Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Mehedinti

Desfacerea contractului de munca

(Sentinta civila nr. 4056 din data de 30.10.2014 pronuntata de Tribunalul Mehedinti)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Mehedinti | Jurisprudenta Tribunalul Mehedinti

Concedierea colectiva prevede doua etape, respectiv  etapa consultarii angajatorului cu sindicatul , angajatorul avand obligatia sa furnizeze  toate informatiile relevante prin notificarea pe care le-o comunica potrivit art.69 C.muncii, o copie a notificarii se transmite si ITM si AJOFM la aceiasi data la care se comunica sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor.
Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierii, ori diminuarii numarului. Salariatilor concediati, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii.
A doua etapa presupune notificarea concedierii colective catre ITM si AJOFM , conform art.72 C.muncii.

Tribunalul Mehedinti - sentinta din 30.10.2014 Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.01.2014  Sind. "PF" Dr.Tr.Severin in numele si pentru membra de sindicat M E a chemat in judecata intimata S.H - S SA Bucuresti solicitand : anularea decizii de concediere nr. 22/03.01.2014; obligarea intimatei la repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere, respectiv reintegrarea membrei de sindicat in functia detinuta anterior; obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pana la reintegrarea efectiva pe post; obligarea intimatei la actualizarea sumei solicitate cu dobanda legala precum si cu rata inflatiei,  cu cheltuieli de judecata.
In fapt, a aratat ca motivele esentiale ale nulitatii deciziei de concediere sunt : nerespectarea dispozitiilor art.69 alin.3 C.muncii , in sensul ca nu a existat o evaluare a realizarii obiectivelor de performanta ale contestatoarei; lipsa cauzei reale si serioase care au dus la realizarea concedierii ; neindeplinirea obligatiilor privind consultarea sindicatelor.
S-a aratat ca, intimata S H - S SA a luat fiinta la data de 05.08.2013, ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt societati comerciale existente pana la aceea data si anume ; SC H Bistrita SA, SC H Cluj SA, SC H Curtea de Arges SA, SC H Hateg SA, SC H Portile de Fier SA, SC H Ramnicu Valcea SA, SC H Sebes SA, SC H Slatina SA, toate avand si calitatea de filiale ale HSA, unic actionar al acestora, iar ca urmare a fuziunii acestor societatii , acestea au fost transformate in Suc. de Servicii si Reparatii, fara personalitate juridica .
Cu privire la adoptarea masurii concedierii colective, s-a aratat ca prin Hotararea nr. 1/12.11.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor S H S SA, s-a dispus aplicarea dispozitiilor art.68 si urmatoarele din C.muncii, respectiv efectuarea concedierii colective la nivel de societate, iar ca urmare a acestei hotarari, la nivelul Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier, precum si la nivelul Suc.pentru Reparatii si Servicii Slatina au fost concediati colectiv un numar de 179 salariati.
Contestatoarea a invederat ca acest proces de concediere este nul ca urmare pe de o parte a nerespectarii procedurii de concediere stabilite prin art.68 si urmatoarele din C.muncii, dar si ca urmare a lipsei unei motivari a Hotararii nr. 1/12.11.2013, hotarare care se fundamenteaza pe analiza economica a fostei societati , la nivel micro.
Cu privire la neefectuarea  evaluarii obiectivelor de performanta, a aratat ca potrivit art.69 alin.3 C.muncii, "Criteriile prevazute la alin.2 lit.d) se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta",  iar la art.4 din decizia contestata s-a prevazut ca, criteriile aplicate la stabilirea ordinii de prioritate la concediere au fost gradul scazut de ocupare a salariatului, dovedit cu lucrarile executate si cele prevazute la art.4.111 alin.1 lit.e) din CCM aplicabil Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier , astfel ca, intimata nu a respectat dispozitiile art.69 alin.3 C.muncii, criteriul  folosit, respectiv gradul de incarcare a postului , nu este prevazut de CCM la nivel de societate, acest criteriu fiind pur formal si, mai mult, intimata nu a efectuat evaluarea realizarii obiectivelor de performanta, atata timp cat salariatilor nu le-au fost fixate obiective de performanta individuala , iar evaluarea a vizat "aprecierea competentei salariatilor" asa cum rezulta din Decizia nr. 67/21.11.2013.
Referitor la fixarea obiectivelor de performanta a salariatilor, a aratat ca motivul pentru care legiuitorul a modificat prin Legea 40/2011, C.muncii a fost acela ca la concedierile colective sa primeze criteriile de performanta, ori intimata tocmai pe acestea le-a ignorat inventand noi criterii, care sunt imposibil de controlat - gradul de ocupare a postului, iar pentru respectarea dispozitiilor art.69 alin.3,era necesar ca la nivelul societatii sa fie  fixate /stabilite criterii de performanta, care sa fie aduse la cunostinta angajatilor, criterii stabilite de catre angajator potrivit art.40 alin.1 lit.f) C.muncii , dispozitie care face corp comun cu art.69 alin.3 C.muncii.
In lipsa acestor obiective de performanta fixate, intimata a emis Decizia nr. 67/21.11.2013 in vederea organizarii examinarii profesionale in scopul  realizarii efective a reducerilor de personal in cazul posturilor similar, desi in cuprinsul deciziei s-a mentionat ca se constituie comisia de examinare pentru "aprecierea competentei salariale ", astfel ca este evidenta diferente dintre "realizarea obiectivelor de performanta" si "aprecierea competentei salariatilor",  astfel ca intimata nu a respectat dispozitiile art.69 alin.3 C.muncii , ceea ce atrage, potrivit art.78 C.muncii, nulitatea absoluta a deciziei de concediere.
A mai aratat ca, nu se poate retine ca nerespectarea acestei proceduri nu ar atrage nulitatea absoluta a deciziei, deoarece prin neefectuarea evaluarii realizarii obiective a performantelor, contestatoarea membra de sindicat a fost vatamata  intr-un drept al sau, respectiv dreptul de a fi comparat cu ceilalti salariati, dreptul la o analiza obiectiva a activitatii sale, dreptul la egalitate de tratament si dreptul la un loc de munca.
Cu privire la lipsa cauzei reale si serioase, a aratat ca la fundamentarea Hotararii de concediere colectiva nu s-au avut in vedere dificultatile economice de la nivelul societatii nou infiintate ci la nivelul celor doua sucursale, respectiv H Portile de Fier si Hidroelectrica Slatina, asa cum rezulta si din programul de restructurare .
Astfel, S H Portile de Fier a avut aprobata strategia de restructurare economico-financiara stabilita prin Hotararea AGA nr. 6/30.05.2013, strategie care continea si masura disponibilizarii de personal, masura ce nu a fost adoptata datorita procesului de fuziune, iar la H Slatina strategia de restructurare nr. 1011/18.02.2013  a fost stabilita  prin Hotararea AGA din 11.04.2013, prin care  s-a stabilit reducerea numarului de personal cu 91 de persoane.
Ori, pentru aceste considerente,  contestatorul a sustinut ca nu se poate constata ca exista o cauza reala si serioasa la nivel de H S SA atata vreme cat cauza reala si serioasa nu rezulta din studii economice ale acestei societati , ci studii economice ale altei societatii, fiind astfel incalcate prevederile art.65 C.muncii, cu atat mai mult cu cat nu exista nici un document al noii societati din care sa rezulte dificultatile economice, facandu-se trimitere doar la dificultatile financiare ale fostelor societati care au fuzionat.
De asemenea, a aratat ca nici in Notificare si nici in alte documente nu se face referire la dificultatile pe care le avea noua societate, ci doar la Minuta nr. 3133/09.01.2013 incheiata anterior infiintarii noii societati, minuta incheiata in vederea rentabilizarii acelei societati, unde nu se vorbeste de concediere colectiva ci de reducerea numarului de personal cu 500 de persoane, reducerea care s-a realizat pana la finele semestrului I 2013.
Cu privire la neindeplinirea obligatiei privind consultarea sindicatelor, contestatorul a precizat ca, un alt aspect privind nulitatea deciziei de concediere este legat de nerespectarea de catre intimata este incalcarea dispozitiilor art.69 alin.1 C.muncii, potrivit caruia, angajatorul avea obligatia de a deschide negocierea prin invitarea sindicatului sau reprezentantilor salariatilor la negociere, ori din notificarea trimisa sindicatelor, ITM si AJOFM  sub nr. 1475/12.11.2013 nu rezulta ca aceasta informare s-a realizat in perioada in care au loc consultarile potrivit art.69 alin.2 C.muncii.
Pentru aceste considerente, contestatorul in numele membrei de sindicat a solicitat admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe dispozitiile art.241 N C.civ., art.192 si 194 si urmatoarele din NC.proc.civ., art.65, 68 si urmatoarele din C.muncii, Legea 62/2011 si CCM la nivel de societate.
 In sustinerea contestatiei, a depus la dosar in copie : Nota de informare  nr. 3196/29.04.2013, procesul verbal 2/ 27.06.2013, Decizia nr. 67/21.11.2013, Minuta nr. 3113/09.01.2013, imputernicirea  prin care contestatoarea membra de sindicat a  imputernicit sindicatul sa promoveze actiunea in numele sau, cartea de identitatea a membrei de sindicat, Decizia de concediere nr. 22/03.01.2014, situatia privind locurile de munca disponibile in cadrul societatii H -S, preavizul nr. 2875/29.11.2013.
Intimata  SC H-S SA in termenul legal prevazut de art.201 C.proc.civ. a formulat si depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei si mentinerea  deciziei de concediere, aratand ca, contestatoarea a fost salariata societatii, indeplinind functia de lacatus in cadrul Atelierului Reparatii H PF II, in baza contractului individual de munca nr. 349/05.08.2013, iar ca urmare a pierderii unor contracte de lucrari/servicii importante la nivelul H SA, societatea, initial SC H Portile de Fier SA a inregistrat pierderi mari incepand cu ianuarie 2013, conducerea societatii impreuna cu sindicatele apeland la aplicarea unor masuri  de reducere la maxim a unor cheltuieli pentru depasirea acestei situatii, mergand pana la reducerea saptamanii de lucru de la 40ore/saptamana la 32 ore /saptamana, neprelungirea contractelor de munca incheiate pe perioada determinata, pastrand ca ultima solutie, concedierea colectiva. 
S-a aratat ca, cu toate masurile luate, societatea inregistra pagube importante, astfel ca, la baza decizie de concediere colectiva in cadrul H Portile de Fier SA a stat o  cauza reala si serioasa.
Intimata a mai aratat ca, procedura de informare a fost demarata inaintea procesului de fuziune prin contopire, respectiv atunci cand actuala Suc. de Reparatii si Servicii Portile de Fier a S H -S SA era SC H Portile de Fier SA, la vremea respectiva procedura de concediere colectiva facuta in numele acestei din urma societati a fost intrerupta odata cu fuziunea societatilor H in S H -S SA.
A, mai aratat ca, datorita situatiei economice precare din cauza pierderi contractelor care s-a continuat si dupa ianuarie 2013 pana la sfarsitul anului si chiar in 2014, s-a hotarat ca S H S SA sa reia procedura concedierii colective incepute si nefinalizate de catre SC H Portile de Fier SA, astfel ca, in conformitate cu prevederile C.muncii, s-a trecut la : adoptarea Hotararii AGA 1/12.11.2013; transmiterea in scris a notificarii de intentie a concedierii catre ITM, AJOFM si Sindicatului Portile de Fier; efectuarea procesului de consultare cu Sind. P de F prin adresele nr. 2647/22.11.2013, 2671/25.11.2013, procesul verbal nr. 3072/29.11.2013, precum si lista cu salariatii propusi pentru concediere comunicata cu adresa nr. 2806/28.11.2013, lista care a fost afisata si la avizierul sucursale; transmiterea in scris a notificarii deciziei de concediere ITM , AJOFM si Sind. P de F; emiterea preavizelor de concediere colectiva; emiterea deciziei de concediere .
Parcurgerea acestor etape, a sustinut intimata, demonstreaza ca disponibilizarea colectiva s-a facut in considerentul unei cauze reale si serioase si cu respectarea dispozitiilor legale.
Referitor la contestatoare, a aratat ca in cazul sau, concedierea s-a facut prin desfiintarea efectiva a postului, iar avand in vedere ca in cadrul Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier nu s-au desfiintat toate posturile de natura celui ocupat de contestatoare, criteriul aplicat la stabilirea ordinii de prioritate la concediere a fost gradul scazut de incarcare , invederand faptul ca la nivelul societatii nu au existat obiective de performanta si nici criterii de evaluare, la stabilirea persoanei disponibilizate fiind aplicate criteriile cuprinse in CCM , continuandu-se cu examinarea profesionala a contestatoarei.
A mai aratat ca, neparticiparea contestatoarei la evaluarea profesionala nu a facut altceva decat sa  nu-si poata valorifica posibilitatea de a demonstra ca este mai competenta decat salariatii de aceiasi pregatire cu aceasta, astfel ca nu se poate sustine ca in cauza este vorba de o vatamare sau o discriminare a contestatoarei in drepturile sale.
In sustinerea apararii, intimata a depus la dosar in copie: Hotararea nr. 6/30.05.2013, Notificarea nr.4320/16.06.2013, procesul verbal din 20.06.2013, procesul verbal 2/27.06.2013, adresa nr. 6046/13.08.2013, contractul individual de munca al contestatoarei, adresa nr. 8520/13.11.2013, adresa nr. 127/22.11.2013, adresa nr. 1694/25.11.2013, procesul verbal din 26.11.2013, adresa nr. 1775/28.11.2013, preavizul nr. 2875/29.11.2013, situatia locurilor de munca disponibilizate din cadrul H-S, instiintarea privind organizarea examinarii cunostintelor profesionale, decizia nr. 22/03.01.2014, procesul verbal din 26.11.2013.
Contestatorul, in numele membrei de sindicat a  formulat si depus raspuns la intampinare, prin care a mai aratat ca, intimata recunoaste ca nu a indeplinit obligatiile impuse de art.69 alin.3 C.muncii in sensul ca nu a evaluat obiectivele de performanta ale salariatilor, in vederea concedierii colective, sanctionate cu anularea deciziei  de concediere, iar fata de sustinerile referitoare la organizarea unei examinari profesionale, a aratat ca in realitate aceasta nu a existat .
De asemenea, a mai aratat ca prin intampinare intimata a recunoscut si faptul ca la baza deciziei de concediere colectiva a stat analiza la nivelul unei alte societati , respectiv H Portile de Fier si nu la nivelul societatii care a efectuat concedierea, astfel ca, cauza reala si serioasa nu a existat la nivelul intregii societati.
Contestatorul a mai depus la dosar in copie : adresa nr. 2685/15560/21.01.2014, adresa nr. 2780/27.11.2013 privind personalul propus pentru disponibilizare si tabelul cu salariatii care urmau sa primeasca preaviz.
La termenul din 08.05.2014, contestatorul prin aparator a invocat exceptia nulitatii deciziei de concediere ca urmare a lipsei semnaturii reprezentantului legal la SC H S SA, aratand ca decizia contestata este semnata prin aplicarea unei stampile , nefiind o semnatura olografa.
La solicitarea instantei, intimata a mai depus la dosar in completarea documentatiei care a stat la emiterea deciziei de concediere, Notificarea privind intentia de concediere colectiva in integralitate, inregistrata la ITM, AJOFM in 13, 14. 11.2013 si anexele la acesta constand in situatia numarului total si categoriile de salariati angajati in cadrul SC H Portile de Fier SA la 12.06.2013, nota privind aprobarea Strategiei de restructurare economico-financiara a SC H Portile de Fier SA, situatia financiara la 31.05.2013, , contul de profit si pierderi 31.05.2013, balanta de verificare sintetica la 30.11.2013, la 31.12.2013, Hotararea nr. 1/12.11.2013, Programul de restructurare a S HS SA pentru continuarea restructurarii sucursalei Portile de Fier si Slatina, organigrama societatii anterioara si ulterioara concedierii, Decizia nr. 33/14.08.2013.
La termenul din 22.05.2014, aparatorul contestatorului a aratat ca, fata de inscrisurile depuse la dosar, renunta la exceptia nulitatii deciziei de concediere determinata de nesemnarea acestei de catre directorul general al societatii .
Intimata, a mai depus la dosar extras din CCM aplicabil, Hotararea nr. 5/29.10.2013 si organigrama societatii a aceiasi data si Hotararea nr. 7/18.11.2013 prin care s-a aprobat organigrama societatii si statul de functii valabil incepand cu 18.11.2013, adresa nr. 745/07.10.2013 emisa catre MMFPSPV si raspunsul la aceasta nr. 1227/31.10.2013.
La data de 01.07.2014, contestatorul a formulat si depus cerere de suspendare a cauzei, ca urmare a inregistrarii pe rolul Tribunalului Bucuresti a dosarului nr. 3658/3/2014 avand ca obiect cererea formulata de Sind. P de F de constatare a nulitatii absolute a Hotararii AGA nr. 1/12.11.2013 adoptate de intimata, cerere care a fost admisa ,cauza fiind suspendata prin incheierea din 04.09.2014.
Cauza a fost repusa pe rol la solicitarea contestatorului prin cererea formulata la data de 23.09.2014.
Prin notele de sedinta depuse la termenul din 09.10.2014, intimata a mai depus la dosar, adresa nr. 301/30.10.2014, procesul verbal de control nr. 103982/18.12.2013 al ITM Bucuresti, fisele de post ale contestatoarei si a celorlalti salariati colegi cu aceasta.
De asemenea, intimata la solicitarea instantei a depus la dosar Situatia personalului la Atelierul Reparatii Hidromecanice PDF  II la 01.12.2013 si la 17.06.2014, contractul de constituire de garantii in numerar incheiat cu contestatoarea, informarea nr. 2022/11.12.2013, extras din Regulamentul Intern privind procedura de evaluare si Hotararea nr. 7/25.09.2014 privind schimbarea denumirii societatii H S SA in S S H HSA .
Partile au formulat si depus concluzii scrise.
Analizand actiunea instanta constata si retine urmatoarele:
La data de 05.08. 2013 a luat fiinta SC H S SA Bucuresti prin fuziunea, prin contopire a celor 8 societati H (Bistrita, Cluj , Curtea de Arges, Hateg, Portile de Fier, Ramnicu Valcea, Sebes si Slatina), societate ce a preluat toate drepturile si obligatiile filialelor care au capatat statut de sucursala, dezmembraminte fara personalitate juridica in cadrul noii societati inmatriculate. 
Reclamanta care pana la data fuziunii fusese angajata a societatii H S Portile de Fier a fost preluata prin transfer de societatea nou infiintata conform contractului individual de munca incheiat la data de 05.08.2013.
La data de 09. 01. 2013 a avut loc o intalnire intre administratorul judiciar al SC H SA, conducerea SC H SA, conducerea filialelor H S si sindicatele din cadrul filialelor, discutandu-se printre altele reorganizarea prin fuziune a filialelor H, partile agreand inceperea programelor de restructurare, in perspectiva fuziunii, inclusiv reducerea numarului de personal existent cu 500 persoane pana la finele trimestrului I al anului 2013. La nivelul fiecarei filiale a inceput programul de restructurare.
In acest sens, la nivelul SC H Portile de Fier , prin Hotararea AGA nr. 6 din 30.05.2013 a fost aprobata strategia de restructurare economico-financiara a SC H Portile  de Fier SA astfel cum a fost avizata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/2013  a SC H Portile de Fier SA. In urma acestui act decizional a fost notificata intentia de concediere colectiva Sind. P de F,  ITM Mehedinti  si AJOFM Mehedinti la data de 13. 06. 2013 si respectiv 14. 06. 2013.
In urma notificarii au avut loc consultari cu sindicatul la data de 20. 06. 2013 si la data de 27. 06. 2013 cand conform procesului verbal nr. 2 dintre administratie si sindicat avand in vedere nota prin care s-a anuntat declansarea procedurii de fuziune si incidenta dispozitiilor art. 173 si art. 174 Codul muncii si Legea 67/1996 referitor la protectia salariatilor prin transferul de intreprinderi, au hotarat intreruperea tuturor demersurilor pentru reducerea la maxim a numarului de personal, prin alte modalitati decat concedierea colectiva, respectiv prin pensionari, incetarea contractului individual de munca cu perioada determinata si incetarea contractului individual de munca cu acordul partilor. Fata de aceasta situatie a fost anuntat ITM Mehedinti si AJOFM Mehedinti de incetarea  concedierii colective.
De subliniat este faptul ca incetarea concedierii a fost determinata de declansarea procedurii de fuziune si nu de faptul ca angajatorul nu a mai intentionat sa efectueze concedieri colective, masura  ce nu ar mai fi fost oportuna in urma consultarii cu sindicatele.
La data infiintarii noii societati s-a constatat ca la nivelul celor opt filiale programul de reorganizare a fost infaptuit numai la 6 filiale, mai putin la Portile  de Fier si la Slatina.
In urma analizei situatiei economico-financiare a societatii inainte si la data fuziunii s-a stabilit necesitatea continuarii programului de restructurare.
Fiind societate nou  infiintata , programele de restructurare ale fostelor filiale nu mai aveau valabilitate, motiv pentru care prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/2013 a fost aprobat programul de reorganizare a societatii H S. S.A. in vederea continuarii restructurarii Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier si Slatina, program care contine si masuri de concediere colectiva.
In baza acestui program, dupa parcurgerea etapelor prevazute de art. 68 si urmatoarele Codul Muncii  prin decizia nr.22/03.01.2014 s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantei M E avand functia de lacatus in cadrul Atelierului Reparatii Hidromecanice PFII pentru motive ce nu tin de persoana salariatului in temeiul art. 65 sI art.68 din Codul Muncii, salariatul beneficiind de preaviz de 20 de zile lucratoare conform deciziei nr. 2875 din 29.11.2013.
Conform deciziei, motivele care au determinat concedierea nu au legatura cu transferul unitatii si sunt detaliate in Programul de Restructurare si Reorganizare a SC H S SA pentru continuarea restructurarii Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier si Slatina aprobat prin Hotararea AGA nr. 1/12. 11. 2013, nu tin de persoana salariatilor, nu privesc apartenenta la sindicat, sunt in conformitate cu Minuta nr.3113/09.01. 2013incheiata la nivelul societatii H  SA si a celor 8 filiale ce ulterior au fuzionat si s-a infiintat SC H S SA prin care partile agreeaza inceperea programului de restructurare pentru a avea ca efect reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor, unitatea fiind nevoita sa reduca personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza, generat in principal de reducerea activitatii de mentenanta, dificultati in plata facturilor furnizorilor de produse, servicii, utilitati, dificultati in plata contributiilor la bugetul de stat, dificultati in asigurarea surselor financiare pentru plata salariilor si creditelor.
Criteriul aplicat in stabilirea ordinii de prioritate la concediere este gradul scazut de incarcare dovedit cu participarea la lucrari si complexitatea redusa a lucrarilor efectuate.
Conform deciziei a fost prezentata situatia locurilor de munca disponibile pentru redistribuirea de personal.
S-a facut mentiunea respectarii dispozitiilor art. 69 Codul muncii. In baza notificarii 1475/12.11.2013 au fost transmise sindicatului toate informatiile relevante cu privire la concedierea colectiva.
Au fost invocate dispozitiile art. 72 Codul muncii privind notificarea nr. 1774/28.11.2013 a ITM Mehedinti si AJOFM Mehedinti privind decizia concedierii colective.
Analizandu-se decizia prin prisma dispozitiilor art. 65-80 Codul muncii si ale motivelor de nelegalitate invocate in contestatie se constata temeinicia si legalitatea masurii concedierii colective dispusa prin decizia de concediere contestata in cazul de fata.
Din coroborarea art. 68 cu art.65 Codul muncii rezulta conditiile concedierii colective.
Cum conditiile concedierii colective prevazute de art. 68 Codul muncii nu sunt contestate in cazul de fata nu se impune a fi analizate.
Ceea ce este contestat este caracterul legal al masurii concedierii colective.
In acest context trebuie urmarit daca desfiintarea locului de munca este efectiva si daca are o cauza reala si serioasa.
Sub aspectul desfiintarii efective a postului reclamanta nu a negat ca desfiintarea a fost efectiva, el fiind suprimat din structura organizatorica a angajatorului.
Desfiintarea locului de munca are o cauza reala cand prezinta un caracter obiectiv , adica este impusa de dificultatea economica, transformari tehnologice, nevoia de eficientizare a activitatii  si este serioasa cand are la baza ratiuni temeinice vizand imbunatatirea activitatii si nu disimuleaza realitatea.
Reclamanta a invocat lipsa cauzei reale si serioase a concedierii sustinandu-se ca desi existau contracte de mentenanta care sa asigure salariile si sa evite concedierea, angajatorul nu a intreprins nici o masura in vederea obligarii cocontractantului (unic actionar) la respectarea contractelor, acesta obtinand si profituri uriase in anul 2013.
Programul de restructurare - reorganizare care fundamenteaza cauza reala si serioasa a concedierii cuprinde analize economice tendentioase (desi se face referire la pierderile din anul 2012 la cele 8 societati nu se analizeaza faptul ca in anul 2012 Suc. Portile de Fier a incheiat anul cu profit si se evita sa se analizeze ca la nivelul acestei sucursale costul de intretinere pe kilowatt este de circa 5euro iar media pe societate este de circa 14 euro), elemente false (s-a retinut ca in cele 6 sucursale s-a indeplinit programul de restructurare-reorganizare mai putin in Suc. Portile de Fier si Slatina cand  de fapt la nivelul Portilor de Fier a incetat procesul de disponibilizare colectiva nu ca urmare a fuziunii ci a gasirii de alte solutii decat disponibilizarea colectiva), prezumtii economice trunchiate (analiza economica s-a realizat numai la nivelul Suc. Portile de Fier si nu prin raportare la intreaga societate, singura mentiune cu privire la situatia economico - financiara este o fraza generala fara analize economice concrete), interpretari false ale realitatii ( masurile stabilite prin program privesc continuarea programelor de restructurare ce au fost aprobate de AGA a celor doua societati fara sa se tina seama de finalizarea procesului de reorganizare). De altfel,  programele de restructurare-reorganizare aprobate de Adunarile Generale ale societatilor care au fuzionat nu-si mai au aplicabilitate deoarece aceste societati nu mai exista. Elocvent in acest sens este si opinia Ministerului Muncii nr. 20038/RG/1965/DJLMC/30.10.2013.
Din analiza inscrisurilor existente la dosar rezulta cauza reala si serioasa a concedierii motiv pentru care sustinerile reclamantului nu pot fi primite.
Actul decizional prin care s-au stabilit masurile de reorganizare a societatii nou infiintate pentru continuarea restructurarii Suc. Portile de Fier si Slatina il reprezinta Programul de restructurare si reorganizare a societatii H S SA pentru continuarea restructurarii sucursalelor Portile de Fier si Slatina aprobat prin Hotararea AGA nr. 1/20.11.2013.
Cu privire la continutul programului asa cum s-a aratat el cuprinde analiza economico-financiara a celor 8 filiale, constatandu-se ca pana la  data fuziunii numai in cadrul Suc. Portile de Fier si Slatina nu s-a indeplinit Programul de reorganizare aprobat de parata inca din luna ianuarie 2013.
Ca atare analiza a vizat cele doua sucursale stabilindu-se masurile ce urmeaza a fi intreprinse la nivelul acestora: comasarea unor activitati/ compartimente, restrangerea/intreruperea unor activitati de servicii, reparatii si TESA, adaptarea numarului de personal atat productiv cat si TESA la nivelul optim necesar derularii in conditii de eficienta si rentabilitate a activitatii in cadrul societatii,  trecerea Sectiei Reparatii Caransebes de la Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier la Sucursala pentru Reparatii si Servicii Hateg, disponibilizarea personalului excedentar rezultat in urma aplicarii masurilor de reorganizare de mai sus.
Cu privire la continutul programului si la situatia economica prezentata trunchiat sau cu elemente false asa cum sustine reclamanta se constata ca instanta investita cu solutionarea unui litigiu de munca nu poate cenzura dreptul organelor prin care se manifesta vointa societatii de a decide asupra strategiei.
Strategia manageriala raportat la scopul sau si la resursele financiare, este chestiune de oportunitate necenzurabile de instan?a.
Este un atribut exclusiv al societatii de a lua decizii comerciale si economice cu un grad ridicat de oportunitate asupra carora instanta nu are caderea de a se apleca.
Desi nu este necesar ca angajatorul sa dovedeasca unele dificultati economice ce ar presupune pierderi economice efective, ci este suficient sa urmareasca eficientizarea propriei activitati in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane si financiare ,  totusi din Program rezulta ca la sfarsitul anului 2012 a existat un profit de 672 mii lei insa la o perioada de 7 luni de la aceasta data se observa o crestere brusca a pierderilor (11402 mii lei).
De asemenea din analiza situatiei economice rezulta ca pana la data de  04. 08. 2013 au fost realizate venituri de doar 30,66% din totalul prevazut pe anul 2013.
De remarcat in acest context este si faptul ca Hotararea AGA nr. 1/12.11.2013 a fost contestata de Sind. P de F la instanta competenta, insa Programul de reorganizare si restructurare nu a fost supus controlului judecatoresc deoarece s-a renuntat la judecata pricinii.
Nu poate fi retinuta sustinerea reclamantului potrivit caruia cauza reala si serioasa a concedierii a apartinut unei alte societati SC H Portile de Fier si a fost preluata de noua societate, astfel incat este nelegal sa se motiveze concedierea colectiva pe motive ce apartin altei societati deoarece societatea nou infiintata SC H S SA a preluat intreaga situatie ce a apartinut fostei filiale si era firesc ca noua analiza sa fie in concordanta cu cea cuprinsa in strategia de restructurare economico-financiara a SC H S Portile de Fier SA aprobata prin Hotararea AGA nr.6/30.05.2013 insa cuprinde si analiza situatiei acestei societati pana la data fuziunii 04.08.2013.
In final s-a concluzionat ca in urma masurilor adoptate, inclusiv reduceri de personal, se pot obtine reduceri insemnate ale cheltuielilor cu 8426593 lei cuantum ce poate duce la redresarea economico-financiara a sucursalei. A fost prezentata si economia ce s-a obtinut incepand cu anul 2014 ca urmare a reducerii de personal din anul 2013. Art. 69-73 Codul muncii reglementeaza obligatiile angajatorului in cazul in care acesta intentioneaza sa efectueze concedieri colective.
Angajatorul trebuie sa initieze in timp util si in scopul ajungerii la o in?elegere, in conditiile legii, consultari cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor cu privire cel putin la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati, precum si asumarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza printre altele, sprijin pentru recalificare sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.
Obligatia de consultare pe care o are angajatorul in scopul ajungerii la o intelegere, este o obligatie de mijloace, angajatorul nu este tinut sa ajunga in  mod obligatoriu la in?elegerea preconizata insa trebuie sa depuna toate eforturile in acest sens.
In perioada in care au loc consultari , potrivit alin. 1 art. 69 Codul muncii , pentru a permite sindicatului sa formuleze propuneri in timp util angajatorul are obligatia sa furnizeze toate informatiile relevante si sa notifice in scris : numarul si categoriile de salariati, motivele care determina concedierea preconizata, numarul si categoriile de salariati ce vor fi afectati de concediere, criteriile avute in vedere potrivit legii sau CCM pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor si compensatiilor ce urmeaza sa fie acordate salaria?ilor concediati conform legii sau CCM , data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile, termenul inauntrul caruia sindicatul poate face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului de salaria?i concediati (art. 69 alin. 2 Codul muncii).
Intentia angajatorului de a efectua concedieri colective , intentie ce trebuie discutata cu sindicatul se comunica de  asemenea ITM si AJOFM la aceeasi data la care a comunicat-o si sindicatului.
Aceste norme de principiu cuprinse in codul muncii sunt riguros in concordanta cu art. 24 din Directiva 98/59/CE privind legisla?ia statelor membre referitoare la concedierea colectiva din Uniunea Europeana.
Intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii sindicatul poate propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierii sau diminuarii numarului de concediati.
Angajatorul are obligatia de a raspunde in scris si motivat la propunerile in cauza in cinci zile calendaristice de la primire (art. 71 alin. 2 Codul muncii).
Decizia angajatorului de a efectua concedieri colective poate interveni numai dupa scurgerea acestor termene.
In cazul de fata angajatorul a respectat dispozitiile legale privind informarea, consultarea sindicatelor si procedura concedierii colective.
Intentia de concediere colectiva a angajatorului s-a materializat prin notificarea din 13.11. 2013 adresata Sind. Portile de Fier, la aceeasi data fiind notificat in scris si AJOFM si ITM.
Notificarea cuprinde toate elementele impuse de alin. 2 art. 62 Codul muncii solicitand participarea la consultari cu sindicatul si termenul in care acesta poate face propuneri.
In notificare s-a facut si mentiunea ca procesul de restructurare a sucursalei a demarat inainte de contopire si el este continuat de noul angajator, concedierea fiind intrerupta ca urmare a fuziunii fostei societati.
A fost men?ionata si Minuta din 09.01.2014 incheiata cu ocazia intalnirii dintre conducerile filialelor si sindicat.
Reclamantul nu a contestat ca anterior fuziunii intre H Portile de Fier si Sindicatul Portile de Fier au fost indeplinite prevederile art 69 alin. 1 Codul muncii. Astfel prin Notificarea privind intentia de concediere transmisa sindicatului la data de 13.06.2013 acesta a fost invitat la data de 20.06.2013 sa participe la consultari in vederea ajungerii la o intelegere. Astfel, au avut loc intalniri la data de 20.06.2013 si 27.06. 2013.
Comparand cele doua notificari rezulta ca notificarea transmisa de noua societate nu cuprinde data si locul la care vor avea loc consultarile desi s-a facut mentiunea unei astfel de intalniri.
Intre sindicat si conducerea noii societati a avut loc o corespondenta , sindicatul prin adresa nr.127 din 22. 11. 2013 sustinand ca i-a fost notificata decizia de concediere din partea angajatorului si nu intentia.
Totusi intre sindicat si angajator au avut loc consultari respectiv intalnirea din 26.11.2013.
Desi sindicatul a sustinut ca are propuneri pentru evitarea concedierilor sau reducerea numarului nu au fost prezentate fiind negat tot timpul faptul ca angajatorul a notificat inten?ia de concediere sustinand ca i-a fost notificata decizia de concediere si incalcarea prevederilor CCM la nivel de unitate.
Cu aceeasi ocazie reprezentantii angajatorului au avansat propunerea pentru o noua intalnire , propunere neagreata de sindicat.
Cum nu s-au facut propuneri din partea sindicatului , in raport de care angajatorul sa-si motiveze in scris punctul de vedere , la data de 29.11.2013 angajatorul a notificat decizia de concediere ITM, AJOFM si sindicatului, respectand dispozitiile art. 72 din Codul muncii.
Referitor la aspectele aratate mai sus reclamantul a invocat incalcarea disp. Art. 69 alin. 1 Codul muncii si art. 4.107 CCM.
S-a sustinut ca angajatorul nu a respectat obligatia de consultare a sindicatului cu 30 de zile anterioare adoptarii Hotararii de restructurare-reorganizare de catre Consiliul de Administratie, asa cum prevede art. 4.107 CCM.
De asemenea s-a sustinut ca nu au fost respectate nici disp. Art. 69 alin. 1 Codul muncii si  nu a existat niciun dialog intre societate si sindicat deoarece angajatorul nu a invitat sindicatul la astfel de consultari asa cum s-a procedat in luna iunie 2013.
Apararile reclamantului nu pot fi primite. Referitor la nerespectarea dispozitiilor CCM ,  intr-adevar la art. 4. 107 din CCM se prevede ca in situa?ia in care unitatea este in situatia de a opera reduceri ca urmare a unor programe de restructurare, reorganizare , inchiderea par?iala sau totala, lichidare, acestea se vor supune aprobarii Consiliului de Administratie.
Angajatorul va anunta sindicatului programul respectiv cu 30 de zile calendaristice  inainte de discutarea acestuia in Consiliul de Administratie.
Art. 4.107  alin. 2 si urmatoarele din CCM se refera la procedura consultarii sindicatului in sensul prevazut de alin.1.
In cauza nu poate fi vorba de incalcarea prevederilor CCM deoarece asa cum s-a aratat Programul de restructurare-reorganizare a societatii nou-infiin?ate a fost elaborat pentru continuarea restructurarii Suc. pentru Reparatii si Servicii Portile de Fier si Slatina, restructurare ce a fost intrerupta avand in vedere inceperea procedurii de fuziune prin contopire a sucursalelor, urmarea caruia a fost infiintata SC H S SA.
Referitor la procedura de consultare prevazuta de art 69 alin. 1 Codul muncii fata de cele expuse anterior nu se mai impune din nou analizarea sustinerilor reclamantului.
A fost invocata de reclamant nulitatea absoluta a concedierii  determinata de incalcarea art. 69 alin. 3 Codul muncii coroborat cu art. 10 (3) din Regulamentul Intern , lipsind criteriile de evaluare.
Ori la nivelul societatii nu au existat obiective de performanta si nici criterii de evaluare.
La dosarul cauzei au fost depuse evaluari, insa acestea nu pot fi luate in considerare in lipsa obiectivelor de performanta, precum si a faptului ca unele nu poarta data, iar majoritatea sunt realizate dupa emiterea preavizului.
Au fost criticate si criteriile de selectie aplicate de angajator.
Conform deciziei de concediere criteriul aplicat la stabilirea ordinii de prioritate la concediere a fost gradul scazut de incarcare al salariatului dovedit prin lucrarile incredintate.
Conform art. 4.111 CCM la nivel de unitate la aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport de posturile ce se desfiinteaza se va face obligatoriu pe postul de aceea?i natura in urmatoarea ordine: a) salariatii care cumuleaza doua sau mai multe functii, pentru una din functii, respectiv cea care nu este functie de baza: b) salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul: c) salaria?ii care indeplinesc conditiile pentru pensionare pentru limita de varsta: d) salariatul care este parte ori asociat , administrator al unei firme private cu capital privat; e) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipate; f) salariatii cu aprecieri minimale privind competenta pe categorii profesionale.
Alin. 2 al articolului cuprinde criteriile minimale ce vor fi avute in vedere daca, dupa aplicarea masurii  desfacerii contractului individual de munca ale persoanelor ce se incadreaza in prevederile alineatului precedent, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfiintate nu a fost acoperit: a) daca masura ar putea afecta ambii so?i care lucreaza in aceea?i unitate se va putea desface contractual individual de munca doar unuia dintre ei conform op?iunii; b) masura sa nu afecteze mai intai persoane  care au copii in intre?inere; c) salariatul care este unic intre?inator de familie.
Ori prin decizia contestata angajatorul a stabilit alte criterii subiective de selectie decat cele prevazute in CCM.
Criteriul stabilit este subiectiv deoarece la nivel de unitate nu exista o metodologie privind stabilirea gradului de incarcare pe post.
A fost invocata lipsa de transparenta in selectia de personal - existenta mai multor liste de persoane concediate fara niciun criteriu in intocmirea listei finale care a stat la baza concedierii.
Prin adresa nr. 1694/25.11.2013 s-a aratat ca lista persoanelor ce urmeaza a fi disponibilizate poate fi consultata la data de 26.11.2013, iar conform deciziei nr. 61/21.11.2013 s-a stabilit ca aprecierea competentelor salariatilor va avea loc in intervalul 25-27.11.2013 prin examinare ori toate acestea denota ca listele persoanelor ce urmau a fi concediate au fost intocmite inainte de finalizarea procesului de examinare.
Apararile reclamantului nu pot fi primite.
Prevederile art. 69 alin. 2 lit. d Codul muncii au fost intocmai aplicate.
In notificarea trimisa sindicatului la data de 13. 11. 2013 si inregistrata la acesta sub numarul 18 cuprinde in totalitate prevederile art. 4.111 din CCM la nivel de unitate, respectandu-se intocmai si ordinea stabilita in CCM: ) salariatii care cumuleaza doua sau mai multe functii, pentru una din functii, respectiv cea care nu este functie de baza: b) salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul: c) salaria?ii care indeplinesc conditiile pentru pensionare pentru limita de varsta: d) salariatul care este parte ori asociat , administrator al unei firme private cu capital privat; e) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipate; f) salariatii cu aprecieri minimale privind competenta pe categorii profesionale. De asemenea si in Programul de restructurare se face mentiunea ca aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport de posturile ce se desfiin?eaza se va face obligatoriu pe posturile de aceeasi natura in ordinea prevazuta CCM aplicabil. Tot in notificare se face mentiunea ca in respectarea dispozi?iilor art. 69 (3) Codul muncii criteriile prevazute in CCM se aplica pentru departajarea salariatilor dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta. Legea nu obliga imperativ la o anumita modalitate de realizare a acestei evaluari ci la utilizarea unui criteriu unitar de alegere a salariatilor, fie dupa rezultatele verificarii profesionale periodice, fie organizand si aplicand o procedura de evaluare cu scopul de stabilire a ordinii de prioritate la concediere.
Art. 17 alin. 3 Codul muncii prevede ca persoana selectata in vederea angajarii va fi informata cu privire la criteriile  de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivel de angajator.
Art. 20 alin. 1 lit. f Codul muncii prevede ca angajatorul are dreptul sa stabileasca obiectivele de performanta individuala  precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
Ca atare cele doua texte de lege vizeaza momentul incheierii contractului de munca si perioada derularii acestuia si nu cel al incetarii contractului individual de munca.
In lipsa obiectivelor de performanta individuala si a criteriilor de evaluare a realizarii acestora angajatorul este liber sa stabileasca o procedura de evaluare cu scopul stabilirii ordinii de prioritate la concediere.
In cazul de fata angajatorul a optat pentru examinarea salariatilor, sens in care prin decizia nr. 67/21.11.2013 a directorului sucursalei s-au constituit comisii de examinare pentru aprecierea competentei salariatilor din sectiile in care urmeaza sa se efectueze disponibilizari.
Conform deciziei, aprecierea competentei salariatilor urma sa aiba loc in intervalul 25.11.2013-27.11.2013 prin examinarea pe baza testului grila si aprecierea gradului de incarcare a fiecarui salariat.
De asemenea a fost incuno?tin?at personalul fiecarui compartiment de data , ora  si locul unde va avea loc examinarea, insa la data de 26.11.2013 , cand urma sa aiba loc examinarea niciun salariat nu s-a prezentat, incheindu-se un proces verbal de catre comisia de examinare.
Ca atare in situa?ia in care salariatul nu a participat la examinarea stabilita de angajator nu se poate plange de lipsa de apreciere  a realizarii obiectivelor de performanta.
In aceasta situatie angajatorul a recurs la alte criterii de departajare, asa cum au fost stabilite prin Programul de restructurare si asupra carora sindicatul nu a avut nici o pozitie cu ocazia consultarilor.
Analizarea gradului de incarcare a postului s-a facut in functie de atributiile din fisa postului, fiind disponibilizati salariatii care au avut ca atributii lucrari de o complexitate redusa, fiind men?inu?i cei care conform fisei postului executau lucrari de complexitate medie sau ridicata.
Reclamanta a sustinut ca a fost incadrata in functia de lucrator mecanic, in realitate indeplinind functia de gestionar, iar postul de gestionar nu a fost desfiintat.
Potrivit contractului individual de munca intre reclamant si parata, inregistrat sub nr 349/05.08.2013 in registrul general de evidenta a salariatilor; reclamanta indeplinind functia de lacatus iar prin decizia de concediere s-a dispus incetarea acestui contract, deoarece postul ocupat de reclamanta a fost desfiin?at.
Din organigrama societatii de dupa data emiterii deciziei de concediere acesta a fost desfiintat efectiv.
Imprejurarea ca prin contractul de constituire a garan?ii in numerar, incheiat in anul 2004 intre SC H Portile de Fier in calitate de titular a bunurilor materiale ce formeaza obiectul gestiunii scularie si salariata nu schimba matura postului ocupat de reclamanta si nu se poate retine ca aceasta a fost angajata pe postul de gestionar.
Nu exista un act aditional la contractul individual de munca care sa schimbe natura functiei ocupate de reclamant iar faptul ca reclamanta gestiona si bunurile materiale din atelier sunt atributii in plus pentru fisa postului de lacatus, stabilite de comun acord de catre parti.
A?a fiind se constata temeinica si legala decizia de concediere.

Aceasta sentinta a ramas definitiva prin decizia 961/23.02.2015  pronuntata de Curtea de Apel Craiova prin care a fost respins apelul declarat de contestatorul  Sind "P de F", in numele membrul sau de sindicat M E .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009