Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

partaj succesoral

(Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.287/829/2008

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI,
SENTINTA CIVILA NR. 587/11-11-2009
Sedinta publica din 11.11.2009
Complet format din:
PRESEDINTE : CRACIUN  ANCA
Cu participare:
GREFIER : SAULEA  LILIANA      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect” partaj succesoral”, formulata de reclamantul A. V. in contradictoriu cu paratul C. V..
      Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din data de 04-11-2009 in fata aceluiasi complet de judecata, fiind consemnate prin incheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
      
      I N S T A N T A
      - deliberand -

Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 287/08.04.2008,  reclamantul A. V. l-a chemat in judecata pe paratul C. V., pentru ca instanta sa dispuna partajul averii succesorale ramase dupa defunctii A. D. si A. E. si obligarea paratului sa raporteze la masa succesorala doua suprafete de teren.
In motivarea in fapt a cererii sale reclamantul a aratat ca la data de 15.09.1982 a decedat A. E. si la data de 27.02.1994 a decedat A. D., ramanand ca mostenitori partile, fiecare cu cate o cota de ?, iar masa succesorala se compune din terenul cuprins in titlul de proprietate nr. 64207/2002. In ceea ce priveste cererea de raportare reclamantul a aratat ca cele doua suprafete de teren au fost date de defuncti cu titlu de zestre sotiei paratului, C. M..
Cererea a fost legal timbrata.
Analizand  actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
La data de 15.09.1982 a decedat numita A. E. (certificat deces fila 13), iar la data de a decedat numitul A. D. (certificat de deces fila 10), ambii cu ultimul domiciliu in comuna R., judetul B.
      In urma acestor doi defuncti au ramas ca mostenitori legali reclamantul Anton Vlaicu, in calitate de descendent de gradul I al defunctilor, si paratul C. V., in calitate de sot supravietuitor al fiicei postdecedate defunctilor, C. M., decedata la data de 05.05.2005 (certificat de deces fila 14), fiecare cu cate o cota de 1/2.
Masa succesorala dupa acesti defuncti se compune din suprafata totala de 4100 de mp inscrisa in titlul de proprietate nr. 64207/20.12.2002 (fila 6).
Reclamantul solicita in cererea de chemare in judecata si raportarea la masa succesorala a doua suprafete de teren, si anume suprafata de 1 ha arabil situat in comuna R., la punctul „Panu”, si suprafata de aproximativ 0,36 ha teren arabil situat in comuna R. la punctul „Vasile Roaita”, terenuri care, sustine reclamantul, ar fi fost donate de defuncti sotiei paratului C. V., C. M.. La termenul din data de 07.05.2008 reclamantul isi precizeaza acest capat de cerere in sensul ca solicita reductiunea liberalitatilor facute de catre defuncti fiicei lor C. M. in limita in care depasesc cotitatea disponibila.
Analizand aceasta cerere, instanta retine inainte de toate ca nu exista nici un contract de donatie sau alte liberalitati in sensul mentionat de catre reclamant. Mai mult decat atat, singurul titlu de proprietate eliberat pe numele defunctului A. D. este titlul nr. 64207/2002, iar C.V. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 64472/14.04.2004 in nume propriu (fila 31), aceste aspecte rezultand si din adresa nr. 1919/17.06.2008 (fila 29). Din documentatia aflata la dosar rezulta ca cele doua terenuri mentionate in cererea de reductiune nu au apartinut defunctului A. D.. Drept urmare, defunctul nu avea cum sa doneze ceva ce nu avea. In consecinta, instanta va respinge cererea de reductiune a liberalitatilor.
      Pentru evaluarea masei si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topo cadastrale.
      Expertiza topocadastrala a fost efectuata de d-nul expert Tranc Vasile, atasata la dosar la filele 74-78 si 86-88.
      Din concluziile raportului de expertiza instanta retine ca valoarea totala a masei de partaj este de 2280 lei.  
      Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.
      La atribuirea loturilor instanta va avea in vedere atat principiul impartirii in natura, cat si posesia bunurilor succesorale si optiunea partilor, tinand cont de lotizarea propusa de expertul topo pentru suprafetele de teren varianta nr. 2. La alegerea variantei de lotizare instanta a tinut cont in primul rand de principiul impartirii in natura.
      Instanta va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unei sulte de catre reclamant paratului.
      Avand in vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, va obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 185,25 lei, reprezentand cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei ce i se cuvine (adica ? din cuantumul taxei de timbru, timbru judiciar si onorariu expert -  19+1,5+350 - , onorariile avocat platite de catre cele doua parti urmand a se compensa intre ele).
      Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite actiunea formulata de reclamantul A. V., cu domiciliul in comuna Rachitoasa, sat. Barcana, judetul Bacau in contradictoriu cu paratul C. V. cu domiciliul in comuna Rachitoasa, sat. Barcana, judetul Bacau.
Respinge cererea de reductiune a liberalitatilor.
Constata ca la data de 15.09.1982 a decedat A. E., cu ultimul domiciliu in comuna Rachitoasa, judetul Bacau, iar la data de 27.02.1994 a decedat A. D., cu acelasi domiciliu.
Constata ca au calitatea de mostenitori legali dupa acesti doi defuncti reclamantul A.V., in calitate de descendent de gradul I al defunctilor, si paratul C. V., in calitate de sot supravietuitor al fiicei postdecedate defunctilor, C. M., decedata la data de 05.05.2005, fiecare cu cate o cota de 1/2.
Constata ca masa succesorala dupa acesti defuncti se compune din suprafata de 4100 de mp inscrisa in titlul de proprietate nr. 64207/20.12.2002.
Constata ca valoarea masei succesorale este de 2280 lei.
Constata ca valoarea cotei de 1/2 a fiecarei parti este de 1140 lei.
Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.
      Raportul de expertiza efectuata in cauza de d-nul expert Tranc Vasile face parte integranta din prezenta.
Atribuie reclamantului A. V. lotul nr. 1 format din:
1). 1100 mp teren vie tarla 130/1, parcela 10, schita nr. 1, perimetrul 1,2,3,4,5,1 cu vecinii : nord – Anton Jenica, est – drum, sud – Anton Constantin, vest – Anton Dumitru, pret 0,1 lei/mp, valoare = 1100 lei
2). 267 mp (340 mp existent in teren) teren arabil schita nr. 2, tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 12,13,14,15,12 cu vecinii : nord – Negrut Mandita, est – drum, sud – most.Anton Dumitru, vest – canal, pret 0,5 lei/mp, valoare = 133,5 lei
3). 833 mp (1060 mp existent in teren) teren arabil schita nr. , tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 1,2,3,4,5,6,1 cu vecinii : nord – Negrut Mandita, est – Anton Dumitru, sud – most. Anton Dumitru, vest – drum, 0,5 lei/mp, valoare = 416, 5 lei
4). 400 mp teren pasune schita nr. 2, tarla 46, parcela 1407/9, perimetrul 2,3,4,5,2 cu vecinii : nord – Negrut Mandita, est – rezerva, sud – most. Anton Dumitru, vest - most. Anton Dumitru, pret 0,1 lei/mp, valoare = 40 lei
      Valoarea lotului atribuit reclamantului este de 1690 lei.
Atribuie paratului C. V. lotul nr. 2 format din:
1). 267 mp (340 mp existent in teren) teren arabil schita nr. 2, tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 10,11,12,13,10 cu vecinii : nord – most. Anton Dumitru, est – drum, sud – Udrea Marghioala, vest – canal, pret 0,5 lei/mp, valoare = 133,5 lei
2). 833 mp (1060 mp existent in teren) teren arabil schita nr. , tarla 46, parcela 1411/0, perimetrul 4,5,6,7,8,9,4 cu vecinii : nord – most. Anton Dumitru, est - most. Anton Dumitru, sud – Udrea Marghioala, vest – drum, 0,5 lei/mp, valoare = 416, 5 lei
3). 400 mp teren pasune schita nr. 2, tarla 46, parcela 1407/9, perimetrul 4,5,8,9,4 cu vecinii : nord – most. Anton Dumitru, est – rezerva, sud – Udrea Marghioala, vest - most. Anton Dumitru, pret 0,1 lei/mp, valoare = 40 lei.
      Valoarea lotului atribuit paratului este de 590  lei.
      Pentru egalizarea loturilor obliga reclamantul sa plateasca paratului suma de 550 lei cu titlu de sulta.
Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 185,25 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata corespunzatoare cotei cuvenite.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 11.11.2009.
                                                                                       
            PRESEDINTE,                                                              GREFIER,
         CRACIUN ANCA                                                     SAULEA LILIANA


Red. C.A./ tehnored. S.L.
3.12.2009
Ex. 4

??

??

??

??
3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012