InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

iesire din indiviziune

(Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.432/829/2008
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.605
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 18.11.2009
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA


     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”iesire din indiviziune” formulata de reclamantul M.A., in contradictoriu cu paratii: M.GH., P.M., M. I. si C. L..
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul M. A. lipsa fiind paratii M. I., M. Gh., P. M. si  C. L..
     Procedura completa.
     S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, care   invedereaza instantei ca partile au fost legal citate la acest termen de judecata, dupa care:
     La intrebarea instantei reclamantul M. A., arata ca este de acord cu expertiza efectuata in cauza si nu mai are cereri de formulat.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Reclamantul, avand cuvantul pe fond  solicita admiterea actiunii asa cum  a fost formulata, in sensul de a i se atribui in lotul sau imobilul casa de locuit si cei 1878 mp. teren arabil cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
     
I N S T A N T A,
                                                   -deliberand-

Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului  sub nr. 432/27.05.2008,  reclamantul M. A. a chemat in judecata pe paratii, M.Gh., P. M. , M. I. si C.L. pentru ca instanta sa dispuna partajul averii succesorale ramase dupa defunctul M. C. si iesirea partilor din indiviziune.
In fapt au aratat reclamantul ca toate partile sunt mostenitorii numitului M. C. ,in calitate de fii si fiice, masa succesorala compunandu-se dintr-un teren arabil situat in  com Dealu Morii, jud Bacau conform TP nr. 18307/31.08.1995 in suprafata totala de 4,3309 ha.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 617 si urmatoarele din C.proc.civ.
Cererea a fost legal timbrata.
Cererea a fost insotita de acte depuse in fotocopie.
Partile au solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri si cu efectuarea unei expertize topocadastrale.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 10.02.1980 a decedat numitul  M. C.
     La data decesului numitului M.C. au ramas ca mostenitori legali: M. G., P.M.,M. I. si C. L. in calitate de descendenti de gradul I, fiind fii si fiice a defunctului, fiecare avand cate o cota de 1/5 din masa de partaj.     
     Din probele administrate in cauza, respectiv inscrisurile depuse la dosar, rezulta ca masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: suprafata de 4,3309 ha teren inscris in titlul de proprietate nr. 18307/31.08.1995, situat pe raza com  Dealu Morii, , judetul Bacau .
     Pentru evaluarea masei succesorale si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topocadastrale    Expertiza topocadastrala a fost efectuata de d-nul expert  Butnaru Mihai, atasata la dosar la filele 70-73.
     Din concluziile raportului de expertiza cadastrala instanta retine ca valoarea masei de partaj este de  14565,85 lei .
     Din declaratiile mostenitorilor parati P.M. si M. I. atasate la fiele 16-17 din dosar rezulta ca acestia au renuntat la cota succesorala ce li se cuvine din masa succesorala.
     Avand in vedere renuntarea celor doi mostenitori in baza art 697 Cod Civil , instanta va constata ca partea acestora urmeaza a fi culeasa de reclamant si paratii M. Gh. si C. L. care vor avea dreptul la o cota de 1/3 din mostenire.
     Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.
     La atribuirea loturilor instanta va avea in vedere atat principiul impartirii in natura, invoiala partilor, cat si posesia bunurilor succesorale.
     Instanta va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.
     Potrivit art. 276 Cod procedura civila instanta va dispune compensarea cheltuielilor de judecata.
     Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.
     PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite actiunea reclamantului M.A., domiciliat in comuna D. M., judetul B., in contradictoriu cu paratii M. Gh., P. M., M. I., toti domiciliati in comuna D.M., judetul Bacau si C. L., domiciliata in mun.B., str.Octavian Goga, nr.13, bl.202, sc.B, ap.8,jud.B..
      Anuleaza cererea reconventionala a paratei C. L. ca netimbrata.
     Constata ca la data de 27.01.1980 a decedat M. F., cu ultimul domiciliu  in comuna D.., judetul B., iar la data de 10.02.1980 a decedat M. C., cu acelasi domiciliu.
     Constata ca au calitatea de mostenitori legali dupa acesti doi defuncti reclamantul M. A., in calitate de descendent de gradul I al defunctilor, si paratii M. Gh., in calitate de fiu, P.M.(casatorita) in calitate de fiica, M. I., in calitate de fiu si C. L.(casatorita) in calitate de fiica, fiecare cu cate o cota de ? din mostenire.
Ia act ca paratii P.M. si M. I. au renuntat la dreptul de mostenire.
In urma renuntarii, reclamantul M. A. si paratii M. Gh. si C. L. vor culege, fiecare o cota de 1/3 din masa succesorala.
Constata ca masa succesorala dupa acesti defuncti se compune din suprafata de 4,3309 ha teren arabil inscrisa in titlul de proprietate nr.1830707/31.08.1995.
Constata ca valoarea masei succesorale este de 14565,85 lei.
Constata ca valoarea cotei de 1/3 a fiecarei parti este de 4855,28 lei.
Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
Raportul de expertiza efectuata in cauza de d-nul expert Butnaru Vasile face parte integranta din prezenta.
Atribuie reclamantului M. A, lotul 1 format din:
1) 1878 mp. teren arabil 81/36, parcela 7, schita nr.1,
2) 77 mp. curti constructii schita nr.2, tarlaua 81/36, parcela 6,
3) 2784 mp. teren arabil schita nr.3, tarlaua 81/10, parcela 19,
4) 500 mp. teren arabil extravilan schita nr.5, tarlaua 21, parcela 2502/5,
5) 4500 mp. teren arabil extravilan, schita 5, tarlaua 66, parcela 2527;
6) 3600 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 66, parcela 2524/4, schita 6;
7) 400 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 66, parcela 2524, schita 7;
8) 3870 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 65, parcela 2518/4, schita11;
9) 3105 mp. teren arabil extravilan, tarlaua 14, parcela 662/12, schita 2.
Valoarea lotului atribuit reclamantului este de 8252, 1 lei.
Atribuie paratului M. Gh. lotul 2 format din :
1) 5000 mp. teren arabil schita nr.4 tarla 63, parcela 948/27;
2) 3600 mp. teren arabil schita 6, tarla 66, parcela 2527/30;
3) 400 mp. teren arabil schita 7 tarla 66, parcela 2524/4;
4) 3900 mp. teren arabil, schita 3, tarla 65, parcela 2518/4;
Valoarea lotului atribuit paratului M. G. este de 3870 lei.
Atribuie paratei C. L. lotul nr.3 format din :
1) 400 mp. teren arabil, schita 8, tarla 21, parcela 948/27;
2) 2595 mp. teren pasune, schita 9, tarla 21, parcela 942/74;
3) 6700 mp. teren pasune, schita 10, tarla 21, parcela 501/22/1.
Valoarea lotului atribuit paratei C. L. este de 2443,75 lei.
Pentru egalizarea loturilor obliga reclamantul sa plateasca cu titlu de sulta
paratului M. G. suma de 985,25 lei si paratei C. L. suma de 2411,5 lei.
Obliga paratul M. Gh. sa plateasca reclamantului suma de 133 lei
cu titlu de cheltuieli de judecata.
Obliga parata C.L. sa plateasca reclamantului suma de 133 lei cu
titlu de cheltuieli de judecata.
Dispune plata catre expertul Butnaru Mihai a sumei de 400 lei, din care 400lei, reprezentand onorariu provizoriu achitat cu chitanta seria TTA nr.7393353/02.03.2009 (fl.56 ds).
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 18.11.2009.

                    PRESEDINTE,                                               GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                   BUTUCAN DANIELA
     
     
     Red. SDM/tehnoredact. BD
     Ex.7
     17.12.2009
                                          Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare
                                     la data de 25.01.2010.
??

??

??

??
4


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012