InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca

(Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin contestatia formulata si precizata de contestatorul M. I. a fost chemata in judecata S.C. S. R. S.A. SIBIU pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna, anularea deciziei de concediere a contestatorului emisa de intimata ca fiind lipsita de o cauza reala, reintegrarea contestatorului la un loc de munca corespunzator cu fractiunea de norma detinuta, sau pe functia anterioara , obligarea intimatei la despagubiri potrivit contractului colectiv de munca raportat la art. 67 C.muncii, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea contestatiei se arata ca decizia este lovita de nulitate absoluta conf. art. 76 C.muncii deoarece a fost emisa cu respectarea procedurii legale, in sensul ca a angajat alte doua persoane in posturi de paza, similare celui al contestatorului, fara sa il notifice pe acesta ca unitatea isi extinde sau isi reia activitatea, dupa disponibilizarea contestatorului.
Pe fondul cauzei contestatorul precizeaza ca motivul real al indepartarii sale din unitate il constituie conflictele pe care le-a avut cu unii angajati din societate si ca indepartarea lui a fost premeditata prin anuntarea postului sau ca vacant pe sit-ul societatii.
In drept sunt invocate disp. art. 76, 651, 88 tezele 1 si 2 si art. 283 C.muncii.
In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar decizia atacata, certificate care atesta pregatirea profesionala a contestatorului , copie de pe sit-ul societatii si s-a solicitat audierea de martori si interogatoriul paratei.
Intimata a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiei ca tardiv formulata, iar pe fond ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii se arata ca potrivit art. 283 pct. a C.muncii, termenul in care poate fi atacata decizia este de 30 zile de la data comunicarii deciziei. Decizia a fost comunicata in 24 martie 2009 iar contestatia a fost pronuntata la 9 septembrie 2009.
Apreciind ca situatia de speta nu se incadreaza in disp. art. 283 lit. e din C.muncii asa cum a invocat contestatorul, intimata solicita admiterea exceptiei tardivitatii si respingerea contestatiei.
Cu privire la nulitatea deciziei pentru nerespectarea conditiilor de forma intimata solicita sa se constate ca in cauza nu au fost incalcate disp. art. 76 din C. muncii motivat de imprejurarea ca in materia desfacerii contractului de munca pentru motive care nu tin de persoana angajatorului legea nu impune ancheta administrativa.
In intampinare se mai sustine ca masura desfacerii contractului de munca a fost confirmata de Inspectoratul Teritorial de munca care a concluzionat ca s-au respectat conditiile de preaviz cand a facut reduceri de personal si a acordat un salariu corespunzator.
De asemenea se apreciaza ca a fost respectat, in situatia contestatorului si termenul de preaviz.
In sustinerea intampinarii au fost depuse la dosar actele care au stat la baza emiterii deciziei.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta va solutiona mai intai exceptia tardivitatii contestatiei invocata de intimata.
Potrivit art. 283 pct. a C.muncii termenul de atacare a deciziei este de 30 de zile calendaristice de la comunicarea deciziei .
Decizia a fost comunicata la 24.03.2009 iar contestatia formulata la 9 septembrie 2009.
Cum in speta nu-si gasesc aplicabilitatea disp. art. 283 lit. e din C.muncii potrivit carora se ataca disp. din Contractul colectiv de munca exceptia urmeaza a fi admisa.
Contestatia a fost formulata cu intarziere, dupa expirarea termenului de 30 de zile, imprejurare care constituie o incalcare a unor dispozitii imperative ale C.muncii, sanctiunea este decaderea din dreptul de a promova contestatie.
In consecinta exceptia tardivitatii a fost admisa. Admiterea exceptiei face superflua cercetarea fondului contestatiei, astfel incat pe fond contestatia a fost respinsa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010