InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

PENAL-Evaziune fiscala si spalare de bani

(Sentinta penala nr. 100 din data de 09.08.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

Evidentierea in actele contabile ale societatii administrate de catre inculpat, in mod repetat, a unor facturi cu privire la achizitionarea de bunuri si servicii care nu au avut loc in realitate, facturi ce proveneau de la societati care nu desfasurau activitati de natura celor mentionate in cuprinsul documentelor contabile ori nu functionau in fapt, transferarea banilor catre aceste societati iar ulterior transformarea lor in valuta si expedierea in China, sunt actiuni prin care s-a materializat comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor si nu neglijenta in serviciu, inculpatul fiind singura persoana care avea specimen de semnatura in banca pentru societatea pe care o administra.

Prin rechizitoriul intocmit de catre D.N.A. - Serviciul Teritorial Ploiesti la data de 7.11.2012 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului L.W., cetatean chinez pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
1. Evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (26 de acte materiale) constand in faptul ca inculpatul, in calitate de administrator al SC SRL Parscov, judetul Buzau, cu intentie, prin acte materiale repetate si in baza aceleasi rezolutii infractionale, in perioada octombrie 2007 - februarie 2011, a evidentiat in contabilitate, pe baza a 26 de facturi, operatiuni fictive constand in aprovizionari cu produse electrocasnice si prestari servicii, de la furnizorii nereali S.C. S.R.L. Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (7 facturi), S.C. T S.R.L. Bucuresti (3 facturi), S.C. S.R.L. Bucuresti (2 facturi), S.C. S.R.L. Constanta (5 facturi) si S.C. S.R.L. Bucuresti (9 facturi), prejudiciind bugetul statului cu suma de 6.662.763,13 lei, din care 5.699.744,06 lei TVA dedusa in mod nelegal si 963.019,07 lei impozit pe profit sustras.
2. Uz de fals, prev. de art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (26 de acte materiale), constand in faptul ca in perioada 2007 - 2011, in aceeasi calitate prin acte materiale repetate si in baza aceleasi rezolutii infractionale, a folosit 26 de facturi fiscale emise de catre furnizorii fictivi S.C. S.R.L. Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (7 facturi), S.C. S.R.L. Bucuresti (3 facturi), S.C. S.R.L. Bucuresti (2 facturi), S.C. S.R.L. Bucuresti (5 facturi) si S.C. S.R.L. Bucuresti (9 facturi), cunoscand continutul lor nereal, facturi care au fost inregistrate in contabilitatea SC SRL Parscov.
3. Spalare a banilor, prev. de art. 23 alin. (1) lit. a), teza I din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. (32 de acte materiale corespunzatoare operatiunilor de plata efectuate in conturile societatii), constand in faptul ca, in calitate de administrator al SC SRL Parscov, in perioada februarie 2008 - martie 2009, in mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, a transferat din conturile societatii suma de 14.523.763,90 lei in conturile SC SRL comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (5.979.809,50 lei prin 10 operatiuni bancare), S.C. S.R.L. Constanta (1.881.300 lei prin 7 operatiuni bancare) si S.C. S.R.L. Bucuresti (6.662.654,40 lei prin 15 operatiuni bancare), cu care a derulat relatii comerciale fictive, suma de bani ce a fost externalizata in Republica C., cunoscand ca provine din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul disimularii originii ei ilicite.
S-a retinut ca toate aceste infractiuni au fost comise in concurs real in conformitate cu art. 33 lit. a) din C. pen.
Din analiza mijloacelor de proba administrate pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti tribunalul va retine urmatoarea situatie de fapt:
Fata de inculpatul L.W. s-a dispus pe parcursul urmaririi penale la data de 13.03.2012 masura preventiva a obligarii de a nu parasi tara, in conformitate cu art. 145/1 C. pr. pen., masura prelungita pana la data de 7.07.2012.
Ulterior, inculpatul a plecat in China, fiind lipsa la toate temenele de judecata la instanta de fond, unde a fost reprezentat de catre aparatorul ales.
S.C. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau (CUI 15834438, J 10/880/22.10.2003) fost infiintata in anul 2003 de catre cetateanul chinez L.J. - asociat unic si administrator, cu sediul social declarat in comuna Parscov, judetul Buzau, intr-un spatiu de 20 mp inchiriat de la S.C. COM S.R.L. Parscov (societate reprezentata de un alt cetatean chinez).
Potrivit actului constitutiv al S.C. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, obiectul principal de activitate il constituirea "productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si reproducere audio si video".
In luna decembrie 2003, prin hotararea asociatului unic a fost deschis un punct de lucru in municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Hotel Grand Mariott, et. 5, camera 522, avand destinatia de birou, in baza unui contract de inchiriere incheiat de S.C. SRL cu Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL Bucuresti.
Prin actul aditional la actul constitutiv si contractul de cesiune parti sociale, inregistrat sub nr. 934 din 01.03.2004 la Biroul Notarului Public "V.V." din municipiul Buzau, L.J a cesionat toate partile sociale catre cetatenii chinezi G.J. si Y.J., cel din urma dobandind si calitatea de administrator.
La aceeasi data, prin procura speciala autentificata sub nr. 584/01.03.2004 la acelasi birou notarial, noii asociati l-au imputernicit pe W.Z.G. - un alt cetatean chinez - reprezentant legal al S.C. S.R.L. Parscov, in vederea administrarii cu puteri depline a S.C. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau.
Ulterior, in baza Hotararii nr. 3/13.04.2004, asociatii - persoane fizice si-au cesionat, la randul lor, partile sociale catre S.C. W si S.C. L S.R.L. Parscov, iar prin actul aditional autentificat sub nr. 1037/15.04.2004 a fost desemnat ca administrator cetateanul chinez L.J.
In luna aprilie 2006, in sedinta Adunarii Generale a Asociatilor S.C. U.E.I. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, s-a aprobat deschiderea unui punct de lucru in comuna Dobroesti, Soseaua Fundeni nr. 120, judetul Ilfov, pentru desfasurarea de activitati constand in birouri, depozit, comert, service, comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor, comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electromenajere, al aparatelor de radio si televizoarelor.
Prin contractul nr. 38/01.02.2007, S.C. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau reprezentata de L.J. - administrator, a subinchiriat de la S.C. F S.R.L. Parscov, judetul Buzau (care inchiriase mai multe camere la etajul 5 al Hotelului Grand Mariott),  spatiul de birou constand in  camera 522.
In luna februarie 2007, reprezentantii legali ai societatilor asociate din S.C. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau au hotarat revocarea lui Li Jian din functia de administrator si numirea in calitate de administrator neasociat a cetateanului chinez L.W - nascut la data de 27.04.1959 in Shanxi - Republica China, cu resedinta in comuna Parscov.
Mentiunea privind modificarea actului constitutiv referitoare la numirea noului administrator L.W. a fost admisa prin incheierea nr. 31016 din 08.03.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.
Ulterior, in luna iulie 2007, a fost inscrisa - printr-un act aditional - o alta mentiune cu privire la adaugarea ca obiect de activitate a lucrarilor de demolare constructii, terasamente si organizare de santier si alte lucrari de constructii.
In baza actului aditional redactat la 28.11.2007, asociatii S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, respectiv  S.C. Co Ltd China si S.C. L S.R.L. Parscov, prin reprezentantii legali, au hotarat radierea punctului de lucru din comuna Dobroesti, judetul Ilfov si deschiderea a altor doua puncte de lucru in municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabia si in Complexul Baneasa.
Potrivit certificatelor constatatoare eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, societatea isi desfasura activitatile de comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoare, precum si repararea aparatelor electronice de uz casnic, atat la sediul social din comuna Parscov, sat Parscov, judetul Buzau, cat si la sediul secundar din Bucuresti, Bulevardul Basarabia nr. 250, sector 3, iar activitatile proprii de birou pentru societate in Complexul Baneasa.
In luna decembrie 2008, s-a hotarat in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor S.C. U  S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, adaugarea activitatii de consultanta pentru afaceri si management - obiect secundar.
Din dosarul juridic al S.C. U S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau transmis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, a reiesit ca la data de 12.05.2011, societatea - prin reprezentantul legal L.W. - administrator cu puteri depline si asociat, a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolventa, cerere admisa prin incheierea pronuntata la 17.05.2011 in dosarul nr. 3961/114/2011 al Tribunalului Buzau - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, fiind desemnat ca administrator judiciar - avocat M.A.
Ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din 14.07.2011, a fost desemnat ca administrator special G.A.
Prin incheierea din 18.10.2011 a Tribunalului Buzau, pronuntata in acelasi dosar comercial, a fost inlocuit administratorul judiciar M.E. cu societatea de lichidare SC  P. IPURL Bucuresti, reprezentata de avocat M.O.T..
1. In luna februarie 2012, comisari din cadrul Garzii Financiare - Sectia Buzau au identificat in contabilitatea S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, judetul Buzau inregistrarea unui numar de 7 facturi emise de S.C. R.I. S.R.L. - comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, respectiv seria GR WCA nr. 6895547 din 01.10.2007, nr. 6895548 din 04.10.2007, nr. 6895549 din 15.10.2007, nr. 6895550 din 23.10.2007, nr. 525 din 22.11.2007, nr. 00000244 din 21.12.2007 si nr. 1 din 16.01.2008, in valoare totala de 5.979.809,50 lei, primele patru facturi reprezentand achizitie servicii (contravaloare transport, incarcare - descarcare, manipulare si depozitare), iar celelalte avand ca obiect cumparare marfuri (sistem home - cinema).
S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici - sat Vanatorii Mari - judetul Giurgiu (J 52/645/21.11.2006, CUI 19220201) a fost infiintata in anul 2006 de asociatul unic N.V., sediul social declarat fiind la domiciliul acestuia, in comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu.
Potrivit statutului societatii, obiectul principal de activitate l-a constituit recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile, obiect care, printr-un act aditional, incheiat de administratorul N.V. in luna ianuarie 2007 a devenit secundar, fiind inlocuit cu activitatea de dezvoltare (promovare imobiliara).
Prin procura autentificata sub numarul 4992/07.11.2006, NV l-a imputernicit pe C.D. - domiciliat in orasul Bolintin Vale, judetul Giurgiu, sa-l reprezinte in fata institutiilor bancare, sa deschida un cont bancar in numele societatii si sa efectueze operatiuni prin contul respectiv.
S.C. RV S.R.L. a fost implicata de asociatul unic N.V impreuna cu colaboratorul sau C.D. (administratorul de fapt), in activitati evazioniste constand in neinregistrarea in evidentele contabile a operatiunilor comerciale derulate in perioada 2007 - 2008, in nedeclararea si neplata catre buget a obligatiilor fiscale generate de actele de comert, avand ca rezultat prejudicierea bugetului statului cu peste 20 milioane lei.
Activitatea infractionala desfasurata de cei doi a facut obiectul cercetarilor in mai multe cauze instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie, solutionate definitiv de instantele de judecata prin condamnarea celor doi la pedepse privative de libertate, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada 12.02.2008 - 13.06.2008, S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, judetul Buzau a virat contravaloarea celor 7 facturi, respectiv suma de 5.979.809,50 lei, in contul S.C. R.I. S.R.L. Vanatorii Mici, deschis la Banca Carpatica - Agentia Tomis Constanta de unde - in aceeasi zi - sumele au fost transformate in valuta (euro sau dolari) si virate catre firme din China si Ungaria.
Pe baza mijloacelor de proba administrate a rezultat ca operatiunile de prestari servicii si livrare marfa inscrise in cele 7 facturi pretins emise de S.C. R.I. S.R.L. Vanatorii Mici sunt fictive, consecinta inregistrarii lor in contabilitatea S.C. U. S.R.L., comuna Parscov fiind prejudicierea bugetului statului, prin deducerea nelegala de TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit.
Imprejurarea ca operatiunile comerciale nu au avut loc a fost recunoscuta chiar de catre reprezentantii societatii ce apare inscrisa pe facturile respective ca furnizor - S.C. R.I. S.R.L., respectiv N.V. - asociat unic si administrator de drept si C.D. - administrator de fapt.
Audiati pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti, cei doi au sustinut ca nu au cunostinta de aceste facturi, nu sunt intocmite de ei, nu au derulat acele tranzactii, nu au detinut niciodata marfuri de tipul celor inscrise in documentele regasite in contabilitatea S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, societate ai caror reprezentanti le sunt necunoscuti si cu care nu au desfasurat operatiuni economice.
Au fost verificate evidentele contabile ale S.C. R.I. S.R.L. nefiind  identificate documente de evidenta contabila de la infiintare pana in momentul declansarii cercetarilor, astfel ca s-a procedat la reconstituirea operatiunilor derulate de S.C. R.I. S.R.L. pe baza informatiilor si datelor extrase din raportarile semestriale, conform formularului "394" - declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei, a rulajelor conturilor deschise la unitatile bancare, inclusiv Banca Carpatica, precum si a facturilor emise in numele societatii catre alti agenti economici, descoperite in urma controalelor efectuate de sectiile judetene ale Garzii Financiare, printre ,,beneficiarii" S.C. R.I. S.R.L aflandu-se si S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau.
Din verificarea extraselor de cont apartinand S.C. R.I. S.R.L. a rezultat ca cea mai mare parte a sumelor incasate de aceasta a fost retrasa in numerar din cont, iar o alta parte (din care si cea primita de la S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau) a fost folosita dupa convertirea in EURO si USD pentru plati externe, catre asa-zisi furnizori din Ungaria si China.
Contravaloarea celor 7 facturi emise de pretinsul furnizor S.C. R.I. S.R.L. - comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, respectiv 5.979.809 lei a fost achitata de catre S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, in perioada 12.02.2008 - 13.06.2008, din conturile acesteia din urma deschise la B.R.D. - Groupe Societe Generale - Agentia 13 Septembrie Bucuresti, respectiv Credit Europe Bank (Romania) S.A. - Sucursala Bucuresti (prin 10 operatiuni in sistemul Internet Banking, respectiv la 12.02.2008, 24.03.2008, 31.03.2008, 07.05.2008, 13.05.2008, 30.05.2008, 04.06.2008, 09.06.2008, 11.06.2008 si 13.06.2008), in contul emitentului deschis la Banca Carpatica - Agentia Port Constanta. Ulterior, suma respectiva a fost convertita in moneda americana si folosita de S.C. R.I. S.R.L pentru efectuarea unor plati externe, cu justificare - aparate aer conditionat, D.V.D. si sistem home cinema catre o societate din China - Cooper Cuth Limited, in conditiile in care in evidentele Directiei Generale a Vamilor S.C. R.I. S.R.L. nu figura ca importator de marfuri.
Conform datelor furnizate de unitatile bancare la care S.C. U. S.R.L., comuna Parscov a detinut conturi, singura persoana  abilitata sa efectueze operatiuni prin conturile respective in perioada de referinta a fost administratorul societatii - invinuitul L.W., specimenul sau de semnatura fiind anulat la momentul deschiderii procedurii de insolventa.
Persoana care a detinut specimen de semnatura pentru S.C. R.I. S.R.L. martorul M.R., imputernicit in acest sens prin procura speciala autentificata sub nr. 1375/08.05.2007 emisa de administratorul societatii, a declarat pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti, ca toate operatiunile de retragere numerar, schimb valutar si plati externe le-a realizat conform dispozitiilor primite de la N.V. si C.D., pe baza documentelor predate de acestia (borderouri, facturi, s.a.).
Acelasi martor a mai sustinut ca nu s-a implicat in niciun mod in activitatea desfasurata de N.V. si C.D. prin intermediul S.C. R.I. S.R.L., nu a avut nicio legatura cu S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau pe ai carei reprezentanti nu i-a cunoscut, rolul sau rezumandu-se la a realiza operatiunile bancare conform indicatiilor celor doi.
La randul lor, N.V. si C.D. au negat orice fel de colaborare cu S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, precizand ca nu au furnizat si semnat facturile identificate la aceasta din urma, ce apareau ca emise de S.C. R.I S.R.L.
Cei doi martori au declarat ca in perioada in care au desfasurat activitate pe firma, la solicitarea lui R.L. - un colaborator de-al lor, dar si al martorului M.R., ce detinea o societate de transport, i-au predat acestuia un carnet de facturi - in alb - incercand astfel sa induca ideea ca ar fi existat posibilitatea ca documentele emise catre firma din Parscov - judetul Buzau sa fi facut parte din acel carnet.
Martorul R.L., care nu a recunoscut detinerea si folosirea unor documente cu regim special apartinand S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici, iar cercetarile efectuate nu au stabilit o eventuala participatie penala a sa la faptele de evaziune fiscala comise de C.D. si N.V.
Martorul C.A. (ruda a lui C.D.), al carui nume este mentionat la rubrica "date privind expeditia" pe facturile nr. 6895547/01.10.2007, nr. 6895548/04.10.2007, nr. 6895549/15.10.2007, nr. 6895550/23.10.2007, nr. 00000244/21.12.2007 emise de S.C. R.I. S.R.L. catre S.C. U., comuna Parscov, judetul Buzau, a sustinut la urmarirea penala si in fata instantei de judecata ca nu a avut niciodata calitatea de delegat pentru vreuna din cele doua societati iar semnatura existenta la rubrica respectiva nu ii apartine, iar seria si numarul cartii de identitate inscrise la aceeasi rubrica nu corespund cu cele ale actului sau de identitate .
Pentru marfa inscrisa in factura nr. 00000244/21.12.2007 emisa de S.C. R.I. S.R.L. catre S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau (4.800 aparate DVD player Maxwell si 765 D.V.D. Home cinema Vortex), s-au regasit in evidenta celei din urma societati doua note de receptie si constatare diferente care atesta primirea marfii in gestiune de catre martora S.P.L., dupa receptionarea ei de catre martorii F.P. si M.C. - toti angajati ai S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau.
Ultimii doi martori au contestat faptul ca ar fi receptionat marfa inscrisa in factura respectiva, asa-zis furnizata de S.C. R.I. S.R.L., precizand ca acest gen de produse era achizitionat de S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau doar din import, de la furnizorii din China, iar martora S.P.L. a aratat ca a intocmit cele doua note conform mentiunilor din factura ce a insotit transportul de marfa si nu i-a cunoscut pe reprezentantii S.C. R.I. S.R.L.
Pretinsa relatie comerciala derulata intre S.C. R.I. S.R.L. si S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, avand ca obiect contravaloare transport auto, incarcare descarcare, manipulare si depozitare si livrarea de aparate D.V.D. si sisteme home cinema, a fost verificata si de catre reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau - Activitatea de Inspectie Fiscala cu ocazia controlului desfasurat in perioada aprilie - mai 2012 la S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau si materializat prin raportul nr. F - Bz 963/30.05.2012.
Din mijloacele de proba administrate a rezultat ca pentru cele patru facturi ce apareau ca emise de S.C. R.I. S.R.L. in luna octombrie 2007, avand ca obiect prestari servicii in valoare totala de 499.800 lei si inregistrate in contabilitatea S.C. U. S.R.L., comuna Parscov, judetul Buzau, aceasta din urma a dedus in mod nejustificat T.V.A. in suma de 79.800 lei, intrucat administratorul societatii - invinuitul L.W. nu a facut dovada realitatii, necesitatii si oportunitatii prestarii acestor servicii, conditie obligatorie pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A.
In ceea ce priveste facturile de achizitie nr. 525/22.11.2007, in valoare totala de 2.936.200,6 lei din care T.V.A. in suma de 468.806 lei si nr. 1/16.01.2008 in valoare totala de 771.120 lei, din care T.V.A. in suma de 123.120 lei, s-a constatat cu ocazia inspectiei fiscale ca sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii verificate, respectiv in jurnalele de cumparari preluate in balantele de verificare aferente lunilor noiembrie 2007 si ianuarie 2008, precum si in deconturile de T.V.A. corespunzatoare perioadelor respective.
Cu toate acestea, intrucat cele doua facturi nu au putut fi puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala, s-a stabilit ca societatea a dedus in mod nejustificat T.V.A. in suma totala de 591.926 lei (468.806 lei + 123.120 lei), incalcandu-se prevederile art. 146 alin. 1 lit. "a" Titlul VI din Codul Fiscal, potrivit carora "pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, persoana impozabila trebuie sa detina o factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. 5".
Prin inregistrarea in contabilitatea S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, judetul Buzau a celor 7 facturi ce atesta operatiuni comerciale nereale, a fost prejudiciat bugetul statului cu suma de 954.759,5 lei reprezentand T.V.A. dedus in mod nelegal (79.800 lei aferent facturilor nr. 6895547/01.10.2007, nr. 6895548/04.10.2007, nr. 6895549/15.10.2007 si nr. 6895550/23.10.2007 + 591.926 lei corespunzator facturilor nr. 525/22.11.2007 si nr. 1/16.01.2008 + 283.033,50 lei mentionat in factura nr. 00000244/21.12.2007), respectiv cu 67.200 lei - impozit pe profit sustras.
2. In baza verificarilor efectuate pe parcursul urmaririi penale cu privire la relatiile comerciale dintre S.C. U. S.R.L. Parscov si S.C. M. S.R.L. Constanta, a rezultat ca au fost inregistrate in contabilitatea societatii administrate de catre inculpat unui numar de 5 facturi emise de cea de-a doua societate avand ca obiect livrarea de aparate aer conditionat si D.V.D. player, printre care si una de avans, respectiv seria CT CAA nr. 06285304/28.02.2008, seria CT CAA nr. 06285305/28.02.2008, seria CT CAA nr. 06285307/22.03.2008, seria CT CAA nr. 06285309/28.04.2008, seria CT CAA nr. 0001/03.04.2008, in valoare totala de 7.821.206,50 lei, din care T.V.A. de 1.248.764,06 lei.
S-a stabilit ca valoarea acestor facturi a fost achitata prin intermediul instrumentelor de banca, in perioada 06.05.2008 - 08.09.2008 pana la suma de 3.843.289,58 lei, iar diferenta s-a compensat cu soldul contului 401 Furnizori  analitic S.C. M. S.R.L. Constanta.
In evidenta contabila a societatii administrate de catre inculpat a fost identificat un contract de vanzare cumparare ce apare ca incheiat la 06.03.2008 intre   S.C. U. S.R.L. Parscov, reprezentata de L.W., in calitate de cumparator si S.C. M S.R.L. Constanta - vanzator, prin director general F.I.D..
 In baza verificarilor efectuate atat la nivelul organului de control cat si de catre lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie Buzau a rezultat ca vanzarile de marfuri inscrise in cele 5 facturi sus mentionate nu reflecta realitatea, toate acele tranzactii efectuandu-se doar scriptic, astfel incat S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau - care si le-a inregistrat in contabilitate - a dedus in mod nelegal  T.V.A. in suma de 1.248.764,06 lei.
Cercetarea penala a demonstrat - in acord cu constatarile Garzii Financiare - Sectia Buzau, fictivitatea tranzactiilor evidentiate in cele 5 facturi avand ca obiect livrarea de catre S.C. M. S.R.L. Constanta, pe de o parte si achizitia de catre S.C. U.S.R.L. Parscov, judetul Buzau, pe de alta parte, a unor aparate de aer conditionat si D.V.D. (in conditiile in care activitatea principala declarata de firma din Constanta era aceea a comertului cu ridicata a cerealelor si furajelor).
Martorul S.I., ce figureaza ca asociat in cadrul S.C. M. S.R.L. Constanta, dar si ca delegat pe 3 din cele 5 facturi emise in numele acesteia din urma, a declarat la urmarirea penala si pe parcursul cercetarii  judecatoresti ca nu a avut nicio legatura cu firma respectiva, nu a cunoscut faptul ca ar fi detinut acea calitate, explicand folosirea datelor sale personale atat la infiintarea societatii cat si cu ocazia emiterii documentelor de livrare a  marfii prin aceea ca in perioada respectiva (februarie 2008) sotia sa i-a pierdut cartea de identitate, imprejurare in care, in luna mai a aceluiasi an a obtinut un nou act de identitate pe care il detine si in prezent.
Persoana al carei nume apare pe contractul de vanzare cumparare mentionat anterior, avand calitatea de director general al S.C. M. S.R.L. Constanta, respectiv martorul F.I.D. a declarat pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti ca nu a incheiat contractul respectiv, iar semnatura existenta pe el nu ii apartine. Martorul a sustinut ca a completat in numele S.C. M. S.R.L. la care a fost angajat ca director vanzari, la solicitarea si conform indicatiilor primite de la administratorul societatii - R.C., facturile nr. 06285307/22.03.2008, nr. 06285309/28.04.2008 si nr. 0001/03.04.2008, fara insa a avea vreo legatura cu societatea beneficiara din judetul Buzau, pe ai carei reprezentanti legali nu ii cunoaste. F.I.D. a mai aratat ca a detinut specimen de semnatura pentru S.C. M. S.R.L. Constanta la B.R.D. - G.S.G. - Agentia Farului Constanta, unde a efectuat operatiuni bancare constand in retrageri numerar.
In extrasul de cont al S.C. M. S.R.L. Constanta pentru contul detinut la B.R.D. - G.S.G. - Agentia Farului au fost identificate 7 operatiuni bancare (27.03.2008, 08.04.2008, 24.04.2008, 06.05.2008, 12.05.2008, 19.06.2008, 27.06.2008) privind incasarea de la S.C. U. S.R.L., comuna Parscov a sumei de 1.881.300 lei, retrasa si convertita in moneda americana si externalizata prin contul in USD deschis la aceeasi unitate bancara, catre Cooper Cuth Limited - societate din China.
Operatiunile de plata catre S.C. M. S.R.L. au fost efectuate din conturile detinute de S.C. U. S.R.L., comuna Parscov la B.R.D. - G.S.G Agentia 13 Septembrie Bucuresti si Credit Europe (Romania) S.A. Bucuresti, prin sistemul Internet Banking, unde specimenul de semnatura era detinut exclusiv de catre invinuitul L.W..
Pe baza documentelor de evidenta contabila ale S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau a rezultat ca aceasta a achitat prin banca, in perioada 06.05.2008 - 08.09.2008, suma de 3.843.289,58 lei catre S.C. M. S.R.L. Constanta, iar pentru diferenta de 3.977.970 lei (pana la concurenta sumei de 7.821.206,5 lei reprezentand valoarea totala a facturilor), s-a inregistrat retur de marfa catre societatea furnizoare, unde s-ar fi colectat T.V.A. de 635.138 lei.
Cu ocazia controlului din 14.05.2008 (conform notei nr. 6000/14.05.2008), Garda Financiara Constanta a retinut efectuarea de catre S.C. M. S.R.L. a unui import din China avand ca obiect 4.800 DVD marca Vortex. Avand in vedere ca societatea importatoare nu a putut fi identificata la sediul social declarat (camera 320 a Hotelului Tineretului din municipiul Constanta), s-a procedat la indisponibilizarea marfii si lasarea in custodia comisionarului vamal.
In timpul verificarilor respective, organele de control au identificat facturile emise de S.C. M. S.R.L. Constanta catre agenti economici din judetele Buzau si Giurgiu, respectiv S.C. U. S.R.L. Parscov,  S.C. G. S.R.L. Parscov (societate ce functiona in aceeasi locatie cu prima, ambele facand parte din grupul de firme administrate de cetatenii chinezi care isi au sediul in comuna Parscov) si S.C. R.I. S.R.L Giurgiu.
S-a mai constatat ca pentru marfurile ce apareau (conform facturilor) livrate catre S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau, constand in aparate aer conditionat si DVD, reprezentantul legal al S.C. M. S.R.L. Constanta - R.C. nu a putut prezenta documente de provenienta, insa in nota explicativa data organelor de control, legat de acest aspect, a precizat ca beneficiarul i-ar fi solicitat facturarea marfii in avans.
Raznatovschi Costel - asociatul si administratorul S.C. M. S.R.L. Constanta a sustinut in fata organelor de urmarire penala, cu ocazia cercetarii sale la nivelul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, faptul ca personal nu s-a implicat in activitatea firmei, coordonarea acesteia fiind realizata de catre colaboratorul sau - F.I.D. - angajat ca director. Dimpotriva, acesta din urma a negat sustinerile lui R.C., declarand ca nu a facut decat sa indeplineasca dispozitiile date de angajatorul sau.
Astfel, niciunul dintre cei doi nu si-a asumat incheierea si derularea tranzactiilor comerciale cu S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau si S.C. R. S.R.L. - judetul Giurgiu, faptul ca ar fi cunoscut pe reprezentantii lor, eventualele negocieri purtate cu acestia - aspecte ce caracterizeaza un raport economic legal intre partile implicate, concluzia neputand fi alta decat aceea ca operatiunile de livrare consemnate in facturile aparand ca emise de S.C. M. S.R.L. Constanta catre cele doua societati sunt nereale.
Un alt argument care sustine fictivitatea acestor documente de livrare si demonstreaza legatura frauduloasa dintre S.C. M. S.R.L. Constanta, S.C. R.I. S.R.L. Giurgiu si societatile din Parscov administrate de cetateni chinezi, il constituie si mentiunile din factura seria CT CAA nr. 06285302/28.02.2008 emisa de societatea constanteana catre S.C. G.COM S.R.L. Parscov, judetul Buzau, pentru servicii de transport, depozitare, manipulare, in care apare ca delegat "K.A.", la fel ca si pe facturile emise de S.C. R.I. S.R.L. Vanatorii Mici, judetul Giurgiu catre S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau (singura deosebire dintre ele fiind numele de ,,K" care pe facturile emise de firma din judetul Giurgiu este scris cu litera ,,C" in loc de ,,K").
Inexistenta in fapt a relatiilor comerciale dintre S.C. M. S.R.L. Constanta si S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau, este demonstrata si prin faptul ca la datele inscrise pe facturile de livrare a aparatelor de aer conditionat si DVD, respectiv 28.02.2008 si 22.03.2008, prima societate nu detinea marfa respectiva.
Din adresa nr. 638753/27.05.2008 a I.G.P.R. - Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor - Proiectul "Trident" Romania - Biroul Port Constanta (existenta in dosarul nr. 484/P/2008 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta), a rezultat ca S.C. M. S.R.L. figura cu un numar de trei operatiuni vamale de import, ulterioare datelor inscrise in facturi (28.02.2008 si 22.03.2008), efectuate la 14.05.2008 (marfa fiind depistata de Garda Financiara - Sectia Constanta si indisponibilizata), la 15.04.2008 prin Vama Constanta Sud Agigea - in valoare de 33.350 USD si la 14.04.2008 prin Vama Port Vechi, in valoare de 33.920 USD.
Sumele de bani incasate prin contul detinut de S.C. M. S.R.L. la B.R.D. - G.S.G. Agentia Farului Constanta, reprezentand contravaloarea marfurilor facturate catre S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau, au fost convertite in moneda americana si transferate in contul societatii Cooper Cuth Limited din China - aceeasi firma fiind beneficiara a sumelor externalizate prin intermediul S.C. R.I. S.R.L. judetul Giurgiu.
De asemenea, se va retine si faptul ca sumele in valuta (USD) transferate prin contul S.C. M. S.R.L. Constanta catre societatea din China sunt vadit  mai mari (de ordinul sutelor de mii), in raport cu valoarea importurilor realizate de catre aceasta firma.
Pe baza acestor mijloace de proba a rezultat caracterul ilicit al operatiunilor comerciale pretins derulate intre S.C. M. S.R.L. Constanta si S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau, in scopul eludarii obligatiilor fiscale datorate bugetului statului, consecintele economico - financiare reflectandu-se si in evidenta ultimei societati care, in urma inregistrarii in contabilitate a facturilor asa - zis emise de furnizorul fictiv din Constanta a dedus in mod nelegal T.V.A. aferenta acestor documente.
Ca urmare a acestor operatiuni comerciale fictive, S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau a dedus in mod nelegal TVA in suma de  1.248.764,06 lei T.V.A. aferenta celor 5 facturi.
3. Pe baza datelor din evidenta contabila a S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau, in intervalul 14.04.2009 - 14.08.2009, S.C. BS S.R.L. Bucuresti apare ca furnizor de aparate LCD, conform facturilor seria BD nr. 6/14.04.2009, nr. 7/23.04.2009, nr. 11/12.05.2009, nr. 15/04.06.2009, nr. 17/16.06.2009, nr. 21/06.07.2009, nr. 26/21.07.2009, nr. 32/04.08.2009 si nr. 36/14.08.2009, in valoare totala de 24.115.252,50 lei din care TVA - 3.850.302,5 lei.
In luna noiembrie 2009 a fost inregistrat in contabilitatea S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau un retur de marfa in valoare de 5.315.730 lei, astfel ca valoarea marfurilor ce apar ca livrate de S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti a ramas la 18.799.322,50 lei din care T.V.A. - in cuantum de 3.001.572,50 lei.
In legatura cu S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti a rezultat ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat din municipiul Bucuresti, Bulevardul Ghencea nr. 24, bl. C 88, sc. 1, ap. 18, sector 6, iar documentele depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti care atestau preluarea la data de 20.04.2009 a partilor sociale ale S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti de catre cetateanul chinez F.H., identificat cu pasaport G nr. 17314786 emis de autoritatile chineze la 27.02.2006, documente constand in act aditional de cesiune, act constitutiv actualizat, contract de inchiriere, declaratie pe propria raspundere autentificata la un birou notarial din municipiul Bucuresti, sunt nereale.
Astfel, potrivit datelor transmise cu adresa nr. S6/SC/380048/12.04.2011 de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Serviciul Evidenta Operativa, cetateanul de nationalitate chineza F.H. - nascut la data de 23.03.1978, posesor al pasaportului 17314786, figureaza in evidenta acestei structuri cu intrare in tara la 27.10.2008, avand destinatia Buzau, iar la 15.01.2009 a parasit teritoriul tarii, prin punctul de frontiera Aeroportul Otopeni, astfel incat a rezultat ca la data preluarii partilor sociale apartinand S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti, Fan Hao nu se afla in Romania.
Pe baza mijloacelor de proba administrate a rezultat ca operatiunile comerciale ce fac obiectul celor 9 facturi emise in numele S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti catre S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau sunt nereale, evidentierea lor in contabilitatea acesteia din urma avand ca rezultat deducerea in mod nelegal a T.V.A aferenta marfurilor tranzactionate. De asemenea, se va retine ca numele persoanelor si codurile numerice personale inscrise pe cele 9 facturi la rubrica privind delegatul, respectiv G.M. si D.C. sunt - de asemenea - nereale.
Aspectele vizand imprejurarile preluarii partilor sociale la 20.04.2009 (in conditiile in care prima factura emisa catre S.C. U. S.R.L. Parscov, judetul Buzau dateaza 14.04.2009) de catre un cetatean de nationalitate chineza greu identificabil, care la data respectiva nici nu se afla in Romania, prezentarea de documente nereale pentru dovedirea sediului social la o adresa la care firma nu a functionat niciodata, nedepunerea declaratiilor fiscale la organele competente, caracterizeaza S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti ca fiind o societate cu comportament tip "fantoma".
Organele de control fiscal au retinut in actele intocmite ca, potrivit documentelor contabile ale S.C. U. S.R.L. Parscov, cea mai mare parte a marfurilor ce apar ca achizitionate de la S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti au facut, de regula, obiectul livrarilor intracomunitare catre Ungaria, iar in toate cazurile pe scrisoarea de transport - CMR - este inscris ca transportator chiar beneficiarul S.C. SH KFT, prin aplicarea unei stampile dreptunghiulare, stampila a carei impresiune a fost utilizata si  la rubrica de confirmare a primirii si in legatura cu care se poate presupune ca ar fi fost aplicata in momentul livrarii marfurilor (la furnizor), deci nu la beneficiar.
Se va retine, totodata, ca S.C. U. S.R.L. Parscov nu a incasat efectiv contravaloarea livrarilor intracomunitare catre S.C. SH KFT, efectuandu-se o compensare intre aceste firme si "furnizorul" S.C. B.S. S.R.L.  Bucuresti conform unui document redactat in limba engleza, datat 30.09.2009, incheiat intre cele trei societati reprezentate de invinuitii L.W. (S.C. U. S.R.L. Parscov), W.L. (S.C. SH KFT) si F.H. (S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti).
Astfel, prin inregistrarea tranzactiilor pretins derulate cu S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti, S.C. U. S.R.L. Parscov a dedus in mod nejustificat T.V.A. de 3.001.572,50 lei - aferenta marfurilor aprovizionate fictiv de la societatea din Bucuresti, suma respectiva constituind prejudiciul adus bugetului de stat.
4. Inspectia fiscala desfasurata in perioada aprilie - mai 2012 la S.C. U. S.R.L. Parscov a evidentiat ca in lunile octombrie 2008 si noiembrie 2008 societatea a dedus in mod nejustificat T.V.A. in suma totala de 1.063.786 lei, corespunzatoare facturilor seria TT nr. 0009/01.10.2008 in valoare de 2.800.200 lei (din care T.V.A. - 447.090,76 lei), nr. 0010/06.10.2008 in valoare de 1.658.764,80 lei (din care T.V.A. - 264.844,80 lei) si nr. 0018/28.11.2008 in valoare de 2.203.689,60 lei (din care T.V.A. - 351.849,60 lei), toate emise de S.C. T & T F.I. S.R.L. Bucuresti reprezentand contravaloare consultanta de specialitate in domeniul marketing-ului si servicii de comision, conform contractelor nr. 1/27.09.2008 si nr. 2/30.09.2008.
Cu privire la S.C. TT S.R.L. Bucuresti, a rezultat ca a fost infiintata in anul 2005 de catre cetateanul de nationalitate chineza YF care a detinut calitatea de asociat unic si administrator pana la inceputul lunii octombrie 2008, cand a desemnat ca administrator pe S.D. - persoana ce apare ca ar fi reprezentat societatea la incheierea contractelor de comision nr. 01/27.09.2008 si de consultanta nr. 02/20.09.2008 cu S.C. U. S.R.L. Parscov (deci anterior dobandirii in mod legal a calitatii detinute in firma), dar si ca delegat pe cele trei facturi emise catre societatea din comuna Parscov - judetul Buzau.
Perioada retragerii cetateanului chinez YF din functia de administrator coincide cu cea a emiterii facturilor respective, fapt ce denota caracterul ilicit al operatiunilor comerciale care incepeau a fi derulate cu S.C. U S.R.L. Parscov.
Martora S.D. a declarat pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti ca a acceptat calitatea de administrator al S.C. TT S.R.L. Bucuresti intr-o perioada in care se afla intr-o situatie materiala precara iar in schimbul unor venituri lunare oferite de cetateanul chinez a fost de acord sa semneze anumite documente prezentate de acesta, printre care si contractele de comision si de consultanta, precum si cele trei facturi emise catre S.C. U. S.R.L. Parscov, fara insa a presta in concret vreun serviciu catre aceasta din urma, pe ai carei reprezentanti nici nu i-a cunoscut.
Stancu Daniela a mai precizat ca nu a detinut actele societatii si stampila acesteia, singurele inscrisuri emanand de la firma al carei administrator a figurat si in posesia carora se afla fiind cateva facturi (exemplarul nr. 2) emise catre diversi beneficiari, printre care si S.C. U. S.R.L. Parscov, facturi pe care YF i-ar fi solicitat sa nu le prezinte vreunui organ de control.
Cu toate acestea, martora a pus la dispozitia organelor de ancheta exemplarul 2 al unui numar de sapte facturi, doua dintre ele fiind emise catre S.C. U S.R.L. Parscov.
Un alt aspect care confirma natura ilicita a relatiilor dintre "furnizorul"          S.C. TT S.R.L. Bucuresti si "cumparatorul" S.C. U S.R.L. Parscov il constituie si modul in care au fost derulate operatiunile bancare de plata a contravalorii facturilor ce fac obiectul cercetarilor.
Astfel, toate platile efectuate de S.C. U. S.R.L. Parscov (15 operatiuni bancare - respectiv la 10.12.2008, 11.12.2008, 12.12.2008, 18.12.2008, 14.01.2009, 14.01.2009, 06.02.2009, 19.02.2009, 27.02.2009, 27.02.2009, 04.03.2009, 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009, 12.03.2009), s-au realizat din conturile detinute de aceasta la B.R.D. - G.S.G. diverse sucursale - la care specimenul de semnatura a apartinut administratorului L.W., prin sistemul  Internet Banking - Multix, in contul deschis de S.C. TT S.R.L. Bucuresti reprezentata de Y.F. la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi Bucuresti.
Sumele de bani incasate in contul respectiv de la S.C. U.Y S.R.L. Parscov au fost retrase pentru schimb valutar, transformate in USD si folosite pentru plati externe, catre aceeasi societate din China - Cooper Cuth Limited.
Cetateanul de nationalitate chineza YF nu a fost audiat pe parcursul urmaririi penale iar potrivit adresei nr. 445556/04.10.2012 a Serviciului Evidenta Operativa din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a reiesit ca a parasit teritoriul Romaniei la 26.05.2012.
Urmeaza a se retine ca operatiunile economice inregistrate de S.C. U. S.R.L. Parscov pe baza facturilor emise de S.C. TT S.R.L. Bucuresti au caracter fictiv, in realitate aceasta din urma nerealizand serviciile de comision si consultanta a caror contravaloare s-a ridicat la suma de 6.662.654,40 lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat il constituie atat T.V.A. aferenta celor trei facturi - de 1.063.786 lei si impozitul pe profit sustras, calculat tot la valoarea celor 3 facturi in suma de 895.819,07 lei (reprezentand diferenta dintre valoarea totala a facturilor si TVA aferenta acestora : 6.662.654,4 lei - 1.063.785,16 lei = 5.598.869,24 inmultit cu  16%).
5. Prin inregistrarea a doua facturi emise de S.C. JA S.R.L.  Bucuresti, ce atesta operatiuni fictive, S.C. U S.R.L. Parscov - prin administratorul L.W. a prejudiciat bugetul statului cu suma de 66.000 lei, reprezentand T.V.A. dedus in mod nelegal.
Este vorba de facturile nr. 0032011/11.02.2011 si nr. 0082011/23.02.2011, in valoare totala de 341.000 lei din care T.V.A. de 66.000 lei, emise de S.C. JA S.R.L. Bucuresti catre S.C. U. S.R.L. Parscov, avand ca obiect "servicii de consultanta, intermediere si comision" conform contractului de prestari servicii nr. 115/01.02.2011.
Mijloacele de proba administrate au evidentiat faptul ca S.C. J.A. S.R.L. Bucuresti a fost reprezentata de catre Yan Fei si Stancu Daniela, aceleasi persoane care au reprezentat  si  S.C. TT S.R.L. Bucuresti.
 Martora S.D. a declarat ca nu a desfasurat niciun fel de activitate in numele S.C. JUST ART S.R.L. Bucuresti, calitatea sa de asociata in firma fiind dobandita la propunerea lui YF. Cu privire la semnaturile existente la rubrica furnizorului pe cele doua facturi emise catre S.C. U. S.R.L. Parscov, S.D. a precizat ca nu au fost executate de ea, dar reprezinta incercari de imitare a semnaturii sale.
Contractul de prestari servicii nr. 115/01.02.2011, in baza caruia ar fi fost emise cele doua facturi, apare ca fiind incheiat intre YF - actionar la S.C. JA S.R.L. Bucuresti si LW - administrator al S.C. U. S.R.L. Parscov.
Fapta inculpatului L.W., in calitate de administrator al S.C. U. S.R.L. - comuna Parscov, judetul Buzau, de a evidentia in contabilitate, cu intentie, prin acte materiale repetate si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in perioada octombrie 2007 - februarie 2011, pe baza a 26 facturi, operatiuni fictive constand in aprovizionari cu produse electrocasnice si prestari servicii, de la furnizorii nereali S.C. R.I. S.R.L. Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (7 facturi), S.C. TT S.R.L. Bucuresti (3 facturi), S.C. J.A. S.R.L. Bucuresti (2 facturi), S.C. M. S.R.L. Constanta (5 facturi) si S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti (9 facturi), prejudiciind astfel bugetul statului cu suma totala de 6.662.763,13 lei, din care 5.699.744,06 lei - T.V.A. dedusa in mod nelegal si 963.019,07 lei - impozit pe profit sustras, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. "c" si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (26 acte materiale).
Audiat pe parcursul urmaririi penale, inculpatul a sustinut ca nu se face vinovat de comiterea acestei infractiuni, aratand ca nu s-a ocupat personal de activitatea societatii. Pe baza mijloacelor de proba administrate a rezultat ca inculpatul a fost singurul detinator al specimenului de semnatura in banca pe toata durat in care a fost administrator al societatii. De asemenea, desi a sustinut ca alte persoane s-au ocupat de activitatea efectiva a societatii, inculpatul nu facut dovada ca a delegat in mod legal atributiile sale de reprezentare si administrare.
La termenul de judecata din 28.05.2013 aparatorul ales al inculpatului a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru a se stabili care este prejudiciul cauzat, motivat de faptul ca organele de urmarire penala si cele de control fiscal au estimat acest prejudiciu.
Tribunalul a respins cererea formulata avandu-se in vedere ca nu s-au invocat aspecte din care sa rezulte ca se contesta modul de calcul al impozitului pe profit sustras ori sumele ce au fost deduse in mod nelegal cu titlul de TVA. In plus, a rezultat ca operatiunile comerciale ce au fost analizate anterior nu au avut loc in realitate, facturile emise de catre pretinsele societati furnizoare au fost fictive, astfel incat sumele ce au fost inscrise in mod nereal in contabilitatea societatii ca fiind cheltuieli cu aprovizionarea de marfuri sau servicii au fost stabilite in mod cert pe baza inscrisurilor retinute de catre organele de urmarire penala.
Avandu-se in vedere ca nu s-au depus de catre aparare si nu au fost invocate documente financiare prin care sa se ateste o alta situatie decat cea retinuta anterior, constatand ca nu s-au invocat aspecte care sa puna in discutie nerealitatea modului in care au fost calculate obligatiile catre bungetul de stat, tribunalul a  retinut ca administrarea mijlocului de proba solicitat nu este concludenta.
La judecata in fond a cauzei aparatorul ales al inculpatului a solicitat sa se dispuna schimbarea incadrarii juridice a infractiunii pentru care a fost trimis in judecata inculpatul L.W., din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) si alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal in infractiunea de neglijenta in serviciu prev. de art. 249 alin. (1) Cod penal. S-a sustinut ca inculpatul nu a actionat cu intentie, nu a dorit sa prejudicieze bugetul de stat si nu a facut decat sa puna in aplicare hotararile adunarii generale si ale actionarilor. Societatea avea personal de specialitate care se ocupa cu activitatea contabila iar inculpatul nu i-a cunoscu pe N.V. si ceilalti martori care au fost audiati.
Tribunalul urmeaza sa respinga ca nefondata aceasta cerere de schimbare a incadrarii juridice avand in vedere ca pentru realizarea continutului infractiunii de neglijenta in serviciu, prev. de art. 249 c. pen., sub aspectul laturii obiective trebuie sa existe o incalcare a unei indatoriri de serviciu prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, incalcare prin care s-a realizat una dintre urmarile stabilite prin textul incriminator, respectiv s-a cauzat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia, ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane.
Sub aspectul laturii subiective, actiunea tipica trebuie sa se comita din culpa, in una dintre modalitatile sale prev. de art. 19 pct. 2 din C. pen.
Evidentierea in actele contabile ale societatii administrate de catre inculpat, in mod repetat, a unor facturi cu privire la achizitionarea de bunuri si servicii care nu au avut loc in realitate, facturi ce proveneau de la societati care nu desfasurau activitati de natura celor mentionate in cuprinsul documentelor contabile ori nu functionau in fapt, transferarea banilor catre aceste societati iar ulterior transformarea lor in valuta si expedierea in China, sunt actiuni prin care s-a materializat comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor. Asa cum s-a aratat inculpatul era singura persoana care avea specimen de semnatura in banca pentru societatea pe care o administra, astfel incat modul in care s-au obiectivat actiunile sale in administrarea societatii releva si pozitia subiectiva cu care actionat acesta care nu poate fi una din culpa.
La acesta se adauga si perioada mare de timp in care s-a comis infractiunea de evaziune  fiscala, actele repetate prin care s-a realizat si suma prin care s-a prejudiciat bugetul de stat, aspecte ce denota ca inculpatul a prevazut rezultatul faptei sale si a urmarit producerea acestuia prin actiunile comise.
Inculpatul, in perioada 2007 - 2011, in aceeasi calitate de administrator al S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, prin acte materiale repetate si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a folosit 26 facturi fiscale emise de furnizorii fictivi  S.C. R.I. S.R.L. Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (7 facturi), S.C. TT S.R.L. Bucuresti (3 facturi), S.C. J.A. S.R.L. Bucuresti (2 facturi), S.C. M. S.R.L. Bucuresti (5 facturi) si S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti (9 facturi), cunoscand continutul lor nereal, facturi ce au fost inregistrate in contabilitatea S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, judetul Buzau. Aceasta fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prev. de art. 291 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (26 acte materiale).
Inculpatul a comis cu vinovatie si infractiunea de spalare a banilor,  prev. de art. 23 alin. 1 lit. "a" Teza I din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. (32 acte materiale corespunzatoare operatiunilor de plata efectuate din conturile societatii). In calitate de administrator al S.C. U. S.R.L. comuna Parscov, judetul Buzau, in perioada februarie 2008 - martie 2009, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a transferat din conturile societatii suma de 14.523.763,90 lei in conturile S.C. RI S.R.L. comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (5.979.809,50 lei prin 10 operatiuni bancare), S.C. M. S.R.L. Constanta (1.881.300 lei prin 7 operatiuni bancare) si S.C. TT S.R.L. Bucuresti (6.662.654,40 lei prin 15 operatiuni bancare), cu care a derulat relatii comerciale fictive, suma de bani ce a fost externalizata in Republica China, cunoscand ca provine din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul disimularii originii ei ilicite.
Vinovatia inculpatului a fost stabilita pe baza urmatoarelor mijloace de proba, administrate pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti: - proces - verbal nr. 122226/BZ/29.02.2012 al Garzii Financiare - Sectia Buzau, incheiat la S.C. U. S.R.L. Parscov si anexe - vol. I filele 93 - 102; sesizarea penala nr. 121146/BZ/05.07.2012 formulata de Garda Financiara - Sectia Buzau impotriva administratorului S.C. U. S.R.L. Parscov - vol. II filele 215 - 256; sesizarea penala nr. 121222/BZ/19.07.2012 formulata de Garda Financiara - Sectia Buzau impotriva lui N.V. si C.D. - reprezentanti ai S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici - vol. II filele 257 - 271; rapoartele nr. 2894/29.03.2011 si nr. 3113/23.06.2011 ale Garzii Financiare - Comisariatul General, incheiate in legatura cu S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti si anexe - vol. I filele 103 - 134; nota de constatare nr. 00000324/25.02.2011 incheiata de Garda Financiara - Sectia Buzau la S.C. U. S.R.L. Parscov si anexe - vol. I filele 135 - 285; raportul de inspectie fiscala nr. F-BZ-963 din 31.05.2012 incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Buzau la S.C. U. S.R.L. Parscov si anexe - vol. II filele 39 - 174; dosarul de inmatriculare al S.C. U. S.R.L. Parscov continand toate modificari intervenite in structura societatii de la infiintare pana in prezent - vol. III filele 1 - 353; facturile seria GR WCA nr. 6895547 din 01.10.2007, nr. 6895548 din 04.10.2007, nr. 6895549 din 15.10.2007, nr. 6895550 din 23.10.2007, nr. 525 din 22.11.2007, nr. 244 din 21.12.2007 si nr. 1 din 16.01.2008 emise de S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu catre S.C. U. S.R.L. Parscov in original - vol. II filele 3 - 7.
La acestea se adauga extrasele de cont apartinand S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici pentru conturile detinute la Banca Carpatica - Agentia Port Constanta si Agentia Tomis, impreuna cu fisele specimenelor de semnatura - vol. V filele 310 - 345, 376 - 378; dispozitiile de plata externa emise de S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici - vol. V filele 348 - 375; dosarul de inmatriculare al S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici - vol. IV filele 1 - 46; procura speciala autentificata sub nr. 1375/08.05.2007, ambele emise de N.V. - administrator al S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici pentru imputernicirea lui C.D. si M.R. - vol. V fila 377;
Extrasele de cont apartinand S.C. U. S.R.L. Parscov pentru operatiunile derulate prin B.R.D. - G.S.G. Agentia 13 Septembrie - vol. V filele 1 - 215; extrasele de cont apartinand S.C. U. S.R.L. Parscov pentru operatiunile derulate prin Credite Europe Bank - Sucursala Bucuresti - vol. V filele 216 - 308; extrase - in fotocopie - din dosarele nr. 3671/192/2009 si 2257/192/2009 ale Judecatoriei Bolintin Vale, judetul Giurgiu, respectiv rechizitoriile nr. 29/P/2009 din 07.05.2009 si nr. 293/P/2009 din 23.11.2009 ale Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie si Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti - Biroul Teritorial Slobozia, declaratiile date de N.V., C.D., M.R., R.L., hotararile judecatoresti de condamnare a inculpatilor N.V. si C.D., acte de control si raport de constatare intocmite cu privire la activitatea S.C. R.I. S.R.L. Giurgiu - vol. VI filele 1 - 252;
Facturile seria CT CAA nr. 06285304/28.02.2008, seria CT CAA nr. 06285305/28.02.2008, seria CT CAA nr. 06285307/22.03.2008, seria CT CAA nr. 06285309/28.04.2008, seria CT CAA nr. 01/03.04.2008 emise de S.C. M.B. S.R.L. Constanta catre S.C. U. S.R.L. Parscov, in original - vol. II filele 19 - 20, 292 - 294; contract de vanzare - cumparare datat 06.03.2008 ce apare incheiat intre S.C. M.B. S.R.L. Constanta si S.C. U. S.R.L. Parscov - vol. II filele 12 - 16; extrasul de cont apartinand S.C. M. S.R.L. Constanta pentru contul deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Farului - vol. V filele 379 - 397; dosarul de inmatriculare al S.C. M. S.R.L. Constanta - vol. IV filele 56 - 111; dosarul nr. 484/P/2008 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta privind pe R.C. - in fotocopie - vol. VI filele 253 - 404;
- raportul de inspectie fiscala nr. 903782/09.09.2008 incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Constanta la S.C. M. S.R.L. Constanta - vol. II filele 272 - 282;
Facturile seria BD nr. 6/14.04.2009, nr. 7/23.04.2009, nr. 11/12.05.2009, nr. 15/04.06.2009, nr. 17/16.06.2009, nr. 21/06.07.2009, nr. 26/21.07.2009, nr. 32/04.08.2009 si nr. 36/14.08.2009, emise de S.C B.S. S.R.L. Bucuresti catre S.C. U. S.R.L. Parscov, in original - vol. II filele 314 - 322; dosarul de inmatriculare al S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti - vol. IV filele 113 - 154; actul aditional de cesiune din 20.04.2009 privind preluarea partilor sociale ale S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti de catre cetateanul chinez FH - vol. IV fila 117;
Adresa nr. S6/SC/380048/12.04.2011 emisa de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Serviciul Evidenta Operativa cu privire la cetateanul chinez Fan Hao - vol. I fila 110; facturile nr. 0009/01.10.2008 ; nr. 0010/06.10.2008 si nr. 0018/28.11.2008 emise de S.C. TT S.R.L. Bucuresti catre S.C. U. S.R.L. Parscov, in original - vol. II filele 295, 296, 299; contractele de comision nr. 01/27.09.2008 si de consultanta nr. 02/30.09.2008 incheiate intre S.C. TT S.R.L. Bucuresti si S.C. U. S.R.L. Parscov - vol. II filele 129 - 132, 134 - 137; extrasul de cont apartinand S.C. TT S.R.L. Bucuresti pentru contul deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi Bucuresti - vol. V filele 398 - 507; dosarul de inmatriculare al S.C. TT S.R.L. Bucuresti - vol. IV filele 156 - 225;
Facturile nr. 0032011/11.02.2011 si nr. 0082011/23.02.2011 emise de S.C. J A S.R.L. Bucuresti catre S.C. U. S.R.L. Parscov, in original - vol. II filele 312, 313; contractul de prestari servicii nr. 115/01.02.2011 intre S.C. JA S.R.L. Bucuresti si S.C. U. S.R.L. Parscov - vol. II filele 124 - 126; dosarul de inmatriculare al S.C. J.A. S.R.L. Bucuresti - vol. IV filele 226 - 346; adresa nr. 445556/04.10.2012 emisa de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera  - Serviciu Evidenta Operativa privind pe cetateanul chinez YF - vol. II fila 330;
- adresa nr. 445521/02.10.2012 emisa de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Serviciu Evidenta Operativa privind pe cetateanul chinez L.W. - vol. VII fila 344;
Declaratiile martorilor N.V., C.D., M.R., R.L., C.A., F.I.D., S.I., S.D., F.P., M.C., S.P.L., I.A., N.I., D.G., YJ.
Fiind retinuta vinovatia inculpatului pentru infractiunile de evaziune fiscala, uz de fals si spalare a banilor urmeaza sa se dispuna condamnarea acestuia conform dispozitiilor legale ce incrimineaza faptele comise.
La stabilirea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului vor fi avute in vedere criteriile generale de individualizare, prev.de art. 72 C. pen., respectiv dispozitiile partii generale a acestui cod, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptelor savarsite, datele ce caracterizeaza persoana inculpatului precum si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
La stabilirea in concret a gradului de pericol social a infractiunii comise se vor retine modul si mijloacele de savarsire a faptelor, scopul urmarit, imprejurarile comiterii infractiunilor, urmarile produse, precum si conduita si datele ce caracterizeaza persoana inculpatului.
Faptele comise de catre inculpat au, in concret, un grad ridicat de pericol social. Acest pericol rezulta din continutul actiunile intreprinse, intr-o perioada mare de timp, ce a presupus prejudicierea bugetului de stat cu suma de 6.662.763,13 lei, precum si transferarea acestor sume in China, aspecte ce imprima faptelor un caracter grav prin lezarea ce a fost adusa valorilor sociale ocrotite de normele penale ce incrimineaza infractiunile comise.
Mijloacele folosite de catre inculpat au vizat relatiile cu societati comerciale tip "fantoma" sau care nu efectuau activitati comerciale de natura celor inregistrate de catre inculpat in contabilitate. Consecintele produse si modul in care s-au comis actiunile tipice ale infractiunilor mentionate au impus concluzia ca inculpatul a actionat cu intentie directa, astfel cum prevede art. 19 alin.1, punctul 1 lit.a) C. pen., urmarind producerea rezultatului faptelor, cunoscand faptul ca banii sustrasi urmau a fi trimisi in strainatate.
Avandu-se in vedere perioada mare de timp in care s-au desfasurat activitatile infractionale, actiunile concrete comise de catre inculpat, astfel cum s-a retinut, tribunalul constata ca acesta a avut, sub aspectul laturii subiective a infractiunilor, posibilitatea sa cunoasca implicatiile faptelor comise iar procesul de pregatire si comitere a infractiunilor a fost unul de durata.
Fata de aceste considerente se va dispune condamnarea inculpatului dupa cum urmeaza:
In baza art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 13 C. pen.va fi condamnat inculpatul L.W. la pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru infractiunea de evaziune fiscala (26 de acte materiale).
Retinerea dispozitiilor art. 13 C. pen. cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile a fost determinata de intervenirea unei noi legi penale, respectiv Legea nr. 50/2013 ce a modificat dispozitiile alin. (3) ale art. 9 din Legea nr. 241/2005. Potrivit noii legi, daca prin fapta de evaziune fiscala s-a cauzat un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 7 ani.
Intrucat dispozitiile legii anterioare sunt mai favorabile inculpatului, se vor retine ca acestea sunt incidente in cauza, limitele de pedeapsa prevazute de lege urmand a fi majorate cu 3 ani. In aceste conditii limitele legale ale sanctiunii pentru infractiunea comisa de catre inculpat sunt cuprinse intre 5 ani si 11 ani inchisoare.
Se va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a,  lit. b) si c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale pe durata de 5 ani, pedeapsa ce se executa dupa executarea pedepsei principale.
In baza art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. va fi condamnat inculpatul L.W. la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare pentru infractiunea de uz de fals (26 de acte materiale).
In baza art. 23 alin. (1) lit. a), teza I din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. va fi condamnat acelasi inculpat la pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru infractiunea de spalare a banilor (32 de acte materiale).
In baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b), art. 35 C. pen., inculpatul L.W.  va executa pedeapsa de 8 ani  inchisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a,  lit. b) si c) C. pen..
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) si c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care  s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, respectiv dreptul de a fi  administratorul unei societati comerciale, pedeapsa ce se executa pe durata executarii pedepsei principale.
In baza art. 348 C. pr. pen. se va sispune desfiintarea inscrisurilor falsificate, respectiv:
- facturile emise de S.C. R.I. S.R.L. comuna Vanatorii Mici, judetul Giurgiu (7 din care doar 5 regasite fizic), in original - vol. II filele 3 - 7;
- facturile emise de S.C. M.B. S.R.L. Constanta (5) din care 3 in original si 2 in fotocopie, vol. II filele 19 - 20, 292 - 294;
- facturile emise de S.C. B.S. S.R.L. Bucuresti (9) - in original - vol. II filele 314 - 322;
- facturile emise de S.C. TT S.R.L. Bucuresti (3) - in original - vol. II filele 295 - 296, 299;
 - facturile emise de S.C. J.A. S.R.L. Bucuresti (2) - in original - vol. II filele 312 - 313.
In latura civila, va fi obligat inculpatul L.W., in solidar cu partea responsabila civilmente SC U. Parscov, jud. Buzau, la 6.662.763,13 lei despagubiri civile catre Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau din care 5.699.744,06 lei - T.V.A. dedusa in mod nelegal si 963.019,07 lei - impozit pe profit sustras, cu majorarile legale aferente pana la achitarea integrala a debitului, in conformitate cu art. 998, 999 C. civil, art. 14 si art. 24 alin. (3) C. pr. pen.
In baza art. 163, art. 357 C. pr. pen. se va mentine masura sechestrului asiguratoriu dispusa prin ordonanta procurorului din 14.03.2012 cu privire la imobilul (teren si constructie) situat in orasul Voluntari, sat Pipera, Soseaua Erou Iancu Nicolae, numar cadastral 504, intabulat in Cartea funciara Ilfov cu nr. 1371 si 3 autoturisme marca Renault Megane, astfel cum sunt descrise in procesul-verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu (f. 207-208 din vol. II de urmarire penala), proprietatea partii responsabile civilmente SC U. SRL Parscov, jud. Buzau.
In baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 se va dispune ca inculpatul sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale, iar daca va fi ales va fi decazut din drepturi.
In baza art. 7 din Legea nr. 26/1990, raportat art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data ramanerii definitive a prezentei hotarari de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare.
Se va dispune traducerea in limba chineza a prezentei minute in vederea comunicarii inculpatului L.W., urmand ca plata traducatorului autorizat sa se faca potrivit dis
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007