InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Uzucapiune

(Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 532/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
                                              SENTINTA CIVILA NR.674
Sedinta publica din data de 08.09.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – Judecator STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare :
   GREFIER – BUTUCAN DANIELA

     Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect „uzucapiune” formulata de reclamantii S.C. si S.D. in contradictoriu cu parata Unitatea Administrativ Teritoriala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamatul S. C., lipsa fiind avocat Bouros Angela Serafina, aparatorul acestuia, reclamanta S.D. si parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar.
     Se lasa cauza la a doua strigare.
     Se reia cauza si la apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamatul S. C. asistat de avocat Bouros Angela Serafina, lipsa fiind reclamanta S.D. si parata Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Podu Turcului prin primar.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, dupa care:
     Aparatorul reclamantilor depune la dosar declaratie pe proprie raspundere prin care reclamantii arata ca nu au mai beneficiat de ajutor public judiciar in materie civila si chitanta seria PTC nr.17516 din data de 01.09.2010, reprezentand taxa judiciara de timbru in suma de 400 lei.
     La intrebarea instantei reclamantul,  prin aparator arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
       Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Avocat Bouros Angela Serafina, pentru reclamant, avand cuvantul pe fond  solicita admiterea actiunii, asa cum a fost formulata si precizata, sa se constate ca reclamantii sunt proprietari prin edificare asupra constructiei ridicata pe terenul de 1360 mp. asa cum l-a identificat si expertul topo, in dovedirea actiunii s-au depus inscrisuri, proba cu martori si expertiza, din care rezulta ca reclamantii sunt proprietari asupra imobilului si asupra terenului, actiunea fiind intemeiata solicita admiterea acesteia si obligarea paratei la  plata cheltuielilor de judecata, in acest sens depunand la dosar chitanta seria ADA nr.000053 din data de 21.05.2010.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
     
I N S T A N T A
-deliberand-

     Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
     Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 533/24.06.2009, reclamantii S. C. si S. D. au chemat in judecata parata Unitatea Administrativ Teritoriala a com Podu Turcului, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa constate ca sunt proprietari  asupra  imobilului compus din casa si teren in suprafata totala de 1360 mp situata in com  Podu Turcului sat Fichitesti, jud Bacau prin efectul uzucapiunii de 30 de ani.
     In motivarea cererii reclamantii au aratat ca imobilul compus din cinci camere, bucatarie , baie  si garaj impreuna cu suprafata de  teren este situat in intravilanul com Podu turcului , sat Fichitesti acestea fiind stapanite de catre reclamanit inca din anul 1963.
     Au mai aratat reclamantii ca din anul 1963 au exercitat o posesie utila si neintrerupta asupra imobilului compus din constructie si teren  comportandu-se ca adevarati  proprietari.
     Cauza a fost legal timbrata cu suma de 450  lei si timbru judiciar in valoare de 5 lei la valoarea stabilita prin expertiza in specialitatea constructii si cadastru.
     Legal citata parata nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.
     Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamanti proba cu inscrisuri,  cu declaratiile martorilor, consemnate si atasate la dosar si cu expertiza judiciara tehnica in specialitatea constructii si topografie.
      La dosar au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri certificat de atestare fiscala( fila 6) din dosar.
     In cauza s-a dispus audierea martorilor Anghelina Ion si Barbarasa Enache depozitii atasate la filele 20 , 21 din dosar.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     Din anul  1963, reclamantii au dobandit o suprafata de teren .
     Pe acest teren reclamantii au edificat o constructie compusa din  cinci camere, bucatarie , baie si garaj.
        Din declaratiile martorilor audiati, declaratii atasate la filele 21-22 din dosar instanta retine ca reclamantiil au stapanit inca din anul 1968 suprafata  de teren de 1360 mp,teren  pe care a edificat o constructie si a stapanit acest imobil pana in prezent.
     Martorii au mai aratat ca din anul 1963 si pana la data introducerii actiunii in constatarea uzucapiunii reclamantii au exercitat o posesie utila si netulburata asupra imobilului compus din constructie si teren .
     Din continutul raportului de expertiza tehnica judiciara in specialitatea constructii efectuat de expert Enica Aurel si atasat la filele 48-53 din dosar rezulta ca valoarea  constructiei compusa din 5 camere , bucatarie, baie si garaj este de 10004,50 lei .
     Valoarea terenului asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza in specialitatea topografie atasat la filele 72-74 din dosar  este de 2173,50  lei.
     Tot in cadrul expertizei topografice terenul a fost identificat ca fiind , situat in com ,Podu Turcului , sat Fichitesti  avand urmatoarele vecinatati: la nord  most defunct Spanu Dumitru, la est DS 37;la sud   Iacob Neculai si Scurtu Miron ;la vest  most defunctului Spanu Dumitru.
            Fata de aceste aspecte instanta apreciaza ca s-a facut proba indeplinirii conditiilor necesare pentru constatarea prescriptiei achizitive de 30 de ani, reglementata de art. 1890 C.Civ., reclamantii exercitand asupra bunului imobil constand in imobilul compus din cinci camere si anexe(bucatarie , baie, garaj) si  terenul in suprafata de 1360 mp, situat in sat Fichitesti, com Podu Turcului,  jud Bacau , o posesie utila, care respecta cerintele art. 1847 si urmatoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, (din anul 1970 si pana in prezent), nefiind tulburati de adevaratul proprietar al terenului, Primaria Comunei  Podu Turcului si nici de alte persoane care sa pretinda vreun drept asupra bunului.
     Pentru toate aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantului este intemeiata si  urmeaza  a o admite, constatand dobandirea de catre acesta a dreptului de proprietate asupra terenului si constructiei, care va fi identificat cu ajutorul rapoartelor de expertiza tehnica in specialitatea topografie  si constructii.
     In baza art 274 Cod Procedura Civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite actiunea formulata de reclamantii S.C. si S.D., domiciliati in comuna -- sat ___, judetul Bacau, impotriva paratei Unitatea Administrativ Teritoriala-comuna Podu Turcului.
     Constata ca reclamantii au dobandit prin efectul uzucapiunii de treizeci de ani dreptul de proprietate asupra casei de locuit compusa din anexa sopron, beci si grajd in suprafata totala de 48,34 mp. situata in comuna ___ judetul Bacau si a suprafetei de 1449 teren situata in intravilanul comunei ___ cu urmatorii vecini:
     La Nord mostenitorii defunctului Spanu Dumitru si mostenitorii defunctului Capraru Ion; la est DS 37, la Sud Iacob Neculai si Scurtu Miron, la vest mostenitorii defunctului Spanu Dumitru.
     Dispune plata catre expertul Apetroaie Gheorghita a sumei de 500 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea topografica achitat cu chitanta nr.2542946/1/4.11.2009 (fl.19 ds).
     Dispune plata catre expertul Enica Aurel a sumei de 400 lei, reprezentand onorariu definitiv pentru expertiza in specialitatea constructii achitat cu chitanta nr.2542942/1/4.11.2009 (fl.18 ds).
     Obliga parata la plata catre reclamanti a sumei de 1451,5 lei constand in cheltuieli de judecata.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 08.09.2010.
     
                       PRESEDINTE,                                                         GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                              BUTUCAN DANIELA


Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.5
23.09.2010
     

      Sentinta civila a ramas definitiva  la data de 08.09.2010 si a devenit irevocabila la data de 15.10.2010.??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012