Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 389/829/2010
R O M A N I A
                                               JUDECATORIA PODU TURCULUI
                                                   SENTINTA CIVILA NR. 390
                                                   Sedinta publica de la 13.05.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE : CRACIUN ANCA
GREFIER : BRADEA ANGELICA

      Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul U.M. si pe parata H. V. -  avand ca obiect partaj bunuri comune.
      Dezbaterile au avut loc la termenul din 06.05.2010 fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare.?????

INSTANTA
Deliberand

      Asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. 389/829/12.04.2010 la Judecatoria Podu Turcului reclamantul U.M. a chemat in judecata parata H. V. pentru partajarea bunurilor comune dobandite de parti in timpul casatoriei, insa pe parcursul procesului si-a modificat cererea, solicitand instantei sa constate ca bunurile cuprinse in contractul 3207/03.03.1992 sunt bunurile sale proprii.
In motivarea actiunii reclamantul arata ca a fost casatorit cu parata H. V. si in timpul casatoriei a dobandit imobilele casa situata in satul Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau, si teren in suprafata de 1000 mp aferent conform contactului de vanzare  cumparare nr. 3207. Precizeaza reclamantul ca  prin sentinta civila nr. 2515/1994 Judecatoria Bacau a admis actiunea de restituire a bunurilor, respingand capatul de cerere avand ca obiect partaj bunuri comune. De asemenea, precizeaza reclamantul ca aceste bunuri au fost dobandite in timpul casatoriei de la parintii dumnealui U. C.  si U.C., data la care era despartit in fapt de parata H. V..
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Prin contractul 3207/03.03.1992, fila 4 dosar, reclamantul a cumparat cu rezerva uzufructului viager pt. vanzatori, o casa si 1000 mp teren aferent situat in sat. Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau. Vanzatorii din contractul amintit sunt parintii reclamantului.
Desi la data cumpararii reclamantul era casatorit cu parata, acestia erau despartiti in fapt din anul 1986, asa cum se retine in considerentele hotararii de partaj,  s.c. 3839/1996 a Judecatoriei Bacau si ale hotararii de divort, s.c 17387/1993 a Judecatoriei Bacau.
Potrivit regulilor instituite de Codul civil in art. 977 si urmatoarele, instanta trebuie sa interpreteze conventiile inchieiate de parti, conform vointei reale a acestora si nu dupa intelesul literal al termenilor:
      Art. 977: Interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor.
      Or, in cauza, avand in vedere ca vanzatorii sunt parintii reclamantului, ca acesta era despartit de sotia sa in fapt de mai bine de 6 ani inainte de incheierea contractului, ca vanzarea a fost facuta cu rezerva uzufructului, instanta va retine ca in fapt, vanzatorii au inteles sa gratifice pe fiul lor. In sprijinul acestei solutii, instanta va retine ca o astfel de prezumtie instituie Codul civil si la art. 845, tocmai pentru usurinta dovedirii unei astfel de deghizari.
      Este de neconceput ca parintii au intentionat sa dea bunul si paratei, care era despartita de fiul lor de mai multa vreme, separare care s-a finalizat cu desfacerea casatoriei.
      Mai mult, intre parti a avut loc si un proces de partaj, care nu a cuprins bunurile din contractul 3207/03.03.1992, partile fiind convinse ca acestea apartin doar reclamantului.
      Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, instanta va admite actiunea, considerand-o intemeiata.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul U.M., domiciliat in sat. Frumuselu, com. Glavanesti, jud. Bacau in contradictoriu cu parata H. V., domiciliata in mun. Bacau, str. Carpati, bl. 2, sc. F, ap. 27, jud. Bacau, avand ca obiect partaj bunuri comune, asa cum a fost precizata.
Constata ca imobilul casa si 1000 mp teren aferent situat in sat. Frumuselu, comuna Glavanesti, judetul Bacau, care au facut obiectul contractului de vanzare cumparare cu rezerva uzufructului viager, incheiat intre reclamant si parinti sai, U.C. si C., autentificat sub nr. 3207/03.03.1992, la fostul Notariat de Stat Bacau, este bunul propriu al reclamantului.
Ia act ca  nu se solicita cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.05.2010.

PRESEDINTE,                                                        GREFIER,
   Judecator Craciun Anca                                                Bradea Angelica

Red. / Tehnored. ex. 4
C.A./B.A.
08.06.2010


                                                                                                
Sentinta civila a ramas definitiva la data de 13.05.2010
                              si a devenit irevocabila la data de 30.06.2010.

                                                                                                       
??

??

??

??
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012