InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


DOSAR NR. 187/829/2010
ROMANIA
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 809
                        SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 30.09.2010
Complet format din:
PRESEDINTE: JUDECATOR PANFIL SIMONA CARMEN
Cu participare:
GREFIER: OPRISAN DANIELA

Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „uzucapiune”, formulata de reclamanta T.M. in contradictoriu cu paratii Unitatea Administrativ Teritoriala com. Podu Turcului si T. M..
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent aparatorul reclamantei,  avocat Bouros Serafina Angela, lipsa fiind reclamanta T. M., paratii: Unitatea Administrativ Teritoriala com. Podu Turcului si T. M..
     Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:
Aparatorul reclamantei, avocat Bouros Serafina Angela, depune la dosar chitanta nr. 3245942/1 din 09.09.2010 prin care a achitat suplimentul onorariu expert, specialitatea constructii, cu suma de 200 lei si avand cuvantul arata ca este de acord cu expertizele efectuate in cauza si nu are obiectiuni de formulat.
Instanta dispune plata catre expertul Huidici Chiriachita, de catre Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau, a onorariului definitiv de 800 de lei, din care 600 lei reprezentand onorariu provizoriu expert achitat cu chitanta nr. 2891044/1 din 19.04.2010(fila 33 ds)si suma de 200 lei reprezentand diferenta de onorariu achitat cu chitanta nr. 3245942/1 din 09.09.2010(fila 78 ds)
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta consta cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat Bouros Serafina Angela, aparatorul reclamantului avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, sa se constate ca reclamanta este proprietara pe suprafata de teren de 500 mp. Nu solicita cheltuieli de judecata.
     S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.
     
INSTANTA
Deliberand

     Asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 187/829/201009, reclamanta T.M. a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe parata Unitatea Administativ Teritoriala Comuna Podu Turcului, jud. Bacau, prin primar, si pe T. M., pentru ca instanta, prin hotarare judecatoreasca sa constate ca reclamantul a devenit proprietarul suprafetei de teren de 500 mp, reprezentand teren intravilan curti constructii,  situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, avand ca vecini: drumul comunal pe doua laturi, pe Boghiu Costica si Constanda Gheorghe, prin efectul uzucapiunii, precum si sa se constate ca reclamanta a dobandit prin construire  casa si anexe pe terenul mentionat.
Cererea a fost legal timbrata la valoarea stabilita dupa efectuarea expertizei ce a evaluat imobilele.
In motivarea cererii, reclamanta arata ca este unica mostenitoare a mamei sale, B. A. decedata in anul 2003, ca suprafata de teren a stapanit-o aceasta si si reclamanta de peste 30 de ani,  in mod public, netulburat si neintrerupt, sub nume de proprietar, ca a platit impozit pentru ea si pentru casa pe care a edificat-o pe acest teren. A mai aratat reclamanta in motivare ca terenul a fost primit ca lot de folosinta de la CAP, 250 mp de catre mama sa si 250 mp de catre paratul T.M., care  le-a cedat-o dumnealor.
     Instanta a incuviintat si administrat la cererea reclamantului, proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor Boghiu Viorica (fila 40) si Costin Elena (fila 41), consemnate si atasate la dosar la filele indicate, si cu expertiza tehnica in specialitatea topografie, efectuata in cauza de d-nul expert Socaci Stefan,  si constructii, efectuata de d-na expert Huidici Chiriachita.
     La solicitarea instantei, parata a comunicat instantei prin adresa nr. 1956/26.04.2010 ca terenul in litigiu nu este inscris in nici un titlu de proprietate si ca reclamant a achitat impozit pentru teren curti-constructii (casa de locuit si anexe gospodaresti). 
     Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Mama reclamantei a primit de la CAP in anul 1977 un lot de folosinta de 250 mp teren, si in acelasi timp a primit un lot egal si vecin cu al reclamantei si paratul T.M., asa cum rezulta din inscrisul de la fila 4 dosar.
Este de notorietate faptul ca la acea data cetatenii nu primeau loturi de teren mai mari. Pentru a suplimenta suprafata primita, mama reclamantei a facut o intelegere cu paratul T.M., pentru ca acesta sa le cedeze suprafata primita, fapt confirmat de martorii audiati in instanta. Pe aceasta suprafata de 500 de mp, mama reclamantei, impreuna cu reclamanta si sotul acesteia (in prezent decedat), au edificat o locuinta si anexe, in care au locuit neintrerupt din anul 1977.
Familia reclamantei nu a avut niciodata litigii cu vecinii privind suprafata de teren stapanita, care a fost de altfel mereu ingradita, depunand in acest sens marturie chiar vecinii, posesia exercitata asupra terenului de catre mama reclamantei si familia acesteia fiind una publica, netulburata si sub nume de proprietar.
     Pe teren, mama reclamantei, reclamanta si sotul acesteia o casa de locuit cu anexe ce fac corp comun cu aceasta si o magazie si un sopron.
Situatia de fapt expusa mai sus rezulta din declaratiile martorilor audiati, Boghiu Viorica (fila 40) si Costin Elena (fila 41), vecini cu reclamanta.
Imobilele au fost identificate si evaluate prin expertizele atasate la dosar.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta mai retine ca reclamanta si familia sa a edificat constructiile prin mijloace proprii, pe terenul descris anterior.
In sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobandire a proprietatii unui bun imobil ca efect al exercitarii unei posesiuni utile asupra acelui bun intr-un interval de timp determinat de lege.
Pentru dobandirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani asa cum este reglementat in art.1890 Cod civil este necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii: posesia propriu-zisa sa fie utila, adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani indiferent daca posesorul este de buna credinta sau de rea credinta.
In acest sens, art.1846 alin.1 Cod civil prevede ca orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 Cod civil ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.
     Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut in cauza proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., si pentru jonctiunea posesiilor prevazuta de art. 1859 si 1860 Cod civil, posesia reclamantei unita cu cea a autoarei sale, Bocanet Anica, asupra imobilelor mentionate fiind o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1977 si pana in prezent), nefiind tulburati de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
Din probele administrate in cauza instanta retine ca                                                          reclamanta ocupa de peste 30 ani in mod continuu,  public, neechivoc si fara sa fie tulburat de catre o alta persoana, terenul in suprafata de 500 mp teren intravilan, din care 433 mp curti constructii si 67 mp arabil, situat in comuna Podu Turcului,jud. Bacau, str. Nicu Grigoras, cu vecinii: la N- Constanda Gheorghe, la S - str. Nicu Grigoras, la E - Boghiu Costica si la V - Telibasa Aurel, identificat in schita raportului de expertiza .
     In consecinta, fata de situatia de fapt astfel retinuta instanta apreciaza ca reclamanta a facut dovada actelor materiale de stapanire efectiva pe tot termenul prevazut de lege ce reflecta intentia acestuia de a se comporta ca adevarat titular al dreptului de proprietate.
Asadar, fiind indeplinite conditiile prevazute de art. 1846 si urmatoarele  Cod civil, instanta va admite actiunea asa cum a fost precizata si va constata ca reclamantul a dobandit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren descris anterior.
     In ceea ce priveste constructiile, instanta va retine ca reclamanta a devenit proprietara acestora prin accesiune. Accesiunea reprezinta incorporarea materiala a unui lucru mai putin important intr-un lucru mai important. Sensul mai larg al accesiunii este insa dat de art. 482 C. civ.: "Proprietatea unui lucru mobil sau imobil da drept asupra tot ce produce lucrul si asupra tot ce se uneste, ca accesoriu, cu lucrul, intr-un mod natural sau artificial. Acest drept se numeste drept de accesiune." in  practica si literatura de specialitate considerandu-se  ca terenul reprezinta bunul mai important.
     Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite actiunea, considerand-o intemeiata.
     Instanta va lua act ca reclamanta nu solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea civila avand ca obiect „uzucapiune”, formulata de reclamanta T. M., domiciliata in comuna Podu Turcului, str. Nicu Grigoras, jud. Bacau, in contradictoriu cu paratii Unitatea Administrativ Teritoriala com. Podu Turcului – prin primar si T. M., domiciliat in com. Podu Turcului, jud. Bacau.
Constata ca reclamanta a dobandit prin efectul uzucapiunii, (posesie de lunga durata), dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 500 mp teren intravilan, din care 433 mp curti constructii si 67 mp arabil, situat in comuna Podu Turcului,jud. Bacau, str. Nicu Grigoras, ___l, identificat in schita raportului de expertiza efectuat in cauza de expert Socaci Stefan.
Constata ca reclamanta este proprietara imobilului casa si anexe, situate pe terenul de mai sus, in str.___, jud. Bacau.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 30.09.2010.

Presedinte Grefier
Judecator Simona Panfil Daniela  Oprisan


Red. /Tehnored. 5 ex.
P.S / O.D
12.10.2010
            Sentinta civila a   ramas definitiva la data de 30.09.2010 si a  devenit irevocabila  la data de 03.11.2010.


??

??

??

??
4


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012