InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 808/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 1564

Sedinta publica de la 21.12.2011
 Completul compus din:
PRESEDINTE –
  GREFIER –
      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „partaj bunuri comune”, formulat de reclamanta A. N. in contradictoriu cu  paratul C. A..
     La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta A. N., aparatorul acesteia avocat A.S. Angela si aparatorul paratului C. A., avocat Tampu Aur Elena, lipsa fiind paratul C.A..
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, aratandu-se ca:
     - procedura de citare este legal indeplinita,  dupa care:
depune la dosar chitanta nr. 4314643/1 din 21.12.2011 in cuantum de 200 lei reprezentand supliment onorariu expert si arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
Aparatorul paratului avocat Tampu Aur Elena, arata ca  nu are alte cereri.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Aparatorul reclamantei, avocat Alexa Angela Serafina, avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii conform incheierii de admitere in principiu prin care s-au stabilit masa de partaj si cota de 50%, pentru fiecare. Conform expertizei mobile sa se puna in executare. Este de acord cu expertiza constructii. Solicita compensarea cheltuielilor in raport cu cine a suportat cheltuielile efectuate cu onorariile experti si avocat conform chitantelor depuse la dosar.
Avocat Tampu Aur Elena solicita admiterea actiunii. Sa se dispuna in ceea ce priveste bunurile din intampinare. Arata ca referitor la cele doua expertize  efectuate respectiv: bunuri mobile si constructii nu sunt obiectiuni. Solicita obligarea reclamantei la cheltuieli de judecata si depune la dosar in acest sens chitanta nr. 32/07.12.2011, in cuantum de 800 lei reprezentand onorariu avocat .
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.I N S T A N T A
_deliberand-
        
        
        Deliberand asupra actiunii civile deduse judecatii constata urmatoarele:
        Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 808/829/2010, reclamanta A. N. l-a chemat in judecata pe paratul C. A.  solicitand iesirea din indiviziune asupra bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, in cote egale.
         Cererea a fost legal timbrata.
         In motivarea cererii reclamanta  a aratat ca partile au fost casatorite pana la data ramanerii definitive a  sentintei civile nr.171/16.04.2009 a Judecatoriei Podu Turcului. Se mai arata in actiune  ca in timpul casatoriei au fost obtinute o serie de bunuri mobile, enumerate ; de asemenea, reclamanta precizeaza in petitul actiunii ca s-au construit pe terenul proprietate personala al paratului, o serie de constructii: un grajd cu 2 incaperi, un cotet pentru porci, un sistem de aductiune al apei potabile, gardul la casa, gardul de la gradina, o constructie formata din 2 camere in locul unui grajd mai vechi demolat si s-au facut imbunatatiri  la saca batraneasca. Ulterior, reclamanta a majorat petitul, solicitand includerea in masa partajabila a unui cal si a unei carute.
         Cererea a fost motivata in drept pe art.36 alin 1 Codul familiei
        Paratul Cojocaru Aurel a formulat intampinare si a aratat ca este de acord cu admiterea  in parte a actiunii de partaj, in sensul ca o parte din bunurile a caror partajare s-a solicitat de catre reclamanta nu sunt dobandite in timpul casatoriei.
        Au fost administrate, la cererea partilor, proba cu interogatoriul paratului (fl 26,27), , proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorii Bulimar Maria (fl 28,29), Bulimar Elena (fl 30,31) ,Toderasc Ioan (fl 32) si Bulimar Ghita (fila 33).
        In data de 8.09.2010 instanta a pronuntat o incheiere de admitere in principiu.
        Intrucat operatia de evaluare a masei partajabile a necesitat efectuarea de expertize, in baza art. 673/6 C.proc.civ., a numit experti constructii si bunuri mobile pentru evaluarea bunurilor ce compun masa succesorala.
        La termenul din 3.11.2010 a fost depus raportul de expertiza tehnica specialitatea bunuri mobile efectuat in cauza de dl expert Micu Constantin.
        Pana la termenul din 9.11.2011 cauza a fost tergiversata de nedepunearea raportului de expertiza tehnica specialitatea constructii, motiv pentru care, in mod succesiv, instanta a fost nevoita sa inlocuiasca doi experti, cu finalitatea depunerii raportului de expertiza in aceasta specialitate de catre dna expert Metelescu Maria.
        Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
        Prin incheierea de admitere in principiu din 8.09.2010, instanta a admis in parte in principiu actiunea, a constatat ca partile au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 171/16.04.2009 a Judecatoriei Podu Turcului, ramasa irevocabila si ca  au dobandit cu o contributie egala  (50%) o serie de bunuri.
        Componenta masei partajabile si cotele de participare  au fost stabilite de instanta prin administrarea probei testimoniale, cu interogatoriul partilor si cu inscrisuri, astfel cum rezulta din motivarea incheierii de admitere in principiu.
         Astfel, , instanta a constatat ca aceasta este alcatuita din -O mobila de sufragerie compusa din 4 corpuri, un pat mijlociu, o masa de 12 persoane, 4 scaune tapitate, 3 covoare persane, o covertura persana, o draperie de 4 metri , 7 metri perdea Pascani, 2 seturi cesti de cafea, bibelouri, 4 fotolii, 2 seturi pahare cu picior, 6 seturi farfurii de portelan, 100 bucati tacamuri, 2 covoare persane de perete, o soba de teracota cu plita, 2 canapele, o masa cu 4 scaune, un sifonier in 2 canate, 2 covoare de lana, doua draperii de lemn, perdele 20 metri  Pascani, 10 buc prosoape, un cuier din lemn cu noptiera, oglinda cu noptiera, 3 valuri de presuri a cate 20 metri fiecare, 6 paturi pentru pat, 10 metri de prosoape in tesute, un covor rotund persan, o mobila de bucatarie, 2 dormeze, 2 mese, 1 frigider, un covor de iuta, 2 scaune, 2 plapume, 5 cuverturi, 2 mese, un televizor, 2 tablouri cu rama, o masuta, 6 perne, 1 butoi de 500 kg, un aragaz, 20 de gaini, contravaloare tractor U 650 serie motor 89854, an fabricatie1989 dobandit conf conventiei 13.02.2000
        - contravaloarea imbunatatirilor dupa casatorie (1986) facute la casa proprietate personala a lui C. A. dobandita conf. Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.4642/1979 interior – indreptare pereti, varuit, constructie soba teracota, contravaloarea imbunatatirilor facute la cea de-a doua constructie la interior- gresie  dupa casatorie, contravaloarea cotetului pentru porci cu 2 incaperi, din caramida, tencuit cu ciment, acoperit cu eternita, avand in exterior un tarc din scanduri, contravaloarea sistemului de aductiune a apei potabile in case, contravaloarea gardului casei din scandura, si a 20 metri gard de plasa cu spalieri de la gradina.
        Pentru evaluarea masei si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unor expertize in specialitatea evaluare bunuri mobile si tehnica in constructii.
        . Expertiza evaluatorie a bunurilor mobile a fost efectuata de d-nul expert Micu Constantin , atasata la dosar la filele 68-81.
        Expertiza tehnica in constructii a fost efecutata de dna expert Metelescu Maria , atasata la dosar le filele 116-123.
        Din concluziile rapoartelor de expertiza instanta retine ca valoarea masei de partaj este de 19808 lei, iar cota de partaj este de 9904 lei pentru fiecare din cei doi soti.
        Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi.
        La atribuirea loturilor instanta va avea in vedere atat principiul impartirii in natura, cat si posesia bunurilor succesorale si optiunea partilor. Va lua act de intelegerea partilor , de faptul ca toate bunurile mobile se gasesc in  constructia apartinand exclusiv paratului precum si de faptul ca imbunatatirile la constructii sunt accesorii ale proprietatii paratului, motiv pentru care va atribui intreaga masa partajabila in natura catre parat.
        Instanta va retine ca reclamanta are un drept de creanta in cuantum de 9904 lei.
        Potrivit art. 277 Cod procedura civila instanta, retinand ca reclamanta A. N.  a achitat cheltuielile de judecata constand in taxa de timbru si onorariu expertiza, va  dispune obligarea paratului la plata a jumatate din aceste sume in cuantum de 723 lei .
        Se vor compensa onorariile avocatilor.
        Avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.
        


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de reclamanta A. N. cu domiciliul in comuna H., sat. H., judetul Bacau in contradictoriu cu  paratul C.A. cu domiciliul in comuna H., sat. H., judetul Bacau avand ca obiect iesire din indiviziune..
Constata ca partile au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 171/16.04.2009 a Judecatoriei Podu Turcului, ramasa irevocabila.
Constata ca in timpul casatoriei partile au dobandit cu o contributie egala  (50%) urmatoarele bunuri:
-O mobila de sufragerie compusa din 4 corpuri, un pat mijlociu, o masa de 12 persoane, 4 scaune tapitate, 3 covoare persane, o covertura persana, o draperie de 4 metri , 7 metri perdea Pascani, 2 seturi cesti de cafea, bibelouri, 4 fotolii, 2 seturi pahare cu picior, 6 seturi farfurii de portelan, 100 bucati tacamuri, 2 covoare persane de perete, o soba de teracota cu plita, 2 canapele, o masa cu 4 scaune, un sifonier in 2 canate, 2 covoare de lana, doua draperii de lemn, perdele 20 metri  Pascani, 10 buc prosoape, un cuier din lemn cu noptiera, oglinda cu noptiera, 3 valuri de presuri a cate 20 metri fiecare, 6 paturi pentru pat, 10 metri de prosoape in tesute, un covor rotund persan, o mobila de bucatarie, 2 dormeze, 2 mese, 1 frigider, un covor de iuta, 2 scaune, 2 plapume, 5 cuverturi, 2 mese, un televizor, 2 tablouri cu rama, o masuta, 6 perne, 1 butoi de 500 kg, un aragaz, 20 de gaini, contravaloare tractor U 650 serie motor 89854, an fabricatie1989 dobandit conf conventiei 13.02.2000
- contravaloarea imbunatatirilor dupa casatorie (1986) facute la casa proprietate personala a lui Cojocaru Aurel dobandita conf. Contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.4642/1979 interior – indreptare pereti, varuit, constructie soba teracota, contravaloarea imbunatatirilor facute la cea de-a doua constructie la interior- gresie  dupa casatorie, contravaloarea cotetului pentru porci cu 2 incaperi, din caramida, tencuit cu ciment, acoperit cu eternita, avand in exterior un tarc din scanduri, contravaloarea sistemului de aductiune a apei potabile in case, contravaloarea gardului casei din scandura, si a 20 metri gard de plasa cu spalieri de la gradina.
Constata, potrivit raportului de expertiza specialitatea tehnica in constructii efectuat in cauza de dna expert Metelescu Irina, ca valoarea totala a constructiilor si lucrarilor de imbunatatiri realizate de catre parti in timpul casatoriei a fost stabilita la 9524 lei.
Constata, potrivit raportului de expertiza specialitatea evaluare bunuri mobile efectuat incauza  de dl expert Micu Constantin, ca valoarea totala a bunurilor mobile care formeaza masa de partaj insumeaza 10284 lei.
Valoarea totala a masei de partaj este 19808 lei, formandu-se doua loturi de valoare egala 9904 lei.
Ia act de intelegerea partilor privind atribuirea in natura a masei partajabile catre parat.
Stabileste ca reclamanta are un drept de creanta in valoare de 9904 lei., urmanad ca paratul sa fie obligat la plata acestei sume catre reclamanta.
Admite cererea reclamantei de obligare a paratului la jumatate din cheltuielile de judecata constand in contravaloare taxa de timbru si onorariu expertiza.
Compenseaza onorariile avocatilor.
Obliga paratul la plata sumei de 723 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 21.12.2011.
              
PRESEDINTE, GREFIER,
   
Red./tehnored.   Ex.4
PVS/OD
19.01.2012              

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012