InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca.

(Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Sub Dosar nr.1 s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Sibiu contestatia formulata de contestatorul T. E. in contradictoriu cu intimata S.C.,,RS.A. avand ca obiect:
- anularea deciziei de concediere nr. 375/01.06.2010 emisa de intimata si reintegrarea contestatorului in functia detinuta anterior;
- obligarea intimatei la plata drepturilor salariale pana la reintegrarea efectiva.
In sustinerea contestatiei, contestatorul arata ca a fost incadrat la societatea intimata ca sudor. In perioada anterioara incheierii contractului de munca a fost angajat la S.C.,,D S.A. tot pe post de sudor iar in anul 2009 a fost contactat de reprezentantii societatii intimate  care i-au sugerat sa-si dea demisia pentru ca ii ofera un loc de munca in aceleasi conditii, dar mai bine platit. Contestatorul arata ca a acceptat propunerea, si-a dat demisia iar cu data de 18 mai 2009 a fost angajat la societatea intimata. Contestatorul mentioneaza ca a fost singurul sudor din unitate pe intreaga perioada de executare a contractului de munca. In luna aprilie 2010, contestatorul s-a imbolnavit, suferind afectiuni cardiologice, a fost internat in spital iar ulterior a primit concediu pentru incapacitate temporara de munca, deci a lipsit 7 zile de la locul de munca. Contestatorul sustine ca desi medicul i-a recomandat inca o saptamana de repaus, a venit la serviciu pentru ca era singurul sudor din intreprindere. La data de 4 mai 2010, societatea a angajat un sudor, iar seful i-a comunicat ca nu are nevoie de doi sudori, astfel incat in prima  faza l-a trimis in concediu de odihna iar la revenire i s-au dat diverse sarcini insa nu in meseria pentru care a fost angajat. Contestatorul subliniaza ca in intreaga activitate nu a fost sanctionat disciplinar. Contestatorul sustine ca decizia atacata este nelegala si netemeinica deoarece invoca motive ce tin de criza economica care ar fi afectat activitatea societatii, insa in realitate pe post de sudor a fost angajata o alta persoana cu cateva zile de concedierea contestatorului. Contestatorul solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.
La dosarul mai sus mentionat a fost conexat Dosarul nr.2 care are ca obiect:
- anularea deciziei de concediere nr. 452/01.07.2010 emisa de intimata si reintegrarea contestatorului in functia detinuta anterior;
- obligarea intimatei la plata drepturilor salariale pana la reintegrarea efectiva;
- obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
Contestatorul isi sustine contestatia din dosarul conex pe aceleasi motive din dosarul nr.1, solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.
In dosarul principal nr. nr.1, intimata a formulat intampinare prin care solicita respingerea contestatiei cu obligarea contestatorului la suportarea cheltuielilor de judecata.
Pe cale de exceptie, intimata invoca prematuritatea cererii avand in vedere prevederile art.283, alin.1, lit.a C.M. Intimata arata ca la data de 18 iunie 2010 cand a fost introdusa contestatia  impotriva Deciziei nr. 375/01.06.2010, contractul de munca nu era incetat, contestatorul aflandu-se in perioada de preaviz. Decizia de incetare a contractului de munca a fost emisa la data de 01.07.2010, ulterior  datei de depunere a contestatiei impotriva Deciziei nr. nr.375/01.06.2010, drept urmare intimata solicita admiterea exceptiei prematuritatii contestatiei.
Pe fondul cauzei, societatea solicita respingerea contestatiei ca fiind netemeinica deoarece potrivit Hotararii Consiliului de Administratie din data de 01.06.2010 in baza art.65, alin.1 C.M. s-a hotarat reducerea a 19 posturi din societate printre care si cea de sudor, ocupat de contestator. Intimata sustine ca hotararea de reducere de posturi este atributul exclusiv  al angajatorului, acesta fiind in masura sa analizeze situatia concreta a societatii, in functie de volumul de activitate, de natura activitatii, de fluctuatiile comenzilor etc. si sa dispuna in consecinta. Intimata precizeaza ca in contestatie nu s-a mentionat vreun text  legal care sa fi fost incalcat cu ocazia disponibilizarii. Intimata solicita respingerea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.
In drept, apararea este intemeiata pe prevederile art.65, alin.1, art.283, alin.1 C.M., art.115, art.274 C.pr.civ.
In dosarul conex nr.2, intimata a formulat intampinare prin care invoca pe cale de exceptie tardivitatea contestatiei avand in vedere prevederile art.283, alin.1, lit.a C.M. Intimata sustine ca la data de 13 august 2010 cand a fost introdusa contestatia au trecut mai mult de 30 de zile de la  data comunicarii deciziei de incetare a contractului de munca, comunicarea deciziei realizandu-se la data de 2 iulie 2010. In acest context, intimata sustine ca a fost depasit termenul de 30 de zile stabilit de prevederile art.283, alin.1, lit a C.M., termen in care ar fi putut contesta decizia, drept pentru care solicita admiterea exceptiei si pe cale de consecinta respingerea contestatiei.
Pe fondul cauzei, intimata isi sustine apararea pe aceleasi argumente ca cele din apararea din dosarul la care s-a conexat acesta, solicitand admiterea contestatiei cu obligarea contestatorului la suportarea cheltuielilor de judecata.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata retine urmatoarele:
In baza contractului individual de munca inregistrat la ITM Sibiu sub nr. 90401 din data de 19 mai 2009, contestatorul a fost angajat la societatea intimata  pe durata nedeterminata incepand cu data de 18 mai 2009(fila 5 din dosarul conex) in calitate de sudor.
Prin Hotararea din data de 01.06.2010 avand in vedere  situatia economico-financiara a societatii, Consiliului de Administratie a hotarat desfiintarea a 19 posturi si disponibilizarea personalului ale carui posturi se desfiinteaza cu respectarea perioadei de preaviz, indicandu-se totodata si compartimentele de unde se vor restructura posturile, un post de frezor de la  Atelierul Mecano-Energetic si transferarea persoanei care a ocupat acest post la sectoarele productive, desfiintarea postului de laborant de la sectorul  galvanizare si transferarea persoanei care a ocupat postul desfiintat la sectorul Mase Plastice urmand ca persoana respectiva sa indeplineasca si atributii de laborant, reorganizarea serviciului Aprovizionare prin transformarea acestuia in birou, desfiintarea postului de sef serviciu Aprovizionare, urmand ca persoana care ocupa acest post sa ocupe postul de sef de grupa, desfiintarea magazinului unitatii, modificarea atributiilor pentru 3 posturi de primitor-distribuitor(fila 17 dosar conex).La fila 18  este depusa lista cu personalul propus pentru disponibilizare  printre care este mentionat si contestatorul, lista aprobata de persoanele competente a decide.
La data de 01.06.2010 societatea intimata a emis Decizia nr.375 prin care se comunica contestatorului ca incepand cu data de 02.06.2010 i se va acorda un preaviz de 30 de zile calendaristice, respectiv in perioada 02.06.2010-01.07.2010 iar in aceasta  perioada de preaviz i se acorda contestatorului dreptul de a absenta 4 ore pe zi de la programul de munca pentru a-si cauta un loc de munca fara ca aceasta absenta sa-i afecteze drepturile salariale iar la implinirea termenului de preaviz urmeaza a se aplica decizia de concediere avand ca efect incetarea contractului de munca urmare a concedierii individuale din initiativa angajatorului pentru motive ce nu tin de persoana angajatorului. In continutul deciziei se face precizarea ca motivul concedierii este criza economica mondiala care si-a pus efectele si in Romania, iar temeiul de drept al concedierii este art.65, alin.1 C.M.(fila 4 din dosarul principal).
La data de 01.07.2010 s-a emis Decizia nr.452  prin care se comunica contestatorului ca incepand cu data de 02.07.2010 inceteaza contractul de munca al contestatorului in baza art.65, alin.1 C.M.(fila 8 dosar conex).
La dosarul cauzei s-a depus certificatul de concediu medical si carnetul de munca al contestatorului(filele 5, 20-31 in dosarul principal).
La filele 32-33 s-au depus organigramele societatii inainte si dupa reducerea posturilor. Din continutul organigramei dinainte de reducerea posturilor, instanta constata ca din total personal de 227 din care 182 muncitori(141 productivi, 41 indirect productivi), 41 personal de conducere si executie generala si 4 deservire, dupa reducerea posturilor au ramas in societatea intimata 206 personal din care 165 muncitori(132 direct productivi si 33 indirect productivi),39 personal de conducere si executie generala si 4 deservire, realizandu-se asadar o reducere de posturi la nivelul categoriilor de muncitori si  personal de conducere si executie generala, in total au fost disponibilizati 17 persoane din categoria muncitorilor si 2 persoane din categoria personal de conducere si executie generala, in total 19 persoane.
La solicitarea contestatorului care indica numele persoanei  care a fost angajata la societate ca sudor(fila 38)instanta a solicitat ITM Sibiu sa comunice daca acesta a fost angajat la societatea intimata, aceasta autoritate comunica(filele 42-43 dosar principal) lista tuturor angajarilor din perioada 01.01.-01.06.2010 din continutul careia instanta retine ca numitul M. L. a fost angajat la societate la data de 04.05.2010 in calitate de  sudor manual.
Din Interogatoriul luat societatii intimate instanta retine ca la data de 4 mai 2010 a fost angajata o alta persoana pentru a desfasura activitati de sudura dar si alte operatii, acest nou angajat a lucrat impreuna cu contestatorul, atat operatii de sudura cat si alte operatii, iar noul angajat a fost incadrat la data de 01.07.2010 ca reglor iar contestatorul disponibilizat ca urmare a reducerii comenzilor care necesitau operatii de sudura.
Pentru ca societatea intimata a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei, si fata de sustinerile partilor si anume reprezentanta societatii sustine ca decizia de preaviz si cea de desfacere a contractului de munca au fost comunicate contestatorului la data de 02.07.2010 iar decizia de concediere a fost comunicata ITM Sibiu la data de 05.06.2010(fila 52 dosar principal) iar contestatorul sustine ca ambele acte au fost comunicate la data de 26.07.2010 aspect consemnat prin Incheierea din data de  4 noiembrie 2010 iar prin Incheierea din data de 18 noiembrie 2010 s-a consemnat pozitia contestatorului ca nu putea primi aceasta decizie deoarece era plecat din unitate, instanta de judecata a incuviintat suplimentarea probatoriului pentru lamurirea aspectului referitor la data comunicarii deciziei de concediere. In cauza a fost incuviintata proba testimoniala astfel incat din declaratia martorului de la fila 53, instanta retine ca acesta a fost concediat in aceeasi perioada cu contestatorul, preavizul l-a primit inainte de decizia de concediere iar in data de 26.07.2010 a fost anuntat telefonic de biroul personal al societatii sa se prezinte la unitate pentru a ridica decizia de concediere iar in data de 27 iulie 2010 s-a prezentat la unitate. Martorul declara ca a semnat pe decizie pentru primirea acesteia iar in aceeasi zi i s-a inmanat si actele pentru somaj. Martorul  declara ca in data de 27.07.2010 toti care au fost concediati s-au prezentat la unitate pentru ridicarea deciziilor de concediere iar cu o parte dintre acestia s-a si intalnit, cu contestatorul  nu s-a intalnit. Martorul stia ca trebuie sa se prezinte dupa data de 24 iulie 2010 deoarece asa i s-a comunicat de la biroul personal ca vor intocmite actele. Din declaratia martorei depusa la fila 54 instanta retine ca aceasta este  sef serviciu resurse umane in societate  si care afirma ca in momentul  ridicarii deciziei, contestatorul a semnat decizia pentru a face dovada comunicarii acesteia iar ITM Sibiu pretinde comunicarea deciziei in termenul legal si nu pretinde ca decizia sa fie semnata de salariat. Martora sustine ca decizia a fost comunicata contestatorului la data de 2.07.2010, contestatorul fiind contactat anterior acestei date pentru a se prezenta la unitate pentru ridicarea deciziei de concediere. Martora sustine ca deciziile au fost comunicate in zilele in care persoanele concediate s-au prezentat la societate.
Pe decizia de concediere depusa la fila 34 din dosarul principal exista o mentiune care indica data comunicarii acestui act ca fiind 02.07.2010 dar si semnatura de primire  care urmare a verificarii de scripte se dovedeste a fi a contestatorului, contestata este insa data comunicarii care din analiza  grosimii instrumentului cu care s-a scris este evident ca este alta decat cea utilizata de contestator.
La dosarul cauzei s-a depus listingul convorbirilor telefonice pentru a se face proba datei la care contestatorul a fost contactat de societate, din continutul caruia instanta constata ca in perioada 2 iunie-5 iulie 2010 contestatorul nu a fost contactat telefonic ci doar in datele de 12.07. 2010 si  26.07.2010.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata constata  urmatoarele:
Referitor la exceptia prematuritatii invocata de societatea intimata cu privire la Decizia nr.375/01.06.2010 prin care se comunica contestatorului perioada de preaviz care se acorda  anterior concedierii, instanta constata ca legiuitorul in continutul prevederii art.283 C.M. nu a stabilit termen pentru contestarea unei asemenea decizii deoarece prin acest act nu se aduce atingere executarii contractului, nu se modifica, nu se suspenda sau nu inceteaza contractul de munca, ci decizia reprezinta doar o notificare prin care se aduce la cunostinta salariatului ca va fi concediat dupa trecerea unei perioade de timp, preavizul avand scopul de a evita consecintele negative pe care le-ar produce denuntarea unilaterala a contractului pentru salariat, astfel incat aceasta exceptie este  neintemeiata si pe cale de consecinta va fi respinsa.
In ceea ce priveste exceptia tardivitatii  formularii contestatiei, instanta din probatoriul administrat in cauza si vazand pozitiile partilor, constata ca aceasta este neintemeiata  deoarece nu s-a facut dovada ca decizia de concediere s-a comunicat la data de 2.07.2010 asa cum legiuitorul stabileste prin prevederea cuprinsa in art.268, alin.4 C.M.  respectiv prin predarea personala a deciziei contestatorului cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau  resedinta comunicata de acesta. Pentru considerentele prezentate mai sus rezulta cu evidenta ca data mentionata langa semnatura contestatorului de pe ex. de decizie comunicat acestuia nu este scrisa de contestator, drept pentru care exceptia va fi respinsa. Daca am accepta varianta comunicarii deciziei la data de 12.07.2010, instanta constata ca facand aplicarea prevederilor art.283, alin.1, lit. a C.M.  si art.101 C. pr. civ. contestatia a fost formulata in termenul de 30 de zile fiind depusa la instanta la data de 13 august 2010, drept pentru care si in aceasta varianta exceptia va fi respinsa ca neintemeiata.
Pe fondul cauzei, instanta constata ca ambele  contestatii sunt netemeinice pentru urmatoarele argumente:
Referitor la decizia de acordare a preavizului(chiar daca in contestatie contestatorul o numeste decizie de concediere din continutul acesteia se poate constata ca societatea a urmarit prin acest act sa notifice contestatorului ca i se va acorda un termen de preaviz la expirarea caruia contractul de munca va inceta), instanta constata ca intruneste toate elementele unei incunostintari a salariatului despre concediere incadrandu-se astfel in cerintele prevederii legale cuprinse in art.73, alin.1 C.M. si art.74, alin.2 CCMU la  nivel national pe anii 2007-2010, drept pentru care va respinge contestatia impotriva acestei decizii ca fiind netemeinica.
In ceea ce priveste contestatia formulata impotriva Deciziei nr. 452/01.07.2010 emisa de intimata, instanta de judecata constata ca acesta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art.65, alin.1 C.M. concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din  unul  sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia iar potrivit art.65, alin.2 C.M. desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Prin raportare la prevederile legale mai sus mentionate, instanta constata ca intimata urmare a Hotararii din data de 01.06.2010 avand in vedere  situatia economico-financiara a societatii, Consiliului de Administratie a hotarat desfiintarea a 19 posturi, deci reducerea acestora avand o cauza reala si serioasa asa cum prevede Codul muncii, reducerea posturilor fiind determinata fara sa aiba legatura cu persoana salariatului.
Din analiza organigramelor se poate constata ca a avut loc o reducere efectiva a posturilor deoarece cele 19 posturi reduse nu se mai regasesc in organigrama societatii dupa data de 2 iulie 2010.
In ceea ce priveste reducerea postului ocupat de contestator, textul legal cuprins in art.65, alin.1 C.M. cuprinde o prevedere care nu lasa loc de interpretari in sensul ca incetarea contractului de munca al salariatului este determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, deci desfiintarea vizeaza exact postul care urmeaza a se reduce fiind  noua formulare a textului spre deosebire de textul anterior care facea referire la posturi de natura celui ocupat de salariat.Ca atare, sub aspectul legalitatii concedierii, instanta constata ca intimata a respectat prevederile legale si este aspectul care poate fi cenzurat de instanta. Sub aspectul oportunitatii reducerii activitatii si respectiv al desfiintarii de posturi, Curtea Constitutionala respingand exceptia de neconstitutionalitate a art.65 C.M. prin Decizia nr.417/2007 a constatat ca art.64 C.M. se inscrie in cuprinsul art.24, lit.a din Carta Sociala Europeana revizuita prin care se accepta posibilitatea concedierii salariatilor pentru un motiv intemeiat,  legat de aptitudinea sau conduita acestora, ori de cerintele de functionare a intreprinderii, a institutiei sau a serviciului. Fata de aceasta pozitie a Curtii Constitutionale, instanta constata ca desi a fost angajat in data de 4 mai 2010 o persoana care a desfasurat activitate de sudor, societatea intimata  a apreciat asa cum rezulta din interogatoriul luat acesteia ca  va mentine aceasta persoana care a fost angajata pe post de reglor motivat de reducerea comenzilor care impun activitati de sudura, ori, contestatorul desfasura numai activitati de sudura, alegerea societatii se circumscrie in atributul unitatii de a mentine  in societate acele posturi care raspund nevoilor de productie, drept pentru care instanta apreciaza ca aceasta justificare excede abuzul de drept pe care a dorit contestatorul sa-l evidentieze in contestatie.
Fata de cele ce preced, instanta de judecata a considerat ca deciziile contestate au fost emise cu respectarea prevederilor legale si drept urmare le-a respins.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010