Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Partaj bunuri comune

(Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


DOSAR NR. 273/829/2008  
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.170
SEDINTA PUBLICA DIN 15.04.2009
Complet format din :
PRESEDINTE  -  STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare :
GREFIER  -  BUTUCAN DANIELA

      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ”partaj bunuri comune” formulata de reclamanta F.M. in contradictoriu cu paratul F. I.
      Dezbaterile au avut loc la termenul din 08.04.2009, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare.
      
      I N S T A N T A,
        - deliberand-
      
      Prin  cererea inregistrata sub nr  273 la data de 2.04.2008  pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta F. M. a chemat in judecata paratul F. I.  solicitand instantei sa dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei.
         In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data 26.03.2008 prin sentinta civila nr 150 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului a fost desfacuta casatoria partilor solicitand instantei si in timpul casatoriei a dobandit prin contributie comuna  mai multe bunuri mobile.
          Referitor la apartamentul compus din doua camere situat in com P. T. reclamanta a solicitat excluderea acestuia de la masa de partaj motivat de faptul ca achizitionarea lui s-a facut inainte de  incheierea casatoriei cu paratul.
          Actiunea de partaj a fost legal timbrata cu suma de 19 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
         Legal citat paratul s-a prezentat in instanta si a formulat cerere reconventionala care a fost timbrata legal cu suma de 19 lei prin care a solicitat partajarea bunurilor mobile dobandite in timpul casatoriei si retinerea la masa de partaj a apartamentului cu doua camere motivat de faptul ca ratele pentru achizitionarea acestuia au fost platite in timpul casatoriei de ambii soti.
         Au fost administrate in cauza proba cu acte, interogatoriu ,martori si expertiza.
         Instanta a incuviintat si administrat pentru reclamanta proba cu inscrisuri, cu declaratiile martorilor G. Gh. M.,S. P. si B. I. ,expertiza in constructii si interogatoriu iar pentru parat proba cu inscrisuri, cu interogatoriul reclamantei si cu declaratiile martorului T. I., declaratii consemnate si atasate la dosar, si expertiza pretuitoare bunuri mobile.
      Analizand materialul probatoriu administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
      Reclamanta  F.M. si paratul F. I. au incheiat casatoria la data de 9.11.1990, aceasta casatorie fiind desfacuta irevocabil prin sentinta civila nr. 150/26.03.2008 a acestei instante (filele15-16) din dosar.
      In timpul casatoriei sotii au dobandit cu contributii egale (necontestate reciproc) bunurile mobile ce vor fi enumerate mai jos, a caror existenta in patrimoniul sotilor rezulta din raspunsurile reclamantei la interogatoriul administrat (fila 55), din dosar,bunuri a caror valoare a fost stabilita pe baza concluziilor raportului  de expertiza in specialitatea bunuri mobile intocmit de catre expert  Calapod Adrian si ale carei aprecieri sunt retinute de instanta:
-sifonier in doua canate, in valoare de 193 lei;
      - sifonier in trei canate in valoare de 450 lei;
      -birou elev in valoare de 63 lei
      - dulap cu patru sertare in valoare de 280  lei;
      - recamier cu lada in valoare de 455 lei;
      - TV color  Hunday in valoare de 328 lei;
      - TV color  Wellington in valoare de 245 lei;
      - vitrina in valoare de 332 lei ;
      -vitrina in valoare de 332 lei;
      -doua dulapuri suspendate in valoare de 112 lei;
      -o masa fantezie in valoare de 96 lei;
      -un frigider Fram  in valoare de 173 lei;
      -un aragaz cu patru ochiuri in valoare de 163 lei;
      -o masina de spalat automata in valoare de 600 lei;
      -o hota Turbo in valoare de 88 lei;
      -o masca chiuveta in valoare de 98 lei;
      -un mixer in valoare de 46 lei;
      -o masa televizor in valoare de 137 lei;
      -un calorifer electric in valoare de 95 lei;
      -un covor persan in valoare de 158 lei;
      -o lustra cu trei brate in valoare de 76 lei;
      -o lustra cu un brat in valoare de  20 lei;
      -un fier de calcat Zass in valoare de 39 lei;
      -un aspirator Clatronic in valoare de 91 lei.
      In ceea ce priveste centrala termica instanta retine din facturile atasate la filele 33-39 din dosar ca pentru ratele platite de reclamanta aceasta are un drept de creanta impotriva paratului in valoare de 136,20 lei.
      Referitor la cererea reconventionala formulata de parat instanta urmeaza sa o admita si sa constate ca apartamentul compus din doua camere si dependinte situat in com P. T. a fost dobandit de catre ambii soti in timpul casatoriei avand caracterul de bun comun conform art 30 Codul Familiei.
      Imprejurarea care a format convingerea instantei este dovedita de contractul de vanzare –cumparare cu plata in rate a apartamentului atasat la filele 17-19 din dosar, precum si declaratia martorului G. Gh. M. atasata la fila 63 din dosar declaratie din care rezulta ca parintii reclamantei au inteles sa gratifice ambii soti cu suma de bani rezultata din vanzarea vacii pentru plata ratelor in vederea achizitionarii apartamentului.
      Astfel va admite cererea reconventionala a paratului si va retine la masa partajabila si acest bun asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza tehnica in constructii efectuata de  catre expert  Nelu Chitroceanu.
      Pe cale de consecinta si avand in vedere dispozitiile art. 30 Codul Familiei, instanta apreciaza ca paratul a facut dovada faptului vecin si conex al dobandirii bunului in timpul casatoriei, operand astfel prezumtia relativa instituita de textul citat, care confera bunului in discutie calitatea de bun comun al sotilor.
      In consecinta, avand in vedere cele aratate, dispozitiile art. 36 Codul Familiei si cererile formulate de parti cu privire la modul concret de impartire a bunurilor comune, instanta va admite cererea principala, va dispune incetarea starii de comunitate intre reclamanta si parat cu privire la apartamentul compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 37,14 mp  asa cum a fost individualizat si evaluat in expertiza in specialitatea constructii(filele 124-132)  care face parte integranta din prezenta hotarare.
      Va dispune in baza art 673 indice 10 Cod Procedura Civila  atribuirea apartamentului catre reclamanta cu obligatia de a plati catre parat sulta in valoare de  34.859 lei .
      In baza art 673 indice 10 alin 4 Cod Procedura Civila va stabili  pentru plata sultei in favoarea reclamantei un termen de 6 luni de la data pronuntarii prezentei.
      Va obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 136.20 lei constand in contravaloarea ratelor achitate la centrala termica.
      In privinta impartirii bunurilor mobile dobandite de parti in timpul casatoriei instanta va proceda in baza art 673 indice 9 Cod Procedura Civila la impartirea prin formarea a doua loturi in raport de solicitarea partilor,loturi asa cum au fost stabilite si individualizate in raportul de expertiza in specialitatea bunuri mobile atasat la filele (135-139) din dosar.
      Va atribui reclamantei bunurile mobile evidentiate in lotul 1 in valoare de 2329 lei si paratului bunurile mobile evidentiate in lotul 2 in valoare de 2341 lei.
      In baza art 276 Cod Procedura Civila va dispune compensarea cheltuielilor de judecata  constand in taxa de timbru , onorariu expertiza si avocat si va obliga paratul F. I. la plata catre reclamanta a sumei de 801 lei suma rezultata din compensarea sumei de 1524 lei cheltuieli facute de reclamanta si 721  lei cheltuieli facute de parat.


                                          PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite in parte cererea reclamantei F. M. domiciliata in comuna P.T., str.---, nr.--, sc.-- et.3, ap.--, judetul Bacau .
      Admite cererea reconventionala a paratului F. I., domiciliat in comuna P.T., str.T., nr.--- sc.---, et.3, ap.--- judetul Bacau .
      Constata ca partile au avut calitatea de soti, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta de divort 150/26.03.2008 a Judecatoriei Podu Turcului.
      Constata ca partile au dobandit in timpul casatoriei cu contributie egala urmatoarele bunuri imobile:
- un apartament compus din doua camere situat in comuna P.T,
judetul Bacau, str.T. nr.--, et.3, sc.__, ap.___si urmatoarele bunuri mobile:
Doua sifoniere cu doua si respectiv trei usi; un birou; un dulap cu patru
sertare; un pat tip recamier; doua televizoare marca „Hunday” si „Welington”, o soba teracota; doua vitrine; doua dulapuri; o masa fantezie, un frigider; un aragaz; o masina de spalat automata; o hota marca „Tirbo”, o masca chiuveta; un mixer; o masa pentru televizor; un calorifer electric; un covor persan; doua lustre; un fier de calcat; un aspirator marca ”Caltronic”.
      Constata un drept de creanta al reclamantei impotriva paratului evaluat la suma de 136.20 lei reprezentand contravaloarea ratelor achitate la centrala termica.
       Dispune sistarea starii de devalmasie intre parti.
       Atribuie reclamantei __ apartamentul cu doua camere in valoare de 69.719 lei.
      Obliga reclamanta la plata catre parat a sultei in valoare de 34.895 lei in termen de 6 luni de la data pronuntarii prezentei hotarari.
      Atribuie reclamantei ____ bunurile mobile evidentiate prin Lotul 1, in cadrul expertizei tehnice intocmita de expert Calapod Adrian (filele 135-138) ce face parte integranta din dosar, in valoare de 2329 lei.
       Atribuie paratului ____ bunurile mobile evidentiate prin Lotul 2 in cadrul expertizei tehnice intocmita de expert Calapod Adrian (filele 135-138) ce face parte integranta din dosar, in valoare de 2341lei.
      Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 136.20 lei ce reprezinta contravaloarea ratelor achitate de catre aceasta pentru achizitionarea centralei termice.
      Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de 801 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in taxa de timbru, onorariu expertiza si onorariu avocat suma rezultata din compensarea acestor cheltuieli.
       Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
       Pronuntata in sedinta publica astazi, 15.04.2009.

            PRESEDINTE,                                                           GREFIER,
STOICA MARILENA DANIELA                              BUTUCAN DANIELA


Red.SMD/tehnoredact.BD
Ex.4
30/30.04.2009

                 Sentinta civila este irevocabila la data de 11.11.2009,  prin decizia civila nr.890/R/11.11.2009 a Tribunalului Bacau prin care s-a admis exceptia nulitatii completarii motivelor de recurs punctul 2. Prin aceeasi decizie a  fost respins ca nefondat recursul declarat de recurenta. 


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 1056 din data de 23.06.2011
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata - Sentinta penala nr. 80 din data de 16.08.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012