere consecintele juridice ale semnaturilor de pe contractele de leasing, instanta de recurs constata ca aprecierea expertului se impune a fi completata cu alte probe(inclusiv identificarea metodei de stabilire a existentei sau nu a unei autodeghizari) care sa dovedeasca cu certitudine ca semnaturile de pe toate contractele de leasing apartin sau nu contestatorului, drept pentru care din acest punct de vedere se impune casarea sentintei pentru largirea probatoriului.
Referitor la recursul declarat de intimata S.C. M. L. SA, instanta de recurs constata:
1)Potrivit art.183 C. pr. civ. aplicabil, instanta de judecata  poate suspenda judecata pricinii daca partea care defaima inscrisul ca fals arata pe autorul sau complicele falsului, inaintand inscrisul procurorului impreuna cu procesul-verbal ce se va incheia. Exigentele textului legal nu au fost indeplinite deoarece contestatorul recurent nu a declarat contractele de leasing ca fiind false deoarece a aratat instantei de judecata ca acestea au fost semnate de fratele C. I. in calitate de director al societatii. De asemenea, legiuitorul stabileste suspendarea judecatii pricinii ca o facultate pentru instanta si in ipoteza  in care partea care defaima inscrisul ca fals arata pe autorul sau complicele falsului, context in care daca instanta considera ca nu va suspenda cauza, va putea cerceta falsul pe cale incidentala, prin orice mijloace de proba. Instanta constata ca aceasta critica a sentintei este neintemeiata.
2)Critica referitoare imprejurarea ca documentele au fost semnate pentru contestator de catre fratele sau care detine functia de director general al societatii debitoare dar nu in calitate de asociat sau administrator neavand calitatea de reprezentant legal al societatii in numele careia a semnat este intemeiata in sensul ca instanta de fond trebuie sa clarifice aspecte legate de: existenta sau nu a mandatului dat de contestator fratelui pentru incheierea contractelor de leasing precum si intinderea acestuia; daca incheierea contractelor de leasing  reprezinta sau nu o atributiune a directorului  societatii, aspecte neverificate de prima instanta, ceea ce atrage motivul de casare prevazut de art. 304, pct. 7 C. pr. civ.
3)A treia critica este legata de a doua critica a sentintei recurate in sensul ca prima instanta trebuie sa examineze contractele de leasing si prin prisma conditiei de fond si generala a oricarui act juridic si anume consimtamantul care pentru a produce efecte juridice trebuie sa indeplineasca anumite conditii de valabilitate printre care si aceea de a fi exprimat cu intentia de a produce efecte juridice.
Fata de cele ce preced, instanta de recurs considera ca pentru lamurirea tuturor aspectelor sesizate din criticile aduse sentintei recurate,(unele neanalizate de prima instanta) aspecte ce au legatura intre ele, se impune casarea sentintei, drept pentru care in baza art.312, alin.3 C. pr. civ. aplicabil va admite recursurile declarate ca fiind fondate si va casa sentinta recurata cu trimitere spre rejudecare aceleiasi instante.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018