Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Nulitate titlu proprietate

(Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.804/829/2007


R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.71/25.02.2009
             SEDINTA PUBLICA DIN 25.02.2009
Complet format din:
PRESEDINTE: CRACIUN ANCA
Cu participare:
GREFIER : POPA ADRIANA

      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect”nulitate titlu proprietate”, formulata de reclamantii S. V., S. I. D. si I. D. L. in contradictoriu cu paratele SC ___ SA P.T., Comisia Locala Podu Turcului pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
      Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 18.02.2009, dezbateri consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.
      
      I N S T A N T A
      Deliberand

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 275 la data de 20.04.2007, reclamantii S. D. V., S. I. D. si I. D. L. au chemat-o in judecata pe parata SC -------- SA P.T. solicitand instantei sa dispuna anularea certificatului de atestare seria M07 nr. 0933/1993 referitor la suprafata de 1,47 ha, teren care, sustin reclamantii, a apartinut bunicului lor, S. Gh. St..
Prin sentinta civila nr. 210/23.05.2007 pronuntata in cauza a fost admisa exceptia necompetentei teritoriale in ceea ce priveste actiunea principala si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Bacau, unde a fost inregistrata sub nr. 879/32/2007. Avand in vedere faptul ca reclamantii au precizat obiectul actiunii in sensul ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament asupra suprafetei de 1,5 ha teren agricol situat in intravilanul comunei Podu Turcului, Curtea de Apel Bacau, prin sentinta civila nr. 110/2007, a declinat in favoarea Judecatoriei Podu Turcului competenta de solutionare a actiunii astfel cum a fost precizata.
Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 804/25.09.2007.
Reclamantii au chemat in judecata, fata de noul obiect al actiunii, in calitate de parate, pe Comisia Locala de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului si Comisia Judeteana de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
Reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament pentru suprafata de 1,5 ha intravilan Podu Turcului, obligarea paratei Comisia locala P.T. la plata sumei de 45000 de lei reprezentand venit nerealizat pentru lipsirea reclamantilor de folosinta terenului in ultimii 16 ani, obligarea aceleiasi comisii la plata sumei de 200 de lei pentru fiecare zi de intarziere in punerea in posesie pe fostul amplasament.
Cererea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar.
Cererea a fost motivata in drept pe dispozitiile Legilor nr. 18/1991, 169/1997, 1/2000 si 247/2005.
In dovedire reclamantii au solicitat si instanta a incuviintat administrarea probelor cu inscrisuri si cu expertiza tehnica topocadastrala, raportul intocmit fiind depus la dosar la filele 146-148.
Paratele, legal citate, nu au formulat intampinare, dar Comisia Locala de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat la solicitarea instantei relatii in legatura cu terenul in litigiu.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamantii sunt mostenitori ai autorului lor decedat S. St., astfel cum rezulta din actele de stare civila de la dosar.
In aceasta calitate reclamantii au formulat doua cereri, una cu nr. 1229/02.04.1998 (fila118) si alta cu nr. 3562/22.09.2005 (fila 117), prin care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,47 ha situata la punctul SMA Podu Turcului.
Avand in vedere faptul ca aceasta suprafata este cuprinsa intr-o suprafata mai mare de teren pentru care ___SA Podu Turcului detine certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 0933/20.12.1993 (fila 13 ds 275/2007), care ulterior a vandut actiunile cu plata integrala catre SC ___SA, comisia locala, gasindu-se in imposibilitate de a propune reconstituirea pe acest amplasament, a oferit reclamantilor alte 2 amplasamente, dar acestia din urma le-au refuzat. Aceasta situatie rezulta din adresa nr. 1757/24.04.2008 (fila 122), precum si din pozitia reclamantilor care prin aceasta cerere de chemare in judecata solicita reconstituirea pe vechiul amplasament. Acesta este motivul pentru care comisia locala nu a intocmit documentatia primara pentru a fi inaintata comisiei judetene spre validare.
Reclamantul S. V. a formulat in anul 2004 o cerere prin care a solicitat anularea partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate anterior mentionat, cerere care a fost respinsa ca nefondata de Curtea de Apel Bacau prin sentinta civila nr. 266/2004 (fila 39-41 ds 275). Rezulta deci ca in prezent acest titlu de proprietate este valabil, fiind respectata procedura prevazuta de HG nr. 834/1991.
Pentru ca reclamantilor sa le poata fi reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei in litigiu, este necesar, pe langa alte conditii, ca acestia sa faca dovada dreptului de proprietate ca vechi amplasament al autorului lor, si ca acest teren sa nu fie trecut intr-un titlu de proprietate valabil eliberat unei alte persoane fizice sau juridice. Trebuie precizat faptul ca principiul reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament nu era un principiu imperativ in reglementarea sa initiala prin art. 14 din Legea nr. 18/1991 in sensul ca „atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii”. Ulterior, prin legi succesive, acest principiu a fost intarit si i s-a acordat o mai mare aplicabilitate, dar in aceste legi erau si dispozitii tranzitorii si de aplicare a acestor noi dispozitii in timp pentru a nu se periclita siguranta raporturilor juridice civile, in sensul ca actele de proprietate eliberate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data emiterii acestora raman in vigoare, chiar daca noile dispozitii prevad altfel.
Privitor la prima conditie, instanta retine ca inscrisul doveditor al acestui drept de proprietate depus de catre reclamanti este o adeverinta nr. 26 din 8 ianuarie 1954 (fila 7 ds 275/2007) emisa de Sfatul Popular al Raionului Zeletin din care rezulta ca in anul 1952 s-a luat suprafata de 1,4 ha teren de la S. St. de catre Statiunea de Masini si Tractoare P.T., fara a fi prezentat amplasamentul suprafetei respective sau vecinatati ale acesteia. Din raportul de expertiza efectuat in cauza rezulta la punctul 6 (fila 147) ca suprafata de 1,47 ha  din tarlaua 65 parcela 1523, solicitata de reclamanti, nu figureaza la rolul agricol al autorului acestora, S. St., nereprezentand asadar vechiul amplasament al acestuia.
In ceea ce priveste cea de-a doua conditie mentionata, asa cum a fost aratat anterior si cum rezulta si din expertiza efectuata in cauza, terenul in litigiu face parte dintr-o suprafata mai mare pentru care este eliberat acel certificat de atestare a dreptului de proprietate valabil, care reprezinta in fapt un titlu de proprietate.
Avand in vedere aceste considerente expuse, in temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991, instanta va respinge cererea reclamantilor cu toate capetele sale de cerere, neacordand nici despagubirile solicitate, deoarece nu este culpa comisiei locale ca nu a inaintat propuneri pentru validare atata timp cat reclamantii au refuzat sa le fie date alte amplasamente decat cele solicitate, iar pentru acestea din urma nu se putea dispune reconstituirea dreptului de proprietate.
In consecinta, instanta va respinge si cererea reclamantilor de acordare cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

      Respinge actiunea astfel cum a fost precizata, formulata de reclamantii S. V., domiciliat in comuna P.T., strada Nicu Grigoras, nr.10, judetul Bacau, S. I. D., domiciliat in comuna B., satul B., judetul Vrancea si I.D. L., domiciliat in comuna O., judetul Iasi in contradictoriu cu paratele Comisia Locala P.T. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
      Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata.
      Definitiva.
      Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 25.02.2009.
      
          PRESEDINTE,                                                          GREFIER ,
      CRACIUN ANCA                                                POPA ADRIANA
      
 

CA/PA
04/27.03.2009
Ex. 6


                 Sentinta civila este irevocabila la data de 06.11.2009 prin decizia civila nr.870/R/06.11.2009 a Tribunalului Bacau prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurent. 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012