InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Pretentii

(Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
Dosar nr. 870/829/2009

SENTINTA CIVILA NR. 387
Sedinta publica de la 02.02.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – judecator
Cu participare :
GREFIER –

Pe rol  fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul D.I. si pe parata D. D., avand ca obiect „pretentii, cheltuieli de judecata”.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul D. I. asistat de avocat Tampu Aur Elena si aparatorul paratei, avocat Bouros Serafina Angela, lipsa fiind parata D.D..
  Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
Aparatorul reclamantului avocat Tampu Aur Elena arata ca la termenul anterior reclamantul a facut dovada ca a achitat din veniturile sale personale  suma de 6199,09 lei. Arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
Aparatorul paratei, avocat Bouros Serafina Angela arata ca nu mai are alte cereri.
Nemaifiind alte ceri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat Tampu Aur Elena, aparatorul reclamantului avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii sa acum a fost formulata. Sa se constate ca partile nu au dobandit in timpul casatoriei bunuri comune. S-a facut un imprumut de care a beneficiat parata iar reclamantul l-a achitat in totalitate. Solicita restituirea intregii sume de 6 300 lei si dobanda legala actualizata pentru aceasta suma din anul 2008 si pana in prezent. Solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata si depune la dosar chitanta nr. 18 T-A/02.02.2011 in cuantum de 600 lei reprezentand onorariu avocat.
Avocat Bouros Serafina Angela, aparatorul paratei, avand cuvantul pe fond, solicita admiterea in partea a actiunii. Imprumutul a fost facut in timpul casatoriei, motiv pentru care solicita obligarea paratei la ? din suma intrucat a fost constituit pentru folosul reclamantului. in ceea ce priveste obligarea paratei la plata dobanzii legale solicita respingerea si lasa la aprecierea instantei. Solicita obligarea reclamatului la plata cheltuielilor de judecata si depune la dosar chitanta seria ADA nr. 000044/22.04.2010 in cuantum de 800 lei reprezentand onorariu avocat.
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.


INSTANTA
Deliberand

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 870/11.11.2009 reclamantul D. I.  a chemat in judecata pe parata D. D. solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata sumei de 6300 lei si la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost casatorit cu parata si in timpul casatoriei, in anul 2009 aceasta a contractat un imprumut la banca, paratul fiind trecut ca si girant. Ulterior contractarii imprumutului, parata a plecat in strainatate, iar reclamantul a fost nevoit sa achite ratele inclusiv prin poprirea asupra pensiei sale. Se mai arata ca desi acest imprumut a folosit in mod exclusiv paratei, a fost achitat in intregime de reclamant, justificand astfel cuantumul pretentiilor.
     Actiunea nu a fost motivata in drept, dar a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
     A fost atasata sentinta de divort nr 310/17.06.2009
     Parata, legal citata a formulat intampinare invocand exceptia prematuritatii cererii, invocand in subsidiar faptul ca imprumutul a fost contractat in timpul casatoriei, a profitat ambilor soti, motiv pentru care nu se poate retine decat obligatia de plata in cote egale.
     In drept, intampinarea a fost motivata pe art 115 Cod procedura civila.
     La termenul de judecata din 19.05.2010 reclamantul a formulat niste precizari la actiune, solicitand instantei modificarea actiunii introductive in partaj bunuri comune - pasiv dobandit in timpul casatoriei intrucat imprumutul reprezinta intreaga masa partajabila dobandita in timpul casatoriei. Parata opunandu-se acestei modificari, la termenul din 29.09.2010 instanta a constatat ca precizarile facute la acel termen de reclamant prin aparator nu reprezinta modificari la actiune asa cum prevad dispozitiile art 132 Cod procedura civila , motiv pentru care parata, avand cuvantul pe exceptie, a renuntat la invocarea acesteia.
     In solutionarea cererii instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri si proba testimoniala. au fost depuse de catre reclamant, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contract de credit nr 128/10.05.2005 , un numar de 8 chitante pentru achitarea ratelor, adresa de poprire catre Casa Judeteana de Pensii Bacau, adresa de informare a casei Judetene de pensii Bacau, adeverinta de pensionar avand retineri din pensie de la Casa judeteana de pensii Bacau, adresa executorului bancar Moraru Daniel George de infiintare a popririi catre Casa judetetana de pensii Bacau. Au fost audiati martorii Mihaila Vila pentru parata si Butnaru Maria si Bandolea Aneta pentru reclamant.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Partile au incheiat casatoria la data de 28.06.2002 aceasta fiind desfacuta in mod irevocabil prin sentinta civila nr.310/17.06.2009.
     Din mijloacele de proba administrate in cauza instanta retine ca partile nu au dobandit in timpul casatoriei bunuri comune. In anul 2005 a fost contractat un credit  incheiat intre D.d. (parata) si Cooperativa de credit Lumina Podu Turcului in cuantum de 40000000 lei Rol (4000 RON) girat de D. I. in calitate de sot. Cu prilejul  calificarii cererii de cehemare in judecata, instanta , dand aplicare art 84 Cod procedura civila, va retine ca actiunea introductiva este de fapt o actiune de partajare a pasivului dobandit in timpul casatoriei, constand in pretentiile reclamantului de a-si recuprera o anumita suma de bani pe care sustine ca a achitat-o in integralitate. Pentru acest motiv, instanta considera ca precizarile reclamantului de la termenul din din 19 05.2010 in sensul ca-si modifica actiunea, nu  se incadreaza in prevederile art 132 Cod procedura civila .
     Din declaratiile martorilor audiati in cauza instanta nu poate retine ca imprumutul a folosit in exclusivitate unuia dintre soti, intrucat in timpul casatoriei partile au mai contractat si alte imprumuturi, iar plecarea in strainatate nu s-a dovedit ca a fost realizata de parata fara acordul sotului. Pentru aceste considerente, instanta constata ca prezumtia de participare in cota de ? la drepturile si obligatiile contractate in timpul casatoriei nu a fost rastrurnata.
     Insa, deoarece reclamantul a dovedit achitarea din veniturile personale a sumei de 6199 lei RON din credit (conform adeverintei de la Banca Cooperatista Creditul Onestean Onesti (fila 56 dosar), instanta urmeaza sa constate ca acesta are un drept de creanta fata de parata constand in ? din contravaloarea sumelor achitate si va admite in parte actiunea.
     Fata de imprejurarea ca, la dezbaterile pe fond avocatul reclamantului a solicitat si acordarea dobanzii legale, instanta o va respinge ca fiind tardiv formulata.
     De asemenea, retinand recunoasterea paratei in sensul cererii de admitere in parte a actiunii, instanta va compensa cheltuielile de judecata.
     
     
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE:
     
     
     Califica cererea de chemare in judecata drept o actiune de partaj pasiv dobandit in timpul casatoriei.
     Admite in parte actiunea formulata de reclamantul D. I. domiciliat in sat ___, comuna ___, judetul Bacau in contradictoriu cu parata D. D.,domiciliata in sat __, comuna ___i, judetul Bacau.
     Stabileste ca suma de 6199,09 lei (echivalentul  imprumutului contractat de parata si garantat de reclamant in data de 10.05.2005 sub nr.128 la Sucursala Podu Turcului a Bancii Cooperatiste Creditul Onestean Onesti, RON.) achitata in intregime de reclamant, reprezinta pasiv dobandit in timpul casatoriei, in contributie egala, de cele doua parti.
     Constata ca reclamantul are un drept de creanta fata de parata constand in 1/2 din contravaloarea sumelor achitate de acesta.
     Obliga parata la restituirea sumei de 3100 lei.
     Respinge cererea de acordare a dobandei legale.
     Compenseaza cheltuielile de judecata.
     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 2.02.2011.

PRESEDINTE,                                                          GREFIER ,
Red./tehnored.  Ex.4
P.V.S./O.D.
11.02.2011

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012