InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Partaj

(Sentinta civila nr. 1238 din data de 23.08.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Partaj | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Constata ca prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.03.2015 sub nr. 1258/260/2015, s-a solicitat partajul dupa  defuncta I.P.,  cu privire la terenuri cuprinse in T.P.nr. 11964/1996, situate in com. Poduri.
             Actiunea a fost legal timbrata.
             Paratii I.C. I.T. si M.A., au formulat cerere reconventionala, solicitand la masa de partaj casa parintilor si  suma de 4000 euro,   respectiv M.A.  ca pretentie  pentru   o plata  facuta  de aceasta  parata  autorilor ei.
             Paratii au formulat cereri de ajutor public judiciar, lui I. C.  i s-a respins cererea si ulterior nu a   mai timbrat reconventionala.
             I.T.  a fost scutita  de  ½ din taxa pentru promovarea cererii  reconventionale  si nu a  timbrat ulterior in totalitate cererea, iar M.A.  a fost scutita  de la plata reconventionalei.
             Pentru neplata taxei de timbru aferenta  cererii reconventionale in totalitate sau partial, instanta prin incheierea din  1.02.2017, a anulat  ca netimbrata  sau insuficient  timbrate  cererile reconventionale  formulate de I.T.  si I. C. .
             In recoventionala, paratii   solicitand la masa de partaj casa parinteasca,  aceasta a fost contestata  sub aspectul retinerii la masa de partaj de catre intervenienta I.M.,  prin cererea de interventie legal timbrata. Aceasta a aratat ca imobilul a fost vandut  intervenientei  si reclamantului de catre autoarea partilor.
              In cauza,   parata T.A.   a renuntat la mostenire prin act notarial,  iar despre parata R.M. , s-a aratat ca nu are calitate procesuala in cauza, aspect admis de catre instanta si necontestat de catre parti.  In urma acestei situatii, dezbaterea succesorala   implica  doar 5 parti  si terenurile din actiunea introductiva.
             Sub aspectul probatoriului,  s-au depus acte care justifica  masa succesorala,  iar la interogatoriu, partile  recunosc masa succesorala,  respectiv terenul. In ce priveste casa batraneasca,  intervenienta  I.M. in cererea de interventie principala  arata ca acest imobil   a fost instrainat  de I.P. si copiii ei  catre  reclamant si intervenienta  prin c.v.c.  notarial  nr. 2909/1987. Ca urmare a acestei situatii rezultate din probatoriu, instanta a retinut in IAP ul din 5.04.2017,  ca  mostenirea dupa Ilie Pauna se dezbate fata de 5 mostenitori si cu privire la terenurile  din TP 11964/1996,  fara retinerea la masa succesorala  a casei parintesti.
           Instanta  pe parcursul solutionarii  procesului,  a dispus numirea unui curator pentru T.A.,  onorariul acestuia fiind achitat tot de catre reclamant si la solicitarea reclamantului, a admis proba cu expertiza topo pentru identificarea si evaluarea terenurilor ce cuprind masa succesorala.
            Expertul Caiuteanu Nelu  a identificat terenul, a stabilit valoarea si a  facut propuneri  de partajare tinand cont de posesia, interesul partilor,  compesand loturile prin sulta. Expertiza  nu a  fost contestata  de catre reclamant si  parata C.N..
            Paratii I.C.,  M.A. si I.T. s-au  aratat nemultumiti  de propunerile  de atribuire a bunurilor succesorale,  considerand ca  terenul de la pct. ,, Acasa,,   ar trebui impartit in parti egale intre mostenitori.
           Expertul  a propus atribuirea  acestui teren in lotul reclamantului intrucat acesta detine si casa parinteasca  pentru care a depus act  de proprietate, respectiv cvc  nr.  2909/1987.
           Instanta  apreciaza  sub aspectul  atribuirii bunurilor ca  propunerea facuta  de expert este in concordanta  cu situatia posesiei terenurilor,  iar terenul de la pct. ,, Acasa,,  este terenul aferent constructiei.
             Raportat la art.  979 si urm.  din CPC, instanta va admite actiunea  de partaj,  va dispune impartirea averii succesorale  conform IAP-ului din 5.04.2017 si expertizei  Caiuteanu N., cu atribuirea imobilelor  terenuri  in lotul fiecarei parti si cu compensarea valorii acestor loturi prin sulte conform propunerilor facute de expertul Caiutanu.
            De asemenea, instanta va constata ca  prin incheierea din 1.02.2017,  s-a dispus anularea cererilor reconventionale  pentru netimbrare/  insuficient  timbrare,  formulate de I C,  respectiv I T.
            Fata  de cererea reconventionala  formulata  de M.A., instanta  a avut in vedere c.v.c. nr. 2909/1987,  prin care reclamantul si intervenienta  au aratat ca sunt proprietarii casei,  iar in ce priveste pretentia  de 4000 euro solicitata  in reconventionala, aceasta  parata  nu a  dovedit in niciun mod instantei pretentia formulata.
             Instanta va respinge ca nefondata cererea reconventionala  formulata  de M.A.. De asemenea, instanta va lua act ca  parata T.A. a renuntat prin act notarial  la mostenirea dupa  I-P..
             Raportat la cererea de interventie formulata  de I.M. instanta vazand  c.v.c. nr. 2909/1987, care nu a  fost contestat sub aspectul nulitatii si este apreciat ca un act valabil si atesta  proprietatea casei parintesti si apartine reclamantului si intervenientei,  va admite cererea de interventie principala  cu consecinta neretinerii acestui imobil la masa de partaj  raportat la art.61CPC.
             In cauza  au efectuat cheltuieli de judecata,  reclamantul in ce priveste taxa de timbru 592 lei , onorariul de  expert  topo – 800 lei, onorariu  curator pentru parata T.A. – 300 lei, onorariu  avocat  -1 500 lei si cheltuieli  cu acte notariale 237 lei,  intervenienta taxa timbru  192 le si onorariu  avocat – 500 lei. Au fost scutiti de la plata taxelor de timbru pentru  cererile reconventionale  I.T. – 500 lei,  M.A. – 1000 lei  si parata M.A. – onorariu  aparator 1500 lei.
           Raportat la aceasta situatie,  conform art.  451 si urm Cpc,  instanta  va obliga pe fiecare parat  conform cotei succesorale de 1/5 la cheltuieli  de judecata  catre reclamant,  respectiv cate 685, 8 lei  fiecare lot parat.  De asemenea, instanta va obliga pe fiecare parat catre intervenienta   in cota de  ¼ raportat la cei 4 parati ai cauzei,  la cate 173 lei  fiecare catre intervenienta  reprezentand cheltuieli  cu onorariu  avocat si t.t  aferenta   cererii de interventie admise de catre instanta.
           Intrucat M.A. si I.T.  au beneficiat de ajutor public judiciar,  instanta va obliga pe cele  doua parti  la plata sumelor pentru care au fost scutite,  respectiv 1000 lei M.A. si 500 lei I.T.  motivat de respingerea  de instanta  a cererilor reconventíonale  formulate de acestea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Partaj

Partaj bunuri comune. Lichidarea regimului matrimonial. - Decizie nr. 902 din data de 19.12.2017
Prestatie tabulara. - Decizie nr. 314 din data de 02.11.2012
Sistarea starii de codevalmasie asupra bunurilor sotilor. Drept de creanta. - Decizie nr. 27 din data de 06.02.2012
Drept de proprietate. Partaj de folosinta. Despagubiri. - Decizie nr. 127 din data de 18.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 651 din data de 30.08.2012
Partaj succesoral - Sentinta civila nr. 300 din data de 21.03.2012
Pretentii - Sentinta civila nr. 387 din data de 02.02.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1564 din data de 21.12.2011
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 1340 din data de 27.10.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 674 din data de 08.09.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 809 din data de 30.09.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 390 din data de 13.05.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 194 din data de 07.04.2010
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 170 din data de 15.04.2009
Nulitate titlu proprietate - Sentinta civila nr. 71 din data de 25.02.2010
Iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 625 din data de 02.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 619 din data de 02.12.2009
iesire din indiviziune - Sentinta civila nr. 605 din data de 18.11.2009
partaj succesoral - Sentinta civila nr. 587 din data de 11.11.2009