Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

DREPTURI SALARIALE

(Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Plati | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov
SENTINTA CIVILA NR. 723/CA


       Pe rol fiind judecarea cauzei comerciale privind pe reclamantii S.P.,  P.F.,  M. D., T. N.R., B.I., D.M.C. In contradictoriu cu parata UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL S. PRIN PRIMAR, avand ca obiect litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999).
       La apelul nominal facut In sedinta publica, la pronuntare , se constata  lipsa partilor.
       Procedura de citare este legal Indeplinita.
Dezbaterile In cauza de fata au avut loc In sedinta publica din data de 24.06.2009 cand partile prezente au pus concluzii In sensul celor consemnate In Incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de  30.06.2009.


T R I B U N A L U L ,

       
        Prin cererea Inregistrata la aceasta instanta sub numarul de mai sus reclamantii S. P., P. F., M. D., T. N.-R., B. I., D. M.C. au chemat in judecata pe parata UAT Mun. S.e solicitand obligarea acesteia la plata suplimentului postului si a suplimentului corespunzator treptei, fiecare in procent de cate 25%, sume actualizate cu indicele inflatiei si dobanda legala, Incepand cu data de 16.02.2004 si in continuare, pana la Incetarea raporturilor de serviciu si a dobanzii legale aferente si , de asemenea, la plata indemnizatiei de dispozitiv cu dobanda legala aferenta ; consemnarea In carnetele de munca a acestor drepturi..
        In motivare, reclamantii arata ca este functionar public in cadrul UAT Mun. S. si, potrivit dispozitiilor art. 31 al. 1 lit. c si d din Leg. 188/1999, pentru activitatea desfasurata, are dreptul si la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare. Acest drept a fost suspendat prin mai multe acte normative, Insa de la data de 01.01.2007 trebuia acordat.Se  sustine ca suspendarea dreptului nu a dus la anularea sa, dreptul continuand sa existe si In prezent. Se arata ca In conformitate cu dispozitiile art.9.2. a Anexei 1 din Normele Metodologice, modificate si completate prin Ordinul nr.496/28.07.2003 al Ministerului Administratiei si Internelor, actualmente M.I.R.A, „indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce Isi desfasoara activitatea In domeniul administratiei publice”, dispozitii care se completeaza cu cele ale art.13 din Legea nr.138/1999 care prevad ca salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25% din salariul de baza.
        Reclamantii au depus adeverinte care atesta calitatea de functionari publici si  practica judiciara.
        Prezenta ac?iune este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
        Prin Intampinare ( fila 18), parata a  aratat ca nu se opune actiunii de chemare in judecata.
       Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
        In fapt, instanta retine ca reclamantii sunt functionari publici in cadrul Primariei Mun. Sacele, aspect necontestat de parata si care rezulta din adeverintele depuse la dosarul cauzei ( filele 21-94).
        Leg. 188/1999 initial prin art. 29 al. 1 lit. c si d  si apoi prin art. 31 a instituit dreptul functionarilor publici la un salariu compus, in afara de salariul de baza si sporul de vechime, si din suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare.
        Dispozitiile art. 29 si apoi 31 al. 1 lit. c, d din Leg. 188/1999 au fost suspendate succesiv prin OUG 92/2004 – art. 44 pentru anul 2005 si OUG 2/2006 pentru anul 2006.
        Desi prin efectul actelor normative aratate mai sus, exercitiul dreptului de a Incasa cele doua sporuri, prevazut de prevederile art. prevederile art.29 al. 1 lit. c si d (devenit 31) din Legea nr.188/1999 republicata, a fost suspendat pana la sfarsitul anului 2006, totusi aceasta Imprejurare nu echivaleaza cu stingerea dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realizarii prerogativelor sale In intervalul de timp pentru care s-a suspendat exercitiul dreptului.
        Dreptul continua sa existe pana la momentul adoptarii unei dispozitii legale exprese contrare, deoarece, In materia dreptului muncii, este pe deplin aplicabil principiul derivand din „teoria a drepturilor castigate”, astfel Incat nu poate fi acceptata ipoteza unei abrogari implicite a unei prevederi legale care a instituit un drept. Cum raportul de serviciu al functionarului public este similar unui raport de munca In ceea ce priveste drepturile legale, acest principiu este pe deplin aplicabil si In situatia functionarilor publici.
         Ca atare, orice restrangere adusa acestui drept, categorie In care intra si suspendarea, poate avea loc numai daca sunt Indeplinite conditiile prevazute de art. 53 din Constitutie (fostul art. 49 ). Or, nici una dintre legile prin care s-a suspendat exercitarea dreptului nu Intruneste cerintele impuse de textul legii fundamentale, nefiind adoptate pentru apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor sau pentru desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. Prevederile legale prin care s-a suspendat acordarea suplimentelor In perioada 2005 si 2006 au avut caracter temporar, iar In prezent nu mai sunt In vigoare, astfel Incat nu mai pot forma obiectul controlului de neconstitutionalitate, conform Legii nr. 47/1992, republicata.
        Instanta, analizand textele In discutie, In aplicarea principiului prevazut de art. 3 Cod civil, apreciaza ca dispozitiile privind suspendarea nu au produs niciun efect sub aspectul existentei dreptului la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei, si deci, nu au avut drept consecinta suprimarea acestuia In materialitatea sa pentru perioada In care au fost In fiinta. Aceasta suspendare nu poate echivala cu stingerea dreptului, ci are ca efect numai imposibilitatea realizarii acestuia In intervalul de timp pentru care a fost suspendat exercitiul sau.
        Desi nu se poate nega dreptul legiuitorului de a suspenda aplicarea anumitor dispozitii legale, acest drept trebuie exercitat cu respectarea cerintelor impuse de art. 56 si 64 din Legea nr. 24/2000.
         Asa fiind si cum, In raport cu principiul activitatii legii civile, ce decurge din art. 15 din Constitutie si din art. 1 din Codul civil, dispozitiile art. 29 al. 1 si ulterior 31 al. 1 din Legea nr. 188/1999 fiind In vigoare In toata aceasta perioada, rezulta ca dreptul la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei acordate functionarilor publici prin acest text a existat In perioada anilor 2005-2006, fiind In fiinta In Intreaga perioada mentionata si, fiind conforme cu principiile Inscrise In art. 38 alin. (2) din Constitutia anterioara [art. 41 alin. (2) din Constitutia revizuita In 2003], nu s-a constatat ca ar fi neconstitutionale.
         Mai mult, suspendarea exercitiului dreptului nu echivaleaza cu Insasi Inlaturarea lui, cat timp prin nicio dispozitie legala nu i-a fost Inlaturata existenta pentru anii 2005 - 2006.
        Suspendarea acestui drept recunoscut si garantat nu poate Inlatura existenta lui anterioara, pentru ca s-ar contraveni atat art. 53 din Constitutia revizuita (art. 49 din Constitutia anterioara) privind cazurile cand se poate restrange exercitiul unui drept, cat si reglementarilor date prin art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
        Ca urmare, pentru ca un drept prevazut sa nu devina doar o obligatie lipsita de continut, redusa la nudum jus, ceea ce ar constitui o Ingradire nelegitima a exercitarii lui, un atare drept nu poate fi considerat ca nu a existat In perioada celor 2 ani, pentru care exercitiul lui a fost suspendat, iar nu Inlaturat. Altfel, s-ar ajunge la situatia ca un drept patrimonial, a carui existenta este recunoscuta, sa fie vidat de substanta sa si, practic, sa devina lipsit de orice valoare.
        De aceea, respectarea principiului Increderii In statul de drept, care implica asigurarea aplicarii legilor adoptate In spiritul si litera lor, concomitent cu eliminarea oricarei tendinte de reglementare a unor situatii juridice fictive, face necesar ca titularii drepturilor recunoscute sa nu poata fi obstaculati de a se bucura efectiv de acestea pentru perioada In care au fost prevazute de lege.
        Ca urmare, ordonatorilor principali de credite si, dupa caz, ordonatorilor de credite de rang inferior le revine obligatia sa plateasca functionarilor publici, Incepand cu anul 2004, suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei cuvenite acestora In conformitate cu art. 31 al. 1 lit. c si d din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actiunea urmand a fi admisa in parte.
        Parata va fi obligata la plata sumelor reprezentand suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei, Incepand cu datele aratate in dispozitivul prezentei hotarari, actualizate cu indicele de inflatie avand In vedere faptul ca In materia raporturilor de serviciu, similar raporturilor de munca, se prezuma punerea In Intarziere a angajatorului, odata cu data nasterii dreptului, sarcina probei revenindu-i acestuia raportat la data nasterii prejudiciului. Cele doua suplimente vor fi platite si in continuare avand in vedere refuzul paratei de a le plati.
        Reclamantii au solicitat si obligarea paratei la plata dobanzii legale aferente sumelor datorate de acesta, cerere care este fondata, urmand a fi obligata parata in acest sens, avand in vedere dispozitiile art. 1084 Cod Civil, dobanda legala fiind de natura sa acopere beneficiul nerealizat de reclamanti ca urmare a neacordarii celor doua suplimente. Dobanda legala urmeaza a fi platita Incepand cu data de 16/4/2009, data introducerii actiunii si care reprezinta momentul punerii In Intarziere a paratei, neexistand dovada unei puneri in Intarziere anterior acestui moment.
        Cu privire indemnizatia de dispozitiv se retine ca si acest petit este fondat Intrucat In conformitate cu dispozitiile art. 9.2 a Anexei 1 din Normele Metodologice, modificate si completate prin Ordinul nr.496/28.07.2003 al Ministerului Administratiei si Internelor, actualmente M.I.R.A, „indemnizatia de dispozitiv se acorda si personalului civil ce Isi desfasoara activitatea In domeniul administratiei publice”, dispozitii care se completeaza cu cele ale art. 13 din Legea nr.138/1999 care prevad ca salariatii civili beneficiaza de o indemnizatie de dispozitiv lunara de 25 % din salariul de baza.
        Vazand ca reclamantii nu a solicitat cheltuieli de judecata,PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


       Admite  actiunea formulata de reclamantii S. P., P.F., M. D., T. N.-R., B. I., D. M.-C.   cu sediu ales in Brasov, Str. C., Nr. 5, Ap. 5-6, in contradictoriu cu parata UAT Mun. S., cu sediu in S., Str. Libertatii, Nr. 17, jud. B.si, in consecinta:
Obliga parata sa plateasca reclamantilor drepturile salariale reprezentand suplimentul postului In procent de 25 % din salariul de baza si suplimentul treptei de salarizare In procent de 25 % din salariul de baza,  Incepand cu data nasterii dreptului, respectiv, pentru reclamantii S.P., T. N.-R. si B. I. Incepand cu data de 01.04.2009 pentru reclamantul P. F. Incepand cu data de 05.01.2009 si pentru reclamantul M. D. Incepand cu data de 09.03.2009  si, in continuare, pana la Incetarea raporturilor de serviciu sau pana la modificarea situatiei de fapt si/sau de drept, sume actualizate cu indicele inflatiei precum si dobanda legala aferenta acestor drepturi.
            Obliga parata sa plateasca reclamantilor drepturile salariale reprezentand indemnizatia de dispozitiv in procent de 25 % din salariul de baza Incepand cu data nasterii dreptului, respectiv, pentru reclamantii S.P., T. N. R., B. I. si D. M.-C. Incepand cu data de 01.04.2009 si pentru reclamantul M. D. Incepand cu data de 09.03.2009 si, in continuare, pana la Incetarea raporturilor de serviciu sau pana la modificarea situatiei de fapt si/sau de drept, sume actualizate cu indicele inflatiei precum si dobanda legala aferenta acestor drepturi calculata  pana la data platii efective.
         Obliga parata sa consemneze in carnetul de munca al reclamantilor drepturile salariale susmentionate.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013