Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie deciziei de concediere

(Sentinta civila nr. 2283 din data de 03.10.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 573/118/2014 reclamantul a chemat in judecata pe parata, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea deciziei de concediere nr. 3/06.01.2014 si obligarea paratei la plata drepturilor salariale si a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat, reactualizate pana la data reintegrarii efective.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administratie s-a decis desfiintarea celor 5 posturi de maistru petrolist din structura ..., dar doar patru maistri au primit notificari si apoi decizii de concediere, numitul ... fiind salvat de la concediere si mutat in cadrul unei alte sectii.
Reclamantul a invederat ca motivul invocat de parata, cel al reducerii numarului de personal, nu este unul real, intrucat in locul celor 5 posturi de maistru petrolist au fost infiintate tot atatea posturi de operator, intervenind doar o schimbare a denumirii functiei. Astfel, in fisa postului de operator au fost preluate cele mai multe dintre atributiile maistrului, mai putin atributiile de coordonare, ce au revenit sefului de sectie. In plus, sarcinile aferente posturilor desfiintate nu au fost preluate de operatorii ramasi in schema de personal, ci de alti operatori ce au ocupat posturile nou create.
Reclamantul a mentionat ca adevaratul motiv al concedierii sale si a celorlalti maistri a fost legat de calitatea acestora de reclamanti intr-un dosar avand ca obiect plata sporului de vechime, dosar finalizat printr-o hotarare favorabila si care a dat nastere mai multor procese colective avand acelasi obiect. In acest context, se arata ca inainte de decizia Consiliului de Administratie din august 2013, a avut loc o videoconferinta la care au participat peste 40 de directori ai societatii parate, in cadrul careia s-a reprosat conduita necorespunzatoare a salariatilor ce castigasera sporul de vechime cu angajatorul .... 
De asemenea, reclamantul a sustinut ca desfiintarea postului ocupat nu a avut o cauza reala si serioasa, ci a fost intemeiata pe motive discriminatorii legate de persoana salariatului, in conditiile in care societatea parata a efectuat angajari si a infiintat posturi pe care nu le-a propus celor concediati.
Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, motivand ca masura concedierii reclamantului a fost luata pe fondul desfiintarii postului de maistru petrolist industria chimica din cadrul .... Aceasta decizie a intervenit pentru ca activitatile desfasurate prin intermediul acestui loc de munca au fost restranse pe fondul necesitatii de centralizare a coordonarii activitatilor de exploatare si intretinere a instalatiei, in vederea asigurarii unei supravegheri unitare. Astfel, atributiile care tineau de coordonarea activitatii au fost preluate de seful de sectie industrie prelucratoare, iar atributiile privind fluxul tehnologic, supravegherea si manevrarea instalatiilor  au revenit operatorilor tratare apa tehnologica.
Parata a precizat ca la nivelul societatii a fost efectuata o reasezare a structurii interne pe considerente de natura functionala, iar dreptul angajatorului de a se organiza potrivit propriilor nevoi nu poate fi cenzurat de instanta, actul de judecata urmand a se limita la cercetarea legalitatii masurii, din perspectiva caracterului real si serios al cauzei care a determinat desfiintarea postului.
In cauza au fost administrate urmatoarele probe: cu inscrisuri, interogatoriu si testimoniala.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamantul a fost angajatul societatii parate in functia de maistru petrolist/industria chimica, desfasurandu-si in concret activitatea in cadrul ..., ....
Potrivit organigramei valabile la data de 01.01.2012 si depusa la dosar de catre parata, in cadrul sectiei mentionate figurau cinci posturi de maistru instalatie tratare ape, concomitent cu alte cinci posturi de operator instalatie tratare ape uzate.
Prin Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administratie al ...., a fost aprobata noua organigrama a societatii, valabila cu incepere de la aceeasi data,  din cuprinsul careia au fost suprimate cele 5 posturi de maistru petrolist, figurand in schimb 10 posturi de operator la tratarea apei tehnologice.
Motivul invocat de angajator privind desfiintarea posturilor de maistru petrolist, printre care si cel ocupat de reclamant, este legat de justificarea tehnico-economica privind intentia de reorganizare a activitatii de exploatare si intretinere a instalatiei de epurare ape uzate. Propunerea  de restructurare si desfiintare a postului de maistru petrolist/industrie chimica din ... a fost intemeiata pe necesitatea eliminarii suprapunerilor de competente dintre acest post si cel de operator la tratarea apei tehnologice, respectiv de sef sectie industrie prelucratoare. 
Societatea angajatoare a motivat, in cadrul deciziei contestate, ca s-a tinut cont de faptul ca responsabilitatile de planificare si coordonare derulate de maistrul petrolist erau deja exercitate de catre seful sectiei industrie prelucratoare, iar responsabilitatile operationale ale postului puteau fi exercitate de operatorul la tratarea apei tehnologice, care avea pregatirea necesara pentru indeplinirea acestor atributii.
In baza deciziei mentionate a Consiliului de Administratie, avand justificarea tehnico-economica aratata, societatea parata a notificat intentia de concediere individuala a unui numar de patru salariati angajati pe posturile de maistru petrolist, aceste notificari fiind transmise atat la ITM_, cat si sindicatului reprezentativ din cadrul unitatii. Ulterior acordarii termenului legal de preaviz, au fost emise si deciziile de concediere, care au vizat insa doar trei dintre cei patru maistri petrolisti propusi initial pentru incetarea raporturilor de munca, fiind exceptata numita ....
Prin  decizia nr. 3/06.01.2014, parata a dispus concedierea reclamantului in temeiul art. 65 alin.1 Codul muncii, ca urmare a desfiintarii postului ocupat. In cuprinsul deciziei, a fost invocata Decizia nr. 3/09.08.2013 a Consiliului de Administratie, masura dispusa fiind justificata din perspectiva reorganizarii interne a societatii, prin comasarea responsabilitatilor postului de maistru petrolist/industria chimica cu cele ale posturilor de sef sectie industrie prelucratoare si operator tratare apa tehnologica. Concomitent cu eliminarea suprapunerii de atributii, s-a indicat prin decizie si obiectivul reducerii costurilor cu personalul existent la nivelul instalatiei restructurate.
Prin contestatia de fata, reclamantul a criticat decizia de concediere mentionata, apreciind ca aceasta a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 65 Codul muncii, intrucat desfiintarea postului nu a avut o cauza reala si efectiva, ci a disimulat dorinta unitatii de a-l indeparta din societate pentru motive legate de persoana sa.
Conform art. 65 din Codul muncii " concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
 Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa."
Sfera situatiilor in care se poate desfiinta locul de munca al salariatului poate fi definita prin mai multe ipoteze, printre care si reorganizarea activitatii angajatorului.
    Conditia de legalitate impusa de alin.2 al aceluiasi articol este ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
In ceea ce priveste existenta unei cauze reale si serioase care sa fi avut drept consecinta concedierea salariatului, instanta retine ca din interpretarea dispozitiilor art.65 alin.1 Codul Muncii se desprind mai multe conditii care definesc cauza reala si serioasa.
Astfel, in primul rand, cauza reala trebuie sa aiba caracter obiectiv, adica sa fie reclamata de existenta unei situatii care exclude intru totul situatia personala a salariatului, respectiv: dificultati economice, transformari tehnologice, reorganizarea activitatii. In al doilea rand, cauza este serioasa daca este precisa, in sensul ca reprezinta adevaratul motiv al concedierii, neavand rolul de a disimula existenta unui alt motiv.
Revine asadar instantei de judecata rolul de a aprecia in fiecare caz concret, in functie de probatoriile administrate de parti, indeplinirea conditiilor generic impuse de lege.
Cu referire la existenta cauzei reale a concedierii, parata s-a prevalat de atributul exclusiv al angajatorului de a se organiza potrivit propriilor nevoi, fara ca oportunitatea adoptarii unei masuri organizatorice sa poata fi cenzurata de instanta de judecata. Sub acest aspect, trebuie subliniat ca angajatorul este intr-adevar singurul indreptatit sa aprecieze in ce masura reorganizarea activitatii, inclusiv prin desfiintarea unuia sau a mai multor locuri de munca, poate determina cresterea performantelor in activitate, interesul sau legitim fiind prezumat, cata vreme este dictat de nevoia eficientizarii activitatii.
Cu toate acestea, instanta de judecata are competenta sa verifice legalitatea masurii dispuse de unitate, inclusiv in cazul in care aceasta ia forma unei restructurari a activitatii. Instanta  este tinuta a analiza daca reorganizarea activitatii interne a fost efectiva, menita a realiza insusi scopul declarat de unitate la momentul adoptarii unei asemenea masuri, fara a interveni asupra modalitatii concrete in care angajatorul a conceput propria politica de personal, in cadrul unei contestatii indreptate impotriva deciziei de concediere.
Mai concret, in cazul de fata instanta nu poate cenzura motivele pentru care societatea parata a apreciat ca desfiintarea posturilor de maistru petrolist si repartizarea atributiilor specifice acestui post catre seful sectiei industrie prelucratoare si operatorii tratare apa tehnologica, corespund nevoilor reale ale societatii, acelea de evitare a suprapunerii de atributii si de reducere a cheltuielilor de personal. In  limitele impuse de art. 65 Codul muncii, instanta trebuie sa analizeze legatura directa dintre masura de reorganizare dispusa si realizarea obiectivelor propuse de unitate si care, din punct de vedere formal, constituie o justificare a desfiintarii posturilor.
In caz contrar, s-ar permite angajatorului ca sub pretextul unei restructurari a activitatii, ce poate fi apreciata in mod exclusiv din perspectiva oportunitatii, sa dispuna desfiintarea unor posturi din motive care tin de persoana salariatului, iar masura astfel luata sa fie exceptata de la controlul instantei de judecata.
Din probele administrate in cauza rezulta ca desfiintarea posturilor de maistru petrolist a fost insotita de o serie de masuri dispuse de parata, prin care scopul declarat al eficientizarii activitatii nu a fost atins.
Astfel, desfiintarea unui post, ca urmare a redistribuirii atributiilor specifice catre un alt post din structura organizatorica, nu poate fi conceputa decat in sensul preluarii acestor atributii de catre salariati angajati la acel moment, doar in aceasta modalitate fiind evitate si costurile de personal. Se constata ca, desi parata a afirmat intentia reducerii acestor costuri, a procedat la desfiintarea posturilor de maistru petrolist si infiintarea concomitenta a aceluiasi numar de posturi de operator tratare apa tehnologica.
In plus, infiintarea acestor posturi noi nu a primit nici o justificare tehnico-economica, cel mai probabil pentru ca aceasta ar fi anulat motivatia desfiintarii posturilor de maistru petrolist. 
Desfiintarea  unor posturi, insotita de infiintarea concomitenta a aceluiasi numar de posturi, care, desi diferite, preiau mare parte dintre atributiile posturilor desfiintate, constituie o imprejurare ce fundamenteaza concluzia unei false restructurari, implicit a unei cauze nereale a desfiintarii posturilor. In mod evident, unitatea parata avea nevoie de acel numar suplimentar de cinci salariati in cadrul Instalatiei Ape Uzate, din moment ce atributiile preluate de la maistrii petrolisti concediati nu au putut fi exercitate de operatorii existenti deja in schema de personal.
Pe de alta parte, aceasta eventuala nevoie a suplimentarii posturilor de operatori, putea fi complinita prin transformarea posturilor de maistru petrolist, corespunzatoare numeric si ocupate de persoane care aveau pregatirea necesara, astfel cum rezulta atat din fisa posturilor respective, cat si din declaratiile martorului audiat la propunerea reclamantului. Astfel, martorul ... a declarat ca atributiile functiei de operatori chimisti pot fi  indeplinite de maistrii operatori, precum si faptul ca reclamantul a ocupat  anterior functia de operator chimist.
Imprejurarile concrete in care a intervenit concedierea reclamantului, fundamenteaza concluzia instantei in sensul ca angajatorul a procedat in fapt la o desfiintare formala a posturilor de maistru petrolist, iar pentru acoperirea nevoii reale de personal a infiintat cinci posturi de operator tratare apa tehnologica, ce au preluat cea mai mare parte a atributiilor aferente posturilor desfiintate.
In consecinta, desfiintarea postului ocupat de reclamant nu a avut o cauza reala si serioasa, intrucat societatea nu a realizat o restructurare efectiva a activitatii, ci doar a transferat atributiile acestui post catre un post nou infiintat, avand insa o alta denumire. In aceasta modalitate, a fost creata o aparenta de legalitate in favoarea unei situatii care decurgea din hotararea arbitrara a societatii de indepartare a reclamantului, pentru motive legate in mod exclusiv de persoana acestuia.
Din inscrisurile depuse la dosar de catre reclamant si necontestate de catre parata, privind corespondenta electronica transmisa de directorul general al societatii, precum si din declaratiile martorului ..., rezulta astfel ca la nivelul societatii au existat discutii legate de conduita procesuala a unor salariati care formulasera actiune pentru plata retroactiva a sporului de vechime, urmarindu-se convingerea acestora spre o eventuala renuntare la actiune.
Una dintre persoanele cu care s-au purtat aceste discutii, potrivit declaratiilor aceluiasi martor, a fost si numita ..., incadrata in functia de maistru petrolist si vizata initial de masura concedierii, dar transferata in cadrul unei alte sectii, ulterior renuntarii la judecata in actiunea avand ca obiect plata sporului de vechime.
Reclamantul a facut parte din categoria angajatilor care obtinusera o hotarare judecatoreasca irevocabila, in contradictoriu cu un alt angajator si in considerarea careia se declansase un nou val de litigii la nivelul ....
Din inscrisurile depuse rezulta ca societatea parata a desfiintat cinci posturi de maistru petrolist, dar a concediat doar trei dintre persoanele care ocupau aceste posturi, salvand de la concediere, in lipsa prezentarii unor criterii legale sau contractuale, doar pe acele persoane care nu aveau litigii cu unitatea sau renuntasera la judecata in cadrul acestor litigii, este evident ca pretinsa restructurare a activitatii a avut ca motiv real indepartarea din societate a angajatilor care initiasera procesele pentru plata sporului de vechime.
Pentru toate aceste motive, instanta retine ca decizia de concediere contestata nu respecta conditiile de legalitate si temeinicie impuse de art. 65 alin.1 Codul muncii.
Raportat la considerentele aratate si in temeiul normelor legale enuntate, instanta va admite actiunea cu a carei solutionare a fost investita, urmand a anula decizia de concediere contestata, cu consecinta obligarii paratei la reintegrarea reclamantului in postul detinut anterior incetarii raporturilor de munca.
Totodata, parata va fi obligata la plata drepturilor salariale cuvenite salariatului de la data concedierii si pana la efectiva reintegrare, sume ce urmeaza a fi indexate, majorate si actualizate cu rata inflatiei.
Referitor la cererea reclamantului privind plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza sa o respinga intrucat nu a fost  dovedita.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Admite contestatia formulata impotriva deciziei de concediere nr.3/06.01.2014, formulata de reclamantul ...- cu domiciliul in _, in contradictoriu cu paratul _- cu sediul in _.
Anuleaza decizia de concediere nr.3/06.01.2014 emisa de _.
Dispune reintegrarea reclamantului in postul anterior ocupat si obligarea paratei la plata drepturilor salariale si a celorlalte drepturi cuvenite, de la data concedierii (07.01.2014) si pana la data reintegrarii efective, actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.
Respinge cererea privind plata cheltuielilor de judecata, ca nedovedita.
Executorie.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Constanta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 03.10.2014.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009