Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Respins recurs plangere contaventionala OPC.

(Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

R O M A N I A
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA COMERCIALA SI DECONTENCIOS ADMINISTRATIV


                        DECIZIA CIVILA NR. 253/R       
                                                              
Sedinta publica din data de 18 februarie 2011
Completul constituit din:
PRESEDINTE   S. O.
JUDECATOR A. O.
JUDECATOR M. I. M.
GREFIER-     D. M.

     Pe rol fiind solutionarea recursului declarat de recurenta   petenta B. SA  impotriva sentintei civile nr. 11588/08.10.2010 pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr. 9986/197/2009, in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR CJPC BRASOV.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, se constata lipsa recurentei petente B. SA , lipsa fiind reprezentantul intimatului AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR CJPC BRASOV.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
     Se constata depusa la dosar prin serviciul registratura al instantei, la data de 18.02.2011, nota de sedinta formulata de avocat G.A.I., in calitate de aparator al recurentei B. S.A. prin care solicita judecarea cauzei in lipsa conform dispozitiilor art. 242 alin.2 Cod procedura civila.
Fata de actele si lucrarile de la dosar, instanta ramane in pronuntare asupra cererii de recurs.
      
TRIBUNALUL,

        Prin Sentinta civila nr. 11588/08.10.2010, pronuntata de Judecatoria Brasov a fost plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. B. SA,  cu sediul in Bucuresti, sector 2, D. P., nr. 6A,   impotriva proceseului verbal de contraventie  nr. 0349702/01.04.2010  in contradictoriu cu intimata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor -Comisariatul Judetean pentru Proteztia Consumatorilor Brasov,  cu sediul in Brasov, str. Al. I. C., nr. 29, jud. Brasov, ca neintemeiata.
      Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
      Prin  procesul-verbal de contraventie nr. 0349702/01.04.2010 s-au retinut in sarcina petentului , fapta   prevazuta de art. 9 din OG nr. 21/1992.
      In concret s-a retinut ca s-a cercetat reclamatia nr. 561/18.03.2010 a domnului C. C.P. referitoare la tranzactie prin ATM solicitata dar nerealizata . Operatorul economic a prezentat un punct de vedere asupra reclamatiei. In urma analizei documentului care evidentiaza tranzactia ATM, la data si opra reclamata se constata inadvertente intre ora evidentiata in extrasul de cont si ora inregistrata in evidenta electronica a ATM-ului ( diferenta de exact doua ore).
       Instanta constata ca   procesul verbal intruneste conditiile de forma impuse de art.16 din OG 2/2001 si ca nu exista vreo cauza de nulitate absoluta prevazuta de art.17 din acelasi act normativ.
      Totodata, procesul verbal  face dovada deplina cu privire la situatia de fapt retinuta in cuprinsul sau, bucurandu-se de prezumtia de legalitate si veridicitate, pana la proba contrarie, proba ce revine conform art.1169 C.civ., petentului.
      In speta, nu s-a facut dovada contrara celor retinute de organul constatator.  Petenta s-a rezumat la afirmatii pe care nu le-a insotit de mijloace de proba.         Prezumtia de legalitate de care se bucura in sistemul nostru de drept, procesul verbal de constatare a contraventiilor, nu este, per se, contrara dispozitiilor art.6 par.2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si trebuie sa se faca de catre instante o analiza de la caz la caz, daca aceasta prezumtie aduce sau nu atingere principiului proportionalitatii intre scopul urmarit si mijloacele utilizate, mai ales in ceea ce priveste dreptul la aparare al petentului.
Este adevarat ca nu se poate nega forta probatorie a procesului verbal de constatare a unei contraventii, acesta fiind totusi un act intocmit de catre un agent al statului, insa toate acestea pana la limita de a-l pune pe contravenient in imposibilitate de a se apara. In speta de fata petenta a avut ocazia sa dovedeasca netemeinicia procesului verbal  si nu a facut-o.
      Prin urmare, instanta  apreciaza ca  cerinta proportionalitatii este indeplinita, prezumtia de legalitate a proceselor verbale atacate in cauza, nefiind o piedica pentru petenta in dovedirea netemeiniciei acestora. Astfel,  dat fiind faptul ca agentul constatator care reprezinta autoritatea de stat, insarcinat sa vegheze la respectarea ordinii generale de drept, a constatat prin propriile sale simturi, ex propriis sensibus, savarsirea faptelor contraventionale retinute in sarcina petentei, aceasta situatie de fapt este conforma realitatii.
      Fata de  cele  expuse, in baza art. 34 din OG 2/2001, instanta va respinge  plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. B. SA,  cu sediul in Bucuresti, sector 2, D.P., nr. 6A,   impotriva proceseului verbal de contraventie  nr. 0349702/01.04.2010  in contradictoriu cu intimata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor -Comisariatul Judetean pentru Proteztia Consumatorilor Brasov,  cu sediul in Brasov, str. Al. I. C., nr. 29, jud. Brasov, ca neintemeiata.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta petenta B. SA solicitand admiterea recursului, modificarea in tot a sentintei primei instante in sensul admiterii plangerii si anularea procesului-verbal de contraventie,cu cheltuieli de judecata.
      In motivarea recursului se arata ca sentinta este nelegala si netemeinica deoarece prima instanta nu atinut cont de faptul ca nu este descrisa fapta contraventionala, procesul verbal de contraventie este ilizibil si nu este identificata instanta unde se depune plangerea.
      Mai arata petenta recurenta ca tranzactia a fost efectuata, suma  a fost eliberata, pana la clarificarea cercetarii banca a hotarat acoperirea sumei, aceasta fiind retrasa numai dupa ce s-a constatat ca suma de bani fusese retrasa.
      Intimata, legal citata, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a propune probe in apararea sa.
      Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor invocate si tinand cont si de dispozitiile art. 304/1 C. pr. civ.,Tribunalul retine  urmatoarele:
      Petenta B. SA a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma de 10.000 lei, prin procesul-verbal de contraventie seria XXX nr. 0349702, incheiat la data de 01.04.2010, deoarece a incalcat prevederile art. 9 din OG nr. 21/1992, retinandu-se in sarcina sa ca s-a cercetat reclamatia nr. 561/18.03.2010 a domnului C. C. P. referitoare la tranzactie prin ATM solicitata dar nerealizata . Operatorul economic a prezentat un punct de vedere asupra reclamatiei. In urma analizei documentului care evidentiaza tranzactia ATM, la data si opra reclamata se constata inadvertente intre ora evidentiata in extrasul de cont si ora inregistrata in evidenta electronica a ATM-ului ( diferenta de exact doua ore).
      Impotriva acestui proces verbal a formulat plangere contraventionala petenta B. SA.
      Prima instanta in mod corect a respins plangerea petentei pentru motivele care vor fi aratate in continuare:
      Astfel este fara putinta de tagada ca fapta contraventionala este descrisa, deoarece din modul cum este redactat procesul verbal de contraventie reiese ca au fost incalcate prevederile art. 9 din OG nr. 21/1992.
      Fapta este descrisa fiind precizata si data la care a fost savarsita,respectiv data la care s-a efectuat tranzactia la ATM.
      Faptul ca procesul verbal de contraventie este ilizibil nu are nicio relevanta neproducand vreun prejudiciu petentei.
      De asemenea faptul ca nu este identificata instanta unde se depune plangerea nu are relevanta, tocmai faptul ca petenta a formulat plangerea in termen fiind de natura sa duca la concluzia ca aceasta nu a fost prejudiciata in vreun fel. 
      Nici cel de al doilea motiv de recurs nu este intemeiat, avand in vedere ca asa cum reiese din documentele aflate la dosarul cauzei, reclamanta C. C. P. a efectuat tranzactia la ATM-ul de la B. T. in data de 27.02.2010, ora 11:17:21 AM (conform extras de cont), iar chitanta eliberata de ATM indica data de 27.02.2010,ora 13:17:21, deci dupa 2 ore, existand astfel o inadvertenta.
      Prin urmare, petenta nu avea cum sa incaseze banii la 2 ore dupa ce a efectuat tranzactia, existand fara putinta de tagada o anomalie in functionarea sistemului electronic al bancii care a dus la prejudicierea clientei bancii.
      Cu toate acestea, petenta, in loc sa accepte ca a existat o anomalie in functionarea sistemului electronic al bancii i-a retras reclamantei din cont suma de 400 delei pe care aceasta nu o ridicase.
      Prin urmare instanta constata ca nu au fost incalcate dispozitiile art. 9 din OG nr. 21/1992.
      Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 312 al. 1 C. pr. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta petenta B. SA, impotriva Sentintei civile nr. 11588/08.10.2010, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o va mentine.
      Avand in vedere dispozitiile art. 274-276 C. pr. civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de intimata.    
      


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


      Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta petenta B. SA, impotriva Sentintei civile nr. 11588/08.10.2010, pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o mentine.
      Fara cheltuieli de judecata.
      Irevocabila.
      Pronuntata in sedinta publica din data de 18.02.2011.
     


      PRESEDINTE,                       JUDECATOR,                             JUDECATOR,
              S. O.                       A. O.                         M. I. M.


                                                                                                     GREFIER,
                                                                                                 D. M.

Tehnored. O.S./23.02.2011
Dact.M.D./23.02.2011
Jud. Fond.E. C. M.
- 2 exp. -
   

3
   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012