InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 931/829/2010
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
                                     SENTINTA CIVILA NR. 1340/2011
                                         Sedinta publica de la 27.10.2011
Completul compus din:
PRESEDINTE : judecator P
Cu participare:
    GREFIER : B


     Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect ”Partaj bunuri comune” formulata de reclamanta T.M. in contradictoriu cu paratul T. N..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent reclamanta T.M., lipsind T.N., reprezentat de avocat Bouros Serafina Angela.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, invederand ca procedura de citare cu partile este legal indeplinita, dupa care:
Reclamanta si aparatorul paratului, avand cuvantul pe rand, arata ca nu au de formulat obiectiuni la completarea raportului de expertiza si solicita cuvantul pe fond.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe actiunea de partaj bunuri comune formulata de reclamanta.
Reclamanta, avand cuvantul, arata ca este de acord ca imobilul casa sa fie atribuit paratului, conform raportului de expertiza constructii efectuat in cauza. Solicita admiterea actiunii, iesirea din stare de devalmasie, cu obligarea paratului la plata unei sulte si a jumatate din cheltuielile de judecata.
Aparatorul paratului, avand cuvantul, arata ca achieseaza la concluziile reclamantei.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:?????
INSTANTA
deliberand
     Asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
           Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr.931/828/2010 din 12.08.2010, reclamanta T.M. a chemat in judecata paratul T. N. pentru partajarea bunurilor comune dobandite de parti in timpul casatoriei.
Prin incheierea din data de 13.01.2011 s-a constatat componenta masei de partaj, contributia egala a  celor doua parti la dobandirea bunurilor comune.
S-a dispus efectuarea unei expertize constructii pentru evaluarea bunurilor care au fost retinute la masa de partaj.
In cauza au fost efectuate si atasate la dosar expertiza constructii (fl 40-55).
Din concluziile acestei instanta retine ca valoarea masei de partaj este de 15756 lei, dintre care valoarea constructiei si a anexelor este de 14563 lei, iar valoarea ternului aferent de 1193 de lei.
Cum contributia partilor, fosti soti, a fost egala la dobandirea bunurilor, instanta retine ca teoretic, valoarea cotei ideale ce li se cuvine este de 7878 de lei.
Intrucat casatoria sotilor a fost desfacuta, instanta urmeaza a dispune iesirea acestora din starea de devalmasie, potrivit art. 36 din Codul familiei.
Avand in vederea natura si destinatia bunurilor, dar si optiunea partilor, instanta urmeaza a dispune atribuirea intregii mase de partaj catre parat, urmand oblig ape acesta la compensarea in bani pentru partea de se cuvine reclamantei.
Vazand prevederile art. 274 si art. 276 C.pr.civ., instanta urmeaza a obliga pe parat sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata, la stabilirea acestei sume avandu-se in vedere procentajul contributiei la dobandirea bunurilor comune, stabilit de instanta. Pe cale de consecinta, instanta urmeaza a dispune obligarea paratului la plata a jumatate din cheltuielile de judecata constand in plata taxei de timbru si a onorariului de expert, in cuantum de 575 de lei.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
     Admite in fond actiunea de partaj bunuri comune formulata de reclamanta T.M., domiciliata in sat. ___, com. Dealu Morii, jud. Bacau in contradictoriu cu paratul T. N., domiciliat in sat., ----, com. Dealu Morii, jud. Bacau.
     Constata ca partile au avut calitate de soti, de la data de 24 iulie 1993 pana la data de 23.08.2002.
     Constata ca partile au dobandit cu o contributie egala, in timpul casatoriei, urmatoarele bunuri comune, in valoare totala de 15756 de lei: - o constructie situata in satul ___, comuna Dealu Morii, inregistrata la rol vol. 4, pozitia 44, cu imprejmuire, in valoare de 14563 de lei; - o suprafata 315 mp teren aferent, cu vecinii potrivit schitei de la fila 64 dosar a raportului de expertiza intocmit de expert Huidici Chiriachita, care face parte integranta din prezenta hotarare, in valoare de 1193 de lei.
     Dispune iesirea partilor din starea de devalmasie.
     Atribuie intreaga masa de partaj paratului.
     Pentru egalizarea loturilor, obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 7878 de lei, reprezentand sulta.
     Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 575 de lei cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 27.10.2011.
     PRESEDINTE,                                                                   GREFIER,
judecator
Red./Tehnored. 5 ex.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012