InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

CIVIL - REZILIERE CONTRACT DE INTRETINERE

(Sentinta civila nr. 288R din data de 09.03.2009 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Pe rol judecarea recursul civil  formulat de recurentii S.V. si S.D. impotriva sentintei civile nr. 2076/2.10.2008 in contradictoriu cu  intimatii D. M. si D.A.F., avand ca obiect rezolutiune contract  intretinere.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 4 martie 2009 si au fost consemnate in incheierea din aceea zi, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta la cererea aparatorului recurentilor S.V. si S.D., a amanat pronuntarea la data de 9 martie 2009 pentru a da posibilitatea de a depune concluzii scrise.

INSTANTA
Asupra recursului civil de fata;
Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 833/269/2008  reclamantii S. V.  si S. D. au chemat in judecata pe paratii  D.M.  si D.A.F.  pentru a se dispune  rezolutiunea contractului de intretinere aut sub nr. 1653/27.03.2007 si repunerea partilor in situatia  anterioara contractului.
In motivarea actiunii reclamantii arata ca s-au inteles cu paratii sa le instraineze imobilul situat in com. ___,  jud. Calarasi  compus din teren in suprafata de 1427 m.p. casa de locuit si anexele gospodaresti aflate pe acest teren  cu obligatia pentru acestia de a-i ingriji si intretine pe tot restul vietii,  asigurandu-le locuinta, hrana, imbracaminte si medicamente  in caz de boala.
In acest sens, s-au prezentat la Notariatul Public Oltenita incheind  contractul de intretinere de mai sus.
La notariat,  reclamantii au fost asistati de B.A. in calitate de reprezentanta a Comisiei de autoritate Tutelara si Asistenta Sociala a Cons. Local  ___.
 Reclamantii mai arata ca paratii  nu si-au indeplinit cele asumate prin contract  astfel incat au fost nevoiti sa se intretina singuri, respectiv sa-si faca menajul, ca-si cumpere alimente,  sa-si pregateasca hrana,  si sa achite utilitatile pentru locuinta.
In urma acestui dezinteres,  au promovat prezenta cerere.
In dovedirea actiunii  reclamantii au solicitat admiterea probelor cu interogatoriul paratilor, inscrisuri si martori.
S-a depus la dosar  xerocopia contractului de intretinere aut. sub nr. 1653/27.03.2007.
La randul lor, paratii au formulat o intampinare solicitand respingerea actiunii reclamantilor.
In motivarea intampinarii acestia arata ca motivele invocate de reclamanti in cererea introductiva nu sunt reale, ca dimpotriva ei si-au executat in cele mai bune conditii obligatiile asumate prin contract,  pana la sfarsitul lunii februarie cand reclamanta a inceput sa refuze mancarea, si sa le interzica sa mai prepare hrana, sa foloseasca masina de spalat automata pe care o cumparasera in comun.
Sub influenta reclamantei, si reclamantul  a refuzat si el serviciile oferite de parati. Acestia mai arata ca in iarna 2007 - 2008 au cumparat combustibil pentru incalzirea locuintei, ca au achitat costul buteliilor de aragaz si plata energiei electrice. Partii mai arata ca pentru a crea un confort sporit locuintei au procurat o usa metalica pe care au si montat-o , au vopsit tencuielile exterioare, au procurat si ferestre termopan, pachet pentru o camera si alte materiale de constructie,  insa reclamanta le-a interzis sa mai realizeze aceste imbunatatiri.
Explicatia schimbarii de atitudine a reclamantilor, s-a datorat influentei unei nepoate  care s-a oferit ea sa-i intretina pe acestia.
Au fost audiati martorii R. T. propusi de catre reclamanti. Martora reclamantilor  arata ca inca din luna martie,  parata si-a luat copilul  si a plecat de la reclamanti fara  sa mai aiba grija de ei.  Ca de asemenea si paratul a avut o comportare urata fata de acestia neacordandu-le nici un fel de ajutor. Reclamantii singuri  si-au facut menajul , au mers la doctor, si au achitat cheltuielile casei.  Este adevarat ca odata paratul a adus la domiciliu  combustibil pentru foc.
Din depozitiile martorilor F. I. si R. H. propusi de parati,  rezulta ca la inceput,  acestia s-au inteles,  ca paratul s-a preocupat de stare de sanatate a reclamantilor transportandu-i la doctor cu masina, ca acestia  contribuiau la plata cheltuielilor gospodaresti,  ca parata mergea la magazin si facea cumparaturi.  In general partile  traiau armonios. Ulterior, relatiile dintre parti s-au deteriorat declara martorul F. I. dar nu cunoaste cauza concreta a acestei situatii.
Solutionand cauza, Judecatoria Oltenita, prin sentinta civila nr. 2076/2008  a respins actiunea introdusa de reclamantii S. V. si S. D., domiciliati in comuna ___, judetul Calarasi, impotriva paratilor D.M. si D.A.F., domiciliati in comuna ___, judetul Calarasi.
Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut in vedere probele administrate in cauza din care rezulta  ca paratii s-au achitat de cele asumate prin contractul de intretinere,  pana in primavara acestui an,  cand relatiile dintre parti au inceput sa se deterioreze. Acestia  le-au asigurat cele necesare traiului, la  un moment dat  reclamantii refuzand sa mai primeasca intretinere din partea paratilor.
In acest sens apare verosimila sustinerea paratilor din intampinare, ca aceasta deteriorare a relatiilor s-ar putea datora interventiei  in relatiile dintre parti a unei alte persoane.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs S.V. si  S.D., intemeiat pe dispozitiile art.304 pct.9  C.pr. civila.
 Recurentii sustin ca din probele  administrare rezulta o  situatie contrarie celei retinuta de prima instanta.
Astfel, se invoca depozitia martorilor R.T., F.I. si  R.H., din care rezulta ca paratii s-au achitat de obligatiile asumate prin contract pana  in  primavara acestui an, cand in luna martie, parata si-a luat copilul si a plecat de la reclamanti fara sa mai aiba grija de acestia, iar paratul a avut o comportare urata, neacordandu-le ajutor, acestia fiind nevoiti sa-si faca singuri menajul  si sa mearga la doctor.
Mai sustin recurentii ca instanta gresit a retinut refuzul reclamantilor de a primi intretinere de la parati , intrucat acest lucru presupunea ca paratii  sa locuiasca impreuna sau  in preajma  acestora pentru a le putea oferi cele necesare traiului.
 Or, in situatia in care paratii au plecat din  domiciliul reclamantilor nu se putea concluziona ca acestia din urma refuza intretinerea, ea neputand fi practic oferita.
Mai arata ca din clauzele contractuale de intretinere rezulta cu certitudine  obligatiile intretinatorilor (debitorii prestatiei de intretinere) de a ingriji si intretine  pe creditori, obligatiile de intretinere pe tot restul vietii, asigurandu-le locuinta, hrana, imbracaminte si medicamente in caz de boala, iar caracterul personal al obligatiei de intretinere impunea, in mod firesc, faptul de a locui sau de a se afla in permanenta langa paratii.
Tribunalul analizand actele dosarului, sentinta recurata in raport de criticile  formulate, constata  ca recursul nu este fondat, urmand a fi respins, pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond a analizat intreg  materialul probator si a stabilit corect situatia de fapt, in sensul ca paratii s-au achitat de obligatiile  asumate prin contractul de intretinere  pana in primavara anului 2008 cand datorita deteriorarii relatiilor dintre parti, reclamantii au refuzat sa mai primeasca intretinere din partea paratilor.
Majoritatea probelor administrate in cauza converg spre ideea ca paratii si-au indeplinit obligatiile asumate prin  conventie pana in luna  martie 2008 , data de la care reclamantii au refuzat intretinerea.
In  raport de aceste constatari, se retine ca reclamantii, fara o justificare reala au pus pe parati in imposibilitatea de a-si mai executa obligatiile ce izvorau  din contractul de intretinere.
Or, rezilierea contractului de intretinere se poate dispune numai daca, din culpa debitorului, creditorul nu a primit  intretinerea cuvenita nu si in cazul in care obligatia nu s-a executat, in tot sau in parte, din culpa beneficiarului intretinerii, care solicita desfiintarea conventiei.
Se mai retine si faptul ca martorii au declarat, inclusiv cel propus de reclamanti, ca intretinerea nu s-a mai acordat incepand cu primavara anului 2008, iar actiunea a fost promovata de reclamanti in luna martie a aceluiasi  an.
Cum indeplinirea obligatiilor de intretinere ce reveneau partilor trebuie analizate  pe o perioada anterioara  promovarii prezentei actiuni, din probele administrate rezulta ca la data incheierii contractului de intretinere  (27.03.2007) si  pana in primavara anului 2008, paratii  au acordat intretinere reclamantilor.
Ca atare,  in aceste conditii nu se poate retine culpa paratilor  in executarea conventiei pentru a dispune rezilierea acesteia.
Pentru aceste considerente, tribunalul urmeaza  a respinge recursul declarat.
In  temeiul art.274  c.pr. civila, recurentii va plati intimatilor 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecat.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge recursul declarat de recurentii reclamanti S.V. si S.D. impotriva sentintei civile nr. 2076/2008 pronuntata de Judecatoria Oltenita.
Obliga recurentii catre intimati la 1500 lei cheltuieli de judecata.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica de la 09 martie 2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011