Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii

(Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului de fata instanta retine urmatoarele :
Prin sentinta civila nr. 447/2012 a Judecatoriei Saliste s-a respins contestatia la executare formulata de SC S. P. SRL  in contradictoriu cu ANAF DGFP Sibiu, Administratia Finantelor Publice a orasului Saliste si Garda Financiara – sectia jud. Ialomita impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. 803826/IL/3.11.2011 si a procesului verbal nr. 42622/10.11.2011.
Pentru a hotari astfel instanta a retinut ca pe fondul cauzei, instanta apreciaza masura ca fiind instituita cu respectarea dispozitiilor art. 142 pct.1 coroborate cu dispozitiile art. 129 al.3 si urm. C. pr. fiscala. Valorificarea bunurilor si veniturilor proprietatea debitorului se efectueaza numai in masura realizarii creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare, masurile de executare silita fiind folosite succesiv sau concomitent.
Obligatiile de plata suplimentare datorate de contestatoare au fost inscrise in Procesul verbal de constatare nr. 803253/IL/26.10.2011, astfel incat organele fiscale prin sechestrul asigurator si poprirea asiguratorie au urmarit protejarea dreptului de creanta si asigurarea privilegiului in concurs cu alti eventuali creditori ai contestatoarei. Aceste masuri pot fi luate si inainte de emiterea titlului de creanta , inclusiv in cazul efectuarii de controale sau al antrenarii raspunderii solidare. Potrivit dispozitiilor art. 129 al. 3 C. pr. fiscala „…masurile asiguratorii dispuse atat de organele fiscale competente cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati…” Scopul instituirii masurii asiguratorii este tocmai protejarea dreptului de creanta in raport cu alti creditori, iar dupa individualizarea creantei datorate intr-un titlu, urmand sa se procedeze conform dispozitiilor C. pr. fiscala.
Impotriva sentintei a declarat in termen recurs, contestatoarea SC S. P. SRL care a solicitat modificarea sentintei si admiterea contestatiei sale la executare.
Recurenta a invocat nelegalitatea sentintei deoarece instanta de fond nu a luat in considerare actele care atesta existenta in patrimoniul sau a autoturismului Wolkswagen astfel ca institutia sechestrului asigurator poate viza acest bun.
S-a invocat de asemenea ca in mod neintemeiat s-a instituit masura asiguratorie asupra conturilor bancare incalcandu-se prevederile art.142 pct. l coroborat cu art.129 alin.3 C.p. fiscala  pentru ca prin masura luata ii este afectata in mod direct activitatea ce constituie principala sursa de venit.
Recurenta a aratat de asemenea ca in cauza creanta nu este certa, lichida si exigibila iar creditoarea nu a dovedit ca exista pericolul ca ea sa se sustraga colectarii creantei.
In drept s-au incalcat prevederile art.304 pct.9 si 274 C. p. c.
Intimata DGFP Sibiu prin intampinare a solicitat respingerea recursului.
Analizand recursul in limita motivelor invocate cat si din oficiu instanta l-a gasit nefondat  pentru urmatoarele considerente :
In urma controlului efectuat de comisarii Garzii Financiare Ialomita au fost constatate obligatii suplimentare de plata in sarcina recurentei in suma de 242.042 lei, sume inscrise in procesul verbal de constatare nr. 803253/II/26.10.2011.
          In temeiul art. 129 C. p. fiscala, urmare a schimbarii sediului din Judetul Ialomita in judetul Sibiu, localitatea S., organele contestatoarea au transmis organului de executare competent, respectiv DGFP Sibiu, Administratia Finantelor Publice a orasului Saliste, Decizia de instituire a masurilor asiguratorii, pentru a fi pusa in executare.
Prin contestatia la executare, recurenta SC S. P. SRL solicita anularea deciziei mentionate mai sus si a masurii asiguratorii, respectiv poprirea infiintata, motivat de faptul ca institutia noastra nu are impotriva societatii petente o creanta certa lichida si exigibila.
In ceea ce priveste primul motiv de recurs, vizand aplicarea sechestrului asupra autoturismului Wolkswagen, deoarece valoarea acestuia acopera eventuala creanta a organului fiscal acesta este nefondat.
Prin procesul verbal de contestare nr. 803252/IL/26.10.2011 s-a stabilit in sarcina recurentei contestatoare obligatii suplimentare la bugetul de stat in cuantum de 242.042 lei ori valoarea  autoturismului pe care se solicita instituirea masurii asiguratorii este de 153.500 lei, deci insuficienta (factura 000000519/20.05.2011 fila 53 dosar fond) astfel ca masura asiguratorie s-a luat cu respectarea prevederilor art.142 pct. l si art.129 alin. 3 si urmatoarele C. p. fiscala, deoarece sechestrul si poprirea asiguratorie pot fi instituite concomitent.
Motivul de recurs vizand invocarea neexigibilitatii  si necertitudinii creantei este nefondat.
Conform art. 129 alin. 3 C. p. fiscala masurile asiguratorii pot fi luate si inainte de emiterea titlului de creanta,iar transformarea masurii asiguratorii in masura executorie are loc doar la individualizarea creantei.
Nici motivul de recurs vizand nedovedirea de catre creditoare a existentei pericolului sustragerii colectarii creantei nu este fondat.
Potrivit art.9 OG 92/2003 organul fiscal este indreptatit, sa aprecieze in limitele atributiilor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.
            In cauza prin insasi contestarea masurilor asiguratorii recurenta incearca sustragerea de la achitarea creantei datorate bugetului consolidat al statului reprezentand impozit pe profit si TVA in valoarea de 241.042 lei.
Pentru toate aceste considerente in baza art.312 C. p. c. coroborat cu art.142 pct. l, 129 alin.3 C. p. fiscala si art.9 din OG92/2003 se va respinge recursul declarat de SC S. P. SRL impotriva s.c. 447/2012 a Judecatoriei Sibiu.
Nu se vor acorda cheltuieli de judecata deoarece intimatele nu le-au solicitat.

Cu opinie separata, in sensul ca se impunea admiterea recursului si anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii.
Motivarea opiniei separate   
In opinia separata se sustine ca recursul era intemeiat si trebuia admis cu consecinta admiterii contestatiei la executare si anularii deciziei de instituire a masurilor asiguratorii.
In motivarea acestei opinii vin dispozitiile art.142 Cod procedura fiscala care instituie o ordine a executarii silite si care arata ca, in primul rand, trebuie sechestrate bunurile mobile sau imobile care nu sunt folosite direct in activitatea care constituie principala sursa de venit a debitoarei si, abia in lipsa unor astfel de bunuri, sa se treaca la indisponibilizarea bunurilor folosite in activitatea ce constituie sursa de venit.
Ori, in cauza, desi inca nu exista un titlu executorii, ci ne aflam doar in faza instituirii masurilor asiguratorii, intimata a poprit toate conturile debitoarei, societate comerciala, paralizandu-i astfel activitatea. Aceasta masura a fost luata in contextul in care debitoarea era proprietara unui autovehicul care acoperea, cel putin partial, debitul preconizat de intimata inainte de emiterea titlului de creanta.
Pentru aceste motive, in baza art.312 Cod proc. civ. se apreciaza ca se impunea admiterea recursului si anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018