Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Art. 2781 Cod Procedura Penala.

(Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

Art. 2781 Cod Procedura Penala.
Jud. MGD
Prin sentinta penala 337/S din data de 07.12.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov In dosarul penal xxx/62/2011, s-a dispus:
        In baza art. 278/1 al 8 lit a Cpp respinge plangerea formulata de petenta DGFP Brasov Impotriva ordonantei procurorului din data de 30.06.2011 pronuntata In dosar penal nr. 2826/P/2010 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov , mentinuta prin rezolutia prim procurorului nr. 755/II-2/2011 din data de 16.08.2011.
In baza art. 192 al. 2 Cpp obliga petenta sa plateasca statului suma de 160 lei reprezentand cheltuieli judiciare.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
        Constata ca In termen legal Inscris In dispozitiile art. 278/1 al.1 Cod procedura penala, respectiv  la data de 19.09.2011,  DGFP Brasov a formulat plangere Impotriva ordonantei prim procurorului din data de16.08.2011 pronuntata In dosar penal nr. 755/II-2/2011 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov pe care o considera In parte nelegala.
In motivarea plangerii se Invedereaza ca prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov nu a motivat sub nici un aspect ordonanta din 16.08.2011 , nedezvoltand un rationament propriu pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei , rezumandu-se la reluarea considerentelor avute In vedere de procurorul de caz, ca atare motivele plangerii nu au fost avute In vedere la solutionarea acesteia.
        Totodata se sustine ca In mod gresit s-a solutionat de catre procuror prin rezolutia mentionata latura civila a procesului, In sensul ca nu a fost luat In considerare faptul ca prejudiciul cauzat de Invinuitii ASKsi MY  la bugetul de stat,  datorita naturii sale fiscale comporta calcul de majorari si penalitati de Intarziere pana la data platii efective; In acest sens se invoca dispozitiile art. 120 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala si care prevede faptul ca neplata obligatiilor fiscale la scadenta atrage calcul de obligatii fiscale accesorii , situatie care se regaseste In speta de fata. Se apreciaza ca procurorul avea posibilitatea - anterior pronuntarii solutiei de a solicita partii civile sa comunice daca prejudiciul cu care s-a constituit parte civila  , a fost integral recuperat si sa pronunte o solutie In cunostinta de cauza.
        Se arata ca procurorul a retinut In mod eronat  ca In cuprinsul constituirii de parte civila a fost evidentiata ca prejudiciu si amenda contraventionala aplicata societatii Intrucat aceasta nu a fost preluata din adresa nr. 15323M/25.11.2010 emisa de AFP pentru Contribuabili Mijlocii Mun. Brasov ce a fost depusa la dosar , ca atare suma cu care petenta s-a constituit parte civila este de 350.203 lei , iar aceasta suma nu a fost recuperata integral deoarece  potrivit adresei nr. 11237M/13.07.2011 emisa de AFP pentru Contribuabili Mijlocii Mun. Brasov societatea In cauza mai figureaza cu obligatii fiscale stabilite prin decizia de impunere nr. 1115/29.10.2010 neachitate In cuantum de 114.264 lei . 
        Pentru aceste considerente se solicita admiterea plangerii, infirmarea ordonantei procurorului si a primului procuror atacate pe calea prezentei cu consecinta admiterii  In integralitate a pretentiilor civile astfel cum acestea au fost formulate In cauza.
        S-a atasat dosar penal nr. 2826/P/2010 al Parchetului de pe langa Tribunalul  Brasov.
Examinand plangerea , Tribunalul constata urmatoarele:
La data de 09.12.2010 organele de cercetare penala au sesizat din oficiu faptul ca In urma unei verificari efectuate la SC SE SRL  s-au constatat o serie de diferente Intre stocurile faptice si cele scriptice de legume si fructe, neIregistrandu-se astfel In contabilitatea societatii veniturile obtinute din comercializarea veniturile obtinute din comercializarea marfurilor, fapta ce Intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prev. si ped. de art. 9 lit.b din legea 241/2005-fial 15 d.u.p.
Prin ordonanta procurorului din data de 10.03.2010 s-a dispus fata de Invinuitii ASK si MY pentru savarsirea In participatie sub forma coautoratului a infractiunilor de :
- evaziune fiscala fapta prev. de art. 9 al.1 lit.c din legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 Cp ( 2 acte materiale ) constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL  , In luma martie si luna mai 2005 au Inregistrat In contabilitatea societatii cheltuieli privind descarcarea de gestiune a marfii mai mari cu 5000 lei si 69.458 lei , In total cu 74.458 lei mai mari decat veniturile obtinute prin vanzarea marfurilor, fara a avea documente justificative pentru acestea.
- evaziune fiscala fapta prev. de art. 9 al.1 lit.c din legea 241/2005 constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL  , In luma martie 2006 au Inregistrat In contabilitatea societatii cheltuieli privind descarcarea de gestiune a marfii cu 105.508 lei mai mari decat veniturile obtinute prin vanzarea marfurilor, fara a avea documente justificative pentru acestea.
- evaziune fiscala fapta prev. de art. 9 al.1 lit.b din legea 241/2005 constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL , In anul 2007 , nu au Inregistrat In contabilitatea societatii plusul de marfa constatat   In urma inventarierii , In valoare de 170.000 lei.
- evaziune fiscala fapta prev. de art. 9 al.1 lit.b din legea 241/2005 constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL , In anul 2008 , nu au Inregistrat In contabilitatea societatii plusul de marfa constatat   In urma inventarierii , In valoare de 60.668,55 lei.
- evaziune fiscala fapta prev. de art. 9 al.1 lit.c din legea 241/2005 constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRLIn primul semestru al semestrului 2010 au Inregistrat In contabilitatea societatii cheltuieli de descarcare a gestiunii In valoare de 21.288 lei fara a avea documente din care sa reiasa ca marfa era perisata.
- folosirea creditului societatii In scop contrar intereselor acesteia fapta prev. si ped. de art. 272 pct.2 din legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp ( 5 acte materiale ) constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL In anul 2009 au Inregistrat In contabilitatea societatii cheltuieli cu amortizarea aferente constructiei a doua case In localitatea Ghimbav , cheltuieli privind consumul de energie electrica,gaz si apa aferent imobilelor mentionate fara a justifica utilitatea acestora, precum si cheltuieli cu achizitia de combustibil pentru autovehiculul Opel zafira , Inmatriculat BV ----, fapt ce este interzis de art. 21 al.4 lit. t din legea 571/2003, In valoare totala de 28.837 lei.
- folosirea creditului societatii In scop contrar intereselor acesteia fapta prev. si ped. de art. 272 pct.2 din legea 31/1990 rep. cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp ( 4 acte materiale ) constand In aceea ca In calitate de administratori ai  SC SE  SRL In anul 2010 au Inregistrat In contabilitatea societatii cheltuieli cu amortizarea aferente constructiei a doua case In localitatea Ghimbav , cheltuieli privind consumul de energie electrica,gaz si apa aferent imobilelor mentionate fara a justifica utilitatea acestora, In valoare totala de 21.632 lei.
        Audiati In cursul cercetarii penale , Invinuitii au manifestat disponibilitate pentru acoperirea prejudiciului adus bugetului de stat , sens In care au achitat sumele datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit si TVA.
        Asa fiind, prin ordonanta procurorului din 30.06.2011 relativ la infractiunile de evaziune fiscala anterior mentionate , fata de fiecare din cei doi Invinuiti s-a dispus Incetarea urmaririi penale  si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii de cate 600 lei avandu-se In vedere cauza de nepedepsire prev. de art. 10 al. 1 teza finala din legea 241/2005 aplicata In considerarea faptului ca prejudiciul cauzat bugetului de stat rezultat In urma comiterii infractiunilor de evaziune fiscala In suma de 203.056 lei , din punct de vedere penal a fost acoperit, precizandu-se faptul ca suma de 350.203 lei cu care ANAF- DGFP Brasov se constituie parte civila se compune din suma ce reprezinta prejudiciul produs ca urmare a savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala pentru care s-au efectuat cercetarile In prezentul dosar si sume reprezentand contraventii si amenzi.
        Primul procuror, analizand plangerea formulata de ANAF- DGFP Brasov prin care a fost supusa criticii solutia adoptata de procuror cu privire la infractiunile de evaziune fiscala , prin ordonanta din 16.08.2011 , a respins ca neIntemeiata aceasta plangere, retinand , In raport de Intreg materialul probator ca fata de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat  stabilit prin ordonanta atacata la nivelul sumei de 203.056 lei ce a fot recuperat integral , s-a dispus In mod temeinic solutia de Incetare a urmaririi penale In speta fiind aplicata cauza de nepedepsire Inscrisa In art. 10 din legea 241/2005.
        Tribunalul Brasov, examinand rezolutiile pronuntate In dosar penal nr. 2826/P/2010 al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov constata urmatoarele:
        Rezolutia primului procuror cuprinde motivarea In fapt si In drept a solutiei adoptate, astfel ca sub acest aspect criticile petentei nu sunt fondate.
        Chiar daca In motivarea solutiei adoptate procurorul de caz a precizat faptul ca suma de 350.203 lei cu care ANAF- DGFP Brasov se constituie parte civila se compune din suma ce reprezinta prejudiciul produs ca urmare a savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala pentru care s-au efectuat cercetarile In prezentul dosar si sume reprezentand contraventii si amenzi, In constituirea de parte civila nu se regasesc sume reprezentand contraventii si amenzi , ci sume reprezentand impozitul pe profit , TVA cu dobanzile si penalitatile aferente, astfel ca instanta va  analiza prejudiciul strict In raport de aceasta constituire de parte civila. Astfel:
        Prin adresa nr. 59033/30.11.2010- fila 21 d.u.p., ANAF- DGFP Brasov  s-a constituit parte civila In cauza cu suma totala de 360.203 lei care In structura sa se compune din :
1. TVA -144.797 lei  ron , dobanda TVA 52.409 lei ron si penalitati de 62 lei ron si
2. impozit pe profit 71.142 lei ron , dobanda de 72.152 lei ron si penalitati de 9641 lei ron. Situatie care se regaseste exact In adresa nr. 59033/25.11.2010 aflata la fila 22 d.u.p.
Conform sustinerilor petentei din prezenta plangere rezulta ca mai trebuie achitata din totalul prejudiciului o suma de 114.264 cu titlu de dobanzi si penalitati, prin urmare rezulta ca s-a achitat de catre Invinuiti suma de 235.929 lei.
    Intr-adevar potrivit certificatului de atestare fiscala nr.2348M/08.06.2011 existent la fila 438 d.u.p. SC SE  SRL figureaza cu obligatii fiscale accesorii In cuantum total de 134.264 lei din care 81.793 lei  la impozitul pe profit si 52.471 lei dobanzi si pen. TVA, acestea fiind sumele care se regasesc ca dobanda TVA 52.409 lei ron si penalitati de 62 lei ron si respectiv dobanda la impozitul pe profit de 72.152 lei ron si penalitati de 9641 lei ron In constituirea de parte civila mai sus detaliata.
        Instanta retine ca prejudiciul cauzat printr-o infractiune nu include - In sensul care intereseaza latura penala - penalitatile, dobanzile sau alte sume ce rezulta din prejudiciul efectiv cauzat.
        De altfel, In raport cu prejudiciul cauzat se Incadreaza juridic o fapta penala, fara a fi avute In vedere la stabilirea Incadrarii juridice eventualele alte pretentii ce rezulta din fapta penala dobanzi , daune morale. De exemplu, In cazul infractiunii de Inselaciune, la stabilirea Incadrarii juridice a faptei In dispozitiile art. 215 al 5 Cod  penal  instanta va avea In vedere prejudiciul efectiv cauzat si nu penalitatile sau dobanzile ce ar decurge din acest prejudiciu, Intrucat Incadrarea juridica se face In raport de momentul epuizarii infractiunii care In cazul infractiunilor de rezultat este momentul efectuarii ultimului act material ce intra In continutul actiunii/inactiunii incriminate.
        Daca la stabilirea prejudiciului In sens penal s-ar avea In vedere si eventualele penalitati, dobanzi etc. ce decurg din fapta penala s-ar ajunge ca Incadrarea juridica a faptei sa primeasca diferite interpretari In functie de momentul platii prejudiciului total cauzat si nu In functie de momentul comiterii faptei.
        Prin urmare, In cazul infractiunii de evaziune fiscala ceea ce intereseaza Incadrarea juridica si sanctionarea faptei este prejudiciul cauzat prin fapta penala la momentul epuizarii acesteia, independent de penalitatile si dobanzile ce decurg din acest prejudiciu; In functie de prejudiciul cauzat si achitat se stabileste sanctiunea care se poate aplica faptuitorului, asa cum si In cazul de fata s-a realizat, procurorul dispunand potrivit art. 10 teza finala din L 241/2005.
        Referitor la latura civila a unei cauze penale: aceasta cuprinde prejudiciul efectiv cauzat prin fapta penala, inclusiv dobanzile , penalitatile sau daunele morale produse prin actiunea sau inactiunea  incriminata.
        Latura civila poate Insoti latura penala a unei cauze sau partea vatamata are posibilitatea de a se adresa cu actiune In fata instantei civile; In cadrul urmaririi penale organele judiciare au obligatia de a chema partea vatamata si a o Intreba asupra eventualelor pretentii pe care le are.
        Insa, daca In cadrul acestei proceduri latura penala nu mai permite continuarea cercetarilor, partea vatamata are posibilitatea de a se adresa cu actiune In pretentii In fata instantei civile (In cazul In care nu detine deja un titlu executoriu).
        Procurorul nu are posibilitatea legala ca In cadrul solutionarii laturii penale - printr-o solutie de netrimitere In judecata - sa dispuna asupra pretentiilor formulate In cauza de partea vatamata, doar instanta de judecata avand aceasta posibilitate In cadrul unei proceduri judiciare.
        Cum Insa procedura penala In speta este stopata din motive legale imposibilitatea continuarii actiunii penale deoarece exista cauza de Impiedicare a exercitarii actiunii penale reglementata de art. 10 al.1 teza finala din legea 241/2005 latura civila poate continua doar In conditiile art. 19 Cod procedura penala, fiind la latitudinea persoanei interesate sa porneasca o actiune civila In justitie pentru recuperarea Intregului prejudiciu cauzat.
        Asa fiind, se constata ca relativ la infractiunile de evaziune fiscala pentru care s-a Inceput In cauza urmarire penala fata de Invinuitii ASK si MY  Invinuiti,  In mod judicios procurorul a dispus Incetarea urmaririi penale fata de acesti  Invinuiti avand In vedere ca acestia au achitat  prejudiciul penal constand In TVA si impozit pe profit stabilit de organele fiscale ale statului; In aceasta situatie,  toate celelalte sume solicitate de partea vatamata cu titlu de pretentii-obligatii fiscale accesorii  pot fi recuperate potrivit legii civile.
        Prin urmare, In temeiul art. 278/1 al 8 lit a Cod procedura penala plangerea formulata de petenta ANAF prin DGFP Brasov urmeaza a fi respinsa ca neIntemeiata.


    

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Contracte - Decizie nr. 212/R din data de 23.03.2012