Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Recurs nul - oral

(Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

      Recurs civil.
      Forma scrisa a recursului este  prevazuta sub sanctiunea nulitatii absolute,  motiv pentru care recursul formulat oral  va fi declarat nul  (decizia civila nr.1017/R/2009,  dosar nr.1913/278/2009)
      
      La data de 13.08.2009, in timpul dezbaterilor ce au avut loc in fata Judecatoriei Petrosani in contestatia la executare promovata de contestatoarea B.O., in contradictoriu cu intimatul M. D., avocatul intimatului – d-l G. S. – a declarat, oral, in sedinta de judecata, ca intelege sa declare recurs impotriva incheierii din data de 30.04.2009 – prin care instanta de fond a dispus suspendarea executarii silite pana la data solutionarii contestatiei.
      Recursul a fost timbrat cu 5 RON – taxa judiciara de timbru si 0,3 RON – timbru judiciar.
    Examinand regularitatea recursului de fata, Tribunalul constata ca, potrivit disp. art.82 alin.1 c. pr. civ., “Orice cerere adresata instantelor judecatoresti trebuie sa fie facuta in scris si sa  cuprinda aratarea instantei, numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, dupa caz, denumirea si sediul lor si ale reprezentantului, obiectul cererii si semnatura “., iar potrivit  art. 302 ind.1 din acelasi act normativ, “ Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
    a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul unic de inregistrare sau, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Daca recurentul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul*);
    b) indicarea hotararii care se ataca;
    c) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
    d) semnatura”.
Forma scrisa a recursului este  prevazuta, asadar, sub sanctiunea nulitatii absolute,  motiv pentru care recursul intimatului  va fi declarat nul.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011