InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie decizie de concediere

(Sentinta civila nr. 2864 din data de 19.11.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta


TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta la data de 8.07.2014 sub numar de dosar 5287/118/2013, reclamantul ... a solicitat in contradictoriu cu  parata ... anularea deciziei nr. 152/3.07.2014  prin care s-a decis desfacerea disciplinara a contractului sau individual de munca, precum si obligarea paratei la plata daunelor morale in cuantum de 20000 lei.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a fost sanctionat cu desfacerea contractului de munca pentru faptul ca, in urma cu 1 an, i s-a intocmit un referat  si i-au fost opriti bani fara temei legal fiind nevoit sa se adreseze instantei de judecata, care in urma probelor administrate, i-a dat castig de cauza. S-a mai aratat ca au fost doi muncitori in punctul de lucru insa numai reclamantului i-a fost facut referat, fiind o dovada de netagaduit ca nu este tratat la locul de munca la fel ca toti ceilalti salariati. Cei din echipa de control nu au avut nici un fel de aparat pentru masurarea alcoolemiei iar cele mentionate de seful de sectie ... sunt total neadevarate. De asemenea a parasit locul de munca cu aprobarea sefului de sector pentru a merge la medicina muncii pentru a face analize de sange pentru depistarea alcoolemiei iar in urma presiunii, seful de sector nu a putut scrie adevarul si a facut ce i s-a cerut. In timpul cercetarii disciplinare, nu i s-a putut aduce la cunostinta daca cele mentionate in referat pot fi probate si nu si-a putut construi o aparare.
In sustinerea cererii, au fost depuse inscrisuri (filele 5-15, 73-85).
Parata a formulat intampinare (filele 19-22), prin care a solicitat respingerea actiunii si mentinerea ca legala si temeinica a deciziei de sanctionare.
In drept, au fost invocate disp. art.205 NCPC.
In sustinerea intampinarii, au fost depuse inscrisuri (filele 23-57).
Prin cererea depusa la termenul de judecata din data de 6.10.2014, reclamantul a majorat cuantumul pretentiilor reprezentand daune morale la 100000 lei.
Pentru solutionarea cauzei, instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu martorii ... si ... si proba cu interogatoriul reclamantului.
Analizand cererea formulata prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei si a dispozitiilor normative incidente, instanta apreciaza ca aceasta este neintemeiata  pentru urmatoarele considerente:
Intre partile litigante din prezenta cauza au intervenit raporturi de munca, conform contractului individual de munca nr. 2311, in temeiul caruia reclamantul a fost angajat la societatea parata in functia de operator punct termic (fisa postului filele 47-49).
Urmare a referatului nr. B 1033/6.06.2014 (fila 28) intocmit de catre sef sectie ..., prin care s-a adus la cunostinta angajatorului faptul ca reclamantul a fost surprins in data de 5.06.2014, orele 11,oo, la punctul termic 247 stand la masa in timp ce citea un ziar si cu o sticla de bere de 2 litri din care lipseau aproximativ 500 l iar la momentul in care a fost gasit a incercat sa ascunda sticla si paharul din fata sa dar si sa paraseasca locul de munca fara anuntarea sefului ierarhic superior sau a Dispeceratului Central, in acelasi timp refuzand sa sufle in fiola alcooltest pentru a constata daca este in stare de ebrietate, prin Decizia nr. 131/10.06.2014 (fila 29), s-a constituit Comisia de cercetare disciplinara prealabila pentru cercetarea presupuselor abateri disciplinare.
In conformitate cu disp. art.251 alin.2 din Codul muncii, reclamantul a fost convocat (fila 30) in vederea efectuarii cercetarii disciplinare, ocazie cu care a dat o nota explicativa, negand faptele imputate.
Prin procesul verbal nr. B 11985/27.06.2014 privind desfasurarea procedurii cercetarii prealabile (filele 37-40), s-a propus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca a reclamantului.
Astfel, prin decizia paratei nr. 152/3.07.2014 (filele 23-25), reclamantul a fost sanctionat disciplinar, prin desfacerea contractului individual de munca,  retinandu-se ca, in data de 5.06.2014, orele 11,oo, a fost surprins, in timpul programului de lucru, in punctul termic 247, la masa in timp ce citea un ziar, cu o sticla de bere de 2 litri din care lipseau aproximativ 500 l iar in  momentul in care a fost surprins a incercat sa ascunda sticla si paharul dar si sa paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior. Totodata a refuzat sa sufle in fiola alcooltest pentru a constata daca este in stare de ebrietate.
Procedand la analiza  legalitatii actului decizional contestat, raportat la disp. art. 62 alin. 2 din Codul muncii in referire la art. 252 din Codul muncii, care reglementeaza con?inutul obligatoriu al unei decizii de sanctionare, se constata ca decizia nr. nr. 152/3.07.2014 indepline?te condi?iile prevazute de lege.
Potrivit art. 252 alin. 2 CM, sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea; d)temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica; e)termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Astfel, in con?inutul deciziei contestate se regasesc men?iunile obligatorii referitoare la precizarea prevederilor din regulamentul intern si codul etic care au fost incalcate de salariat, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, termenul in care poate fi contestata si instan?a judecatoreasca la care se contesta.
In ceea ce priveste sustinerea reclamantului potrivit careia nu a stiut ca are posibilitatea de a a-si dovedi nevinovatia, instanta retine ca, in cursul cercetarii disciplinare prealabile, au fost audiati martorii ... si ... (filele 34,36), la care reclamantul a facut referire in nota explicativa.
Sub aspectul temeiniciei deciziei contestate, instanta retine disp. art.247 din Codul muncii potrivit carora angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care a cesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
In conformitate cu prevederile art. 61 lit. a din Codul muncii, concedierea disciplinara poate sa intervina in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.
In cauza, reclamantul contesta atat situatia de fapt cat si imprejurarea ca aspectele retinute in sarcina sa nu constituie abateri disciplinare, aparari nefondate raportat la ansamblul probator administrat in cauza.
In acest sens, se retine declaratia martorei ... (fila 98), audiata nemijlocit de catre instanta, potrivit careia, in punctul termic 247, reclamantul a fost surprins stand la o masa pe care se afla o sticla cu bere, din care lipsea aproape un sfert, si un pahar de plastic gol, cu urme de bere. In momentul in care martora, insotita de numitul Mircea Mititelu, au intrat, reclamantul a incercat sa ascunda sticla cu bere, sub un carton rezemat de perete. Desi martora i-a solicitat reclamantului sa nu paraseasca locul de munca, pentru a fi testat cu fiola alcooltest, acesta nu s-a conformat si pana la venirea sefului de sectie, ..., si a sefului de sector, ..., a parasit locul de munca. Intrucat sarcinile de serviciu ale reclamantului trebuia a fi indeplinite, in lipsa acestuia, au fost preluate de ....  Martora a precizat si faptul ca ..., colegul de serviciu al reclamantului, nu a fost testat deoarece acesta a fost gasit indeplinindu-si sarcinile de serviciu. Intrebat fiind acesta a precizat ca nu cunostea de provenienta sticlei cu bere, el fiind cu spatele la reclamant.
Aceste aspecte sunt confirmate atat de catre colegul reclamantului, ..., in nota explicativa data (fila 36), care se afla in punctul termic la momentul verificarii, dat si de catre martorul ... (declaratie fila 100), care a precizat ca, la momentul aparitiei sale la punctul termic, reclamantul plecase deja, fara a fi invoit de catre numitul ....
Potrivit notei explicative data de numitul ... (fila 34), acesta i-a comunicat reclamantului, telefonic, ca invoirea se face in scris, hotarand inlocuirea lui deoarece parasise locul de munca fara invoire.
Conform fisei postului anexa la contractul individual de munca, semnata de catre  reclamant (filele 47-49), acesta avea obligatia de a raspunde de modul de exploatare si functionare al punctelor termice in care lucreaza, de a participa la lucrarile de revizii, reparatii si montaj utilaje din PT impreuna cu echipa de reparatii, fiindu-i interzis sa aduca bauturi alcoolice in incinta punctului termic sau sa consume bauturi alcoolice in timpul serviciului.
     Potrivit art. 14 lit. b din Regulamentul intern (filele 42-46), salariatul nu trebuie sa plece de la locul de munca in timpul programului de lucru fara aprobarea conducatorului ierarhic sau a dispecerului iar conform art.44 lit. d, salariatii pot fi invoiti de la serviciu, in interes personal, un numar de 2 ore/zi lunar, pe baza unei cereri vizate de conducatorul locului de munca. Potrivit art. 19 alin.1, se interzice cu desavarsire introducerea sau consumul de bauturi alcoolice la locul de munca. Conform art.66 alin.3, constituie abatere disciplinara introducerea sau consumul de bauturi alcoolice la locul de munca.
Raportat la dispozitiile legale mentionate si la materialul probator administrat in cauza, instanta constata ca existenta faptelor retinute in sarcina reclamantului, respectiv parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului ierarhic (si implicit neindeplinirea sarcinilor de serviciu) si introducerea de bauturi alcoolice la locul de munca, este dovedita.
In ceea ce priveste sanctiunea aplicata, instanta retine disp. art.250 alin.1 din Codul muncii, potrivit carora alegerea sanctiunii disciplinare ce urmeaza a fi aplicata salariatului se face in functie de gravitatea faptei, avandu-se in vedere, printre altele, si gradul de vinovatie a salariatului. Or, in cauza, faptele imputate reclamantului sunt fapte savarsite cu intentie.
De asemenea textul de lege mentionat pretinde aplicarea in plus si a altor criterii de apreciere a gravitatii faptei comise de salariat, respectiv eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior. In acest sens, instanta retine ca  reclamantul nu este la prima abatere, anterior fiind sanctionat prin deciziile nr. 14/27.01.2011, nr. 20/2.02-2011 si nr. 81/22.03.2013 (filele 52-57), fara ca acestea sa fie anulate de instanta judecatoreasca, hotararea depusa la dosar de catre reclamant (fila 75) vizand drepturi salariale ale acestuia.
In consecinta, raportat la considerentele expuse anterior, la criteriile de individualizare prevazute de norma legala evocata, la numarul abaterilor retinute in sarcina reclamantului, instanta apreciaza ca masura concedierii disciplinare a contestatorului este legala si temeinica, motiv pentru care va respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul ..., domiciliat in ..., in contradictoriu cu parata ..., cu sediul in ..., ca neintemeiata.
Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Tribunalul Constanta.
Pronuntata in sedinta publica din  19 noiembrie 2014.

Presedinte,                     Asistenti judiciari,
                                Grefier,                                           

Red.Jud.FMI/2ex/9.12.2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009