Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Pretentii

(Sentinta civila nr. 2222 din data de 22.05.2012 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals


Respinge cererea privind restituirea sumei de 800 lei reprezentand onorariu pentru expert, formulata de petenta AS P NR. 10, ca neintemeiata.
         

         Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 17.05.2012, in dosarul nr. 147/184/2012,  petenta AS PR NR. 10 , a solicitat restituirea sumei de 800 lei reprezentand onorariu pentru expert.
         In motivarea cererii petenta a aratat ca a achitat suma de 800 lei cu chitanta nr. 3582108/21.02.2012 la CEC Bank, suma ce reprezinta contravaloarea unei expertize tehnico-judiciare si solicita restituirea acestei sume deoarece dosarul s-a inchis prin intelegerea partilor.
         In drept, petenta  nu a indicat temeiul legal.
         S-a anexat dosarul 147/184/2012.
         Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele: prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 147/184/13.01.2012 reclamanta As pr nr. 10, a chemat in judecata pe parata S.C. S.A., solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa oblige parata sa-i restituie sumele platite in plus, reprezentand diferenta intre energia electrica consumata si cea platita pe baza facturilor emise, aferenta perioadei 2009-decembrie 2011 si in subsidiar, compensarea sumei ce o urmeaza sa o restituie cu consumul de energie electrica, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
         Instanta a incuviintat efectuarea unei expertize, petenta achitand onorariul pentru expert in suma de 800 lei, conform chitantei nr. 3582108/21.02.2012 emisa de CEC Bank.
         La termenul din 13.03.2012 petenta a precizat ca renunta la judecata. 
         Instanta constata ca nu exista temei legal pentru restituirea onorariului achitat pentru efectuarea unei expertize, in conditiile renuntarii la judecata.
         Petenta se poate adresa Biroului de experize pentru restituirea onorariului in situatia in care expertiza nu s-a efectuat.
         Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca cererea petentei este neintemeiata si urmeaza sa o respinga.

Data publicarii pe site: 06.09.2012
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016