InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buhusi

stabilire domiciliu minor

(Sentinta civila nr. 366 din data de 18.06.2014 pronuntata de Judecatoria Buhusi)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Buhusi | Jurisprudenta Judecatoria Buhusi

Dosar nr. ...                                              - stabilire domiciliu minor -

R O M A N I A

JUDECATORIA BUHUSI
SENTINTA CIVILA  Nr. ...
Sedinta publica de la ...
Completul compus din:
PRESEDINTE:  ....
Grefier:  ...


           Pe rol  fiind judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta ... si pe parata ....., avand ca obiect stabilire domiciliu minor.
           Desfasurarea sedintei de judecata a fost inregistrata cu mijloacele tehnice audio, conform dispozitiilor art. 231 N.C.pr.Civ.
           La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamanta asistata de avocat ..., avocat curator ... pentru parata lipsa, martorele  ....
           Procedura legal indeplinita.
           S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care evidentiaza partile, obiectul pricinii si modul de indeplinire a procedurii de citare, dupa care:
           Av. ... depune la dosarul cauzei  imputernicire avocatiala si solicita inlocuirea martorei ... ce nu s-a putut prezenta astazi  cu martora .....
           Av. ....  depune la dosar chitanta nr. MS 0310 cu care se face dovada achitarii remuneratiei  de curator. Arata ca nu se opune la probatoriul solicitat de reclamanta si fata de lipsa paratei isi insuseste proba testimoniala.
            Instanta incuviinteaza  cererea de inlocuire a martorei ..... si dispune audierea martorelor la acest termen.
            S-au audiat martorii ....., raspunsurile fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.
            Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in fond.
            Avocat ... avand cuvantul in fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, respectiv sa fie stabilit domiciliul minorei .... la bunicii materni, iar reclamanta sa exercite supravegherea minorei, sa indeplineasca toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura sa, sa o reprezinte in fata autoritatilor statului  si sa faca demersuri in vederea deschiderii unui cont in vederea virarii sumelor de bani stabilite prin sentinta civila nr. 692/2012.
           Arata ca, practic minora inca de la nastere a locuit si crescut la domiciliul bunicilor materni, mai intai impreuna cu parintii ei iar dupa divortul acestora impreuna cu mama sa. Minora este foarte atasata de bunicii materni, de care este foarte bine ingrijita si care prezinta garantii morale si materiale in acest sens si pentru viitor. Mama minorei este plecata in strainatate de aproximativ 5-6 ani si ia legatura extrem de rar cu minora. Nu solicita cheltuieli de judecata.
             Avocat-curator .... avand cuvantul in fond pentru parata, arata ca nu insista asupra probatoriului administrat in cauza motivat de faptul ca martorele au fost audiate azi si  a luat cunostinta despre cele relatate de ele. Nu se opune la admiterea prezentei actiuni, intrucat interesul minorei primeaza si din acest motiv este de acord cu actiunea. Este evident ca  domiciliul minorei a fost la mama doar pe hartie intrucat, practic ea a locuit inca de la nastere la domiciliul bunicilor materni asa cum au aratat martorele audiate in cauza.
            S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.
           
INSTANTA
-deliberand-

Asupra cauzei civile de fata , instanta constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buhusi sub nr. ..., reclamanta .... a solicitat stabilirea locuintei minorei ... la domiciliul sau.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca ea este bunica materna a minorei, care din cauza bolii si a varstei nu-si poate apara singura interesele, ca mama minorei este plecata din anul 2003 in Italia si ca a formulat aceasta cerere pentru a putea exercita supravegherea minorei, pentru a putea indeplini toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si ingrijirea sa si pentru deschiderea unui cont bancar pe numele minorei, in vederea virarii catre aceasta a unei sume de bani, potrivit sentintei civile pronuntate in dosarul nr. ... al Judecatoriei Buhusi.
Cererea nu a fost intemeiata in drept.
In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar copii de pe carte de identitate reclamanta, cartea de identitate si certificatul de nastere ale minorei ...., scrisori medicale (2 file) si certificat de deces  .... si a solicitat audierea a doi martori, proba ce a fost incuviintata si administrata de instanta.
La data de 01.04.2014, reclamanta a depus precizari la actiune, aratand ca in urma desfacerii casatoriei parintilor minorei, aceasta a fost incredintata spre crestere si educare mamei ...., iar tatal minorei a decedat ulterior intr-un accident, astfel incat reclamanta este singura care  se ocupa de cresterea si educarea minorei. A mai aratat reclamanta ca din anul 2003 minora locuieste la domiciliul sau si ca mama ei a vizitat-o foarte rar, iar reclamanta nu ii cunoaste domiciliul din Italia, motiv pentru care solicita citarea acesteia la ultimul domiciliu cunoscut din tara.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 497 si 503 N. C. Civ.
Precizarii la actiune i-au fost atasate copii de pe urmatoarele inscrisuri:  sentinta civila nr. 223 din 12.04.2007, sentinta civila nr. 692/28.03.2012, certificat de nastere ....., certificat de nastere ...., set de 11 diplome si premii scolare obtinute de minora ....
In cauza s-a efectuat ancheta sociala la domiciliul reclamantei si a fost audiata minora.
Partile au fost legal citate, prezentandu-se in instanta doar reclamanta, asistata de avocat. Parata a fost citata potrivit dispozitiilor art. 167 N. C. pr. civ. prin publicitate si a fost reprezentata de un avocat-curator numit de instanta in baza acelorasi dispozitii legale.
Din actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin s. c. nr. .... a Judecatoriei Buhusi, aflata in copie la filele 19-20 dosar, s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre parata ..... si ....., parintii minorei .... nascuta la data de ....., aceasta din urma fiind incredintata spre crestere si educare mamei.
Asa cum rezulta din considerentele s. c. nr. ..... a Judecatoriei Buhusi, la data de ...., tatal minorei, numitul ...., a decedat intr-un accident de tren.
Din ancheta sociala efectuata la domiciliul reclamantei (fila 53 dosar), a rezultat ca minora locuieste impreuna cu bunica ei inca de la nastere, in locuinta proprietate personala a reclamantei, compusa din 3 camere si dependinte, situata in com....., jud. Bacau.  Din ancheta sociala a rezultat de asemenea ca mama minorei este plecata in Italia de mai multi ani, ii telefoneaza foarte rar minorei, iar sumele de bani pe care le trimite acesteia sunt foarte mici ( aproximativ 50 de euro la 3-4 luni).
Aceleasi aspecte au fost confirmate si de martorele ..., care au aratat in plus, ca minora este foarte atasata de bunicii ei, este bine ingrijita de acestia si merge la scoala, unde are rezultate foarte bune.
Audiata fiind, minora ..... in varsta de 15 ani, a relatat ca este eleva in clasa a VIII-a la scoala din com. ... ca tatal ei este decedat, iar mama este plecata in Italia si ia foarte rar legatura cu ea, ca locuieste cu bunicii si doreste sa locuiasca in continuare cu acestia.
Avand in vedere interesul superior al minorei, varsta acesteia, faptul ca  locuieste la domiciliul bunicii inca de la nastere, ca tatal sau este decedat, iar mama nu isi indeplineste de multa vreme indatoririle parintesti, vazand si pozitia minorei, precum si recomandarile autoritatii tutelare in sensul ca minorei sa i se stabileasca domiciliul la reclamanta, instanta in temeiul art. art. 400 C. civ., va stabili domiciliul minorei la locuinta reclamatei.
  In acelasi temei, va dispune ca reclamanta sa indeplineasca toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura minorei, sa o reprezinte in fata autoritatilor statului si sa faca demersurile necesare pentru deschiderea unui cont bancar pe numele minorei, in vederea virarii catre aceasta a sumelor de bani, stabilite prin sentinta civila .... a Judecatoriei Buhusi.
  Se va lua act de faptul ca parata a fost reprezentata in fata instantei prin avocat curator si intrucat remuneratia acestuia a fost suportata de reclamanta, in temeiul art. 453 N. C. pr. civ., parata va fi obligata sa plateasca reclamantei, cheltuieli de judecata reprezentand remuneratia curatorului-avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea civila avand ca obiect stabilire domiciliu minor, formulata de reclamanta .....  in contradictoriu cu parata ......, prin curator-avocat .....asa cum a fost precizata.
Stabileste locuinta minorei ..., nascuta la data de ...., la domiciliul reclamantei.
Reclamanta va exercita supravegherea minorei, va indeplini toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura sa, o va reprezenta in fata autoritatilor statului si va face demersurile necesare pentru deschiderea unui cont bancar pe numele minorei, in vederea virarii sumelor de bani stabilite prin sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Buhusi.
Ia act ca parata a fost reprezentata de curator-avocat.
 Obliga parata sa plateasca reclamantei cheltuieli de judecata in suma de 300 lei, reprezentand remuneratie curator-avocat.
 Sisteaza efectele sentintei civile nr. .... a Judecatoriei Buhusi, cu privire la incredintarea minorei.
 Cu drept de apel la Tribunalul Bacau in termen de 30 de zile de la comunicare.
           Pronuntata in sedinta publica azi,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
divort cu copii - Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011
Divort fara minori - Sentinta civila nr. 544/2014 din data de 02.07.2014
RAPORT DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. RECUNOASTEREA HOTARARII STRAINE PRIVITOARE LA DIVORT. NOTIUNEA DE HOTARARE STRAINA - Sentinta civila nr. 316 din data de 22.01.2006
DIVORT. INCREDINTARE MINORI. INTERESUL SUPERIOR AL COPIILOR. CRITERII. NEVOIA DE A CRESTE IMPREUNA - Sentinta civila nr. 10115 din data de 05.11.2008
divort - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.05.2014
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 1879 din data de 25.10.2016
Desfacerea casatoriei, stabilirea domiciliului minorului - Sentinta civila nr. 1274 din data de 01.07.2015
Desfacere casatorie - Sentinta civila nr. 1281 din data de 01.07.2015
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 900 din data de 13.05.2015
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2795 din data de 15.10.2012
Situatii la divort - Sentinta civila nr. 2387 din data de 13.09.2012
Desfacerea casatoriei - Sentinta civila nr. 247 din data de 13.07.2010
Desfacere casatorie, incredintare minori, stabilire pensie intretinere, revenire la numele anterior casatoriei - Sentinta civila nr. 1 din data de 22.10.2008
Actiune de divort, stabilirea exercitarii autoritatii parintesti in mod rxclusiv de catre unui dintre parinti - Sentinta civila nr. 3249 din data de 19.12.2011
Divort - Sentinta civila nr. 263 din data de 15.02.2010
Divort - Sentinta civila nr. 310 din data de 25.04.2013
divor? cu minori - Sentinta civila nr. 1542/2015 din data de 08.10.2015
Conducere auto sub influenta alcoolului - Sentinta penala nr. 118/2016 din data de 12.12.2016
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 814/2016 din data de 21.10.2016