InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca.

(Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

Conflict de drepturi Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca.


Sectia litigii de munca si asigurari sociale
Sentinta civila nr.78/LM/2008.

Reclamantul BA a chemat in judecata pe parata EM Paroseni, solicitand anularea dispozitiei de desfacere a contractului individual de munca, reintegrarea in munca pe acelasi post si plata drepturilor salariale cuvenite, de la data desfacerii contractului de munca si pana la reintegrare.
In fapt, reclamantul a aratat ca la data desfacerii contractului individual de munca era in concediu medical si ca din motive obiective nu a putut depune certificatul medical la unitate si tot din aceleasi motive nu s-a putut prezenta la unitate, ca urmare a convocarii pentru cercetarea disciplinara prealabila.
Parata a solicitat respingerea actiunii intrucat reclamantul a absentat nemotivat din data de 19.06.2007 si pana in 17.07.2007, iar certificatele medicale invocate de acesta, nu au fost depuse la unitate, nici pana in prezent, deci nu a avut cunostinta despre acestea, fiind depuse doar in prezentul dosar.
Din examinarea actelor dosarului s-a constatat ca reclamantul a absentat nemotivat de la serviciu in perioada 2.07. 17.07.2007 si ca desi a fost legal convocat la cercetarea disciplinara prealabila, nu s-a prezentat, dar nici nu precizeaza care au fost motivele obiective care l-au impiedicat sa se prezinte.
            Cu privire la certificatele medicale aferente perioadei 1.07.2007 10.08.2007, depuse in prezentul dosar, se constata ca reclamantul nu a facut dovada ca ar fi depus aceste certificate medicale si la unitatea angajatoare.
             Conform prev.art.39 alin.1 pct.9 din CCM pe anul 2007, valabil la nivel de unitate, salariatul are obligatia de a anunta unitatea in termen de cel mult 3 zile lucratoare, de la data inceperii concediului medical.
Fata de faptul ca reclamantul nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de CCM si nu a precizat si dovedit, care au fost motivele obiective care l-au impiedicat sa depuna certificatele medicale la unitate, incidenta disp.art.60 alin.1 lit.a din Codul Muncii este inlaturata, deoarece incapacitatea temporara de munca a reclamantului, nu a putut fi constatata, in conditiile legii, de catre parata.
Prin urmare, intrucat nu s-a facut dovada depunerii certificatelor medicale la unitate, sau a faptului ca unitatea  fost anuntata despre incapacitatea temporara de munca, actiunea reclamantului a fost respinsa.
Recursul declarat de reclamant a fost respins prin decizia civila nr.629/2008, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010