InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Iesire din indiviziune

(Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.195/829/2008

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.625
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 02.12.2009
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”iesire din indiviziune” formulata de reclamantii A. N., P. I.,  S. T., D. M., P. E. in contradictoriu cu paratii: P. S. si B.(Pintilie) G..
Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta din data de 18.11.2009, dezbateri ce au fost consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare.

I N S T A N T A,
- deliberand-

            Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului  sub nr. 195/10.03.2008,  reclamantii A.N., P. I., S. T., D. M. si P. E. au chemat in judecata pe paratii,  P.  S. si P. Fl. pentru ca instanta sa dispuna partajul averii succesorale ramase dupa defunctul P. I. si iesirea partilor din indiviziune.
In fapt au aratat reclamantul ca toate partile sunt mostenitorii numitului P. I. ,in calitate de fii si fiice si paratii in calitate de nepoti de fiu , masa succesorala compunandu-se dintr-un teren arabil situat in  com Rachitoasa, jud Bacau conform TP nr. - 27.09.1995 in suprafata totala de 4,74 ha si un imobil casa de locuit situat in aceeasi comuna.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 617 si urmatoarele din C.proc.civ.
Cererea a fost legal timbrata.
Cererea a fost insotita de acte depuse in fotocopie.
Partile au solicitat si instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri si cu efectuarea unei expertize topocadastrale.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 23.10.2006 a decedat numitul  Pintilie Ioan
La data decesului numitului P. I. au ramas ca mostenitori legali: A. N.,P. I.,  S. T. ,D. M. si P. E., in calitate de descendenti de gradul I, fiind fii si fiice a defunctului, fiecare avand cate o cota de 1/6 din masa de partaj.
La mostenirea defunctului prin reprezentare vin si paratii P. S. si P. F.in calitate de nepoti ai defunctului cu o cota de 1/6 din masa succesorala .     
Din probele administrate in cauza, respectiv inscrisurile depuse la dosar, rezulta ca masa succesorala se compune din urmatoarele bunuri: suprafata de 4,74 ha teren inscris in titlul de proprietate nr. -/27.09.1995, situat pe raza com  Rachitoasa, judetul Bacau  si casa de locuit situata in aceeasi comuna.
Pentru evaluarea masei succesorale si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topocadastrale si o expertiza in constructii civile.
         Expertiza topocadastrala a fost efectuata de d-nul expert   Butnaru Mihai, atasata la dosar la filele181-183 din dosar.
          Expertiza in specialitatea constructii a fost efectuata de d-nul expert Enica Aurel
Din concluziile rapoartelor de expertiza instanta retine ca valoarea masei de partaj este de  19.270,6 lei .
Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi in functie de cota suucesorala a fiecaruia.
La atribuirea loturilor instanta va avea in vedere atat principiul impartirii in natura, invoiala partilor, cat si posesia bunurilor succesorale.
Instanta va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.
Potrivit art. 276 Cod procedura civila instanta va dispune compensarea cheltuielilor de judecata.
Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite actiunea formulata de reclamantii A.N., domiciliata in mun.-, str.Gen.Naumescu, nr.5, bl.E, sc.B, ap.37, judetul Vaslui, P. I.. domiciliat in mun. - , str.Slt.Erou Cristian Olaru, nr.35, judetul Vaslui,Sarbu Teodora, domiciliata in mun. Birlad, str.Slt.Erou Cristian Olaru, nr.31, judetul Vaslui, D. M., domiciliata in comuna -, sat Tochilea, judetul Bacau, P. E., domiciliata  in mun. -, str. Republicii, nr.3, sc.C, ap.2, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratii: P.S.si B.G., ambii domiciliati in mun. - str. Blaj,nr.5, bl.A 18, sc.1, ap.5, judetul -
 Constata ca la data de  13.11.1994 a decedat P.  N. cu ultimul domiciliu in com -, sat Tochilea , jud Bacau si  la data de 21.10.2006 a decedat P.  I. cu acelasi domiciliu.
Constata ca au calitatea de mostenitori legali dupa acesti doi defuncti reclamantii  A.N., S, T. ,D. M. si P. E.  in calitate de fiice;  P. I.,in calitate de descendent de gradul I al defunctilor,fiecare avand o cota succesorala de 1/6 si paratii  P. S. si B.F. in calitate de nepoti de frate acestia avand dreptul la o cota pe tulpina de 1/6.
           Ia act ca reclamantii nu au solicitat dezbaterea mostenirii si dupa urma  defunctului P. V..         
           Constata ca masa succesorala dupa acesti defuncti se compune din suprafata totala de 4,7427 ha teren arabil  inscrisa in titlul de proprietate nr. -/29.09.1995 situat in com -- si imobilul din 4 camere bucatarie si chiler situate in com -, jud Bacau.
Constata ca valoarea masei succesorale este de  19.270,6 lei.
Constata ca valoarea cotei de 1/6 a fiecarei parti este de  3210,93 lei.
Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
Rapoartele de expertiza  in specialtatea topografie si constructii efectuate in cauza de d-nii experti Butnaru Mihai si Enica Aurel fac parte integranta din prezenta.
Atribuie reclamantei A N. lotul nr. 1 format din:
1). 8500 mp teren arabil tarla 88,parcela 3499/1/86 schita nr. 5,
2). 272,5 mp teren arabil, tarla 88, parcela 3476/1, schita nr. 1
3). 63 mp teren curti constructii, tarla 88, parcela 3477 schita nr. 1
          Din constructie atribuie reclamantei  A. N. lotul 3 compus din bucatarie
Valoarea lotului atribuit reclamantei A. N.  este de 3336,13 lei.
Atribuie  reclamantei  S.T. lotul nr. 3 teren  format din:
1). 8500 mp teren arabil tarla 88,parcela 3476/74/1 schita nr. 5;
2). 211 mp teren arabil, tarla 88, parcela 3476/1, schita nr. 1;
3). 61,5 mp teren arabil  , tarla 88, parcela 3477 schita nr. 1;
4). 102,5 mp curti constructii tarlaua 88, parcela 3477;
           Din constructie atribuie reclamantei S.T. lotul 2 compus din incaperea 3, chiler , bucatarie si beci.
            Valoarea lotului atribuit reclamantei S. T. este de 3359,83 lei
            Atribuie reclamantei  D.M. din teren lotul nr 4 format din ;
1). 3800 mp teren arabil, ,tarla 88, parcela 3499/74/1,schita 3;
2). 1174 mp teren pasune, , tarla 88,parcela 3491/8,schita 3;
3). 3700 mp teren arabil, , tarla 88, parcela 3499/1/86,schita 5;
4). 272,5 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3476/1, schita 1;
5) 102,5 mp curti constructii, tarlaua 88,parcela 3477,schita 1.
Din constructie atribuie reclamantei D. M. lotul 2 compus din incaperea 3, chiler, bucatarie si beci.
Valoarea lotului atribuit reclamantei  D. M. este de   3353,33 lei.
Atribuie reclamantei P. E. din teren lotul 5 compus din :
2100 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3489/30, schita 8;
2250 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3794/4, schita 7;
650 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3761/3, schita 6;
272,5 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3476/1, schita 1;
63 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1;
Din constructie atribuie reclamantei P. E. lotul 3 compus din bucatarie.
Valoarea lotului atribuit reclamantei P. E. este de 2786,13 lei.
Atribuie reclamantului P. I.din teren lotul 2 compus din:
1). 3000 mp teren  arabil, tarlaua 88, parcela 3499/1/86, schita 5;
2). 4505 mp teren arabil, tarlaua 94, parcela 3823/4, schita 4;
3). 2274 mp teren arabil, tarlaua 93, parcela 3865/1, schita 2;
4). 124 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1;
5). 152,5 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1.
Din constructie atribuie reclamantului P.I. lotul 1 compus din incaperea 1 si 2 si chiler.
Valoarea lotului atribuit reclamantului P. I. este de 3684,43 lei.
Atribuie paratilor P. S. si B. G. lotul  6 din teren compus din :
2100 mp teren arabil , tarlaua 88, parcela 3489/30, schita 8;
2250 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela 3794/4, schita 7;
650 mp teren arabil, tarlaua 124, parcela 3761/3, schita 6;
124 mp teren arabil, tarlaua 88, parcela  3477, schita 1;
152,5 mp curti constructii, tarlaua 88, parcela 3477, schita 1.
Din constructie atribuie paratilor P.S.si B. G. lotul 1 compus din incaperea 1 si 2 si chiler.
Pentru egalizarea loturilor obliga reclamantul P. I.  sa plateasca cu titlu de sulta paratului P. S.   suma de 463,83  lei, si paratei B. F. suma de 171,41  lei.
Obliga reclamanta D.M. sa plateasca cu titlu de sulta paratilor P.S.si  B. F. suma de 209,48 lei.
Obliga reclamanta S. T. sa plateasca  cu titlu de sulta paratilor B.G. si P. S. in  suma de 215,98 lei.
Dispune plata catre expertul Butnaru Mihai  a sumei de 500 lei, din care 500 lei, reprezentand onorariu provizoriu  achitat cu chitanta seria TTA nr.6366123 /21.01.2009(fl.178 ds.)
Dispune plata catre expertul Enica Aurel a sumei de 400 lei, din care 400 lei, reprezentand onorariu provizoriu  achitat cu chitanta seria TTA nr.6366122 /21.01.2009(fl.177 ds.)
Obliga paratii P. V. si B. F. la plata sumei de 313 lei catre  reclamanta S. T. cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 02.12.2009.

PRESEDINTE,                                                     GREFIER,
STOICA MARILENA DANIELA                          BUTUCAN DANIELA


Red.SMD/tehnoredact.BD
Ex.9
12.01.2010

                          Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012