Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.  276/829/2008  


R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
                                 SENTINTA CIVILA NR. 194/07.04.2010
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 07.04.2010
Complet format din:
PRESEDINTE : STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER : OPRISAN DANIELA     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”partaj bunuri comune” formulata de reclamantul G.N., in contradictoriu cu parata H.A..
     Dezbaterile de fond au avut loc in sedinta publica din data de 31.03.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta hotarare.


                                                       INSTANTA
-deliberand-


Prin  cererea inregistrata sub nr  276 la data de 2.04.2008  pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamantul G. N. a chemat in judecata parata  H.A. solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.
         In motivarea cererii reclamantul a aratat ca la data 14.12.2006 prin sentinta civila nr 424 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului a fost desfacuta casatoria partilor si ca in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna  mai multe bunuri mobile, o casa si un teren situate in sat Popesti, com Gaiceana, jud Bacau.
          Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
         Legal citata parata s-a prezentat in instanta si a formulat cerere reconventionala care a fost timbrata legal cu suma de 19 lei prin care a solicitat partajarea contravalorii productiei de lucerna distruse intr-un incendiu provocat de reclamant precum si a animalelor vandute  de catre acesta  din gospodarie.        
         Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza.
         Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamant proba cu inscrisuri, cu declaratiile martorilor  C. Gh. si G. C. ,expertiza,topo  si in specialitatea bunuri mobile si pentru parata proba cu inscrisuri, declaratiile martorilor,R.N. si M. S.,  declaratii consemnate si atasate la dosar, si expertiza in constructii si specialitatea agricultura.
     Analizand materialul probatoriu administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Reclamantul  G.N. si parata H. A. au incheiat casatoria la data de 23.05.1985, aceasta casatorie fiind desfacuta irevocabil prin sentinta civila nr. 424/14.12.2006 a acestei instante (filele 20,21) din dosar.
        In timpul casatoriei sotii au dobandit cu contributii egale o casa si un teren in suprafata de 1 ha situate in sat Popesti, com Gaiceana conform TP 20400 eliberat la data de 30.04.2004 si urmatoarele bunuri mobile: o lada frigorifica , un televizor color, un sifonier , un recamier, trei  dormeze, un cazan tuica alama,o butelie aragaz, o cada , doua butoaie, o vaca , un cal, o caruta , un porc, o cada si un boiler de baie valoarea acestora fiind stabilita prin expertiza in specialitatea bunurilor mobile intocmita de expert Mincu Dumitru(filele 73-77) din dosar.
      Referitor la cererea reconventionala formulata de parata privind impartirea contravalorii recoltei de lucerna distruse in urma unui incendiu si animalele vandute de reclamant din gospodarie  instanta ia act ca reclamanta renunta la judecata acesteia.
     In consecinta, avand in vedere cele aratate, dispozitiile art. 36 Codul Familiei, instanta va admite cererea principala, va dispune incetarea starii de comunitate intre reclamant si parata cu privire la bunurile mobile si  casa impreuna cu anexe si terenul in suprafata de 1 ha   asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132) si specialitatea topografie  care fac parte integranta din prezenta hotarare.
     In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a doua loturi in raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.
     Va atribui reclamantului bunurile mobile evidentiate in lotul 1 evidentiat in expertiza privind bunurile mobile in valoare de 1391,73  lei si paratei bunurile mobile evidentiate in lotul 2 de aceeasi valoare.
         In baza art 673 indice 7 Cod Procedura civila va dispune atribuirea paratei H. A. casa impreuna cu anexele situata in sat P. com G., jud Bacau, T81/20 P1  in valoare de  25.267,70 lei asa cum a fost individualizat in expertiza in constructii (filele 101-109)ce face parte integranta din dosar .
          Va obliga parata la plata catre  reclamant a sultei in valoare de 1.633,85
lei.   
          Privind suprafata de teren de 1 ha  in baza art 673 indice 6 Cod Procedura Civila instanta va dispune formarea de doua loturi , conform expertizei topocadastrale(filele 114-119) din dosar .
          Va dispune   atribuirea catre  reclamantul  G. N.  a lotului nr 2  compus din ;
 5000 mp teren arabil  situat in T 66, P3108/5 cu urmatorii vecini la nord Florea Mitica ; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest DC in valoare de 3100 lei.
          Va dispune atribuirea paratei  H. A. a  lotul nr 1 in valoare de 5500 lei compus din  :
 - suprafata  de 880 mp  curti –constructii  situat in T 81/20,P1 cu urmatorii vecini:  la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;
  - suprafata de 920 mp teren arabil si vita de vie situat in  T 50, P 2531/32  cu urmatorii vecini : la Nord lot 1, la Sud  Boghea Constantin , la est  DC, la vest Gonea Neculai;
  -suprafata de  3300 mp teren arabil situat in  T61, P2961/19/1 cu urmatorii vecini: la nord Mihalache Vasile, la Sud Mihalcea vasile, la est NRP, la Vest DE   asa cum a fost individualizat in expertiza topocadastrala(filele 114-119) ce face parte integranta din prezenta hotarare.
          Va obliga parata la plata catre reclamant   a sultei in valoare de 1200 lei.
         In baza art 276 Cod Procedura Civila va dispune compensarea cheltuielilor de judecata  constand in taxa de timbru , onorariu expertiza si avocat dintre reclamant si parata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite in parte cererea avand ca obiect „partaj bunuri comune” formulata de reclamantul G.N., domiciliat in comuna - jud. Bacau, in contradictoriu cu parata H. A., domiciliata in com. -, sat -, jud. Bacau.
          S-a luat act ca reclamanta H. A. a renuntat la partajarea bunurilor indicate prin cererea reconventionala.
Consta ca partile au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta de divort 424/14.12.2006 a Judecatoriei Podu Turcului ramasa irevocabila.
Constata ca partile au dobandit in timpul casatoriei, cu contributie egala, urmatoarele bunuri imobile:
- o casa de locuit cu anexe situata in T 81/20 P1 situata in sat -, com. -, jud. Bacau.
-  teren in suprafata de 1ha intravilan situat in com. - conform titlului de proprietate nr. 20400/2004 si urmatoarele bunuri mobile:
- o lada frigorifica, un televizor color, un sifonier, un recamier, trei dormeze, un cazan tuica alama, o butelie de aragaz, o cada, doua butoaie, o vaca, un cal, o caruta, un porc, o cada si un boiler de baie.
Dispune sistarea starii de devalmasie intre parti.
Atribuie paratei H. A. casa impreuna cu anexele situata in sat P., com. G., jud. Bacau, T 81/20 P1 in valoare de 25.267,70 lei asa cum a fost individualizat in expertiza in constructii(filele 101 - 109) ce face parte integranta din dosar.
Obliga parata la plata catre reclamant a sultei in valoare de 1.633,85 lei.      Atribuie reclamantului G. N. Lotul nr. 2 compus din:
5000 mp teren arabil  situat in T 66, P3108/5 cu urmatorii vecini: la nord Florea Mitica; la sud Melian Iordache; la est DE, la vest: DC,  in valoare de 3100 lei.
Atribuie paratei H. A. lotul nr.1, in valoare de 5500 lei, compus din:
- suprafata de 880 mp curti - constructii situat in T 81/20,P1 cu urmatorii vecini: la nord canal; la sud Lot 1; la est DC; la vest Lot 1;.
- suprafata de 920 mp teren arabil si vita de vie situat in T 50, P 2531/32 cu urmatorii vecini: la Nord lot 1; la Sud Boghea Constantin; la est DC; la vest Gonea Neculai;
-  suprafata de 3300 mp teren arabil situat in T61, P 2961/19/1 cu vecinii: la nord Mihalache Vasile; la Sud Mihalcea Vasile; la est NRP; la vest DE, asa cum a fost individualizat in expertiza topo cadastrala(filele 114 -119) ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Obliga parata la plata catre reclamant a sultei in valoare de 1200 lei.
Atribuie reclamantului bunurile mobile evidentiate prin Lotul 1 in cadrul expertizei tehnice intocmita de expert Mincu Dumitru(filele 70-73)ce face parte integranta din dosar in valoare de 1391,73 lei.
Atribuie paratei bunurile mobile evidentiate prin Lotul 2 in cadrul aceleiasi expertize in valoare de 1395,13 lei.
Obliga parata sa plateasca reclamantului suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorarii expertiza.
Obliga reclamantul sa plateasca paratei suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorarii expertiza.
Dispune compensarea cheltuielilor de judecata dintre reclamant si parata.
Dispune plata catre Biroul Local de Expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului Bacau a onorariilor definitive respectiv: 450 lei achitat de parata H. A. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta nr. 1698725/copie 2 din data de 17.09.2008 catre expertul in specialitatea constructii dl. Enica Aurel, 350 lei achitat de parata H.A., la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta nr. 1698729/1 din data de 17.09.2008 catre expertul in specialitatea agricultura dl. Aichimoaie Vasile, 450 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta din data de 15.10.2008, catre expertul in specialitatea topo cadastru dl. Ghiurca Mihai si 350 lei achitat de reclamantul G. N. la CEC Bank SA Podu Turcului cu chitanta din data de 15.10.2008, catre expertul in specialitatea bunuri mobile dl. Mincu Dumitru.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi 7.04.2010.

        PRESEDINTE,                                                             GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                             OPRISAN DANIELA


Red. /Tehnored.  Ex. 4
S.D.M./O.D.
22.04.2010
                                                          Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data
                                                        de 14.04.2010.  
??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012