Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Partaj

(Sentinta civila nr. 1242 din data de 23.08.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Pe rol  a venit spre solutionare cauza civila privind pe reclamantul  A.T., cu domiciliul in ………………si pe paratul  A. S. cu acelasi domiciliu,  avand ca obiect
,,partaj judiciar,,.
              La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul asistat de av. D.C.  si paratul  prin procurator A.M. , cu procura la dosar.
              Procedura legal indeplinita.
              S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care, se prezinta numita A.M. care  depune la dosar procura speciala  din partea paratului, aceasta legitimandu-se cu C.I. seria XC nr. 843566, CNP 2700601043788.
               Reclamantul prin aparator depune la dosar nota de precizari, schita cadastrala  si tranzactia incheiata de parti, care este semnata in fata instantei. Lasa la aprecierea instantei utilitatea probei testimoniale.
              Fata de actele dosarului, instanta apreciaza ca  proba  testimoniala nu mai este utila.
              La intrebarea instantei, partile precizeaza ca nu mai au de formulat alte cereri.
              Nefiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
             Av. Duca C. pentru reclamant solicita partajarea bunurilor  ramase dupa defunctii A. A. si A.M.,  conform  tranzactiei partilor, urmand a se avea in vedere nota de precizari depusa la acest termen, fara cheltuieli de judecata.
                Paratul prin procurator achieseaza la concluziile reprezentantului reclamantului.
                Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas in pronuntare.
 
      Deliberand asupra actiunii civile de fata,
           Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr. 493/260/2017  la data de 6.02.2017, reclamantul  A.T. cu domiciliul in ……….. a solicitat in contradictoriu cu paratul A.S.  cu acelasi domiciliu, partajarea bunurilor ramase de pe urma defunctilor A.A. si A.A. M..
            Actiunea a fost legal timbrata, cu chitanta anulata la dosar.

           Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele.

            Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de  6.02.2017 pe rolul Judecatoriei Moinesti sub nr. de dosar 493/260/2017, reclamantul  A.T., cu domiciliul in  ……… a solicitat in contradictoriu cu  paratul  A.S., cu acelasi domiciliu,   impartirea bunurilor ramase de pe urma defunctilor A.A.  decedat la 14.06.1995 si A.M., decedata la 22.02.2014,
A aratat reclamantul ca in urma decesului parintilor, mostenitori cu vocatie succesorala au ramas partile din dosar in calitate de fii.
Masa succesorala se compune din  suprafata de 3070 mp teren o casa din caramida compusa din 14 camere in suprafata de 285, 1 mp, o anexa lipita de casa in suprafata de  48,3 mp si doua grajduri, imobile situate in  intravilanul com. Ghimes Faget sat Ghimes, jud. Bacau. 
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.979 si urmatoarele  C.p.c.
In sustinerea cererii s-a solicitat administrarea probei cu martori, acte, expertize de specialitate.
S-a facut dovada de achitare a unei taxe judiciare de timbru in cuantum de 890 lei.
La data de 23.08.2016 s-au prezentat reclamantul personal si paaratul prin procurator, si au incheiat o tranzactie cu privire la prezentul litigiu, solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa se ia act de tranzactie.
Din actele si lucrarile dosarului, prin prisma probatoriului administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
La data de  14.06.1995 a decedat A.A. iar la data de 22.02.2014  a decedat A.M.,  sotia acestuia.
Cei doi defuncti au avut  doi copii partile in cauza
Cu privire la masa succesorala ramasa dupa defuncti, instanta constata ca din inscrisurile depuse la dosar, respectiv adeverinte eliberate de Unitatea Administrativ Teritoriala, se compune din  suprafata de 3070 mp teren o casa din caramida compusa din 14 camere in suprafata de 285, 1 mp, o anexa lipita de casa in suprafata de  48,3 mp si doua grajduri, imobile situate in  intravilanul com. Ghimes Faget sat Ghimes, jud. Bacau. 
Referitor la iesirea din indiviziune, instanta va lua act de tranzactia partilor si o va consfinti prin prezenta hotarare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009