InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare

(Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca pe rolul Tribunalului Sibiu s-a inregistrat contestatia formulata de contestatorul B. I. C. in contradictoriu cu intimatul C. N. M. A. avand ca obiect:
- anularea Deciziei nr.191/23.11.2009 emisa de intimat si pe cale de consecinta obligarea intimatului la reincadrarea contestatorului pe postul detinut anterior emiterii deciziei;
- obligarea intimatului la plata de despagubiri reprezentand salariul nerealizat incepand cu data de 23.11.2009 si pana la reintegrarea contestatorului;
- obligarea intimatului la suportarea cheltuielilor de judecata.
In sustinerea contestatiei, contestatorul arata ca a fost angajat pe functia de executie de cercetator stiintific gr. I  iar in urma unui concurs de proiecte de management  a incheiat cu C. J. in calitate de angajator contractul de management nr.4132/16.05.2006. In anul 2009 s-a incheiat un nou contract de management in baza OUG nr.189/2008.Contestatorul considera ca desi nu i s-a realizat evaluarea finala, C. J.  desemneaza o conducere interimara, context in care contestatorul a atacat aceasta hotarare pe calea contenciosului administrativ. Contestatorul arata ca pana la solutionarea acestui litigiu a dorit sa-si reia activitatea executiva dar a fost impiedicat de conducatorul interimar, drept pentru care a promovat un litigiu de munca pentru refuzul acestuia de a asigura accesul la munca iar instanta de judecata a dispus reluarea activitatii de catre contestator. Contestatorul sustine ca dupa cateva zile de la reprimirea la serviciu angajatorul a dispus desfacerea contractului de munca. Sub aspectul legalitatii deciziei de desfacere a contractului de munca, contestatorul arata urmatoarele:decizia de desfacere a contractului de munca reprezinta un act de decizie al conducerii legale al unitatii emitente. Contestatorul considera ca potrivit art.33 din OUG nr.189/2008 C. J. a desemnat o conducere interimara prin Hotararea nr.89/21.05.2009 in baza careia trebuia asigurat interimatul functiei pe o perioada de 120 de zile calendaristice de la data desemnarii managerului interimar. La data de 14.07.2009 este publicata Legea nr.369/2009 de aprobare  a OUG nr.189/2008 care la art.33 reitereaza termenul de maxim 120 de zile de interimat. In acest context, contestatorul apreciaza ca la expirarea interimatului, conducatorul interimar nu mai poate dispune si ca atare decizia de desfacere a contractului de munca este emisa de o persoana fara calitate. Sub aspectul fondului, contestatorul arata art.36, alin.2 din Legea nr.319/2002 stabilite ca „La cerere, cercetatorii stiintifici gradul I pot fi mentinuti in continuare in functii de cercetare-dezvoltare, dupa implinirea varstei legale de pensionare, cu aprobarea anuala a Consiliului stiintific din cadrul C. N. M. A. Contestatorul sustine ca are acordul  de principiu al  Consiliului Stiintific, postul exista in schema de functiuni pe anul 2009-2010 si este liber. Contestatorul arata ca la data de 20.11.2009, Consiliul Stiintific  a dat avizul pentru continuarea activitatii pentru doi cercetatori care au depasit varsta de pensionare dar a dispus desfacerea contractului de munca doar contestatorului. Contestatorul considera ca aceasta atitudine discriminatorie nu face altceva decat sa confirme ca masura desfacerii contractului de munca are conotatii strict personale care sunt straine interesului general al bunei functionari a intimatului. Contestatorul considera ca exista un interes real al institutiei de a continua proiectele stiintifice in curs de derulare imbinand activitatea de cercetator cu cea de vicepresedinte al Consiliului Stiintific. Contestatorul sustine ca dupa desfacerea contractului de munca s–a produs o abandonare a activitatii de cercetare. Contestatorul solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata, cu obligarea intimatului la suportarea cheltuielilor de judecata.
In drept, contestatia este intemeiata pe prevederile art.281-283 din Codul muncii si art.36 din Legea nr.319/2003 si art.274 C. pr. civ.
Prin intampinarea formulata, intimatul solicita respingerea contestatiei, mentinerea deciziei cu obligarea contestatorului la suportarea cheltuielilor de judecata. Intimatul considera ca decizia nr.191/2009 a fost emisa cu respectarea tuturor conditiilor de forma si de fond, drept pentru care nu se regaseste nici un motiv care sa conduca la anularea acesteia. Motivele invocate in contestatia la decizie sunt netemeinice  si nelegale. Referitor la prima critica, in esenta,  adusa deciziei de incetare a contractului de munca referitoare la competenta directorului interimar, intimatul sustine ca  in sustinerea acestui motiv contestatorul face o prezentare trunchiata a textelor de lege  incidente si o interpretare neconforma a acestora. Intimatul arata ca in conformitate cu prevederile art.33, alin.4 din OUG nr.189/2009 aprobata prin Legea nr.269/2009 conducerea interimara se asigura pana la data  inceperii noului contract de management iar sustinerea contestatorului privind durata limitata a mandatului  de 120 de zile este neintemeiata deoarece potrivit Hotararii C. J. nr.89/2009 si a Contractului de management din data de 22.05.2009 se prevede ca acest contract se incheie pe durata determinata incepand cu data de 22.05.2009 pana la data numirii in functie a castigatorului concursului de proiecte de management in conditiile OUG nr.189/2009.In ceea ce priveste fondul, motivele invocate sunt nefondate denaturandu-se natura juridica a normelor legale mentionate. Intimatul arata ca in cauza sub acest aspect sunt aplicabile prevederile art.61, lit. e C.M.  si anexei 3 din Legea nr.19/2000 in sensul ca contestatorul a implinit conditia de varsta si stagiu maxim de cotizare in luna noiembrie 2005 cand a implinit 63 de ani si 8 luni si nu a solicitat intocmirea dosarului de pensionare. Intimatul considera ca se poate continua raportul juridic de munca numai cu acordul angajatorului iar in art.36, alin.2 din Legea nr.319/2003 norma nu este imperativa de vreme ce legiuitorul a utilizat sintagma „pot fi mentinuti”, deci a instituit o facultate, o optiune. Intimatul considera ca avizul dat de Consiliul stiintific este un aviz consultativ, nu are capacitatea de a impune conducerii o anumita conduita, avizul provenind de la un organ cu rol consultativ potrivit art.28, alin.1 din Legea nr.319/2003.Intimatul sustine ca dupa incetarea raportului de munca al contestatorului activitatea de cercetare nu a fost abandonata , aceasta componenta a activitatii institutiei continua sa se desfasoare in parametrii normali existand resursa de personal asigurata in conditiile si contextul necesitatilor si obiectivelor stabilite si pe care conducerea institutiei le are in vedere.
Din probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata retine urmatoarele:
Potrivit Deciziei nr.191/23.11.2009(filele 7-8) s-a dispus incetarea raportului juridic de munca al contestatorului-cercetator stiintific gr. I din cadrul C. N. M. A. incepand cu data de 25.11.2009 motivat de indeplinirea conditiilor de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionare in conditiile legii. In motivarea deciziei, angajatorul arata ca dat fiind indeplinirea de catre contestator a varstei de pensionare de 63 ani si 8 luni si a stagiului maxim de cotizare inca din data de 25 noiembrie 2005, potrivit art.61, lit. e din Codul muncii poate dispune incetarea contractului de munca. Prin raportare la prevederile art.61, lit. e Codul muncii si art.36, alin.2 din Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, art.25,art.27, alin.1 si 2, art.28, alin.1 si 2 din Legea nr.311/2003 si art.16 si art.18 din Regulamentul de organizare si functionare al C.N.M.A prin Hotararea CJ nr.52/2007 angajatorul este singurul in masura a aprecia si dispune asupra aprobarii sau nu a continuarii activitatii peste implinirea varstei de pensionare iar norma nu este imperativa ci este o optiune, facultate a angajatorului. Intimatul arata in motivare ca Consiliul stiintific al C.N.M.A. are un rol consultativ iar prin adresa nr.10177/20.11.2009 se recomanda mentinerea domnului B. in activitate inca un an, noiembrie 2009-noiembrie 2010 iar prin avizul negativ al Consiliului de administratie al C.N.M. A. cuprins in procesul-verbal nr.10216/23.11.2009 s-a dispus incetarea contractului de munca al contestatorului.
Din continutul Procesului verbal nr.10177/20.11.2009 intocmit de Consiliul Stiintific al C.N.M.A. si Anexa la acest act instanta de judecata retine ca a fost eliberata recomandare de continuare a activitatii de cercetator stiintific pentru contestator, cu o exceptie(filele 11-12).
Din continutul Procesului-verbal din data de 23.11-2009 incheiat cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului de administratie al C.N.M.A. instanta de judecata retine ca acest for decizional a avizat negativ continuarea de catre contestator a activitati de cercetator stiintific gr. I sens in care se propune emiterea deciziei de incetare a raporturilor de munca in temeiul art.61, lit. e C.M(fila 33).
La data de 21mai 2009 C. J. prin Hotararea nr.89 a hotarat  ca incepand cu data de 22 mai 2009 si pana la data numirii in functie a castigatorului de proiecte de management, conducerea interimara a C.N.M.A. sa fie realizata de dl. V. I. O. care a fost numit in functia de manager-director general(fila36-37).La filele 38-40 din dosarul cauzei s-a depus Contractul de management nr.6620/04.06.2009 in baza caruia dl. V. I. O.  isi exercita competentele de manager care stabileste la art.3 ca durata acestui contract se incheie pe durata determinata cuprinsa intre data de 22 mai 2009 si pana la data numirii in functie a castigatorului concursului de proiecte de management in conditiile OUG nr.189/2008 iar la art.5,pct.2, lit. h stabileste competenta acestuia de a selecta, angaja, promova, premia si concedia personalul salariat in conditiile legii, iar la art.14, lit. a se mentioneaza ca acest contract inceteaza la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, odata cu numirea in functie a castigatorului concursului de proiecte de management. La filele 98-99 s-a depus un extras din ROF al angajatorului privind competentele directorului general al C.N.M.A. care  la art.14, 15 si 16 stabileste prerogativa acestuia de a coordona intreaga activitate stiintifica (cercetare), muzeografica(de proiectare si executie, expozitii), cultural-educativa, publicistica(de editare a lucrarilor de specialitate) si de mediatizare(relatiile cu presa), coordonarea activitatii M. C. P. T. A. precum si a Centrului de Informare si Documentare „Cornel Irimie” etc., coordonarea directa a Programului „Tezaure Umane Vii”.
Pentru justificarea necesitatii continuarii activitatii de catre contestator in planul cercetarii stiintifice ca si componenta a activitatii intimatului la dosarul cauzei s-a depus  o sinteza a programelor in curs de derulare in care este implicat contestatorul(filele 46-81),Regulamentul de organizare si functionare al CNM Astra Sibiu si cel referitor la organizarea, completarea regulata si valorificarea arhivei documentare stiintifice si tehnice (filele 82-84), Raportul pe anul 2009 privind situatia arhivei Stiintifice din cadrul C.I.D.”C. Irimie” C.N.M. A. filele 85-91).
Deasemenea, la dosarul cauzei s-a depus Raportul predarilor din 2009(fila 105-110) care cuprinde materialele predate de angajatii institutiei in anul 2009.
In cauza a fost incuviintata proba testimoniala iar din declaratia data de martorul audiat si depusa la fila 97 instanta de judecata retine ca prin pensionarea contestatorului, cercetarea stiintifica ca si componenta a activitatii nu a fost abandonata iar munca de cercetare poate fi efectuata si daca nu ai calitatea de salariat al muzeului. Activitatea de cercetare pe directia de practica aplicativa presupune apartenenta la o echipa sau colectiv dar nu este necesara calitatea de salariat. Pe directia teoretic fundamentala a cercetarii stiintifice, martorul precizeaza ca aceasta este rezultatul unei stradanii,                                                                                                                                                                                                                                      fie a unei persoane, fie a unui colectiv si este finantata, fie prin sistem grand, fie prin  Academie, fie prin CIS. Martorul subliniaza ca nu cunoaste cate posturi de cercetatori gr. I sunt in muzeu dar pentru desfasurarea activitatii muzeului nu este necesar sa fie angajati cercetatori gr. I. Martorul arata ca, contestatorul a desfasurat activitate de cercetare aplicativa activa iar in ceea ce priveste impactul pe care il are pensionarea contestatorului asupra activitatii de cercetare stiintifica, martorul afirma ca la aceasta intrebare se poate raspunde cu „da” sau „nu” intrucat este o problema de decalaj de timp avand in vedere ca peste 2 ani contestatorul va trebui sa fie pensionat si atunci se pune in discutia gradul in care este afectata cercetarea stiintifica.
Din contextul probator administrat in cauza, instanta de judecata constata urmatoarele:
Referitor la critica adusa aspectului formal al deciziei de incetare a contractului de munca al contestatorului instanta de judecata constata ca textul initial al art.33,alin.4 din OUG nr.189/2008 a fost modificat de pct.32 al art. I din Legea nr.269/2009, lege publicata in Monitorul Oficial din 14 iulie 2009 in sensul ca daca initial conducerea interimara se asigura pana la data inceperii executarii noului contract de management,conform art.23, alin.2 dupa modificare, textul statueaza ca aceasta conducere(interimara) se asigura pana la data inceperii executarii noului contract de management.
Potrivit art.33 din OUG nr.189/2008 modificat prin pct.32 al  art. I din LEGEA nr. 269 din 7 iulie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 14 iulie 2009, text de lege invocat de contestator, legiuitorul a stabilit obligatia institutiei publice de a organiza un nou concurs de proiecte de management in 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.Ca atare, prin interpretarea celor doua texte legale, instanta de judecata constata ca legiuitorul stabileste in sarcina institutiei obligatia de a organiza in termen de 120 de zile concurs de proiecte, obligatie care nefiind indeplinita de institutia publica respectiva nu afecteaza valabilitatea contractului de management asupra caruia legiuitorul a statuat in mod imperativ si anume „conducerea (interimara) se asigura pana la data inceperii executarii noului contract de management”. Fata de cele constatate de instanta, sustinerea contestatorului nu este intemeiata.
Potrivit art.36,alin.2 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare “La cerere, cercetatorii stiintifici gradul I pot fi mentinuti in continuare in functii de cercetare-dezvoltare, dupa implinirea varstei legale de pensionare, cu aprobarea anuala a consiliului stiintific” prevedere legala ce trebuie coroborata cu prevederea cuprinsa in art.27 din Legea nr. 311 din 8 iulie 2003-legea muzeelor si a colectiilor publice -care statueaza la alin.1 ca in cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public sunt organizate si functioneaza consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere iar la alin. 2 componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului de administratie se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.Potrivit art.28, alin.1 din aceasta lege in cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol consultativ in domeniul cercetarii stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colectiilor muzeale si activitatilor culturale.
Este evident ca prin coroborarea textelor legale mai sus mentionate consiliile stiintifice au rol consultativ deoarece consiliile de administratie sunt  organe deliberative de conducere, prerogativa stabilita in mod imperativ de catre legiuitor, context in care termenul utilizat de legiuitor  in art.36, alin.2 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 “aprobarea” nu poate fi inteles decat in sensul definit de dictionarul limbii romane si anume acela de a incuviinta sau rezolva favorabil o cerere dar aceasta aprobare  provine de la un organ care are doar rol consultativ, managerului revenindu-i insa prerogativa de a selecta, angaja, promova si concedia personalul salariat, drept pentru care aprobarea Consiliului stiintific nu este obligatorie pentru Consiliul de administratie si  pentru managerul intimatului. 
Pe fondul cauzei, prin reglementarea cuprinsa in art.61, lit. e C.M., legiuitorul in cadrul politicii statale de ocupare a fortei de munca si protectie sociala a statuat  in conditiile in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionare, dreptul de optiune al angajtorului, functie de interesele sale, pentru continuarea raportului de munca sau pentru concedierea salariatului,  instanta de judecata avand doar competenta de a cenzura legalitatea si temeinicia actului de incetare a contractului de munca respectiv indeplinirea conditiilor cerute de legiuitor pentru a fi incidente prevederile legale mai sus mentionate.Mai mult decat atat, legiuitorul a vizat situatia in care salariatul indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta si nu indeplinirea conditiilor pentru obtinerea unui alt tip de pensie, or, contestatorul a implinit varsta de pensionare si stagiu de cotizare  in luna noiembrie 2005 cand a implinit 63 ani si 8 luni, in prezent avand varsta de peste 67 ani. In cauza, desi s-a administrat un probatoriu amplu privind implicarea contestatorului in activitatea de cercetare stiintifica, instanta constata ca aceste aspecte nu sunt relevante nici pentru angajator, nici pentru instanta de judecata deoarece temeiul de drept al incetarii raportului juridic de munca se refera la indeplinirea cumulativa a unor conditii legate de varsta standard, stagiu de cotizare si existenta  sau nu a unei cereri de pnsionare.
Fata de cele ce preced, instanta de judecata a respins contestatia formulata ca fiind nelegala si netemeinica si pe cale de consecinta in baza art.274 C.pr.civ. a obligat contestatorul la suportarea cheltuielilor de judecata suportate de intimat conform actului justificativ depus la dosarul cauzei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010