InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj succesoral

(Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI,

Dosar nr.973/829/2010
SENTINTA CIVILA NR. 300/2012
Sedinta publica din 21.03.2012
Complet format din :
PRESEDINTE – judecator
Cu participare:
GREFIER
  Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect” partaj succesoral”, formulata de reclamanta A.M. in contradictoriu cu paratii D. Gh., P. A., P. I. D., W. C., D. A., P. G., D. V., D. S., D.C., D.L., D.D. D. C. si D-M..
     Dezbaterile in fond au avut loc in fata aceluiasi complet in sedinta publica din data de 14.03.2012, fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta hotarare.

I N S T A N T A
     Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 973/829/2010, reclamanta A.M.  a chemat in judecata pe paratii D. Gh., P. A., P. I. D., W. C. D. A., P.G., D. V., D.S., D. C., D.L., D. D., D. C. si D. M. solicitand stabilirea calitatii de mostenitori legali, a cotelor, a masei succesorale si iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase in urma decesului autorilor D. I. si D. A..
In motivarea cererii reclamanta  a aratat ca la data de 17.01.1984 a decedat D.I. iar la data de 25.01.2000 a decedat D. A.. Mostenitori legali cu vocatie succesorala au ramas in calitate de descendenti ai defunctilor A.M., D. Gh., P. A., P.G. cu fii C. si D., D. V. cu sotie A. si copii V. si S., D. V. cu sotia L. si copii G. C. si V., D.I. cu sotie M. si copii D. si C.. Copiii defunctilor G., V., V. si I. au decedat, precizandu-se ca la masa succesorala urmeaza sa vina sotul supravietuitor si copiii acestora. Se arata ca D. Gh., P. A., P. I. D., D. S., D. V. , D. A., D. C., D. L., P.G. si W.C.au renuntat la succesiune considerandu-se straini fata de aceasta. Reclamanta  sustine ca ar dori incheierea unei tranzactii cu restul mostenitorilor cu vocactie succesorala D.V., D. M. si D.D.. Se precizeaza ca masa succesorala este formata din curti constructii, terenuri arabile si pasuni conform titlului de proprietate nr 122345.Reclamanta solicita atribuirea unor terenuri.
     In drept, actiunea a fost motivata pe art 728 Cod civil, art 673Cod procedura civila.
     Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
     Au fost atasate actiunii, in fotocopie, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, certificat pentru atestarea posesiei sub nume de proprietar al doamnei W.C., TP ___/28.07.1996 emis pe numele D.A. pentru suprafata  de 3 ha 3826 mp, certificat de deces D.A., certificat de deces D. I., declaratii de neacceptare a lui D. A. la succesiunea lui D.A. a lui D.L. la succesiunea lui D.I. si A., a lui P. A. la succesiunea lui D.I. si A., a lui D.Gh. la succesiunea lui D.I. si A.,, a lui P. I.D. la succesiunea lui D. I. si A., a lui D. S. la succesiunea lui D. I. si A., a lui D.V. la succesiunea lui lui D.I. si A., a lui D. C. la succesiunea lui D.I. si A , a lui P.G. la succesiunea lui D.I. si A . Au mai fost anexate, tot in fotocopie, certificat de deces P.I.C., certificat de deces D.V.l, certificat de deces D.V., CI D.C., certificat de casatorie al lui P.G., certificat de nastere al lui D. Gh., buletin D.L., certificat de nastere si casatorie al lui D.L. CI P.G., , certificat de deces P.G., certificat de nastere D.C., certificat de nastere D..G., buletin, certificat de casatorie si de nastere al lui A.M.. Au fost depuse extrase de pe actele de stare civila privind pe D. M., D. C., D.V., D. D.D..
     Paratii nu au formulat intampinare, si nu s-au prezentat in fata instantei .
     A fost administrata proba cu inscrisuri depuse la dosarul cauzei.
Prin incheierea de admitere in principiu din data de 15.06.2011, Judecatoria Podu Turcului a stabilit compunerea masei de partaj dupa  defunctii  D. I.
 decedat la data de 17.01.1984 si D.A., decedata la 25.01.2000, si mostenitorii acestuia, stabilindu-se si cotele ce li se cuvin acestora.
     Astfel, s-a retinut ca masa de partaj se compune din : terenurile din TP ___/28.07.1996,: 5000 mp extravilan arabil, situat in T 18, P 643/41, cu vecini la N Pricop Ileana, la E Drum, la S Berescu Caliopia, la V Drum
- 3123 mp extravilan arabil, situat in T 35, P 1799/3, cu vecini la N Ciocoiu Anton, la E Badeanu Isp. Neculai, , la S Ciocoiu Emil, la V Badeanu Neculai
- 6800 mp arabil extravilan, situat in T 35, P 1802/59, cu vecini la N Tanase Vasile, la E Danila Agripina, la S Mihalcea Vasile, la V Drum
- 1800 mp, arabil extravilan, situat in T 36, P 1883/6, cu vecini la N Tanase Vasile, la E Drum, la S Mihalcea Vasile, la V Drum
- 1425 mp arabil extravilan, situat in T 20, P 358/2, cu vecini la N Biclea Margareta, la E Drum, la S Badeanu Neculai, la V Piriu Pereschiv
- 5557 mp arabil extravilan situat in T 35, P 1802/110, cu vecini la N TanaseVasile, la E Danila Gh, la S Ifrim Maria, la V Drum
- 3400 mp pasuni extravilan situat in T 35, P 1804/1, cu vecini la N Ciocoiu Anton, la E Badeanu Neculai, la S Ciocoiu Emil, la V Badeanu Neculai
- 4207 mp pasuni extravilan situat in T 35, P 743/20, cu vecini la N Putu Toader, la E Drum, la S Munteanu Gh., la V Razmerita Constantin
- 1223 mp arabil intravilan situat in T 123/3, P 1,
- 903 mp curti constructii situat in T 123/13, P 2,
     S-a mai retinut  ca au calitatea de mostenitori legali acceptanti dupa acesti doi defuncti:
1. reclamanta A.M.  careia ii revine o cota de 1/3;
2. paratii D. D. si D,C., carora le revine o cota de 1/3 in 
indiviziune;
       3. paratii D. L., P.G., D.V. si D. C.,  carora le revine o cota de 1/3 in  indiviziune.
     Pentru evaluarea masei si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topocadastrale. Expertiza topocadastrala a fost efectuata de d-nul expert Ghiurca Mihai , atasata la dosar la filele 310-321.
     Din concluziile raportului de expertiza instanta retine ca valoarea masei de partaj este de 9840 lei lei, iar cota de partaj este de 3280 lei  lei pe fiecare din cele 3 tulpini.
     Instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.
     La atribuirea loturilor instanta va avea in vedere atat principiul impartirii in natura, cat si posesia bunurilor succesorale si optiunea partilor. Instanta va tine seama de lotizarile propuse de expertul topo, avand in vedere faptul ca acesta, a tinut cont de optiunea partilor, precum si de faptul ca toate bunurile imobile sunt detinute in prezent de reclamanta A.M..
     Instanta va dispune egalizarea loturilor prin plata unor sulte.
     Potrivit art. 277 Cod procedura civila instanta, retinand ca reclamanta A.M. a achitat cheltuielile de judecata constand in taxa de timbru, onorariu expert, onorariu avocat,  va dispune divizarea acestora intre celelalte parti.
     Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE  :

Admite actiunea de partaj succesoral.
Constata ca la data de 17.01.1984 a decedat D.I., cu ultimul domiciliu in comuna Motoseni, judetul Bacau.
Constata ca la data decesului au ramas ca mostenitori D.A., sotie supravietuitoare, si A. M., D. Gh., P. A., P. G., D. V., D.  V. si D.I.0 in calitate de descendenti de gradul I.
Constata ca dupa defunctul D. I. ,  P. A. nu a facut acte de acceptarea tacita sau expresa a succesiunii.
        Constata ca dupa decuiusul D. I. nu s-a facut dovada existentei vreunei mase succesorale.
Constata ca ulterior, la data de 25.01.2000 a decedat D. A. si la data decesului au ramas ca mostenitori:
     1. A.M.;
     2. D. G.;
     3. P. A.;
     4. W.C. si P. I. D., prin reprezentarea autorului lor P.G., fiica defunctei, predecedata la data de 01.02.1989;
     5. D.V. si D.S., prin reprezentarea autorului lor D. V., fiul decuiusului, predecedat la data de 15.03.1985;
     6. D.D. si D. C., prin reprezentarea autorului lor D.I., fiul decuiusului, predecedat la data de 10.06.1990;
     7. D.V., decedat ulterior la data de 27.02.2004, cu mostenitorii: D.L., sotie, si P.G., D.V. si D.C., in calitate de descendenti de gradul I. Constata ca mostenitorii lui D.V. vor culege mostenirea ducuisului prin retransmitere.
Constata ca dupa defuncta D.A. au facut acte de acceptarea succesiunii doar A.M., D.I. V., decedat ulterior in anul 2004,  si mostenitorii lui D.I., adica D.D. si D. C..
Constata ca masa succesorala se compune din:
     - suprafata de 3 ha si 3826 mp teren cuprins in TP ___/28.07.1996, eliberat pe numele lui D.A., situat in satul ___, judetul Bacau.
Constata ca raportat la masa succesorala partilor care au acceptat succesiunea li se cuvin urmatoarele cote:
     1. reclamantei A:M. o cota de 1/3;
     2. paratilor D.D. si D.C., o cota de 1/3 in 
indiviziune;
        3. paratilor D.L., P.G., D.V.  si  D.C., o cota de 1/3 in  indiviziune.
     Constata ca valoarea masei de partaj este de 9840 lei.
     Constata ca valoarea cotei de 1/3 a fiecarei parti, respectiv tulpini, este de 3280  lei.
     Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
     Atribuie reclamantei A. M.  terenurile din TP ___/28.07.1996, astfel cum au fost identificate si evaluate de dl expert Ghiurca Mihai prin expertiza ce face parte integranta din hotarare, urmand ca reclamanta sa plateasca sulta in favoarea paratilor:
     - 5000 mp extravilan arabi, situat in T 18, P 643/41, cu vecini la N Pricop Ileana, la E Drum, la S Berescu Caliopia, la V Drum;
     - 3123 mp extravilan arabil, situat in T 35, P 1799/3, cu vecini la N Ciocoiu Anton, la E Badeanu Isp. Neculai, , la S Ciocoiu Emil, la V Badeanu Neculai
     - 6800 mp arabil extravilan, situat in T 35, P 1802/59, cu vecini la N Tanase Vasile, la E Danila Agripina, la S Mihalcea Vasile, la V Drum
     - 1800 mp, arabil extravilan, situat in T 36, P 1883/6, cu vecini la N Tanase Vasile, la E Drum, la S Mihalcea Vasile, la V Drum
     - 1425 mp arabil extravilan, situat in T 20, P 358/2, cu vecini la N Biclea Margareta, la E Drum, la S Badeanu Neculai, la V Piriu Pereschiv
     - 5557 mp arabil extravilan situat in T 35, P 1802/110, cu vecini la N TanaseVasile, la E Danila Gh, la S Ifrim Maria, la V Drum
     - 3400 mp pasuni extravilan situat in T 35, P 1804/1, cu vecini la N Ciocoiu Anton, la E Badeanu Neculai, la S Ciocoiu Emil, la V Badeanu Neculai
     - 4207 mp pasuni extravilan situat in T 35, P 743/20, cu vecini la N Putu Toader, la E Drum, la S Munteanu Gh., la V Razmerita Constantin
     - 1223 mp arabil intravilan situat in T 123/3, P 1,
     - 903 mp curti constructii situat in T 123/13, P 2,
     Obliga paratii sa plateasca reclamantei cota parte din cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces, in cuantum total de 1518 lei.
     Compenseaza cheltuielile de judecata precum si cuantumul sultei datorat, urmand ca reclamanta sa plateasca 2774 lei pentru paratii D.D.l si D.C. in indiviziune  si 2774 lei pentru paratii D.L,. P.G, D. V. si D. C. in  indiviziune.
     Dispune plata de catre BLEJ- Tribunalul Bacau a onorariului de 1000 lei achitat la Agentia CEC Bank Sucursala Bacau    cu chitanta nr. 4191495/1  din data  de 26.10.2011  de catre reclamanta.
     Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.03.2012

Presedinte,                                                                      Grefier ,
Judecator

Red/tehnored. P.V.S./P.A.
Ex.  16
19.04.2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012