InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Medias

Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti

(Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011 pronuntata de Judecatoria Medias)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Medias | Jurisprudenta Judecatoria Medias

Situatii la divort
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti
S.C. 3249/19.12.2011

Constata ca prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Medias la data de 25.10.2011, reclamanta C. I. domiciliata in P. str. P. nr. - judet S. a chemat in judecata pe paratul C. N. domiciliat in M. str. A. V. nr.- judet S., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna urmatoarele:
- desfacerea casatoriei incheiate intre parti la data de 31.08.2006 la Primaria M., datorata separatiei faptice
- revenirea paratului la numele de ,, C. ,, avut inainte de casatorie
- exercitarea autoritatii parintesti fata de minora N. M. n.- de catre reclamanta
- stabilirea locuintei minorei la reclamanta
In sustinerea actiunii, reclamanta arata ca datorita neintelegerilor si tensiunilor dintre soti, acestia s-au separat in fapt, in urma cu peste 2 ani de zile.
Desi minora N.M. s-a nascut in timpul casatoriei partilor, aceasta nu este in realitate fiica paratului ci a numitului L. N., sens in care reclamanta a si inregistrat actiune in tagada paternitatii.
In prezent ambele parti au relatii extraconjugale si despre o reluare a convietuirii nu poate fi vorba.
In drept sunt invocate prevederile art. 373 lit. C, art. 398 alin. 1 cod civil.
La actiune reclamanta a anexat: dovada achitarii taxei de timbru, copie certificat de casatorie, copie certificat nastere minora.
Legal citat , paratul nu se prezinta la judecata si nu isi exprima pozitia procesuala in cauza.
Analizand actele si probele dosarului, instanta considera intemeiata actiunea pentru urmatoarele:
Conform certificatului de casatorie fila 5 dosar, partile au incheiat casatoria la data de 31.08.2006 la Primaria M., act inregistrat sub nr. 333/2006.
Din relatiile de casatorie ale partilor a rezultat minora C.N. M. n.- certificat nastere fila 6 dosar.
Sustinerile reclamantei au fost confirmate de catre parat prin pasivitatea de care a dat dovada  si de catre martorul C. Z.  audiat in cauza. Aceasta a declarat ca  sotii s-au separat in fapt in urma cu 5 ani de zile din cauza unor probleme medicale ale paratului.  Ulterior fiecare dintre soti a intrat intr-o relatie extraconjugala iar din relatia reclamantei cu actualul concubin ar fi rezultat minora N. M..
Constatand ca relatiile dintre soti nu mai sunt caracterizate de afectiune, respect reciproc , incredere morala si sprijin, instanta apreciaza ca o continuare a casatorie a devenit imposibila si fata de comportamentul dovedit al sotilor apreciaza ca acestia  se fac vinovati de destramarea casatoriei astfel , in temeiul art. 374 lit. B si 379 cod civil, va desface casatoria incheiata intre parti din culpa comuna a partilor.
Cu privire la numele partilor ulterior desfacerii casatoriei , instanta  fata de solicitarea reclamantei si dispozitiile art. 383 cod civil, va dispune ca paratul sa revina la numele de ,, C. ,, avut inainte de casatorie.
In temeiul art. 397 cod civil, dupa divort autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de cazul in care instanta decide altfel.
Dispozitiile  art. 263 cod civil si prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului prevad ca toate masurile luate trebuie sa se subordoneze cu prioritate interesului superior al copilului.
Instanta a determinat interesul major al minorei prin examinarea tuturor criteriilor de apreciere, si anume: varsta acesteia, conduita celor doi parinti, situatia materiala a fiecarei parti , posibilitatile lor concrete de a se ocupa efectiv de copil, imprejurari reliefate in ancheta psihosociala.
Aceste imprejurari au fost analizate de instanta si fata de textele legale invocate, tinand seama de imprejurarea ca reclamanta a inregistrat pe actiune in tagada paternitatii, sustinand ca paratul nu este tatal minorei, instanta a dispus ca exercitarea autoritatii parintesti fata de minora N. M. , va reveni in exclusivitate reclamantei, conform art. 398 cod civil.
Reglementarile noului cod civil prin dispozitiile art. 400, stabilesc ca in lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta de tutela stabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic. Instanta a retinut faptul ca minora de la data nasterii sale respectiv in 17.01.2011, a ramas pe mai departe in locuinta mamei , unde beneficiaza de conditii optime din punct de vedre locativ, prin raportare la conditia sociala modesta a familiei.
Minora N. M. are varsta de 1 an, in aceste conditii instanta in temeiul art. 400 cod civil va stabili la reclamanta locuinta minorei  , respectiv in P. str. P. nr.-,judet S..
In cauza reclamanta nu a solicitat pensia de intretinere pentru minora si fata de situatie expusa anterior, instanta a apreciat ca nu se impune acordarea de pensie de intretinere.
Reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Ucidere din culpa. Daune morale - Sentinta penala nr. 5 din data de 07.01.2016
Anulare notare „imobil aflat sub incidenta art. 3 al. 1 din Lg. 17/2014” - Sentinta civila nr. 36 din data de 13.01.2016
Anulare proces verbal contraventie prevazute de art. 54 al. 1 si art. 79 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 - Sentinta civila nr. 24 din data de 08.01.2016
Loviri sau alte violente - Sentinta penala nr. 3 din data de 07.01.2016
Instituire tutela. Punere sub interdictie - Sentinta civila nr. 171 din data de 02.02.2016
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016