Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

CIVIL. Plangere contraventionala- admitere, pentru nerespectarea prevederilor art. 32 al. 2 din OG 2/2001, ceea ce echivaleaza cu restrictionarea dreptului de acces liber la justitie si la un proces echitabil, in termen rezonabil

(Sentinta civila nr. din data de 01.04.2009 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria BuzauPrin plangerea inregistrata la institutia intimata si inaintata pe rolul Judecatoriei Buzau, petenta SC   SA a solicitat in contradictoriu cu intimata Directia Regionala de Drumuri si Poduri, din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA , anularea procesului verbal de constatare a contraventiei emis de subunitatea intimatei-Sectia de Drumuri Nationale, prin care a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 2000 RON.
In motivarea plangerii , petenta a aratat ca a incheiat cu utilizatorul SC  SRL cu sediul in Pitesti, contractul  de leasing, avand ca obiect inchirierea  autotractorului marca MAN  cu numar de identificare  si numar de inmatriculare, astfel ca, desi vehiculul era in proprietatea sa, dreptul de folosinta si posesie apartinea utilizatorului, care, fiind operator de transport trebuia sanctionat pentru fapta mentionata in procesul verbal de  contraventie.
In conditiile aratate, petenta a invocat nulitatea absoluta  a procesului verbal de contraventie intrucat a fost santionata o alta persoana decat contravenientul, precizand ca, potrivit legislatiei in vigoare si actului constitutiv ea nu este operator de transport ci doar finanteaza anumite bunuri mobile, pe care le transmite utilizatorilor-operatori de transport, in sistem leasing.
Concluzionand , petenta solicita anularea  procesului verbal mentionat si exonerarea de plata amenzii contraventionale aplicate.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile  , indicate generic, ale O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
In temeiul art.112 Cod pr.civila au fost depuse la dosar copii de pe procesul verbal de contestat , dovada de confirmare de primire, contract de leasing,  cartea de identitate a vehiculului, tichet de cantarire-masurare.
Plangerea  impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in  temeiul art.36 din OG nr.2/2001 si de plata timbrului judiciar conform art.1 alin.2 din OG nr. 32/1995.
Odata cu inaintarea plangerii la instanta, prin adresa, intimata a lasat la aprecierea instantei respingerea plangerii contraventionale, cu consecinta  mentinerii procesului verbal, fara a formula intampinare.
Petenta a depus la dosar  , la termenul de judecata fixat, concluzii scrise.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisurile anexate plangerii .
In urma verificarii cerute de art. 34 din OG nr. 2/2001, instanta, constata ca plangerea a fost formulata in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de contraventie.
Analizand inscrisurile aflate la dosar, instanta retine urmatoarele:
La data de 2.08.2005, SC  SA a fost sanctionata prin procesul verbal cu amenda in suma de 2000 RON pentru faptul ca autovehiculul de tip, cu nr. de inmatriculare si semiremorca, in urma masuratorilor efectuate conform tichetului de cantarire-masurare  , a depasit masa pe osii( indicate in actul de constatare).
Fapta mentionata a fost constatata de un agent constatator -angajat al SDN, pe raza localitatii Spataru, DN 2, judetul Buzau.
Conform prevederilor art.34 din O.G. nr.2/2001, instanta investita cu solutionarea plangerii analizeaza legalitatea  si temeinicia procesului verbal de contraventie si hotaraste asupra sanctiunii.
Fara a mai intra in analiza procesului verbal sub cele trei aspecte mentionate mai sus, instanta va anula procesul verbal, pentru motivele pe care le va prezenta in cele ce urmeaza.
Independent de continutul procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei , de legalitatea si temeinicia lui, procedura care il insoteste si care urmeaza intocmirii lui trebuie analizata distinct , iar instanta trebuie sa verifice daca drepturile persoanei sanctionate contraventional au fost respectate si nu au fost supuse arbitrariului  agentului constatator.
In acest sens, se observa ca legiuitorul , urmarind garantarea si respectarea dreptului persoanei sanctionate de a lua cunostinta si  de a formula  obiectiuni la cele consemnate de agentul constatator , a prevazut sub sanctiunea nulitatii exprese , mentiunile de la art.16 alin.7 si art.17 din OG nr . 2/2001. Ulterior intocmirii procesului verbal , se prevede obligativitatea semnarii lui  de catre persoana sanctionata ori de martori. In situatia in care contravenientul nu este prezent sau refuza sa semneze procesul verbal, comunicarea acestuia se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii( art.26 alin.3 din OG nr. 2/2001 ), nerespectarea acestei obligatii, atragand sanctiunea prescriptiei  executarii sanctiunii aplicate, in conditiile art. 14 alin.1 din acelasi act normativ.
Articolul 31 alin.1 prevede ca impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
Potrivit art.32 alin.2 , plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. In cauza de fata, instanta observa ca plangerea a fost inregistrata la intimata, iar instantei i-a fost  trimisa si inregistrata pe rol.
Desi nu se prevede expres nici o sanctiune pentru nerespectarea acestei prevederi legale , incalcarea acestei norme nu poate ramane nesanctionata.
Pentru valabilitatea procesului verbal nu este suficient sa fie respectate conditiile referitoare la forma sau continutul acestui act ce se cere a fi indeplinite si conditii exterioare, pentru nerespectarea carora intervine nulitatea neconditionata.
In cazul de fata, instanta observa ca prin netrimiterea plangerii de indata spre solutionare instantei competente, ci dupa mai mult de doi ani de la formularea plangerii, petenta a fost vatamata in dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil intr-un termen rezonabil, prevazute de art.21 din Constitutia Romaniei si de art. 6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale.
Fata de textele de lege mentionate, instanta considera ca petentei i s-a restrictionat in mod nelegal accesul  liber la justitie, timp de mai mult de 2 ani, situatia juridica , asupra careia isi exprimase vointa de a statua o instanta independenta , fiind incerta in acest interval de timp.
Ar fi inechitabil ca dupa o perioada atat de indelungata sa se reactiveze o sanctiune, fie ea chiar legala si temeinica, suspendata timp de 2 ani si 5 luni.
Dupa aceasta perioada de timp nici petenta nu si-ar mai putea face apararile asa cum ar fi putut la scurt timp de la sanctionarea sa, nici sanctiunea nu si-ar mai gasi ratiunea, astfel ca executarea ei nu mai apare ca necesara.
De asemenea , potrivit art.35 din OG nr.2/ 2001 privind regimul juridic al contraventiilor plangerile impotriva proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se solutioneaza cu precadere, astfel ca  , si din acest punct de vedere , intimata a impiedicat  realizarea dreptului petentei la solutionarea plangerii sale.
In concluzie, instanta apreciaza ca nerespectarea procedurii de inaintare a plangerii pe rolul instantei intr-un termen rezonabil, trebuie sanctionata cu anularea procesului verbal contestat.
De asemenea trebuie mentionat si ca ,prin decizia Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea art.32 alin.1 din OG nr.2/2001 si , cu toate ca aceasta decizie nu are incidenta directa in cauza, producandu-si efectele pentru viitor, instanta apreciaza ca hotararea respectiva a survenit tocmai pe fondul acestor incalcari  ale dreptului de acces liber la justitie.
Odata constatata aceasta incalcare flagranta a dreptului petentei, aceasta nu poate ramane fara urmari, sanctiunea fiind nulitatea procesului verbal pentru nerespectarea unei conditii, exterioare  si ulterioare incheierii procesului verbal.
Pentru considerentele expuse, in stanta urmeaza sa admita plangerea si , in consecinta, sa anuleze procesul verbal contestat, totodata exonerand petenta de plata amenzii aplicate in cuantum de 2000 lei.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010