InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Divort

(Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

Dosar nr. ()                                                                                                             divort 

R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
SENTINTA CIVILA NR. 310
Sedinta publica din 25 aprilie 2013
Instanta constituita din :
PRESEDINTE : () Judecator
GREFIER : ()

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulate de reclamantul-parat reconventional (...) prin mandatar av. (...) in contradictoriu cu parata-reclamanta reconventional (...), avand ca obiect divort.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile si nici reprezentantele acestora.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care arata ca s-au depus la dosar concluzii scrise din partea reclamantului-parat reconventional, prin mandatar av. (...), precum si din partea paratei-reclamanta reconventional, prin av. (...), dupa care :
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea din 18.04.2013, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru data de 25.04.2013.
Instanta in urma deliberarii a pronuntat sentinta de mai jos.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata :
  Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (), reclamantul (...) prin mandatar av. (...) a chemat in judecata pe parata (...) solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei incheiate intre parti, din culpa comuna, reluarea numelui de catre parata avut anterior casatoriei acela de (...) si obligarea acesteia la plata a din cheltuielile de judecata.
In fapt, s-a aratat ca inca de la inceputul casatoriei partilor, parata a manifestat o atitudine lipsita de tandrete si sensibilitate fiind o fire recalcitranta, certareata generand scandaluri si certuri constante in familie. De circa 20 de ani parata s-a despartit cu banii de reclamant intre cei doi nemaiexistand niciun fel de comunicare, de sprijin material sau moral si afectiune.
            In drept au fost invocate dispozitiile art. 373 lit. b, 379 si 383 alin. 3 Cod civil si art. 274 C.pr.civ.
Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 39 lei (f. 5) si timbru judiciar in suma de 0,3 lei (f. 3).
Reclamantul a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei (f. 73-76) si cu martori. Astfel, au fost depuse, in copie : certificat de casatorie (f. 6) si C.I. reclamant (f. 7) si au fost audiati martorii (...) (f. 83) si (...) (f. 84).
Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nedovedita, cat si cerere reconventionala prin care a solicitat desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a reclamantului-parat reconventional, revenirea la numele avut anterior incheierii casatoriei acela de (...), obligarea reclamantului-parat reconventional la acordarea catre parata-reclamanta reconventionala a unei prestatii compensatorii, permanente, in cuantum de din venitul sau lunar, conform art. 390 C.civ., cu titlu de despagubire, conform art. 388 C.civ., atribuirea catre parata-reclamanta reconventionala, in integralitate a dreptului de proprietate asupra locuintei, casa de locuit, situata in (), neintabulata in CF, construita in timpul casatoriei si evacuarea reclamantului-parat reconventional din imobilul anterior amintit, cu cheltuieli de judecata.
In esenta, in motivarea cererii reconventionale, parata-reclamanta reconventionala a aratat ca din casatoria partilor nu au rezultat copii, aceasta avand insa un copil, cu grad de handicap accentuat dintr-o alta relatie care initial nu parea sa-l deranjeze sau sa-i creeze disconfort reclamantului-parat reconventional. Ulterior existenta copilului acesteia l-a deranjat pe reclamantul-parat reconventional care il jicnea. Pentru a substitui aceasta nemultumire, desi reclamantul-parat reconventional a jicnit-o si a lovit-o, parata-reclamanta reconventionala a edificat o locuinta mai mare care sa permita accesul separat atat pentru ea, cat si pentru copilul acesteia. De peste 4 ani partile s-au despartit in fapt, fiecare gospodarindu-se separat. In continuare, se arata ca reclamantul-parat reconventional a fost retinut, ulterior arestat preventiv pentru savarsirea infractiunii de viol asupra copilului paratei-reclamante reconventionale dos. nr. () al Judecatoriei Intorsura Buzaului.
Parata-reclamanta reconventionala a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, interogatoriul reclamantului-parat reconventional (f. 71-72) si cu martori. Astfel, au fost depuse, in copie : certificat de handicap (f. 21), certificat de casatorie (f. 22), acte din dos. de urmarire penala nr. () al Parchetului de pe langa Judecatoria Intorsura Buzaului (f. 36-58) si C.I. reclamant (f. 7) si au fost audiati martorii () (f. 81) si (...) (f. 82).
Examinand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
Asa cum reiese din certificatul de casatorie depus la dosar, in copie (f. 6), partile s-au casatorit in data de 14 septembrie 1981, in (), casatoria fiind inregistrata in Registrul Starii Civile al comunei () sub nr. (), acestea avand ultimul domiciliu conjugal in ().
Din casatoria partilor nu au rezultat copii, parata-reclamanta reconventionala avand un copil cu grad accentuat de handicap dintr-o alta relatie anterioara casatoriei.
In privinta desfacerii casatoriei, instanta retine ca in baza art. 373 lit. b C.civ., divortul poate avea loc, atunci cand din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila.
In cazul de fata, instanta, astfel cum rezulta din declaratiile martorilor paratei-reclamante reconventionale : () (f. 81) si (...) (f. 82) retine faptul ca relatia dintre soti a decurs la inceput normal. In timpul casatoriei, partile au finalizat si extins casa in care locuiau. Relatia dintre acestea a degenerat, in principal, datorita faptului ca reclamantul-parat reconventional statea mai mult in vizita la rudele acestuia unde consuma bauturi alcoolice si pe care le imprumuta in mod frecvent cu diferite sume de bani, astfel ca parata-reclamanta reconventionala era obligata sa suporte cheltuielile curente ale gospodariei. Mai mult decat atat, in urma certurilor dintre parti, reclamantul-parat reconventional a lovit-o pe parata-reclamanta reconventionala. De circa 2 ani partile s-au despartit in fapt, fiecare locuind intr-o parte din casa folosindu-se de intrari separate. Din cauza imprumuturilor pe care le facea reclamantul-parat reconventional, partile s-au separat cu banii de circa 6-7 ani.
Din declaratiile martorilor reclamantului-parat reconventional : (...) (f. 83) si (...) (f. 84) rezulta ca, initial, partile s-au inteles bine insa in timp relatie dintre acestea a degenerat, in principal, datorita faptului ca parata-reclamanta reconventionala ii reprosa ca acesta isi vizita des rudele si le imprumuta cu diferite sume de bani. Acesta plangea si zicea ca parata-reclamanta reconventionala il batjocorea si blestema, cum a facut-o si in fata colegilor de munca de la UTB Brasov in perioada in care cei doi erau colegi de munca. Mai mult decat atat, in urma cu circa 5-6 ani partile s-au despartit in fapt, reclamantul-parat reconventional locuind separat de parata-reclamanta reconventionala. De asemenea, un alt factor care a dus la tensionarea relatiei dintre cei doi ar fi fost refuzul acesteia de a face copii cu reclamantul-parat reconventional. Desi uneori reclamantul-parat reconventional consuma bauturi alcoolice, acesta nu devenea agresiv. Ulterior despartirii in fapt, reclamantul-parat reconventional a vrut sa divorteze de 2-3 ori, de fiecare data s-a impacat cu parata-reclamanta reconventionala si a renuntat. Nu in ultimul rand, din cele doua declaratii retine faptul ca partile s-au despartit cu banii de circa 15-20 ani.
Declaratiile martorilor ambelor parti se coroboreaza cu si raspunsurile la interogatoriile luate acestora (f. 71-72 si 73-76). Astfel, parata-reclamanta reconventionala recunoaste faptul ca l-a jicnit pe sotul ei intrucat si acesta o jicnea la randul sau, precum si ca acesta imprumuta diferite sume de bani rudelor sale. De asemenea, aceasta arata ca partile s-au despartit cu banii de circa 10 ani si in fapt de 2-3 ani.
Din probele mai sus administrate, instanta constata ca prin atitudinea fiecaruia, ambele parti se fac vinovate de desfacerea casatoriei neputandu-se retine culpa exclusiva a reclamantului-parat reconventional in conditiile in care din probele administrate in prezenta cauza rezulta ca si parata-reclamanta reconventionala se face vinovata de desfacerea casatoriei.
In concluzie, avand in vedere cele mai sus retinute, instanta, in baza art. 373 lit. b raportat la art. 379 alin. 1 C.civ., va dispune casatoria partilor incheiata in data de ()si inregistrata in registrul starii civile al Primariei comunei Sita Buzaului sub nr. () din culpa comuna a partilor.
Privitor la numele sotilor pe viitor, se va retine ca urmare a incheierii casatoriei, parata-reclamanta reconventionala, a dobandit numele de familie al sotului. Avand in vedere ca intre soti a intervenit o invoiala, conform art. 383 alin. 1 Cod civil, instanta urmeaza a lua act de aceasta, motiv pentru care se va incuviinta ca aceasta, sa-si reia numele purtat anterior incheierii casatoriei, acela de (...).
Avand in vedere solutia pronuntata in privinta desfacerii casatoriei din culpa comuna a partilor instanta, in baza art. 388 si 390 C.civ., va respinge petitele cererii reconventionale privind obligarea reclamantului-parat reconventional la acordarea catre parata-reclamanta reconventionala a unei prestatii compensatorii, permanente, in cuantum de din venitul sau lunar, cu titlu de despagubire, atribuirea catre parata-reclamanta reconventionala, in integralitate a dreptului de proprietate asupra locuintei, casa de locuit, situata in (), neintabulata in CF, construita in timpul casatoriei, precum si evacuarea reclamantului-parat reconventional din imobilul anterior amintit, ca neintemeiate.
Astfel, instanta va admite actiunea de divort formulata de reclamantul-paratul reconventional (...) in contradictoriu cu parata-reclamanta reconventionala (...) si va admite in parte cererea reconventionala a acesteia, doar in privinta numelui.
In baza art. 274 C.pr.civ. instanta va obliga parata-reclamanta reconventionala sa plateasca reclamantului-paratul reconventional suma de 19,65 lei reprezentand din cheltuielile de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

Admite actiunea de divort formulata de reclamantul-paratul reconventional (...), domiciliat in (), cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura in () in contradictoriu cu parata-reclamanta reconventionala (...), domiciliata in ().
Admite in parte cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta reconventionala (...) in contradictoriu cu reclamantul-paratul reconventional (...).
Desface casatoria partilor incheiata in data de 14 septembrie 1981 si inregistrata in registrul starii civile al Primariei comunei Sita Buzaului sub nr. () din culpa comuna a partilor.
Dispune ca pentru viitor parata sa revina la numele purtat anterior casatoriei acela de (...).
Respinge restul petitelor cererii reconventionale, ca neintemeiate.
In baza art. 274 C.pr.civ. obliga parata-reclamanta reconventionala sa plateasca reclamantului-paratul reconventional suma de 19,65 lei reprezentand din cheltuielile de judecata.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.04.2013.

        PRESEDINTE,                                                                              GREFIER,
              ()                                                                                                ()


RED. jud. ().
TEHNORED. gr. ().
5 ex./10.05.2013


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015